Pielęgnacja kur niosek – przedstawiamy różne rodzaje chowu i dbania o drób

Hodowla kur niosek Hodowla kur niosek

Przez pierwsze 5 godzin od wyklucia temperatura otoczenia ptaka powinna wynosić 32 stopnie i przez tydzień nie może spaść poniżej 30 stopni. Począwszy od drugiego do szóstego tygodnia temperatura powinna być obniżana o 2 stopnie co 7 dni, jednak nie więcej niż 0,5 stopnia na dzień. Wilgotność względna powinna być utrzymywana w granicach 60 – 70%. Pomieszczenie odchowu musi być suche i utrzymane w czystości. Konieczne jest stosowanie ochrony przeciwpasożytniczej w postaci oprysków. Preparat powinien być dopuszczony do stosowania w pomieszczeniach, w których przebywają ptaki (należy dokładnie przeczytać ulotkę, aby nie spowodować zatruć). Przez pierwsze dni po wykluciu przemieszczanie personelu pomiędzy ptakami starszymi a młodymi powinno być ograniczone do minimum.

Oświetlenie bywa dostosowywane do systemu chowu, spodziewanych efektów produkcyjnych i kondycji zdrowotnej stada. Ma ono na celu doprowadzenie do osiągnięcia jak szybkiego przyrostu masy ciała i wejścia w okres nieśności.

Hodowla kur niosek w systemie intensywnym może odbywać się:

  • w klatkach
  • na ściółce

Chów w klatkach jest najbardziej popularną metodą w produkcji jaj. Jest to bowiem sposób najprostszy, najekonomiczniejszy i dający dobre efekty produkcyjne. Możliwe jest ułożenie zespołu klatek na kilka różnych sposobów. Jajka przechodzą specjalną rynienką do punktu ich zbierania. Trzymanie drobiu na rusztach ułatwia utrzymywanie higieny w kurniku. Pasze i woda zadawane są często automatycznie. Zwierzęta są mniej chorowite, bowiem nie mają kontaktu z innymi osobnikami swojego gatunku i nie są narażone na negatywne oddziaływania środowiska poza kurnikiem. Nioski hodowane w systemie klatkowym oznaczają się wysoką nieśnością jaj o grubych skorupach i dobrym wykorzystaniem paszy. Chów klatkowy jest jednak postrzegany jako najmniej korzystny pod względem zapewnienia dobrostanu zwierząt. Z tego względu Unia Europejska wprowadziła pewne zmiany mające na celu polepszenie jakości życia niosek w takich warunkach. Powierzchnia przeznaczona dla jednej nioski nie może być mniejsza niż 750 cm2. Mają one w ten sposób zapewnioną większą swobodę ruchu. Powinien być umożliwiony dostęp do dwóch poideł. Klatki muszą być także wyposażone w urządzenia do skracania pazurów, grzędy, gniazdo do znoszenia jaj, oraz ściółkę umożliwiającą naturalny odruch grzebania i dziobania.

Gospodarowanie odchodami odbywa się na kilka różnych sposobów. Mogą one być tymczasowo magazynowane na terenie kurnika lub być odprowadzane do pomieszczenia na zewnątrz. Tam podlegają procesom suszenia. Popularnym rozwiązaniem jest system taśmowy. Taśmy znajdują się pod klatkami i okresowo przesuwają zebrane odchody do pomieszczenia magazynowego.

Hodowla kur niosek na ściółce wiąże się z dodatkowymi kosztami związanymi z zapewnieniem odpowiedniego podłoża i utrzymania go w czystości. Mniejsze są natomiast inwestycje w sprzęt potrzebny do hodowli. Zdecydowaną zaletą jest możliwość zapewnienia ptakom warunków bardziej zbliżonych do naturalnych niż w chowie klatkowym. W związku z większymi możliwościami poruszania się ptaki potrzebują dostarczania nieco większej ilości energii. Są też bardziej narażone na przenoszenie chorób między osobnikami.

Maksymalne zagęszczenie wynosi 9 sztuk na m2. Ściółki powinno starczyć na minimum 1/3 powierzchni podłogi. Nioski muszą mieć zapewnione gniazda pojedyncze lub grupowe oraz grzędy ustawione w sposób określony w przepisach. Każda kura ma także mieć dostęp do poidła i karmidła.

czytaj dalej...

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki