Rolnictwo precyzyjne – nowoczesność w służbie wysokich plonów!

Rolnictwo precyzyjne Rolnictwo precyzyjne

W ostatnim czasie coraz więcej uwagi poświęca się rolnictwu precyzyjnemu. Choć na razie ten typ gospodarowania jest bardzo rzadki, to w kraju systematycznie organizowane są konferencje podejmujące ten problem. Rolnictwo precyzyjne jest złożonym system, który polega na wykorzystaniu nowoczesnych technologii lokalizacji, gromadzenia danych oraz ich przetwarzaniu przez system komputerowy tak, aby móc jak najdokładniej przewidzieć zbiór oraz ustalić rodzaj potrzebnych nawozów i oprysków.

Nieco więcej o technologii

Nowoczesny system, na którym opiera się rolnictwo precyzyjne, polega na tym, że maszyny rolnicze wyposażone są w specjalny miernik plonów oraz korzystają z satelitarnego referencyjnego systemu globalnego pozycjonowanie, które zbierają dane z pola. W dalszej kolejności pozyskane dane są przenoszone do komputera, a po przetwarzaniu przez program zostają odzwierciedlone na barwnej mapie plonów.

Dzięki tym metodom istnieje możliwość bezbłędnego oszacowania wielkości zbiorów, a także stworzenia cyfrowej mapy zasobności gleby w makro- i mikroelementy oraz jej zmienności odczynowej. W rezultacie precyzyjnie dostosowuje się zabiegi agrotechniczne do zróżnicowania czynników w danym sektorze pola. Dodatkowo, przy pomocy wspomnianych technologii, można szczegółowo ustawić częstotliwość oprysków, uzyskać większe i lepszej jakości plony, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów produkcji.

Wymagania

Rolnictwo precyzyjne wymaga od rolników odpowiednich kwalifikacji, dużego zaangażowania intelektualnego oraz ciągłego śledzenia nowości technologicznych i poszerzania swojej wiedzy. Poza tym wdrażanie zmian wiąże się z wysokimi kosztami. Ulepszenia najlepiej początkowo wprowadzać do gospodarstw wielkoobszarowych, gdzie efekty działania będą odpowiednio widoczne. Niemniej nie wszystkie rozwiązania technologiczne rolnictwa precyzyjnego trzeba wprowadzać jednocześnie. W związku z tym, by koszty zmian były mniejsze, można robić to stopniowo, co jest najlepszym rozwiązaniem dla mniejszych gospodarstw.

Zalety rolnictwa precyzyjnego

Bardzo znaczącą zaletą wdrażania rolnictwa precyzyjnego jest fakt, że stanowi ono odpowiedź na potrzebę realizacji zrównoważonego rozwoju, jest również przyjazne dla środowiska oraz ekonomicznie opłacalne. Z tego powodu w ostatnich latach, w wielu krajach, wdraża się je na coraz większą skalę. W Polsce próby wprowadzenia tego systemu wciąż są znikome, choć nowoczesne rolnictwo jest celem, przed którym polscy farmerzy nie mogą uciec, jeśli nie chcą zostać w tyle za swoimi konkurentami z innych krajów europejskich. Należy zatem zdać sobie sprawę, że ten typ produkcji rolnej jest jednym z celów stających współcześnie nie tylko przed rolnikami, lecz także jednostkami rządowymi.

Autor: Helena Kędra

Bibliografia:

Dominik A., „System rolnictwa precyzyjnego”, Wydawnictwo Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Radom 2010 r.

Doruchowski G., „Postęp i nowe koncepcje w rolnictwie precyzyjnym” [w:] „Inżynieria Rolnicza”, nr 9/2008 r.

Gawrońska-Kulesza A. (red.), „Produkcja roślinna”, cz. 3, wyd. Rea, Warszawa 2010 r., s.124.

Grzebisz W. (red.), „Produkcja roślinna. Środowisko i podstawy agrotechniki”, cz. I, wyd. Hortpress, Warszawa 2012 r., s. 14-16.

Kozera M., Ryś-Jurek R., Tabert M., „Podstawy wiedzy o rolnictwie i agrobiznesie”, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2012 r., s. 144.

ROŚLINY WCALE NIE TAKIE ZNANE! SPRAWDŹ SIĘ W NIECODZIENNYCH PYTANIACH

[1/10] Które drzewo w średniowiecznej Europie było czczone jako symbol boga piorunów?

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki