Uprawa kukurydzy na ziarno - cenne porady

Ziarno kukurydzy Kolby kukurydzy

Nawożenie

Kukurydza najlepiej plonuje na glebach o pH wynoszącym 6-7 oraz o wysokiej zawartości przyswajalnego fosforu i potasu.

W tabeli 1 zostały przedstawione optymalne dawki poszczególnych składników pokarmowych w zależności od oczekiwanego plonu kukurydzy na ziarno.

 

 

Tab. 1. Zalecane dawki nawozów mineralnych pod uprawę kukurydzy na ziarno w kg/ha [2]

Plon [t/ha]

Azot [N]

Fosfor [P2O5]

Potas [K2O]

Magnez [MgO]

5

80

55

70

30

7

130

75

100

45

9

180

95

125

55

10

200

105

140

60

 

Pod uprawę kukurydzy zalecane jest stosowanie obornika lub gnojowicy pod orkę przedzimową

Choroby i szkodniki

Kukurydzę najczęściej atakują takie choroby, jak: zgorzej siewek, zgnilizna korzeni, zgorzel podstawy łodygi, fuzarioza kolb, głownia kukurydzy oraz głownia pyląca kukurydzy

Największe zagrożenie dla wielkości i jakości plonów kukurydzy stanowią: omacnica prosowianka, ploniarka zbożówka, rolnice, mszyce, wciornastki, drutowce i pędraki. Do kwarantannowych szkodników kukurydzy należy stonka kukurydziana, której larwy uszkadzają system korzeniowy kukurydzy, a co za tym idzie, przyczyniają się do obniżania plonu ziarna. Chrząszcze stonki kukurydzanej żerują na kolbach kukurydzy, co skutkuje ich zniszczeniem.

Zbiór i konserwacja

Kukurydza na ziarno dojrzewa we wrześniu bądź październiku. Wczesne odmiany o liczbie FAO 180-220 osiągają pełną dojrzałość we wrześniu, odmiany średnio wczesne – na przełomie września i października, a odmiany średnio późne do 2 tygodni później. Plony ziarna mogą nawet wynosić 13 t/ha.

Widocznym objawem, wskazującym na dojrzałość fizjologiczną jest pojawienie się czarnej plamki – niewielkiego sczernienia u nasady ziarniaka zlokalizowanego przy zarodku. Wilgotność ziarna w tym stadium wynosi 35-40%. Po wystąpieniu tego objawu, ze zbiorem kukurydzy można poczekać, ponieważ optymalne warunki przypadają po około 20 dniach po osiągnięciu stadium czarnej plamki.

Jeżeli zawartość wody w ziarnie obniży się do 38% to można rozpoczynać omłot kukurydzy, ponieważ przy takiej wilgotności mogą pracować omłacanie kombajny zbożowe, po odpowiednim przystosowaniu. Przy wyższej wilgotności, podczas omłotu, może dochodzić do uszkodzenia ziarna. Do omłotu często wykorzystywane są zespoły młócące z wzdłużnym ustawieniem bębnów zapewniające mniejsze uszkodzenie ziarna o zwiększonej wilgotności. Dodatkowo hedery posiadające nawet 6-8 rzędów zapewniają precyzyjny zbiór kolb oraz dokładne rozbicie i rozrzucenie słomy na polu. Po omłocie ziarno może zawierać od 20-38% wody. Odmiany wcześniejsze uzyskują przy omłocie wilgotność ziarna poniżej 30%. Omłot należy rozpoczynać 10-20 dni po uzyskaniu dojrzałości omłotowej, ponieważ umożliwia to zmniejszenie zawartości wody w ziarnie.

Ziarno po omłóceniu musi zostać zakonserwowane w przeciągu doby. Jeżeli ma być wykorzystywane na cele towarowe to musi zostać wysuszone do wilgotności 12-14%. Tańszymi metodami lepiej konserwować ziarno na cele paszowe, ponieważ jego suszenie należy do drogich procesów.

Do najlepszych metod konserwacji mokrego ziarna zalicza się jego rozdrobnienie i zakiszenie. Inna metodą jest samokonserwacja polegająca na przechowywaniu całego ziarna w gazoszczelnych warunkach np. w workach foliowych. Do konserwacji można również zastosować środki chemiczne (np. kwas propionowy).

 

 

Autor: mgr inż. Kinga Borek

Bibliografia:

Artyszak A., Kucińska K., Niemczyk H. 2010. Kukurydza na ziarno. W: Produkcja roślinna. Cz. II, wyd. REA, Warszawa, str.72-79.

Grzebisz W. 2012. Technologie uprawy kukurydzy. W: Produkcja roślinna – technologie produkcji roślinnej. Cz. III, wyd. II, Hortpress, Warszawa, str. 301-313.

Jadczyszyn T., Kowalczyk J., Lipiński W. 2010. Zalecenia nawozowe dla roślin uprawy polowej i trwałych użytków zielonych. IUNG-PIB, Puławy, str. 6.

Mrówczyński M. 2013. Agrotechnika kukurydzy. W: Integrowana ochrona upraw rolniczych – zastosowanie integrowanej ochrony. Tom II, Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań, str. 83-101, 120-123, 130-134.

Siódmak J. 2012. Leci ziarno z kolb. Tygodnik rolniczy, nr 3, Poznań, str. 21-22.

Szczepaniak W. 2011. Zapewnić NPK kukurydzy. Tygodnik rolniczy, nr 15, Poznań, str. 20-23.

Waligóra R. 2011. Cel: kukurydza na ziarno. Tygodnik rolniczy, nr 10, Poznań, str. 28-30.

Waligóra R. 2011. Cel: kukurydza na północy. Tygodnik rolniczy, nr 11, Poznań, str. 22.

Waligóra R. 2010. Problemy ze zbiorem. Tygodnik rolniczy, nr 39, Poznań, str. 24-25.

ROŚLINY WCALE NIE TAKIE ZNANE! SPRAWDŹ SIĘ W NIECODZIENNYCH PYTANIACH

[1/10] Które drzewo w średniowiecznej Europie było czczone jako symbol boga piorunów?

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki