Uprawa bobiku - siew, nawożenie, wymagania i zbiór

Uprawa bobiku Uprawa bobiku

Zabiegi pielęgnacyjne

Ochrona bobiku przed chwastami, korzystnie wpływa na wielkość plonu, ponieważ jego długi okres wschodów, wynoszący 15-30 dni, oraz niewielkie zagęszczenie roślin na 1 m2 sprzyja zachwaszczeniu pola. Niestety mechaniczne zwalczanie chwastów jest mało skuteczne. W przypadku braku stosowania herbicydów, zaleca się 1-2 krotne bronowanie pola w poprzek rzędów bądź na ukos. Ma to na celu zniszczenie dopiero wschodzących chwastów oraz rozbicie skorupy glebowej. W trakcie wschodów bobiku nie wolno wykonywać bronowania, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia młodych roślin. Następne bronowanie przeprowadza się po wytworzeniu przez rośliny 2-3 liści, w godzinach przed- i popołudniowych, kiedy mają one najmniejszy turgor. Jeżeli nasiona bobiku zostały wysiane na głębokość do 5 cm, to możliwe jest zastosowanie herbicydów doglebowych w celu zwalczenia chwastów. Bardzo często chwasty w zasiewach bobiku zwalcza się chemicznymi metodami, jednak zwykłe herbicydy doglebowe nie zabezpieczają całkowicie plantacji.

Bobik często jest porażany chorobami pochodzenia grzybowego, a rzadziej wirusowymi. Najważniejszymi chorobami grzybowymi bobiku są: plamistość czekoladowa bobu, askochytoza bobiku, fuzarioza bobiku oraz rdza bobu. Do zwalczania chorób można stosować takie środki, jak: Brawo 500 SC lub Ravral Flo 255 SC.

Najgroźniejszymi szkodnikami bobiku są: mszyce, oprzędziki, wciorniastki, strąkowiec bobowy, mszyca trzmielinowo-burakowa oraz niszczyk zjadliwy. Można je zwalczać poprzez zastosowanie insektycydów (np. Decis 2,5 EC).

Zbiór

Bobik uzyskuje dojrzałość żniwną w różnym czasie. W latach suchych odmiany tradycyjne dojrzewają po 120 dniach, w wilgotnych po 140 dniach od siewu, zaś formy samokończące dojrzewają o 7-10 dni wcześniej. Dojrzewanie roślin można przyspieszyć poprzez zastosowanie preparatu Harvarde 250 SC, w fazie kiedy strąki będą miały pergaminowy wygląd, a nasiona będą od nich łatwo odpadać.

Optymalny termin zbioru bobiku przypada na wrzesień. Jeżeli bobik został porażony chorobami plamistości liści to dojrzałość żniwną może uzyskać wcześniej, niezależnie od pogody. Zbiór zaczyna się w momencie uzyskania przez nasiona zawartości wody wynoszącej 16-20%.

Zbioru roślin dokonuje się kombajnem, jednoetapowo. Po omłocie nasiona czyści się na wialni w celu usunięcia strączyn oraz resztek pożniwnych, które mogą prowadzić do zawilgotnienia nasion. Nasiona powinny być dosuszane do wilgotności poniżej 15%.

Uprawa bobiku na zielną masę

Bobik na zieloną masę najczęściej uprawia się w zasiewach mieszanych, gdzie spełnia rolę rośliny podporowej. Najczęściej wysiewa się go z grochem pastewnym i wyką siewną w różnych proporcjach. Takie mieszanki mogą być uprawiane jako plon główny lub poplon ścierniskowy. Nie mogą być stosowane po roślinach motylkowatych.

Uprawa bobiku na zieloną masę jest prowadzona według takich samych zasad jak w przypadku uprawy na nasiona. Jednak optymalny termin siewu jest opóźniony o 10-14 dni. Wykonuje się go w rzędach co 15 cm, na głębokość około 5 cm.

Koszenia bobiku oraz jego mieszanek dokonuje się wtedy, gdy górne kwiatostany są w pełni kwitnienia, a dolne części roślin w fazie płaskiego strąka. Wykonanie zbioru w tej fazie pozwala uzyskać surowiec paszowy o wysokiej wartości biologicznej białka, który następnie można stosować w żywieniu przeżuwaczy.

mgr inż. Kinga Borek

Bibliografia:

  1. Artyszak A., Kucińska K., Niemczyk H. 2010. Bobik. W: Produkcja roślinna. Cz. II, wyd. REA, Warszawa, str. 180-185.
  2. Ciesielska A., Niemczyk H., Radecki A., Suwara I., Wysmułek A. 2008. Rośliny motylkowate grubonasienne (strączkowe). W: Podstawy rolnictwa. Wyd. REA, Warszawa, str. 151-153.
  3. Florek J., Czerwińska-Kayzer D., Jerzak M. 2012. Aktualny stan i wykorzystanie produkcji upraw roślin strączkowych. Fragm. agron. 29(4), str. 45–55.
  4. Fordyński G. 2003. Bobik. W: Szczegółowa uprawa roślin. Tom II, wyd. II, Wrocław, str. 72-81.
  5. Grzebisz W. 2012. Rośliny strączkowe. W: Produkcja roślinna – technologie produkcji roślinnej. Cz. III, wyd. II, Hortpress, Warszawa, str. 326-336.
  6. Sauermann W., Gronow J. 2002. Growing faba beans and field peas in mixtures. Grain
  7. Legumes 35(1), str. 8-9.
  8. Zając T., Kulig B., Szafrański W. 2003. Plonowanie oraz kształtowanie się cech morfologicznych roślin bobiku uprawianego w czystym siewie i w mieszankach z łubinem białym i wyką siewną. Acta gr. et Silv. Ser. Agr. 41, str. 57-69

ROŚLINY WCALE NIE TAKIE ZNANE! SPRAWDŹ SIĘ W NIECODZIENNYCH PYTANIACH

[1/10] Które drzewo w średniowiecznej Europie było czczone jako symbol boga piorunów?

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki