Uprawa grochu siewnego - na nasiona, na zieloną masę lub w siewie mieszanym

Uprawa grochu siewnego Uprawa grochu siewnego

Agrotechnika grochu na nasiona

Przedplon

Groch należy do bardzo cennych fitosanitarnie roślin, którego krótki okres wegetacji powoduje, że staje się on dobrym przedplonem dla roślin ozimych wymagających wczesnego wysiewu. Należą do nich rzepak, jęczmień i pszenica. Również najlepszym przedplonem dla grochu są rośliny zbożowe. Nie należy uprawiać go bezpośrednio po roślinach okopowych, ponieważ może to prowadzić do wylegania roślin, co nie wpływa pozytywnie na rozwój nasion. W związku z tym groch powinno się uprawiać 3–4 lata po użyźnieniu gleby obornikiem. Groch na jednym polu powinien być uprawiany co 4 lata.

Uprawa roli

Po zebranym przedplonie należy wykonać pełen zespół uprawek pożniwnych, a jeżeli jest to konieczne, to należy również zastosować wapnowanie gleby. Następnie późną jesienią można wykonać głęboką orkę przedzimową. Podczas wiosny na glebach zwięzłych i średnich należy wykonać włókowanie, a następnie za pomocą agregatu uprawowego wzruszyć i doprawić rolę na głębokość siewu. Na glebach lżejszych, gdzie mają być uprawiane formy pastewne, można wykonać tylko bronowanie.

Przygotowanie nasion do siewu

Nasiona grochu przeznaczone do siewu powinny być zdrowe, wyrównane i nieuszkodzone. Można je zaprawiać fungicydową zaprawą (np. zaprawa Funaben T), która chroni rośliny przed zgorzelą korzeni, podstawy pędu i askochytozą grochu. Bezpośrednio przed siewem nasiona należy zaprawić szczepionką bakteryjną przeznaczoną dla grochu (nitraginą grochową).

Termin siewu

Siew grochu należy wykonać do III dekady kwietnia. Jednak można go wysiewać wcześniej – w południowo-zachodniej Polsce w marcu, a w północno-wschodniej – na początku kwietnia. Jeżeli podczas siewu odnotowuje się niską temperaturę, to gwarantuje ona lepsze ukorzenianie się roślin i przyczynia się do ich jaryzacji. Wczesny siew grochu ma korzystny wpływ na wschody roślin oraz przyczynia się do ich lepszego ukorzenienia, zaś opóźnienie siewu może powodować duże spadki plonu nasion.

Obsada roślin i ilość wysiewu

Obsada roślin powinna być dostosowywana do wymagań poszczególnych odmian grochu. Dla odmian jadalnych średnio- i długołodygowych obsada roślin powinna wynosić 80–100 nasion na m2, dla krótkołodygowych wąskolistnych do 120 nasion na m2. Odmiany pastewne długołodygowe można wysiewać w zagęszczeniu 75 nasion na m2, a krótkołodygowe – 100 nasion na m2. Ilość wysiewu nasion powinna wynosić 220– 280 kg/ha w przypadku odmian wielkonasiennych, jadalnych. Odmiany pastewne, drobnonasienne powinny być wysiewane w ilości 120– 160 kg/ha.

Rozstawa rzędów i głębokość siewu 

Rozstawa rzędów w przypadku stosowania herbicydów powinna wynosić 15– 20 cm. Podczas mechanicznej pielęgnacji roli rozstawa powinna być szersza i wynosić 25–35 cm. Węższa rozstawa rzędów (15–20 cm) zapewnia równomierne rozmieszczenie roślin, co prowadzi do ich lepszego nasłoneczniania oraz równomiernego wzrostu i rozwoju. W zależności od warunków glebowych groch wysiewa się na głębokość 6–8 cm. Na glebach lekkich i suchych należy przykrywać nasiona głębiej niż na glebach zwięzłych i wilgotnych. Głęboki siew nasion grochu zmniejsza ryzyko uszkodzenia wschodzących roślin przez herbicydy doglebowe oraz wpływa korzystnie na kiełkowanie nasion oraz rozwój systemu korzeniowego.

czytaj dalej...

ROŚLINY WCALE NIE TAKIE ZNANE! SPRAWDŹ SIĘ W NIECODZIENNYCH PYTANIACH

[1/10] Które drzewo w średniowiecznej Europie było czczone jako symbol boga piorunów?

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki