Efektywna uprawa soi w Polsce? Zobacz!

Soja - uprawa Soja - nasiona

Do szkodników zagrażającym soi zaliczamy: mszyce, strąkowcowate, tarczówkowate, oprzędziki, rolnice, omacnice prosowiankę, śmietka kiełkówka i zmiennik lucernowiec. Zapobieganie i zwalczanie szkodników polega przede wszystkim na prawidłowej agrotechnice, do której zaliczamy stosowanie właściwego płodozmianu, odchwaszczanie plantacji, wykonywanie głębokiej orki oraz spulchnianie gleby, uprawę międzyplonów oraz stosowanie zrównoważonego nawożenia mineralnego.

Soja narażona jest na ataki dzikich zwierząt, zwłaszcza zajęcy, które na niej żerują. Stosowanie różnych metod ochrony, zapobiega uszkadzaniu roślin przez zwierzęta. Jedną z nich jest metoda mechaniczna, która polega na zabezpieczaniu pola poprzez ogrodzenie go. Metoda agrotechniczna polega na prawidłowym wyborze miejsca siewu, który musi znajdować się jak najdalej od lasów i innych miejsc, w których może pojawiać się zwierzyna. Wykorzystywanie repelentów lub środków ochrony roślin zaliczane jest do metod chemicznych i ma na celu odstraszanie zwierząt.

Zbiór

Zbiór soi można wykonywać od III dekady sierpnia do II dekady września, kiedy rośliny są w pełnej fazie dojrzałości strąków i nasion. Najlepiej wykonywać go w godzinach popołudniowych. Zbyt wczesny termin zbioru może obniżać wielkość plonu nasion i pogorszyć ich jakość. Przy zbyt późnym zbiorze straty w plonach powodowane są przez pękające strąki i osypywanie nasion. Optymalny plon ziarna kształtuje się na poziomie 2-4 t/ha.

Liście soi podczas zbioru musza być opadłe, strąki żółtobrązowe, a nasiona żółte. Powinny być też twarde i dzwoniące podczas poruszania strąka.

Jednoetapowy mechaniczny zbiór polega na wykorzystaniu kombajnu zbożowego z hederem (przystawką). Wysokość cięcia kombajnem powinna być jak najniższa, aby ograniczyć straty podczas zbioru, ponieważ najdorodniejsze strąki osadzone są nisko na roślinach. Liczba obrotów bębna młocącego powinna wynosić 500-600 obrotów/min.

Jeżeli rośliny dojrzewają nierównomiernie bądź są zbyt niskie to należy wykonać dwuetapowy zbiór, aby ograniczyć straty w plonie. Dojrzewanie roślin można przyspieszyć poprzez użycie preparatu Harvarde 250 SC, a oprysk należy wykonać wtedy, gdy strąki staną się pergaminowe, a nasiona będą łatwo oddzielać się od strąków. Po zastosowaniu tego preparatu do zbioru należy przystąpić po upływie 2 tygodni.

Przechowywanie

Nasiona po zbiorze należy dosuszyć do wilgotności poniżej 15%, aby ograniczyć straty podczas przechowywania. Temperatura suszenia nie powinna przekraczać 30°C. Pomieszczenia w których mają być składowane nasiona, muszą być suche i dobrze przewietrzone, a temperatura przechowywania powinna wynosić około 5°C.

 

Autor: mgr inż. Kinga Borek

Bibliografia:

Artyszak A., Kucińska K., Niemczyk H. 2010. Soja. W: Produkcja roślinna. Wyd. REA, część II, Warszawa, str. 197-201.

Bobrecka–Jamro D. 2003. Soja. W: Szczegółowa uprawa roślin. Wyd. II, Tom II, Wrocław, str. 120-124.

Bujak K., Jędruszczak M, Frant M. 2001. Wpływ uproszczeń w uprawie roli na plonowanie soi. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, nr 220, str. 263-271.

Gajewski D. 2014. Technologia uprawy soi. Wiadomości rolnicze, nr 1, Szepietowo, str. 31-32.

Praczyk T., Balcer G., Bubniewicz I., Filoda G. 2012. Metodyka integrowanej ochrony soi dla producentów. Instytut Ochrony Roślin, Państwowy Instytut Badawczy, Poznań, str. 4-8.

Michałek S., Borowski E. 2002. Kiełkowanie nasion i wzrost siewek krajowych odmian soi (Glycine max (L.) Merr.) w warunkach suszy. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, nr 223/224, str. 195-201.

ROŚLINY WCALE NIE TAKIE ZNANE! SPRAWDŹ SIĘ W NIECODZIENNYCH PYTANIACH

[1/10] Które drzewo w średniowiecznej Europie było czczone jako symbol boga piorunów?

Komentarzy (1)

  1. treeen

    Bardzo dobra na przedplon dla rzepaku

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki