Przechowywanie ziemniaków krok po kroku - cenne wskazówki

Przechowywanie ziemniaków Przechowalnia ziemniaków

Optymalne warunki

Dobre warunki przechowywania da się stworzyć w każdym obiekcie, niezależnie od tego, czy to kopiec, czy też nowoczesna przechowalnia. Utrzymanie wysokiej jakości bulw możliwe jest dzięki podziałowi całego sezonu przechowalniczego na kilka etapów, różniących się między sobą: czasem intensywnego wietrzenia, temperaturą i wilgotnością powietrza.  W tabeli 1. Przedstawiono 5 etapów prawidłowego przechowywania z uwzględnieniem jego podstawowych parametrów.

Etapy prawidłowego przechowywania bulw ziemniaka

Etap

Czas trwania

Cel/ kierunek użytkowania

Wilgotność powietrza [%]

Temperatura [OC]

Średni czas wietrzenia na dobę [h]

1.

Osuszanie

1- 3 dni

Dokładne osuszenie świeżo dostarczonej partii ziemniaków/ wszystkie kierunki użytkowania

75- 90%

12- 18

10-24

2.

Dojrzewanie

14 dni

Gojenie uszkodzeń na bulwach, korkowacenie skórki/ wszystkie kierunki użytkowania

90- 95

12- 18

1-4

3.

Schładzanie

21 dni

Odprowadzenie ciepła pochodzącego z oddychających ziemniaków/ wszystkie kierunki użytkowania

90- 95

Sukcesywne obniżanie o 0,5 OC dziennie

6

4.

Długotrwałe przechowywanie

Spoczynek bezwzględny bulw

Utrzymanie optymalnej temperatury przechowywania bulw/

a) sadzeniaki;
b)jadalne; c)przetwórstwo spożywcze (frytki, chipsy, etc);
d)pasza

90- 5

a) 2-6;
b) 4-6;
c) 6-8;
d) 2-4

2-6

5.

Przygotowanie ziemniaków do ponownego użytkowania

10 dni

Zwiększenie odporności bulw na uszkodzenia mechaniczne i ciemną plamistość pouderzeniową/ a)jadalne, przemysł, b)sadzeniaki

a)89-95,

b)75-80

10

Podkiełkowanie

10-15

1-4

 

Tabela 1. Etapy prawidłowego przechowywania bulw ziemniaka z wyszczególnieniem jego najważniejszych parametrów. Na podstawie „Przechowalnictwo ziemniaków” [W:] Produkcja nasienna i przechowalnictwo ziemniaków; „Ziemniak” [W:] Szczegółowa uprawa roślin, tom 1.

Nowoczesne obiekty przechowalnicze

Główną funkcją przechowalni jest zapewnienie właściwych warunków dla bulw będących w stanie spoczynku. O powodzeniu utrzymania wysokiej jakości surowca, oprócz temperatury i wilgotności, decydują także: lokalizacja, sposób składowania ziemniaków, system wentylacyjny, konstrukcja budynku.

Producent musi zadbać o dobry dojazd do przechowalni. Ponadto, budynku nie powinno się sytuować  na terenie zagłębionym, z przepuszczalnym i wilgotnym podłożem. Najlepiej, aby pomieszczenia składowe były zlokalizowane od strony północnej, zaś sortownie od południowej. Czerpnie powietrza należy projektować na północ lub zachód.

Ziemniaki mogą być składowane w dwojaki sposób: luzem bądź w paletach skrzyniowych. Wysokość luźnego przechowywania zazwyczaj nie przekracza 5m. Tworzenie wysokich pryzm praktykuje się w dużych halach na 1000- 3000t. Nad przechowywanymi bulwami należy zostawić 1- 2 metrową przestrzeń, by zapewnić swobodną cyrkulację powietrza. Pojemność popularnych w Polsce palet  wynosi od 500- 1000 kg. Ustawia się je w rzędzie, najczęściej po 5 sztuk. Podobnie jak przy składowaniu luzem, nie można zapomnieć o 1 metrowej przerwie pomiędzy ostatnią paletą a stropem budynku.

System wentylacyjny przechowalni jest uzależniony od sposobu składowania surowca, mechanizacji załadunku i rozładunku. Wietrzenie naturalne wykorzystuje się w małych obiektach, w których ziemniaki przechowywane są zarówno luzem, jak i w paletach. Powietrze krąży dzięki pojawiającej się różnicy temperatur na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. System ten jest szczególnie polecany dla przechowalni, w których wysokość pryzmy nie przekracza 2,5 m. Przy składowaniu luzem, przez całą warstwę surowca przechodzi pionowy przepływ powietrza (kierunek góra-> dół). Dociera do każdej, pojedynczej bulwy, odbierając od niej nadmiar ciepła i wilgoci. Przechowywanie ziemniaków w paletach wymaga zastosowania wentylacji mieszanej (stały dopływ mechaniczny wzbogacony o okresową, naturalną wentylację ).

Przestrzeganie prawidłowych zasad przechowywania ziemniaków jest praco- i energochłonne, a budowa obiektu przechowalniczego ze sprawnym systemem wentylacji wymaga dużych nakładów finansowych. Niemniej jednak, to praktycznie jedyna szansa na utrzymanie stałej pozycji na rynku i osiąganie zadowalających zysków z produkcji ziemniaka.

 

Autor: Magdalena Kuźmicka

Bibliografia:

Ceglarek F., Zarzecka A., 2003. Ziemniak [W;] Szczegółowa uprawa roślin, tom.1, Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

Czerko Z., 1994. Ocena systemów wentylacji stosowanych w przechowalniach ziemniaków. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 416: 249- 255.

Czerko Z., 2004. Ubytki naturalne ziemniaków w zależności od dawki wentylacyjnej i rodzaju systemu wentylacji. Biuletyn IHAR 232: 227-232.

Czerko Z., 2008. Przechowalnictwo ziemniaków [W:] Produkcja nasienna i przechowalnictwo ziemniaków. Wydawnictwo Wieś Jutra.

Czerko Z., 2011. Czy i jak przechowywać ziemniaki w domu. Ziemniaki- cenne warzywo i nowoczesny biznes. Poradnik dla producentów, wydanie trzecie: 72-73.

Czerko Z., 2012. Technologia przechowywania oraz ograniczenie strat ilościowych i jakościowych podczas przechowywania [W:] Produkcja i rynek ziemniaka. Wyd. Wieś jutra.

Kapsa J., 2012. Ochrona ziemniaka przed chorobami grzybowymi i bakteryjnymi [W:] Produkcja i rynek ziemniaka, Wyd. Wieś Jutra.

Zagórska K., Frydecka- Mazurczyk A., 1997. Zachowanie cech jakości podczas przechowywania [W:] Produkcja ziemniaków. Technologia- Ekonomika- Marketing. IHAR, Bonin: 196- 201.

Zagórska K., Frydecka- Mazurczyk A., 2000. Wpływ warunków w czasie wegetacji oraz temperatury przechowywania na cechy jakościowe ziemniaków przeznaczonych do przetwórstwa. Biuletyn IHAR 123: 239-251.

ZIEMNIAKI JESZ ZAPEWNE BARDZO CZĘSTO, ALE ILE O NICH WIESZ? SPRAWDŹ! [QUIZ]

[1/14] Powszechnie kojarzony szkodnik ziemniaka to:

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki