Gleby bagienne - charakterystyka i przegląd różnych odmian gleb mułowych i torfowych

Stanowisko bagienne Stanowisko bagienne

Torfowiska niskie

Takie gleby występują w dolinach rzecznych i rosną na nich rośliny mające duże wymagania pokarmowe. Woda znajdująca się w nich pochodzi z wód przepływowych rzek, strumieni zbiorników wodnych, wód gruntowych przesączających się i z wód powodziowych. Można wyróżnić torfy: szuwarowe, turzycowiskowe, olesowe i mechowiskowe.

Torfy szuwarowe są bardzo często zamulone. Znajdują się w najniższych częściach doliny. Mają barwę ciemnobrązową, a ich struktura jest grubowłóknista.

Torfy turzycowiskowe pojawiają się w pewnej odległości od koryta rzeki. Widoczne są na nich jasnożółte korzonki turzyc wysokich, które najczęściej występują na takich stanowiskach. Torfy te są mniej zamulone i słabiej rozłożone od torfów szuwarowych.

Torfy olesowe są bardzo kruche i łatwo rozpadają się na bryły i grudy. Występują na obrzeżach dolin i przeważnie są porośnięte drzewami z podszyciem. Mają czarną barwę i mogą się na nich czasem pojawiać czerwone cętki. Są bardzo kruche i rozpadają się pod naciskiem. Składają się z mieszaniny kawałków kory, drewna i humusu.

Torfy mechowiskowe (mszysto-darniowe) mają zbitogąbcząstą strukturę i powstają w warunkach podpowierzchniowego przepływu wód. Tworzy je masa listków i łodyżek mchów oraz drobnych korzonków. Są bardzo słabo rozłożone i bardzo słabo zamulone. Mają barwę brunatną lub jasnobrunatną. Duże bryły pod naciskiem rozpadają się na poziome płaty. Często porastają je karłowate brzozy.

Torfowiska wysokie

Powstają na wododziałach, czyli liniach rozdzielających dorzecza dwóch rzek. Roślinność, która na nich rośnie, ma małe wymagania pokarmowe. Najczęściej porastane są przez mchy torfowe (białe), które można podzielić na torfowce kępkowe i dolinkowe. Mogą być też częściowo porastane przez niskie lasy. Znajdująca się w nich woda jest dostarczana przez opady atmosferyczne i wody stagnujące.

Można wyróżnić trzy rodzaje torfów wysokich: mszarny wysoki, wrzosowiskowy i bagnowy. Torf mszarny wysoki zbudowany jest ze zbitych łodyżek torfowców, wełnianki i ewentualnie pędów wrzosowych. Ma żółtawą barwę. Wrzosowiskowy torf wysoki ma ciemnobrunatną barwę i jest w znacznym stopniu rozłożony. W skład torfu bagnowego wysokiego wchodzą resztki kory, drewna i szyszek sosny. Ma on brunatną barwę, a jego struktura jest niejednolita. Jego stopień rozkładu jest zróżnicowany.

Torfowiska przejściowe

Porastane są przez mieszaną roślinność występującą na torfowiskach niskich i wysokich. Warunki panujące na tym typie torfowisk są zbliżone do warunków torfowisk wysokich. Bardzo często są one porastane przez lasy. Można wyróżnić dwa rodzaje torfowisk przejściowych: mszarny przejściowy i brzezinowy.

Torf mszarny przejściowy składa się z drobnych szczątków torfowców i korzonków turzyc. Ma brunatnoszarą barwę, a jego stopień rozkładu jest słaby.

Torf brzezinowy ma brunatnoszarą barwę i średni stopień rozkładu. W swoim składzie zawiera szczątki torfowców, mchów gałązkowych, wełnianki, roślin wrzosowych oraz resztki kory i drewna brzóz.

czytaj dalej...

ROŚLINY WCALE NIE TAKIE ZNANE! SPRAWDŹ SIĘ W NIECODZIENNYCH PYTANIACH

[1/10] Które drzewo w średniowiecznej Europie było czczone jako symbol boga piorunów?

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki