Chlewnia na rusztach - charakterystyka, zalety i wady

Chlewania na ruszcie Chlewnia na rusztach

Gromadzenie odchodów

Odchody usunięte z kanału gnojowicowego muszą być magazynowane w odpowiednich zbiornikach o dostosowanej wielkości do ilości zwierząt.

Gnojowica może być przechowywana w zbiornikach naziemnych, podziemnych lub zagłębionych i wywożona na pola w dogodnej porze roku w postaci zmiksowanego, rozcieńczonego wodą płynnego nawozu.

Do magazynowania odchodów stosowane są również zbiorniki lagunowe otwarte. W takim zbiorniku, gnojowica jest biologicznie oczyszczana, a część wody odparowuje. Powstała masa wykorzystywana jest do nawożenia pól. Zbiorniki otwarte nie mogą być stosowane, w gęstej sieci osadniczej, ze względu na wydzielanie odorów.

Znane i coraz częściej stosowane są zamknięte zbiorniki, służące do produkcji biogazu i przetwarzania go na energię. Pozostałe oczyszczone części stałe wykorzystywane są jako nawóz, a płynne do nawadniania terenu. 

Gnojowica może być poddawana procesowi rozdzielania frakcji stałej od płynnej, obie wykorzystywane są w celu nawożenia.

Obróbka biologiczna gnojowicy

Obróbka biologiczna gnojowicy ma celu zmniejszenie objętości fekaliów, oczyszczenie oraz fermentację. Najprostszą metodą jest napowietrzanie substancji. Tlen umożliwia rozwój bakterii tlenowych i wzmożenie fermentacji. Napowietrzanie można stosować już w kanałach gnojowych, poprzez montaż napowietrzaczy.

W Polsce rozwija się wykorzystanie przydomowych oczyszczalni ścieków, stosowanych również dla trzody chlewnej. Korzyści zastosowania tego typu oczyszczalni biologicznych są ogromne. Woda odzyskana z gnojowicy może być wprowadzana do zbiorników wodnych. Jednak nakłady finansowe na tego typu działania są duże, a budowa oczyszczalni jest zadaniem dla inżynierów.

Bibliografia

Budynki inwentarskie. Funkcjonalne rozwiązania. Wyposażenie technologiczne. KOPR KARNIOWICE, Kraków 1979, 133

Budownictwo wiejskie. Lenard J., Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1993, ISBN 83-00-02779-3, 385-403

Budynki dla trzody chlewnej. Lenard J., Pilarczyk A., Tłoczek I., Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1977, 22,

Budynki w zagrodzie. Lenard J., Tłoczek I., Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1975, 83-91,

Mechanizacja produkcji zwierzęcej z elementami budownictwa inwentarskiego. Bryl B., Koziej J., Pelc K., Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1986, ISBN 83-09-01147-4, 434

Hodowla zwierząt. Tom 2. Część A. Krukowski M., Kozłowski M., Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1996, ISBN 83-09-01-660-3, 85-97

Mechanizacja produkcji zwierzęcej. Kowalik W., Lebiedowicz W., Siarkowski Z., Wrotkowski K., Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie, Lublin 1999, ISBN 83-86761-78-4, 286-89

Komentarzy (1)

  1. adam

    Solidne ruszta dla trzody to podstawa. Mogę polecić redis z Lublina, które ostatnio unowocześniło moja chlewnię. Zakupiłem ruszta, podajniki do pasz i dozowniki do leków. I serwisują w cenie zakupu.

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki