Uprawa bobiku - siew, nawożenie, wymagania i zbiór

Uprawa bobiku Uprawa bobiku

Siew

Nasiona bobiku przed siewem powinny być zaprawione preparatami przeciwko zgorzeli siewek i zgnilizny korzeni (np. Sarfun T 65 DS). Można również stosować zaprawy insektycydowe (np. Promet 400 SC). Ważne jest, aby bezpośrednio przed siewem zaprawić nasiona Nitraginą bobikową, która może przyczyniać się do zwiększenia plonów nasion nawet o 0,25 t/ha.

Wykonanie siewu bobiku w odpowiednim terminie ma podstawowe znaczenie w uzyskaniu dobrych plonów. Optymalny termin siewu przypada na II dekadę marca lub kwiecień. Odpowiednio wczesny termin siewu bobiku sprzyja dobremu rozwojowi systemu korzeniowego, co zmniejsza podatność roślin na suszę i umożliwia ich szybką jarowizację. Im bardziej zostaje opóźniony, tym bobik reaguje większym spadkiem plonu, ponieważ przedłuża się jego okres wegetacji. Dodatkowo staje się on podatny na choroby i szkodniki.  Zbyt wczesny siew może powodować stres chłodno-wodny, który polega na wprowadzeniu roślin w stan szoku. Prowadzi to do licznych zaburzeń fizjologicznych w nasionach i siewkach. Takie zjawisko może występować na glebach ciężkich podczas chłodnej i mokrej wiosny.

Optymalna obsada tradycyjnych odmian bobiku powinna wynosić 40-60 roślin na 1 m2, a odmian samokończących 65-85. W związku z tym, ilość wysiewu nasion powinna wynosić od 200-425 kg/ha. Obsada roślin uzależniona jest od warunków klimatycznych i glebowych. Zbyt duża liczba roślin może doprowadzić do zmniejszenia ilości strąków na roślinie, powodować zwiększenie podatności roślin na wyleganie oraz pogorszyć ich zdrowotność.

Głębokość siewu bobiku powinna wynosić 8 cm na glebach zwięzłych i 10 cm na lżejszych, a rozstawa rzędów - 15-25 cm. W przypadku zwiększonej rozstawy może dochodzić do wtórnego zachwaszczenia pola.

Do wysiewu nasion bobiku używa się siewniki zbożowe z aparatami wysiewającymi do grubych nasion oraz redlice do głębokiego siewu bądź siewniki z redlicami talerzowymi.

Nawożenie

Bobik jest jedną z niewielu roślin, która może pobierać z gleby trudno dostępne składniki pokarmowe, dlatego też nie wymaga nawożenia na glebach o dobrej zasobności w fosfor i potas. Nawożenie mineralne zalecane jest w warunkach produkcyjnych, a wielkość dawek wynosi od 60 do 100 kg P2O5/ha i od 80 do 140 kg K2O/ha. Nawozy zawierające te składniki należy stosować przed orką przedzimową (jesienią) lub w trakcie przygotowywania pola pod zasiew (wiosną). Jednak wiosenne zastosowanie nawozów fosforowo-potasowych może powodować opóźnienie siewu, co wpływa negatywnie na rośliny. Po zastosowaniu nawozów należy pamiętać o ich dokładnym wymieszaniu z glebą do głębokości 12-15 cm. Do nawożenia bobiku można stosować superfosfat pojedynczy lub podwójny oraz sól potasową.

Najważniejsze w nawożeniu bobiku jest zastosowanie azotu mineralnego w postaci dawki startowej wynoszącej 20-30 kg N/ha, która pokryje zapotrzebowanie roślin na ten pierwiastek, aż do momentu rozpoczęcia symbiozy z bakteriami brodawkowymi (Rhizobium). Symbioza ta rozpoczyna się w 2-3 fazie liści właściwych. Na glebach kwaśnych i o niskiej zasobności w mikroelementy można zastosować dawki azotu powyżej 30 kg/ha. Zastosowanie zwiększonej dawki azotu jest uzasadnione, jeżeli istnieje podejrzenie wykształcenia się małej ilości brodawek na korzeniach, podczas długotrwałych chłodów czy zbyt dużego uwilgotnienia gleby.

Bobik najlepiej plonuje na glebach o odczynie zbliżonym do obojętnego. Jeżeli pH gleby jest poniżej 6,0 należy zastosować wapnowanie, ponieważ może zostać ograniczona efektywność symbiozy roślin z bakteriami Rhizobium oraz zostanie zahamowane pobieranie makro- i mikroelementów z gleby. Wysiewu nawozów wapniowych należy dokonać w okresie od zbioru przedplonu do wykonania orki przedzimowej w dawce od 1,5-4,0 t CaO/ha, a jeżeli gleba odznacza się również niską zawartością magnezu, to do nawożenia należy użyć wapno magnezowe. Gleby niezakwaszone można nawozić nawozami magnezowymi w dawce około 60 kg MgO/ha.

Podczas uprawy bobik wymaga gleby bogatej w mikroelementy. W związku z tym, na glebach ubogich nawożenie prowadzi do zwiększenia plonu nasion. W tym celu należy wykonać dolistne dokarmianie roślin. Dodatkowo nawozy zawierające mikroelementy należy stosować w przypadku uszkodzenia roślin przez oprzędzika lub przy ich uszkodzeniu przez herbicydy.

czytaj dalej...

ROŚLINY WCALE NIE TAKIE ZNANE! SPRAWDŹ SIĘ W NIECODZIENNYCH PYTANIACH

[1/10] Które drzewo w średniowiecznej Europie było czczone jako symbol boga piorunów?

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki