Rolnictwo zrównoważone – gospodarowanie przyjazne środowisku. Sprawdź, na czym to polega!

Rolnictwo zrównoważone to pojęcie, z którym coraz częściej możemy się spotkać w mediach. Kryje się za nim idea zracjonalizowanej produkcji przy użyciu metod przyjaznych środowisku. W ramach dostosowania się do wymogów tego przedsięwzięcia, powinniśmy wdrażać działania służące ochronie różnorodności biologicznej obszarów wiejskich oraz poprawie środowiska naturalnego.

Zalety zrównoważonego rolnictwa

Pierwszą przesłanką na rzecz tego typu rolnictwa jest fakt, że promuje ono zrównoważone nawożenie. Obecnie coraz częściej porusza się kwestię szkodliwości nawozów sztucznych masowo stosowanych w uprawach. Takie działania nie poprawiają bezpieczeństwa roślin, gdyż mogą one pobrać tylko część tych substancji, a reszta rozprzestrzenia się w środowisku i zanieczyszcza je.

Oprócz tego rolnictwo zrównoważone przeciwstawia się braku zmianowania i uprawianiu tylko jednego bądź dwóch najbardziej opłacalnych gatunków, gdyż powoduje to brak różnorodności w świecie roślinnym i sprzyja masowemu pojawianiu się szkodników oraz chorób, które trzeba zwalczać kolejnymi pestycydami. Skutkuje to z kolei wzrostem kosztów produkcji i zagrożeniem dla środowiska, a także daje niestety tylko złudne poczucie prowadzenia wydajnego gospodarstwa.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że ograniczenie nawożenia azotem i stosowania innych substancji chemicznych z czasem wpływa na poprawę jakości gleby oraz środowiska.

Strategia zrównoważonego rozwoju rolnictwa

Gospodarstwa spełniające wspomniane postulaty rolnictwa zrównoważonego, wpisują się w działania rządu, ponieważ 25 kwietnia 2012 roku Rada Ministrów przyjęła Strategię zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, który ma na celu stworzenie głównych kierunków rozwoju polskiego rolnictwa oraz możliwości dofinansowania działań realizowanych w ramach tego programu ze środków krajowych i Unii Europejskiej. W praktyce oznacza to, że rolnicy którzy zdecydują się na przystąpienie do projektu będą mogli liczyć na dofinansowanie pod warunkiem, że spełnią podstawowe wymagania dotyczące wszystkich gruntów ornych w gospodarstwie. Należy zatem:

  • Posiadać grunty rolne, które mają minimum jeden hektar;
  • Posiadać plan działalności rolnośrodowiskowej;
  • Posiadać aktualną analizę gleby;
  • Stosować prawidłowy dobór i następstwo roślin w płodozmianie;
  • Każdego roku opracowywać i przestrzegać planu nawozowego, przy czym maksymalna roczna dawka azotu pochodzącego z nawozów mineralnych, naturalnych, organicznych lub nawozów organiczno-mineralnych nie może przekroczyć dawki 150 kg na ha;
  • Nie stosować osadów ściekowych.

Dopłaty do rolnictwa zrównoważonego w ramach pakietu przyznawane są corocznie, w ciągu trwania 5-letniego zobowiązania, tym z rolników, który przyjmą na siebie zobowiązanie wypełniania wcześniej wymienionych warunków. Dopłata wynosi 100% stawki podstawowej za powierzchnię od 0,10 ha do 50 ha powierzchni rolnych i wynosi 400 zł za ha.

 

 

Autor: Helena Kędra

Bibliografia:

Gawrońska-Kulesza A. (red.), „Produkcja roślinna”, cz. 3, wyd. Rea, Warszawa 2010 r., s. 128.

Gostomczyk W., Jasiulewicz M., Kiełczewski R., „Podstawy agrobiznesu”, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2002 r., s. 262-283.

Grzebisz W. (red.), „Produkcja roślinna. Środowisko i podstawy agrotechniki”, cz. I, wyd. Hortpress, Warszawa 2012 r., s. 18-19.

Kołodziejczak K., „Koncepcja zintegrowanego rozwoju rolnictwa i wsi w świetle badań geograficznych” [w:] „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, nr 13/2013 r.

Kozera M., Ryś-Jurek R., Tabert M., „Podstawy wiedzy o rolnictwie i agrobiznesie”, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2012 r., s. 140-142.

Krysztoforski M., „Rolnictwo zrównoważone”, wyd. Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, 2010 r.

 

ROŚLINY WCALE NIE TAKIE ZNANE! SPRAWDŹ SIĘ W NIECODZIENNYCH PYTANIACH

[1/10] Które drzewo w średniowiecznej Europie było czczone jako symbol boga piorunów?

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki