Nawożenie truskawek korzystnie wpływa na owocowanie

Pielęgnacja truskawek Uprawa truskawek

Truskawki mają stosunkowo małe potrzeby nawozowe i pokarmowe. W ich uprawie bardzo ważne jest dobre przygotowanie stanowiska. Mogą rosnąć prawie na każdej glebie. Gleby słabe muszą być jednak uzupełnione w składniki pokarmowe.

Przed założeniem plantacji

Optymalnym poziomem odczynu gleby pod uprawę truskawek jest pH 5,5–6,5. W Polsce przeważają gleby o kwaśnym odczynie, aby doprowadzić go do odpowiedniego stanu, należy zastosować wapnowanie. Wielkość dawki nawozu wapniowego zależna jest od rodzaju gleby. Polecane jest wapno magnezowe (dolomitowe), które oprócz wapnia dodatkowo dostarcza magnezu, co potrzebne jest zwłaszcza przy deficycie tego pierwiastka. Należy uważać, by nie doprowadzić do przenawożenia Mg. Wapno węglanowe (CaCO3) stosuje się na gleby lekkie, wapno tlenkowe (CaO) na gleby cięższe. Maksymalne dawki nawozów wapniowych lub wapniowo-magnezowych stosowanych przed założeniem plantacji podano w tabeli 1. Truskawka jest wrażliwa na świeże wapnowanie, dlatego zaleca się prowadzić ten zabieg pod przedplon.

Przed założeniem plantacji należy dostarczyć potrzebnych składników mineralnych poprzez nawożenie organiczne. W tym celu stosuje się obornik, maksymalnie 40 ton/ha, co odpowiada ok. 170 kg N/ha. Zalecane jest, by stosować go pod przedplon, a następnie zaorać – na glebach lekkich na głębokość 12–20 cm, na ciężkich 8–12 cm.

Poleca się również, zamiast obornika, nawożenie nawozami zielonymi, na przyoranie, z roślin szybko rosnących. Odpowiednie są rośliny bobowate. Na lekkich glebach można wysiać łubin żółty z seradelą, na średnich gorczycę i mieszankę innych roślin (łubin żółty, seradela, peluszka). Bobowate należy zasilać azotem w dawce 20–30 kg N na 1 ha, a rośliny należące do innej rodziny – 60–70 kg N na 1 ha. Strączkowe nie wymagają dużej ilości azotu, jak pozostałe, gdyż same wiążą go z atmosfery do gleby.

Oprócz nawożenia organicznego stosuje się również mineralne. Przyjmuje się, że na 1 ha podaje się do 100 kg P205 i do 120 kg K20. Część nawozów fosforowych i potasowych należy zaorać, resztę wysiać dopiero po orce. Takie nawożenie powinno wystarczyć na okres 2–3 lat. W integrowanej produkcji zabronione jest łączenie nawozów wapniowych z fosforowymi i obornikiem.

Nawożenie młodych plantacji

W pierwszym roku, o ile stosowano nawożenie przed założeniem plantacji zgodnie z zaleceniami, ogranicza się do nawożenia azotem. Termin stosowania nawozu azotowego zależny jest od terminu sadzenia truskawek. Jeśli sadzimy wiosną, dawki dzieli się na pół, pierwszą stosuje się po przyjęciu się roślin, czyli 2–3 tygodnie od posadzenia, drugą połowę 4 tygodnie później. W przypadku wysadzania truskawek latem podaje się jednorazową dawkę azotu, koniecznie przed początkiem sierpnia, tj. 40–80 kg N na 1 ha. Często polecane jest zastosowanie jednorazowo jedynie połowy dawki, tj. 20–40 kg N na 1 ha. Jeśli sadzimy późnym latem lub wczesną wiosną (od końca sierpnia do początku października), nawożenie przeprowadza się dopiero wiosną następnego roku, 40–80 kg N na 1 ha w dwóch dawkach: po rozpoczęciu wegetacji i w połowie maja. Stosując mniejsze dawki, przeważnie na lżejszych glebach, można azot podać jednorazowo. Zalecane jest pasowe stosowanie nawozów azotowych, w rzędach roślin, aby zmniejszyć koszty nawożenia. Dawki należy przeliczać na powierzchnię pasów.

Nawożenie owocujących plantacji

Owocujące truskawki mają zmniejszone potrzeby nawozowe, które wzrastają dopiero po zbiorze. Największe zapotrzebowanie, zwłaszcza na azot i potas, występuje podczas kwitnienia i zawiązywania owoców. Uważa się, że truskawka czerpie z 1 ha 130–140 kg N, 15–20 kg P oraz 115–150 kg K. Optymalna dawka azotu dla roślin owocujących wynosi 30–50 kg N na 1 ha i jest zależna od ich kondycji oraz rodzaju gleby. Na glebach bardzo lekkich dawkę dzieli się na dwie części, mniejszą z nich podaje się wiosną, większą po zbiorach. Na pozostałych glebach nawożenie stosuje się wyłącznie po zbiorach. Nawozy azotowe podaje się na całą powierzchnię. Należy uważać, aby nie przenawozić gleby azotem, gdyż nadmiar negatywnie wpływa na jakość owoców.

Nawożenie potasowe stosuje się wiosną lub po zbiorach w dawce 50 kg K20 na 1 ha – w okresie wiosennym na glebach lekkich, jesienią na średnich i ciężkich.

Dostarczenie składników pokarmowych po zbiorach pozwala na lepszy spoczynek i przygotowanie się do następnego okresu wegetacyjnego (zapas składników w pędach i korzeniach), a także prawidłowe zawiązywanie się owoców w następnym roku.

Zalecane nawozy w uprawie truskawek:

  • wygodne, lecz drożsgleby o niskim pH), mocznik;
  • fosforowe: supze, jest nawożenie nawozami wieloskładnikowymi, np. Polifoska czy Azofoska;
  • azotowe: saletra amonowa (gleby o wysokim pH), saletrzak (erfosfat zwykły lub granulowany, potrójny;
  • potasowe: siarczan potasu – polecane są wszelkie nawozy potasowe w formie siarczanowej, sól potasowa zawiera niebezpieczny dla truskawek chlor.
czytaj dalej...

TRUSKAWKOWY ZAWRÓT GŁOWY! CIEKAWOSTKI, KTÓRYCH NAJPEWNIEJ NIE ZNAŁEŚ [QUIZ]

[1/14] Czy to prawda, że truskawka powstała poprzez skrzyżowanie się dwóch odmian poziomek?

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki