Siew lucerny - najważniejsze fakty na temat wysiewu

Lucerna na polu Uprawa lucerny

Lucerna powinna być siana w rozstawę rzędów wynoszącą 12,5-15 cm. Na glebach lekkich należy wysiewać ją na głębokość 2 cm, a na zwięzłych i wilgotnych na 1 cm. Optymalna obsada roślin na jednym metrze kwadratowym wynosi 250 sztuk.

Lucernę uprawianą w roślinie ochronnej, najlepiej wysiewać przy oddzielnym przejeździe siewnika, w poprzek rzędów, w które została wysiana roślina zbożowa. Przed wysianiem lucerny pole należy zwałować gładkim wałem.

Lucerna najlepiej rozwija się bez rośliny ochronnej, ponieważ jest bardzo wrażliwa na zacienianie. Tabela 1 przedstawia plony uzyskane przez lucernę w siewie czystym oraz w wysiewie z jęczmieniem na ziarno. Siew czysty lucerny pozwala uzyskać większe plony tej rośliny.

Tabela 1. Plony suchej masy lucerny w t/ha w zależności od sposobu siewu [2]

Metoda siewu

Plon suchej masy lucerny w roku siewu

Średni plon suchej masy lucerny z 3 lat pełnego użytkowania

Użytkowanie 3-kośne

Użytkowanie 4-kośne

Wsiewka w jęczmień jary na ziarno

1,0

11,5

10,9

Siew czysty – przykoszona w fazie pąkowania

2,7

11,5

11,4

Siew czysty – przykoszona w fazie pełni kwitnienia

2,3

12,1

12,2

W tym samym roku, w którym została wysiana lucerna w siewie czystym, można wykonać 1-2 krotne koszenie. W przypadku wysiania jej w jęczmień na ziarno, po jego zbiorze nie wykonuje się koszenia, ponieważ lucerna słabo odrasta, a plony uzyskane z takiego koszenia są niewielkie. Jedynie przy wysiewie w owies na zielonkę, od razu po jego zbiorze można wykonać jedno koszenie.

 

 

Autor: mgr inż. Kinga Borek

Bibliografia:

Artyszak A., Kucińska K., Niemczyk H. 2010. Rośliny motylkowate drobnonasienne. W: Produkcja roślinna. Wyd. REA, część II, Warszawa, str. 224-227.

Ciesielska A., Niemczyk H., Radecki A., Suwara I., Wysmułek A. 2010. Rośliny motylkowe drobnonasienne. W: Podstawy rolnictwa. Wyd. REA, Warszawa, str. 155.

Gaweł E., Brzóska F. 2008. Siew lucerny. W: Uprawa i wykorzystanie lucerny. IUNG-PIB, Puławy, str. 19-20.

Grzebisza W. 2012. Technologia uprawy roślin motylkowatych drobnonasiennych. W: Produkcja roślinna – technologie produkcji roślinnej. Cz. III, Hortpress, Warszawa, str. 355.

Wilczek M., Ćwintal M. 1994. Plonowanie lucerny w zależności od rośliny ochronnej i różnych pielęgnacji w roku siewu. Annales UMCS s. E. XLIX (5), str. 31-36.

ROŚLINY WCALE NIE TAKIE ZNANE! SPRAWDŹ SIĘ W NIECODZIENNYCH PYTANIACH

[1/10] Które drzewo w średniowiecznej Europie było czczone jako symbol boga piorunów?

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki