Uprawa grochu siewnego - na nasiona, na zieloną masę lub w siewie mieszanym

Uprawa grochu siewnego Uprawa grochu siewnego

Agrotechnika grochu na zieloną masę

Odmiany zielonkowe i nasienno-zielonkowe grochu pastewnego można uprawiać na zieloną masę. Ilość nasion w siewie czystym wynosi 100 na 1 m2. Termin siewu powinien być opóźniony nawet o 2 tygodnie w porównaniu z siewem grochu na nasiona, a ilość nasion powinna być zwiększona o ok. 10%. Późny wysiew sprzyja zwiększonemu gromadzeniu plonu zielonej masy, pod warunkiem że wystąpią wyższe temperatury powietrza, a gleba będzie dostatecznie wilgotna. Zbiór należy wykonywać w fazie płaskiego strąka bądź wypełnionego strąka, wtedy uzyskuje się najwyższy plon suchej masy i białka.

Groch pastewny na zieloną masę uprawiany w mieszankach można stosować jako międzyplon. Najlepszym dodatkiem do mieszanki są owies i kukurydza bądź słonecznik, gorczyca czy facelia. Stosowanie bobiku, wyki siewnej, łubinu żółtego i wąskolistnego umożliwia ich funkcjonowanie w plonie jako rośliny podporowej.

Uprawa grochu w siewie mieszanym

Długołodygowe odmiany grochu pastewnego można uprawiać w mieszankach zbożowo-strączkowych. Mogą być one wysiewane w mieszance z owsem bądź jęczmieniem jarym, a rzadko łączy się je z gorczycą białą, bobikiem, łubinem wąskolistnym czy żółtym. Na glebach słabszych można stosować mieszankę w proporcjach: 50% zbóż i 50% grochu pastewnego. W północno-wschodnim rejonie Polski udział grochu w mieszankach z owsem nie powinien przekraczać 30%. W południowo-zachodnim rejonie na glebach lżejszych udział grochu w mieszankach powinien wynosić 80%, a na średnich 40%.

Bibliografia

  1. Artyszak A., Kucińska K., Niemczyk H., „Groch siewny”, (w:) „Produkcja roślinna. Cz. II”, wyd. REA, Warszawa 2010 r., str. 186–191
  2. Ciesielska A., Niemczyk H., Radecki A., Suwara I., Wysmułek A., „Rośliny motylkowate grubonasienne (strączkowe)”, (w:) „Podstawy rolnictwa”, wyd. REA, Warszawa 2008 r., str. 151–153
  3. Fotyma M., Kryński K., Kuś J., „Technologia produkcji pasz na gruntach ornych”, (w:) „Technologie produkcji roślinnej”, Hortpress, Warszawa 1998 r., str. 125–138
  4. Grzebisz W., „Technologia uprawy roślin strączkowych”, (w:) „Produkcja roślinna – technologie produkcji roślinnej”, wyd. II, część III, Hortpress, Warszawa 2012 r., str. 326–336
  5. Jasińska Z., Kotecki A., „Groch”, (w:) „Szczegółowa uprawa roślin”, wyd. II, tom II, Wrocław 2003 r., str. 54–64 

ROŚLINY WCALE NIE TAKIE ZNANE! SPRAWDŹ SIĘ W NIECODZIENNYCH PYTANIACH

[1/10] Które drzewo w średniowiecznej Europie było czczone jako symbol boga piorunów?

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki