Degradacja gleby – przyczyny i rodzaje tego szkodliwego procesu

Degradacja gleby Zdegradowana gleba przez złe użytkowanie człowieka

Zanieczyszczenia chemiczne i biologiczne

Głównym źródłem zanieczyszczenia gleby przez chemiczne substancje są nasze gospodarstwa domowe. Często niebezpieczne odpady powodują wyniszczenie bioróżnorodności i doprowadzają do wyjałowienia ze składników pokarmowych. Silnie skażona gleba nie nadaje się przez kilka lat do uprawy, jej stan musi być oceniony przez specjalistów. Co do zakażenia biologicznego sytuacja ma się podobnie, głównym jego źródłem są gospodarstwa domowe. Wszelkie patogeny chorobotwórcze, pasożyty dostają się do gleby wraz ze ściekami, nawozami organicznymi czy odpadami przemysłu (głównie mięsnego).

Rekultywacja gleb

Jest to proces odwrotny do degradacji gleby, czyli poprawianie jej jakości i żyzności – przywrócenie jej pierwotnych właściwości poprzez wiele zespołów zabiegów. Głównymi zabiegami są zalesienia gruntów, zagospodarowanie ich jako pastwiska, stosowanie racjonalnego nawożenia i uprawa roślin motylkowatych, które żyją w symbiozie z bakteriami brodawkowymi, wzbogacającymi glebę w azot oraz silnie poprawiającymi jej strukturę i stosunki wodno-powietrzne.

 

 

Autor: inż. Joanna Żołnierkiewicz

Bibliografia:

Gawrońska-Kulesza A. (red.), „Produkcja roślinna”, cz. 1”, WSiP, Warszawa 2013 r., s. 77–85.

Grzebisz W. (red.), „Produkcja roślinna. Cz. I – środowisko i podstawy agrotechniki”, wyd. Hortpress, Warszawa 2012 r., s. 165–174.

Hillel D., „Gleba w środowisku”, PWN, Warszawa 2012 r., s. 220–237.

Uggla H., „Gleboznawstwo rolnicze”, PWN, Warszawa 1981 r., s. 311–329.

Zawadzki S., „Podstawy gleboznawstwa”, PWRiL, Warszawa 2002 r., s. 101–112.

Zawadzki S. (red.), „Gleboznawstwo”, PWRiL, Warszawa 2009 r., s. 303–312.

ROŚLINY WCALE NIE TAKIE ZNANE! SPRAWDŹ SIĘ W NIECODZIENNYCH PYTANIACH

[1/10] Które drzewo w średniowiecznej Europie było czczone jako symbol boga piorunów?

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki