Rolnictwo towarowe – główna gałąź krajowej gospodarki rolnej. Dowiedz się więcej!

Rolnictwo towarowe Rolnictwo towarowe

Rolnictwo towarowe to jeden z głównych działów gospodarki i ważna gałąź produkcji rolnej, która charakteryzuje się dużym wykorzystaniem ziemi i siły roboczej w celu osiągnięcia możliwie największej ilości produktów i dostarczeniem ich na rynek krajowy lub międzynarodowy. Dzięki wytwórstwu rolnictwa towarowego zaspokajane są potrzeby żywnościowe większości społeczeństwa.

Gospodarstwa towarowe nie są grupą jednorodną. Wśród nich wyróżnia się, ze względu na ilość produktów przeznaczonych na handel, trzy podtypy:

 

  • małotowarowe;
  • średniotowarowe;
  • wielkotowarowe (wysokotowarowe).

W badaniach statystycznych towarowość rolnictwa w Polsce określano jako odsetek gospodarstw rolnych produkujących głównie na rynek zbytu. Najwięcej tego typu działalności rolnej znajduje się na terenie Wielkopolski, Kujaw, Ziemi Chełmińsko-Dobrzyńskiej, na północnym Mazowszu, na Wyżynie Lubelskiej oraz w zachodniej części  Podlasia. Udział tych gospodarstw w krajowym rolnictwie rynkowym pokrywa się z wysokim poziomem kultury rolnej, dobrymi glebami lub z wyspecjalizowaniem rolnictwa w produkcji mleka, w sadownictwie i uprawie warzyw. Natomiast bardzo nielicznie gospodarstwa tego typu występują w województwach małopolskim i podkarpackim, gdzie przeważają gospodarstwa drobne, samozaopatrzeniowe. Zgodnie z prognozami, w ciągu najbliższych kilkunastu lat nastąpią zmiany struktury gospodarstw, które będą polegać na spadku liczby drobnych majątków rolnych na rzecz wzrostu tych, o powierzchni powyżej 15 hektarów.

Gospodarstwa towarowe wyspecjalizowane

Pod względem ekonomicznym najbardziej wydajne i dochodowe są gospodarstwa towarowe o dużych powierzchniach oraz te, które charakteryzują się wysoką specjalizacją i zintensyfikowaniem produkcji. Zwykle w takich przypadkach na znacznym terenie uprawiane są rośliny lub hodowane zwierzęta jednego gatunku. Nie jest to typ sprzyjający bioróżnorodności i środowisku naturalnemu, ale tego rodzaju rolnictwo cechuje się dużymi możliwościami zaspokojenia zapotrzebowania rynku. Najlepszym przykładem rolnictwa wyspecjalizowanego i wielkopowierzchniowego są uprawy plantacyjne.

Gospodarstwa towarowe a ekologia

Prowadzenie gospodarstwa towarowego nastawionego rynkowo nie wyklucza działań ekologicznych. Przy odpowiednim, wieloaspektowym podejściu, zadbaniu o siedliska naturalne i jakość produktów, można stworzyć nawet wysokotowarowe gospodarstwa ekologiczne. Doceniając wdrażanie idei dbania o środowisko, co roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłasza ogólnopolski konkurs na najlepsze ekologiczne gospodarstwo towarowe.

 

 

Autor: Helena Kędra

Bibliografia:

Jóźwiak W., Kagan A., „Gospodarstwa towarowe a gospodarstwa wielkotowarowe” [w:] „Roczniki Nauk Rolniczych”, seria G, t. 95, z. 1/2008 r.

Kulikowski R., „Produktywność i towarowość rolnictwa w Polsce” [w:] „Barometr regionalny”, nr 4/2012 r., s. 21-24.

Kozera M., Ryś-Jurek R., Tabert M., „Podstawy wiedzy o rolnictwie i agrobiznesie”, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2012 r., ss. 141,171.

Michna W., „Zróżnicowanie funkcji gospodarstw rolnych w ujęciu przestrzennym”, Wydawnictwo Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 2005, ss. 11, 45-47.

Szymańska M., „Nie zapomniał o naturze” [w:] „Tygodnik rolniczy”, nr 49/2011 r., s. 15-16.

ROŚLINY WCALE NIE TAKIE ZNANE! SPRAWDŹ SIĘ W NIECODZIENNYCH PYTANIACH

[1/10] Które drzewo w średniowiecznej Europie było czczone jako symbol boga piorunów?

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki