Pasze objętościowe soczyste: zielonki, kiszonki i rośliny okopowe... Poznaj je wszystkie!

Kukurydza na kiszonkę Zbiór kukurydzy na kiszonkę

Mieszanki paszowe zielonek stanowią wysoki udział w uprawach polowych zielonek. Jest to wygodna metoda uprawy bardzo dobrej jakości pasz soczystych. W jednym siewie miesza się dwa lub trzy gatunki roślin. Najczęściej uprawiane są mieszanki motylkowo-trawiaste lub zbożowo-motylkowate (żyto z wyką).

W żywieniu zwierząt domowych wykorzystuje się również liście i nać korzeniowych oraz okopowych. Najczęściej skarmianą paszą są liście buraków cukrowych, szczególnie dla bydła.

Do innych zielonek wykorzystywanych w żywieniu zwierząt zaliczyć można słonecznik, kapustę pastewną, która są mało wymagające i dają dobry plon nawet jako poplon ścierniskowy. Najwcześniejszą paszą wiosenną może być rzepak i rzepik ozimy.

Kiszonki

Kiszonki stanowią podstawę żywienia zimowego przeżuwaczy. Kiszenie jest bardzo dobrą metodą konserwacji pasz objętościowych. Uzyskanie kiszonki dobrej jakości zależy od szybkiego rozwoju bakterii kwasu mlekowego i wytworzenie im dobrych warunków środowiska. W kiszonkach oprócz pozytywnych bakterii fermentacji mlekowej mogą pojawić się również bakterie kwasu masłowego, bakterie gnilne, kwasu octowego, drożdże i drożdżaki. Pojawienie się niekorzystnych mikroorganizmów w zakiszanej paszy może być spowodowane nieprawidłowym przygotowaniem składników kiszonki, nieodpowiednim przechowywaniem i wydobywaniem kiszonek z pryzm.

Najbardziej popularne i najczęściej stosowane w żywieniu zwierząt domowych są kiszonki z zielonek polowych oraz porostu łąkowego, zielonek podsuszanych do 30-40% suchej masy, kukurydzy, roślin motylkowatych, wysłodków buraczanych oraz całych roślin zbożowych. Na jakość sporządzonej kiszonki ma wpływ czas przygotowywania (im dłuższy tym gorzej), stopień rozdrobnienia-długość sieczki (w zależności od gatunku zwierząt), zastosowanie dodatków stymulujących fermentację mlekową, wysokość skoszenia, ubicie zakiszanego surowca. Ogromną rolę w utrzymaniu dobrej jakości kiszonki pełni rodzaj zbiornika do przechowywania paszy.

Rośliny okopowe

Duży udział pasz objętościowych soczystych stanowią również rośliny okopowe, szczególnie w żywieniu bydła i trzody chlewnej. Do najczęściej stosowanych należą okopowe bulwiaste czyli ziemniaki. Ziemniaki podaje się w zwierzętom w formie surowej, gotowanej, parowanej lub kiszonej. Ziemniaki stanowią doskonałą paszę dla bydła, drobiu i trzody chlewnej, ale posiadają też kilka wad. Zawierają substancje antyodżywcze, mogą powodować zadławienia lub nadmierną fermentację w żwaczu i wywoływać wzdęcia. W Polsce można spotkać nieliczne uprawy słonecznika bulwiastego-topinamburu, którego główne uprawy są zlokalizowane wokół lasów. Słonecznik ten stanowi głównie paszę dla zwierzyny płowej i dzików stosowanej zimą.

Do roślin okopowych korzeniowych zalicza się buraka pastewnego i cukrowego. Buraki wykorzystywane są w żywieniu wielu zwierząt domowych, a ich uprawa w Polsce ma duże znaczenie gospodarcze. Buraki są skarmiane jako pasza dla wszystkich zwierząt gospodarskich, ale najlepsze działanie poza pokarmowym mają na bydło mleczne, ponieważ wpływają mlekopędnie. Buraki są skarmiane w formie świeżej, zakiszanej i gotowanej.

Kolejnym warzywem stosowanym w diecie zwierząt domowych, zaliczanym do okopowych korzeniowych jest marchew. Marchew pełni funkcje dietetyczne, lecznicze (przewód pokarmowy), mlekopędne, jest lekkostrawna i wpływa znacząco na smakowitość pasz. W żywieniu zwierząt zastosowanie również odnalazła brukiew, cykoria oraz rzepa.

Autor: mgr inż. Dorota Kolasińska

Bibliografia:

  1. Pasze. Pod reakcją naukową Chachułowej J., Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa 1996, ISBN 83-86900-22-2, 110-125
  2. Pasze i dodatki paszowe. Pod redakcją Jerocha H., Lipca A., Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 2012, ISBN 978-83-09-01134-7, 142-145, 172-174, 201-205
  3. Żywienie zwierząt i paszoznawstwo Tom 3. Jamroz D., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, ISBN 978-83-01-17401-9, 26-103, 166-215

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki