Nawożenie kukurydzy - wszystko o nawozach, dawkach i terminach

Nawożenie kukurydzy Kukurydza - uprawa

Dawki nawozów mineralnych

W poniższej tabeli zostały przedstawione orientacyjne dawki nawozów mineralnych, które można zastosować pod uprawę kukurydzy w zależności od jej przeznaczenia.

 

Tabela 2. Dawki nawozów mineralnych stosowanych pod kukurydzę (kg/ha)

Rodzaj i żyzność gleby

Uprawa na ziarno i na kiszonkę z kolb (CCM)

Uprawa na kiszonkę

Plony ziarna (t/ha)

Plony ziarna (t/ha)

4-5

6-7

8-10

10-12

13-15

16-18

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

Ciężkie, żyzne zasobne

 

120

 

40

 

60

 

140

 

60

 

70

 

160

 

80

 

80

 

140

 

30

 

80

 

160

 

40

 

90

 

180

 

50

 

100

Średnie, średnio zasobne

 

110

 

60

 

80

 

125

 

80

 

90

 

140

 

100

 

100

 

120

 

60

 

100

 

140

 

70

 

110

 

160

 

80

 

130

Lekkie, mało zasobne

 

100

 

80

 

100

 

110

 

100

 

120

 

-

 

-

 

-

 

100

 

90

 

120

 

120

 

110

 

130

 

140

 

130

 

160

 

 

 

 

Mikroelementy

Na wegetację i plonowanie kukurydzy duży wpływ ma magnez. Wpływa on na szybszy wzrost biomasy roślin oraz zwiększanie ilości i jakości białka w ziarnie. Jego niedobory mogą objawiać się podczas kwitnienia i zapylania, co może prowadzić do ograniczenia zawiązywania kolb oraz pogarszać ich zaziarnienie. Objawy występujące u młodych roślin widoczne są pod postacią jasnych przebarwień wzdłuż nerwów liściowych oraz czerwonymi przebarwieniami w ich dolnej części.

W przypadku kukurydzy, wapń występujący w glebie jest w wystarczających ilościach. Jedynie intensywne nawożenie nawozami mineralnymi NPK, może doprowadzić do jego niedoborów, które objawiają się poprzez sklejanie i zawijanie liści.

Cynk, bor i miedź należą do szczególnie ważnych mikroelementów potrzebnych do dobrego wzrostu kukurydzy. Rośliny kukurydzy należy nawozić cynkiem we wczesnych fazach rozwoju. Najczęściej stosuje się go bezpośrednio po siewie, a najpóźniej w fazie 3-4 liści, w dawce 0,5 do 1,5 kg/ha. Brak cynku ogranicza zawiązywanie się kolb, a niedostatek boru doprowadza do hamowania wzrostu roślin i zaburza kwitnienie, co prowadzi do deformacji kłosów w kolbie (np. guzikowatość kolb). Bor należy dostarczać roślinom w formie dolistnego nawozu, a jego dawka powinna wynosić od 0,3 do 0,6 kg B/ha. Najpóźniej można zaaplikować go na 3 tygodnie przed kwitnieniem. Plony świeżej i suchej masy obniżają się też przy braku miedzi w glebie. Jej największe braki objawiają się na glebach torfowych.

Jeżeli kukurydza uprawiana jest na glebach o odczynie obojętnym, to należy zapewnić jej odpowiednie nawożenie manganem, ponieważ w takich warunkach siedliskowych mogą występować jego niedobory.

Nawozy organiczne

Kukurydzę można również nawozić poprzez stosowanie nawozów organicznych. Pełna dawka obornika wynosi 20-30 t/ha i najlepiej stosować go jesienią przed orką przedzimową. W przypadku uprawy kukurydzy na kiszonkę w plonie wtórym, obornik należy rozrzucić jesienią przed orką siewną wykonywaną pod międzyplon. Dodatkowo dawka obornika powinna być uzupełniona odpowiednimi składnikami mineralnymi, ich ilość powinna wynosić około 50% dawki NPK (tab. 2).

Gnojowica również jest dobrze wykorzystywanym nawozem organicznym przez kukurydzę i powinna zawierać około 8-10% suchej masy. Najlepiej stosować ją jesienią w większych dawkach. W przypadku gleb lżejszych wylewamy ją na przedwiośniu w dawce od 80 do 100 m3/ha.

Kukurydza wykorzystuje też bardzo dobrze azot z przyoranych liści buraków. Liście musza być dobrze rozdrobnione i równomiernie rozmieszczone w glebie, co prowadzi do uwolnienia całego azotu podczas sezonu wegetacyjnego. Rośliny mogą wtedy wykorzystać nawet 70% tego pierwiastka.

 

 

Autor: mgr inż. Kinga Borek

Bibliografia:

Artyszak A., Kucińska K., Niemczyk H. 2010. Kukurydza. W: Produkcja roślinna. Część II, Wyd. REA, Warszawa, str. 246.

Dubas A. 2003. Kukurydza. W: Szczegółowa uprawa roślin. Wyd. II, tom I, Wrocław, str. 281-285.

Grzebisz W. 2012. Technologia uprawy kukurydzy. W: Produkcja roślinna – technologie produkcji roślinnej. Cz. III, Wyd. II, Hortpress, Warszawa, str. 302-307.

Kalinowski M. 2013. Fioletowe z dwóch przyczyn. Poradnik rolniczy, nr 18, Poznań, str. 35.

Kalinowski M. 2013. Dwa mikroelementy dla kukurydzy. Poradnik rolniczy, nr 19, Poznań, str. 29.

Mrówczyński M. 2010. Integrowana ochrona kukurydzy. W: Integrowana ochrona upraw rolniczych – zastosowanie integrowanej ochrony. Tom II, PWRiL, Poznań, str. 89-93.

Szczepaniak W. 2011. Zapewnić NPK kukurydzy. Tygodnik rolniczy, nr 15, Poznań, str. 20-22.

ROŚLINY WCALE NIE TAKIE ZNANE! SPRAWDŹ SIĘ W NIECODZIENNYCH PYTANIACH

[1/10] Które drzewo w średniowiecznej Europie było czczone jako symbol boga piorunów?

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki