Efektywna uprawa soi w Polsce? Zobacz!

Soja - uprawa Soja - nasiona

Agrotechnika

Jesienne zabiegi pod uprawę soi nie różnią się zbytnio od zabiegów wykonywanych pod kukurydze czy zboża jare. W roku poprzedzającym uprawę tej rośliny, po zbiorze przedplonu, należy przeprowadzić podorywkę broną talerzową na głębokość 8-10 cm, a orkę przedzimową, na późną jesień, należy wykonać na głębokość 25-30 cm.

Na przełomie marca i kwietnia należy wykonać włókowanie połączone z wysiewem nawozów fosforowych i potasowych, a bezpośrednio przed siewem nasion można wykonać uprawę przedsiewną za pomocą brony lub kultywatora na głębokość 5-6 cm. Rola pod uprawę soi powinna być jak najbardziej wyrównana, aby ułatwić zbiór roślin za pomocą kombajnu bądź kosiarki.

Siew i obsada roślin

Przed siewem nasion należy zaprawić je fungicydami w celu zabezpieczenia przed chorobami grzybowymi, mogącymi atakować nasiona podczas kiełkowania, oraz zaszczepić nitraginą zawierająca bakterie Bradyrhizobium japonicum. Szczepienie należy przeprowadzić 3 dni przed siewem nasion lub można zaaplikować szczepionkę bezpośrednio na pole, które później należy zbronować.

W związku z tym, że nasiona soi najlepiej kiełkują w temperaturze 10-15°C, wysiew należy dokonać po ogrzaniu gleby powyżej 8°C, dlatego też optymalny termin siewu przypada na III dekadę kwietnia bądź I dekadę maja. Ważna jest też odpowiednia zawartość wilgoci w glebie. Zbyt wczesny siew w nieogrzaną glebę powoduje opóźnienie wschodów i zwiększa prawdopodobieństwo uszkadzania roślin przez przymrozki, zaś wykonanie zbyt późnego siewu prowadzi do przedłużenia dojrzewania nasion. Prowadzi to do obniżania plonu nawet o 40%.

Odmiany uprawiane w Polsce najlepiej plonują przy obsadzie 60-80 roślin na m2. W związku z tym, aby uzyskać taką obsadę, należy wysiewać 150-200 kg nasion na hektar. Zbyt gęsty siew powoduje to, że rośliny są wyższe i wyżej powstaje ich pierwszy strąk, ale ilość strąków jest mniejsza, tak samo jak ilość nasion w strąku i ich masa 1000 nasion. Dlatego też gęsty siew nie powoduje zwiększenia plonów.

Przy optymalnych warunkach glebowych rozstawa rzędów powinna wynosić 20-25 cm, a przy zwiększonym siewie może być zmniejszona do 15 cm, jeżeli pole jest niezachwaszczone. W warunkach, kiedy konieczna jest międzyrzędowa pielęgnacja roślin należy zastosować zwiększoną do 40 cm rozstawę. Optymalna głębokość siewu przy wystarczającej wilgotności gleby powinna wynosić 3-4 cm. Gleba nie powinna być zaskorupiona, aby ułatwić kiełkowanie nasion, a jeżeli dojdzie to takiego stanu to głębokość siewu powinna być zwiększona do 5-6 cm. Jeżeli dodatkowo wilgotność gleby jest niewielka to po wysiewie należy zwałować pole.

Nawożenie

Soja wykazuje duże wymagania względem nawożenia mineralnego. Stosowane dawki nawozów fosforowych i potasowych powinny wynosić 60-80 kg P2O5/ha i 120-160 kg K2O/ha. Można je wysiewać jesienią lub wiosną.

Soja wykazuje małe wymagania względem azotu, ponieważ ściśle współżyje z bakteriami brodawkowymi wiążącymi wolny azot z powietrza. Bakterie te mogą dostarczać roślinom soi nawet 100 kg N/ha i dzięki temu nawożenie mineralnym azotem można ograniczyć. Przedsiewnie zaleca się wysiew 30 kg N/kg, jako dawkę startową. Większą dawkę (60 kg N/ha) można podzielić na przedsiewną (30 kg N/ha) i uzupełniającą (30 kg N/ha), stosowaną na początku kwitnienia roślin. Nawożenie azotowe zwiększa wydajność fotosyntezy u roślin oraz powoduje zwiększenie masy wegetatywnej i plonu nasion. Przenawożenie roślin azotem przedłuża ich wegetacje i opóźnia kwitnienie.

Bardzo korzystny wpływ na rozwój i wzrost soi ma bor, molibden oraz mangan. W przypadku niedoboru tych mikroelementów można zastosować dolistne dokarmianie roślin. Najlepiej wykonywać je w fazie tworzenia pąków kwiatowych.

Jeżeli soja jest uprawiana na glebach kwaśnych to należy również zastosować wapnowanie za pomocą wapna magnezowego w dawce 1-1,5 t/ha. Wapnowanie wykonuje się pod podorywkę lub orkę zimową.

Zwalczanie chwastów, chorób, szkodników i dzikich zwierząt

Chwasty najlepiej zwalczać za pomocą środków mechanicznych. Można wykonywać płytkie spulchnianie gleby przed siewem, które skutecznie odchwaszcza pole. Przez pierwsze 3-4 tygodnie po wschodach soja jest najbardziej narażona na zagłuszanie przez chwasty. Można wtedy wykonać bronowanie plantacji (od fazy 3 liścia do osiągnięcia 15 cm wysokości) oraz opielić międzyrzędzia. Chwasty występujące w zasiewach soi zacieniają ją przez co osłabiają asymilacje roślin oraz obniżają temperaturę w łanie. Powoduje to obniżenie plonu nawet o 90%. Najczęściej występującymi chwastami w uprawie soi są: chwastnica jednostronna, komosa biała, ostrożeń polny, perz właściwy, rdestówka powojowata i szarłat szorstki.

Choroby, które mogą atakować rośliny soi to: zgorzel siewek, brązowa plamistość liści, antraknozy, askochytozy, fuzaryjny zgorzel szyjki korzeniowej i podstawy łodygi, fuzaryjne więdnięcie, septoriozy, cerkosporiozy, mączniak rzekomy soi oraz fuzaryjne brunatnienie strąków. Choroby bakteryjne i grzybowe można ograniczać poprzez stosowanie prawidłowego zmianowania oraz wysiew zaprawionego materiału siewnego. Chorobom wirusowym zapobiega się poprzez zwalczanie mszyc, które są ich nosicielami.

czytaj dalej...

ROŚLINY WCALE NIE TAKIE ZNANE! SPRAWDŹ SIĘ W NIECODZIENNYCH PYTANIACH

[1/10] Które drzewo w średniowiecznej Europie było czczone jako symbol boga piorunów?

Komentarzy (1)

  1. treeen

    Bardzo dobra na przedplon dla rzepaku

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki