Siew rzepaku - jeden z najważniejszych elementów agrotechniki

Uprawa rzepaku Kwitnący rzepak

Rzepak ozimy wymaga bardzo precyzyjnych siewów. Jego nasiona są drobne, kuliste, o średniej MTN wynoszącej 4-8 g.  Optymalna temperatura kiełkowania rzepaku wynosi nawet 25 OC, dynamiczny rozwój notuje się w 12OC. Spełnienie tych warunków możliwe jest tylko przy terminowych siewach, których przestrzeganie stanowi jeden z najważniejszych elementów agrotechniki rzepaku.

Rzepak wysiany w zalecanym terminie bardzo szybko osiąga fazę 4-6 liści. Do skiełkowania nasion dochodzi w przeciągu 6 dni. W warunkach optymalnego uwilgotnienia i temperatury gleby w przeciągu 30 dni wytwarza prawidłową rozetę liściową. Silny przyrost masy liściowej zachodzi w drugiej połowie jesiennej wegetacji. Po 70-80 dniach od siewu roślina jest w stadium sprzyjającym hartowaniu i odpowiednio przygotowana do spoczynku zimowego: ma 7-8 liści właściwych, rozetę wykazująca symptomy „przysiadania” (pąk wierzchołkowy na wysokości 3 cm), rozbudowany system korzeniowy (15-20 cm, grubość szyjki korzeniowej mm). Na pokrój rośliny, warunkujący najlepsze przetrwanie zimy, wpływ mają: warunki pogodowe, siedlisko, nawożenie azotem, termin i gęstość siewu. Poważnym błędem agrotechnicznym jest stosowanie zbyt dużych dawek azotu przed zimą. Sprzyja to wzrostowi uwodnienia tkanek, stymuluje wydłużeniowy wzrost części nadziemnej. Rzepak zbyt wybujały źle znosi przerwę w wegetacji, podlega działaniu niekorzystnych zjawisk pogodowych (wysmalanie, wyprzenie, wymakanie). Podsumowując, stan rozwoju roślin przed zimą warunkuje ich poziom plonowania.

Termin siewu

Wszystkie odmiany rzepaku, tj. populacyjne i mieszańcowe, pomimo znacznych różnic w jesiennym pokroju roślin, są bardzo wrażliwe na opóźnione siewy. Badania wskazują, że opóźnienie siewu o każdy kolejny dzień przyczynia się do gwałtownego spadku plonu nasion (nawet o 50 kg). Pomimo intensywnych prac hodowlanych, nie udało się uzyskać odmian tolerancyjnych na późny siew. W puli genowej rzepaku nie ma źródeł genetycznej odporności warunkujących powyższą cechę.

W rejonach, gdzie uprawa rzepaku jest najbardziej popularna (centralna, północno- zachodnia i południowo- zachodnia Polska), jego siewy przypadają na 15- 25 sierpień. Na Podlasiu i Suwalszczyźnie, rzepak wymaga siewów najwcześniejszych: 5- 10 sierpień. W praktyce rolniczej dopuszczalne są kilkudniowe opóźnienia (5-7 dni później) w stosunku do zalecanych terminów. Siewy zbyt wczesne odpowiadają za nadmierne wyrośnięcie, wybujanie rzepaku w warunkach wysokich sum temperatur efektywnych. Połączenie z nadmierną dawką nawożenia azotowego sprawia, że rośliny są rozhartowane i zjarowizowane. Konsekwencje opóźnionych siewów to także: niewykształcona w pełni rozeta liściowa, skrócony system korzeniowy. Spada odporność na stresy abiotyczne i biotyczne, intensywność krzewienia i składowe plonu. Obsada roślin na wiosnę znacznie odbiega od optymalnej.

Gęstość siewu

Gęstość siewu rzepaku jest ściśle skorelowana z typem gleby, rodzajem przedplonu oraz terminem siewu. Obsada wpływa na kształt i pokrój rozety liściowej jesienią, architekturę łanu, walkę z chwastami. Zachowanie optymalnej liczby roślin na 1m2 to także gwarancja dobrych rozkrzewień produktywnych, związywania dużej ilości nasion w łuszczynach. Dla siedlisk utrzymanych w wysokiej kulturze gleby na których prowadzi się intensywną produkcję z wykorzystaniem odmian mieszańcowych, optymalna obsada po wschodach wynosi 65- 70 roślin/m2. Dla odmian populacyjnych jest to nieco więcej: 80-120 roślin/ m2. Dane eksperymentalne pokazują, że najkorzystniejszą architekturę łanu i składowych plonów uzyskuje się przy 18 cm rozstawie rzędów. Przy siewach węższych wzrasta zimnotrwałość roślin, ponieważ rozeta liściowa jest bardziej zwarta. Szeroka rozstawa zalecana jest wyłącznie w warunkach wysokiej presji chorób łodyg oraz wszędzie tam, gdzie planuje się mechaniczne odchwaszczanie rzepaku.  

Ze względu na niewielką średnicę nasion oraz kiełkowanie epigeiczne, rzepak wymaga płytkich siewów (2-3 cm na glebach lekkich, 1,5 cm na glebach cięższych). Konieczne jest dokładne przykrycie nasion glebą.

czytaj dalej...

ROŚLINY WCALE NIE TAKIE ZNANE! SPRAWDŹ SIĘ W NIECODZIENNYCH PYTANIACH

[1/10] Które drzewo w średniowiecznej Europie było czczone jako symbol boga piorunów?

Komentarzy (1)

  1. stefan

    a może by tak zastosować clearfield? jest to nowa technologia siania rzepaku. Łączy w sobie herbicyd z wyselekcjonowanymi i wysoko plonującymi odmianami rzepaku hybrydowego. Rzepak odporny jest na substancje aktywne zawarte w herbicydzie. istotne też, że środek chroni jednocześnie przed chwastami jedno i dwuliściennymi.

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki