Saradela pastewna - wymagania, uprawa, siew i zbiór

Kwiat saradeli pastewnej Saradela pastewna

Chwasty, choroby i szkodniki

Do odchwaszczania seradeli w siewie czystym można stosować herbicyd Goltix lub bronowanie po kilku dniach od wschodów roślin. Zabieg ten można powtórzyć po 2–3 tygodniach. Jeżeli jest ona wysiewana w zboża ozime, to nie zachodzi potrzeba wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, ponieważ zboża zapobiegają zachwaszczeniu.

Choroby zwalcza się głównie poprzez zaprawienie nasion, ponieważ najczęściej przenoszone są one wraz z materiałem siewnym. Jeżeli seradela uprawiana jest na paszę, to wcześniejsze koszenie i zbiór roślin zapobiegają rozprzestrzenianiu się agrofagów. Do najgroźniejszych chorób seradeli zalicza się: zgorzel łodygową, mączniaka rzekomego oraz dusikorzeń. Szkodniki na seradeli występują bardzo rzadko i nie wyrządzają wielu szkód.

Zbiór

Z pola, gdzie rośnie seradela, zbiera się jeden pokos. Najlepiej wykonać go do II dekady lipca, kiedy rośliny są w fazie od początku kwitnienia do zawiązywania strąków, a najpóźniej do końca kwitnienia. Najlepiej zbiór rozpoczynać wtedy, gdy strąki w dolnej części rośliny zaczynają brązowieć. Plon uzyskany podczas zbioru może wynosić od 15 do 40 ton/ha zielonej masy. W czasie zbioru rośliny ochronnej za pomocą kombajnu przycinaniu nie ulegają rośliny seradeli, ponieważ osiągają one wysokość 10–15 cm.

Seradelę, która jest przeznaczona na zielonkę, należy zbierać od początku kwitnienia do zawiązywania strąków na dolnej części rośliny. Jeżeli rośliny są koszone w fazie pełnego kwitnienia, to wtedy można uzyskać największy plon białka.

Seradelę przeznaczoną na zielony nawóz należy przyorać jesienią, chyba że jest przeznaczona pod ziemniaki, wtedy zabieg można wykonać wczesną wiosną.

Jeżeli zbiór seradeli przeznaczony jest na nasiona, to podczas kombajnowego zbioru może dochodzić nawet do 25% strat nasion. Spowodowane jest to tym, że seradela uprawiana na ziarno jest wysiewana bez rośliny ochronnej, a co za tym idzie – dochodzi do silnego wylegania łanu. Przeciętny plon nasion wynosi 200 kg/ha.

Jeśli seradelę uprawia się na nasiona i na paszę, to pierwszy pokos powinien być wykonywany wtedy, gdy łan zaczyna żółknąć. Jednak nie gwarantuje to dużego plonu nasion. Seradela nie dojrzewa równomiernie, a strąki mogą łatwo się łamać i osypywać. W związku z tym na roślinach należy przeprowadzić desykację preparatem Reglone lub zastosować dwuetapowy zbiór kombajnem. Po skoszeniu roślin i ich wysuszeniu należy omłócić je kombajnem, a uzyskany materiał dokładnie wyczyścić i dosuszyć do wilgotności nieprzekraczającej 15%.

Autor: mgr inż. Kinga Borek

Bibliografia:

  1. Artyszak A., Kucińska K., Niemczyk H., „Rośliny motylkowate drobnonasienne”, (w:) „Produkcja roślinna”, Wyd. REA, część III, Warszawa 2010 r., str. 216–217, 222, 224, 227
  2. Jasińska Z., Kotecki A., „Seradela pastewna”, (w:) „Szczegółowa uprawa roślin”, Wyd. II, Tom II, Wrocław 2003 r., 233–237
  3. Gąsiorowska B., Krawczyk M., „Seradela rośliną specyficznych wymagań”, Top Agrar Polska, Poznań 2008 r., str. 138–141
  4. Grzebisz W., „Rośliny motylkowate drobnonasienne”, (w:) „Produkcja roślinna – technologie produkcji roślinnej”, Wyd. II, Część III, Warszawa 2012 r., 344–362
  5. Kuraszkiewicz R., Pałys E., „Wpływ roślin ochronnych na plon masy nadziemnej wsiewek międzyplonowych”, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, vol. LVII, sectio E, Lublin 2002 r., str. 105–114
  6. Szempliński W., „Seradela uprawna”, (w:) „Rośliny rolnicze”, UWM, Olsztyn 2012 r., str. 298–300

Źródło zdjęcia nr 1: Wikipedia, autor: Rasbak - Eigenes Werk, licencja: CC BY-SA 3.0

ROŚLINY WCALE NIE TAKIE ZNANE! SPRAWDŹ SIĘ W NIECODZIENNYCH PYTANIACH

[1/10] Które drzewo w średniowiecznej Europie było czczone jako symbol boga piorunów?

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki