Kokcydioza drobiu - groźna choroba pasożytnicza. Dowiedz się, jak ją zwalczyć!

Zdrowa kura Ściółkowy chów kur

Zapobieganie

„Lepiej zapobiegać niż leczyć” można powtarzać przy każdym temacie związanym z chorobami zwierząt. Zapobieganie kokcydiozie opiera się głównie na utrzymaniu prawidłowych warunków chowu oraz odpowiedniej higieny pomieszczeń inwentarskich. Istotną rolę pełnią zabezpieczenia w postaci siatek przed wlatywaniem dzikich ptaków na fermy oraz daszki nad karmnikami na wybiegach.

Ogólna dezynfekcja, pomieszczeń, sprzętu, a nawet ubrań oraz butów osób przychodzących z zewnątrz, może okazać się pomocna w zwalczaniu choroby. Najbardziej korzystnym systemem chowu dla rozwoju pierwotniaków jest chów ściółkowy. Należy ją często wymieniać, również w gniazdach oraz dościelać świeżą, niespleśniała i nie zawilgotniałą.

Pierwotniaki rozwijają się również przy spadku odporności ptaków, który może być wywołany złymi warunkami mikroklimatycznymi. Zaobserwowano, że najmniej przypadków zachorowalności na kokcydiozę występuje w systemie klatkowym, ponieważ ptaki mają najmniejszy kontakt ze swoimi odchodami. Nie dochodzi tak często do zabrudzenia paszy oraz wody kałem innych osobników.

Oocysty pierwotniaków mogą również bytować na zewnątrz budynku, np. na wybiegach, dlatego tak ważna jest pielęgnacja gleby, wapnowanie oraz dosiewanie roślin.

Autor: mgr inż. Dorota Kolasińska

Bibliografia:

  1. Choroby drobiu. Praca zbiorowa pod redakcją Mazurkiewicza M., Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław 2005, ISBN 83-89189-76-3, 520-525
  2. Choroby drobiu. Wieliczko Alina, Wydawnictwo Elsevier Urban& Partner, Wrocław 2011, ISBN 978-0-7020-2862-5, 530-534

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki