Bydło rasy jersey - opis, charakterystyka i zdjęcia

Bydło rasy jersey Bydło rasy jersey

Warunki utrzymania

Obecnie krowy rasy jersey są hodowane w przeróżnych warunkach klimatycznych, od najgorętszych stref Brazylii, Indii po strefę umiarkowaną Polski czy Francji. Gorzej niż inne rasy znoszą niskie temperatury otoczenia, szczególnie cielęta o małej masie urodzeniowej. Mają większe skłonności do hipokalcemii niż inne krowy.

Są tanie w utrzymaniu, ponieważ zajmują mniej powierzchni i spożywają mniej paszy. Dobrze wykorzystują słabej jakości pastwiska.

Mają łagodny temperament, są cierpliwe i towarzyskie. Są szczególnie polecane gospodarstwom agroturystycznym oraz początkującym hodowcom. 

Mgr inż. Dorota Kolasińska

Bibliografia

Hodowla bydła w Wielkopolsce. Kaczmarek A., Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań 2001, ISBN 83-7160-260-X, 68-70

Hodowla bydła. Skrypt do wykładów i ćwiczeń. Pod redakcją Kamienieckiego H., Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin 2002, ISBN 83-87327-74-3, 14

Użytkowanie bydła. Pod redakcją Jasiorowskiego H., Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1972, 234-238

Chów i hodowla bydła. Reklewski Z., Dymnicki E., Łukasiewicz M., Jezierski T., Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa 1993, 65-67

Hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich. Pod redakcją Grodzkiego H., Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2005, ISBN 83-7244-597-4, 21-22

Chów i hodowla zwierząt gospodarskich. Pod redakcją Reklewskiego Z., Krzyżewskiego J., Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa 1997, 83-86980-47-8, 74-75

Hodowla zwierząt. Tom 1, część C. Piotrowska K., Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, ISBN 830901630-1, 252-255, 278

Rasy zwierząt gospodarskich. Nowicki b., Jasek S., Maciejowski J., Nowakowski P., Pawlina E., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, ISBN 978-83-01-16664-9, 52-53

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki