Uprawa grochu pastewnego (peluszki) – na nasiona, paszę i zieloną masę

Groch pastewny (peluszka) Groch pastewny (peluszka)

Nawożenie i zabiegi pielęgnacyjne

Uprawa roli przed zimą i wiosną powinna być taka sama jak pod groch siewny. Wiosną, przed siewem, konieczne jest kultywatorowanie lub lekkie bronowanie pola, by przerwać parowanie wody. Wierzchnia warstwa gleby powinna być bowiem dobrze spulchniona, a głębsze warstwy roli zwarte, tak by zapewnić dobre podsiąkanie wody.

Zabiegi te można dodatkowo poprzedzić zastosowaniem nawozów podstawowych bogatych w fosfor i potas. Najczęściej stosowane pod groch pastewny dawki wynoszą 60-80 kg/ha fosforu i 120-160 kg/ha potasu. Z reguły w czystym siewie nie stosuje się nawożenia azotem, jednak na stanowiskach lekkich i mniej zasobnych w azot niezbędna jest jedna jego dawka w formie saletrzaku czy saletry w ilości 20-30 kg na hektar.

Siew

Podobnie jak przy uprawie grochu siewnego przyjęły się dwa sposoby siewu peluszki: w czystym siewie oraz w siewie mieszanym, np. we współrzędnej uprawie ze owsem (w latach mokrych) lub w mieszance zbożowej owsa i jęczmienia (w latach suchych). Siew mieszany zabezpiecza plantację przed wybujałym wzrostem roślin i wyleganiem nasion.

Peluszkę na należy wysiać jak najwcześniej, najlepiej na przełomie marca i kwietnia. Termin ten powinien pokrywać się z terminem siewu owsa. Opóźnienie siewu wpływa na wydłużenie wegetacji i nierównomierność dojrzewania roślin, co przyczynia się do strat w uprawie.

W czystym siewie zaprawiony materiał siewny zaleca się wysiewać w dobrze uprawioną glebę na głębokość 5-7 cm. Peluszkę najlepiej wysiewać siewnikiem zbożowym w gęste rzędy o rozstawie ok. 25 cm, co sprzyja zmniejszeniu zachwaszczenia stanowiska. Jednak, aby uzyskać satysfakcjonujący poziom plonów, niezbędna jest dodatkowa chemiczna walka z zachwaszczeniem. W siewie współrzędnym zalecana głębokość siewu wynosi ok. 4 cm, a rozstawa rzędów ok. 15 cm.

Norma materiału siewnego grochu pastewnego w siewie czystym zależy od zakładanej liczby roślin na m2, która różni się w zależności od odmiany i wynosi: 80 roślin/m2 dla odmian liściastych wysokich, 100 roślin/m2 dla odmian wąskolistnych wysokich i odmian liściastych średniowysokich, 110-120 roślin/m2 dla odmian wąskolistnych średniowysokich. Natomiast w siewie mieszanym wysiewa się taką ilość peluszki, by na 1 m2 znajdowało się ok. 25 roślin grochu i ok. 350 roślin zboża.

Bezpośrednio po siewie zaleca się wałowanie roli lekkim wałem gładkim zagregatowanym z broną. Wał wyrównuje pole i kruszy bryły, ułatwiając późniejszy zbiór nisko rosnącego grochu, natomiast brona działająca nie głębiej niż ½ głębokości siewu nasion przerywa parowanie gleby i zmniejsza straty wody.

czytaj dalej...

ROŚLINY WCALE NIE TAKIE ZNANE! SPRAWDŹ SIĘ W NIECODZIENNYCH PYTANIACH

[1/10] Które drzewo w średniowiecznej Europie było czczone jako symbol boga piorunów?

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki