Od czego zależy nieśność kur niosek? Odpowiadamy!

Kury nioski utrzymywane w chowie klatkowym

Krzywa nieśności

Jest to graficzny obraz stada, dzięki któremu można porównać je do standardów. Wskaźnik użytkowości jest stosowany w stadach towarowych kur. Jest liczony w równych odstępach czasu, regularnie w całym okresie produkcyjnym. Na jego podstawie można wykreślić krzywą nieśności.

Wpływ złego wyrównania masy ciała na nieśność

Złe wyrównanie masy ciała w okresie odchowu może powodować nierówne wchodzenie kur w nieśność, różną masę znoszonych jaj, obniżenie nieśności, skrócenie użytkowania stada, zwiększenie brakowania i upadków w stadzie.

Czynniki wpływające na nieśność

Oświetlenie

Programy światła i ich natężenie mają ogromny wpływ na wczesne wprowadzenie stada w nieśność, uzyskanie wysokiej i długotrwałej nieśności oraz wyrównanie i zwiększenie masy jaj.

Oświetlenie musi być rozmieszczone równomiernie i na odpowiednich wysokościach w szczególności dotyczy to chowu klatkowego.

Pasza i woda

Długość i intensywność nieśności w dużej mierze zależą od zadawanej paszy. W każdym z okresów nieśności kury powinny otrzymywać pasze o innych zawartościach energii, białka, składników mineralnych i witamin. Podczas niedostarczenia odpowiedniej ilości składników odżywczych maleje produkcja jaj, ale również ich masa i jakość białka. Przy niedoborach wody spada odporność skorupy na uszkodzenia mechaniczne oraz obniża się nieśność i masa ciała.

Temperatura i wentylacja

Zbyt niska i zbyt wysoka temperatura wpływa niekorzystnie na ilość produkowanych jaj.  Obniża się masa jaj, zmniejsza regularność znoszenia i poziom białka.

Gdy w kurniku panuje za wysoka temperatura (powyżej 20°C) kury piją więcej wody, co powoduje zwiększenie wydalania witamin i składników mineralnych z organizmu.

Na nieśność również oddziałuje wentylacja, która ma na celu usuwanie toksycznych gazów, nadmiaru wilgoci i wprowadzanie do kurnika świeżego powietrza.

Bibliografia

Hodowla i użytkowanie drobiu. Pod redakcją Świerczewskiej E., Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1994, ISBN 83-00-02797-1, 139-143, 158-160

Hodowla i użytkowanie drobiu. Pod redakcją Jankowskiego J., Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 2012, ISBN978-8309-01142-2, 297-300, 289-291

Temperatura otoczenia a nieśność kur. Barowicz T., Hodowca drobiu 8/2008

Masy ciała kur nieśnych jako kluczowy parametr w zarządzaniu stadem produkcyjnym. Turkiewicz M., Hodowca drobiu 9/2012

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki