Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

Uprawa kukurydzy Kolba kukurydziana

Uprawa

W celu przygotowania pola do uprawy kukurydzy, można zastosować głęboką orkę przedzimową na głębokość 25-30 cm za pomocą pługa obracalnego. Jeżeli przedplon został zebrany wcześniej bądź na polu pozostało dużo resztek pożniwnych, to przed orką należy zastosować agregat podorywkowy lub ciężką bronę talerzową.

Na wiosnę pierwszym zabiegiem uprawowym jest bronowanie (na glebach lżejszych) bądź włóknowanie (na glebach cięższych). Na glebach zimnych i zlewnych po zastosowaniu nawozów należy użyć ciężkiego kultywatora w celu rozluźnienia oraz ogrzania roli. Taki zabieg wykonujemy wczesną wiosną. Przed siewem należy zastosować na płytkiej głębokości agregat uprawowy, który będzie składać się z kultywatora i wału strunowego. Umożliwi to wysiew ziarniaków na równą głębokość i stworzy dobre warunki do kiełkowania nasion.

Należy pamiętać, że tradycyjny sposób uprawy roli jest kosztowny oraz wymaga dużej liczby przejazdów po polu, a co za tym idzie pochłania większe ilości paliwa i energii. W związku z tym, w uprawie kukurydzy stosuje się uproszenia uprawowe, które polegają na spłyceniu orki, rezygnacji z uprawek pożniwnych oraz zastosowaniu wiosną agregatu przedsiewnego. Do największego uproszczenia zaliczamy uprawę bezorkową, polegającą na stosowaniu płytkich zabiegów, np. za pomocą zrywacza ścierni. Tę metodę można stosować wraz z międzyplonami, które pokrywają glebę i chronią ją przed erozją. Coraz częściej rezygnuje się z siewu bezpośredniego w ściernisko. Takie uproszczenia, a przede wszystkim siew bezpośredni, nie całkowicie sprzyjają uzyskiwaniu wysokich plonów jednak znajdują one zastosowanie w dużych gospodarstwach, ponieważ umożliwiają wprowadzenie oszczędności.

Siew

Nasiona kukurydzy przed siewem powinny być zaprawione przeciwko chorobom i szkodnikom. Do zaprawy można również stosować feromon odstraszający ptaki.

Kukurydzę na ziarno wysiewa się w nagrzaną glebę (ok. 7°C). W południowo-zachodniej Polsce taka temperatura przypada na III dekadę kwietnia, w północno-wschodniej w I dekadzie maja. Kukurydze na kiszonkę wysiewa się nieco później niż ziarnową, najlepiej do 10 maja. Kwitnienie czeremchy, porzeczki czerwonej oraz mniszka lekarskiego jest fenologicznym wskaźnikiem terminu siewu kukurydzy.

Ilość wysiewu nasion kukurydzy jest uzależniona od wczesności odmiany i kierunku użytkowania. W uprawie na ziarno obsada roślin dla odmian późnych powinna wynosić około 80 tys. roślin/ha, a dla odmian wczesnych 100-120 tys. roślin/ha. Obsada odmian przeznaczonych na kiszonkę może wynosić od 80 do 120 tys. roślin/ha. Głębokość siewu na glebach wilgotnych i chłodnych wynosi około 4 cm, a na glebach lżejszych i ciepłych do 8 cm. Optymalna rozstawa rzędów powinna wynosić 70-80 cm, ale można ją zawęzić do 40-50 cm jeżeli nasiona będą wysiewane w większej odległości od siebie.

Do wysiewu kukurydzy można wykorzystywać precyzyjne punktowe siewniki pneumatyczne lub punktowe siewniki mechaniczne, które wysiewają ziarniaki w określonych odległościach od siebie, najczęściej są to odstępy wynoszące 12-18 cm. Siewniki mogą być wyposażone w urządzenia do aplikacji nawozów i środków ochrony roślin.

Nawożenie

Do nawożenia kukurydzy można stosować nawozy naturalne takie, jak: obornik, gnojowice i gnojówkę oraz nawozy organiczne (słomę i nawozy zielone).

Kukurydzę można nawozić mineralnie, a w celu uzyskania 6-7 ton ziarna/ha w przypadku uprawy kukurydzy na ziarno i CCM (kiszonkę z kolb) i w zależności od rodzaju oraz żyzności gleby należy dostarczyć: 110-140 kg N/ha, 60-100 kg P2O5/ha i 70-120 kg K2O/ha. Przy uprawie kukurydzy na kiszonkę, aby uzyskać plon 13-15 t/ha do gleby należy dostarczyć: 120-160 kg N/ha, 40-110 kg P2O5/ha i 90-130 kg K2O/ha.

Zabiegi pielęgnacyjne

Początkowy wolny wzrost kukurydzy i mała obsada roślin powodują, że jest ona podatna na zachwaszczenie. Chwasty mogą przyczyniać się do obniżenia plonu o 80%. Bronowanie, zastosowane w początkowym okresie wzrostu, a następnie pielenie międzyrzędzi, ogranicza spadki plonu do 40-60% oraz likwiduje zaskorupioną glebę. Należy również stosować odpowiednie herbicydy, które niszczą chwasty jedno- i dwuliścienne. W celu zwalczenia zachwaszczenia pola należy zastosować co najmniej dwa herbicydy o różnych substancjach aktywnych (np. Shado 300 SC i Successor 600 EC). Dawka herbicydu jest zależna od terminu stosowania oraz stanu i stopnia zachwaszczenia plantacji. Często zalecane jest stosowanie herbicydów nalistnych, które dobierane są na podstawie występujących gatunków chwastów. Powschodowe środki ochrony roślin należy stosować wcześnie, najlepiej w 2-3 fazie liści, ponieważ kukurydza najbardziej jest wrażliwa na zachwaszczenie w 3-8 fazie liścia. Należy jednak pamiętać, że nalistne stosowanie herbicydów może być szkodliwe dla niektórych odmian kukurydzy, a dotyczy to przede wszystkim tych, które zwalczają perz (np. acetochlor).

Najczęściej występującymi chorobami kukurydzy są choroby fuzaryjne, które przyczyniają się do powstawania zgorzelu siewek, zgnilizny korzeni, zgorzelu podstawy łodygi czy fuzariozy kolb. Powodują one znaczne obniżenie plonu ziarna, utrudniają zbiór, a przez wytwarzanie mikotoksyn mogą uniemożliwić wykorzystanie ziarna. Często występującą chorobą jest głownia guzowata kukurydzy, jednak jeżeli już się pojawi na polu to w małym nasileniu.

Największe szkody w uprawie kukurydzy wyrządza omacnica prosowianka, ponieważ jej larwy żerują na łodygach kukurydzy, co może prowadzić do wylegania roślin, a jeżeli zostaną zaatakowane kolby, to dochodzi do dużych strat w plonie, a jego jakość ulegnie znacznemu obniżeniu. Uprawy kukurydzy, przede wszystkim prowadzone w monokulturze, może również uszkadzać zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa, która jest szkodnikiem kwarantannowym i podlega obowiązkowi zwalczania. W trakcie chłodnej wiosny, młode rośliny może uszkadzać ploniarka zbożówkowa, a do lokalnych szkód mogą przyczyniać się rolnice i mszyce.

W Polsce dostępnych jest wiele środków chemicznych, które pomagają zwalczać choroby i szkodniki kukurydzy. Skuteczność takich środków jest zależna od dawki oraz sposobu i terminu zastosowania.

czytaj dalej...

ROŚLINY WCALE NIE TAKIE ZNANE! SPRAWDŹ SIĘ W NIECODZIENNYCH PYTANIACH

[1/10] Które drzewo w średniowiecznej Europie było czczone jako symbol boga piorunów?

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki