Od czego zależy skład i jakość mleka? Wyjaśniamy!

Mleko Dojenie krowy

Jakość mleka

Jakość wpływa przede wszystkim na przydatność technologiczną mleka i jego zdolności do przerobu. Badanie pod względem jakości określa takie cechy jak barwa, konsystencja, zapach, kwasowość czynna, gęstość, oznaczenie ogólnej liczby drobnoustrojów oraz liczby komórek somatycznych. W Polskiej Normie „Mleko surowe do skupu” ustalono kryteria dotyczące wyglądu mleka, zapachu, temperatury i świeżości. Wszelkie odstępstwa od normy dyskwalifikują mleko. Bardzo ważne są okresowe badania tzw. „próbny udój” określające skład i parametry jakościowe mleka.

Jakość mleka zależy w głównej mierze od warunków środowiska, zdrowotności zwierząt, warunków zoohigienicznych oraz wszystkiego z czym styka się mleko (zewnętrzna powierzchnia strzyków, sprzęt, ręce dojarza, rurociągi dojarek, bańki czy zanieczyszczenia –muchy, słoma, kurz). Ogromne znaczenie w zabezpieczeniu mleka przed drobnoustrojami mają podstawowe zasady doju- higiena sprzętu, zwierzęcia i dojarza. Często występującym schorzeniem, które pojawia się u wysokowydajnych zwierząt, przy braku zachowania zasad bezpiecznego doju to zapalenie wymienia. Mastitis jest bardzo groźną chorobą wpływającą na jakość mikrobiologiczną mleka.

Kolejnym etapem, w którym mleko może zmienić swoją jakość to warunki przechowywania mleka, temperatura panująca w pomieszczeniu (zbyt wysoka sprzyja rozwojowi drobnoustrojów), samochody transportujące mleko. Należy pamiętać, że prawidłowo żywione, zdrowe i utrzymywane w czystym pomieszczeniu zwierzę produkuje mleko sterylne. Wszystkie z wymienionych wyżej dróg, którymi wędruje mleko mogą znacząco wpłynąć na jakość mleka.

Autor: mgr inż. Dorota Kolasińska

Bibliografia:

  1. Produkcja mleka wysokiej jakości. Pod redakcją Krajewskiego K., Fundacja Spółdzielczości Wiejskiej, Warszawa 1996, ISBN 83-86980-34-4, 11-20
  2. Użytkowanie bydła. Jasiorowski H., Horn A., Pleśnik J., Schwark J., H., Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1972, 286-325
  3. Poradnik dla rolnika producenta mleka. Pod redakcją Reklewskiego Z., Runowskiego H., EVAN, Warszawa 2005, ISBN 83-87091-03-0, 105, 111
  4. Poradnik hodowcy krów mlecznych. Osten-Sacken A., Totaldruk, Poznań 2004, 44-47
  5. Metody chowu i hodowli bydła. Pod redakcją Grodzkiego H., Wydawnictwo SGGW 2011, ISBN 978-83-7583-284-6, 88-90, 109-128
  6. Cechy mleczności i wskaźniki reprodukcji wysoko wydajnych krów w standardowym oraz przedłużonym cyklu produkcyjnym. Miciński J., Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2009, ISBN 978-83-7299-608-4, 31-34

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki