Uprawa soczewicy w Polsce - odkrywamy sekrety agrotechniki

Uprawa soczewicy Soczewica

Siew

Zaprawę materiału siewnego zaleca się wszędzie tam, gdzie nie uprawiano wcześniej soczewicy ani innych roślin bobowatych. Stosując środki zawierające, nitraginę zwiększa się intensywność wiązania azotu przez bakterie brodawkowe Rhizobium leguminosarum. Na plantacjach soczewicy przedsiewna zaprawa nasion jest niezbędna, ponieważ polskie gleby nie są naturalnie zasobne w aktywne szczepy kolonizujące jej korzenie. Roślinę wysiewa się wcześnie (III dekada marca- II dekada kwietnia). Dwutygodniowe opóźnienie siewu skutkuje obniżeniem plonowania w granicach 30%. Optymalna ilość wysiewu to: 175 nasion/ m2 w przypadku form wielkonasiennych i 200 nasion/m2 dla odmian drobnonasiennych.  Gęstość siewu jest dodatnio skorelowana z wysokością osadzania pierwszego strąka (im gęściej, tym wyżej). Ze względu na hypogeiczny sposób kiełkowania, nasiona wymagają głębszego przykrycia glebą, tj. 4-6 cm. Rozstawa rzędów, gwarantująca optymalny wzrost i rozwój roślin, powinna mieścić się w granicach 12- 15 cm.

Pielęgnacja

Soczewica jest bardzo wrażliwa na zachwaszczenie, zwłaszcza w początkowych fazach rozwojowych. Oprócz chemicznych metod zwalczania chwastów, skuteczne okazuje się bronowanie, które należy wykonać, gdy rośliny osiągną 6- 7 cm. Poważne zagrożenie w uprawie soczewicy stanowią grzyby z rodzaju Fusarium:  sprawcy zgorzeli siewek. W sprzyjających warunkach rozwoju patogenu dochodzi do całkowitego zniszczenia plantacji rośliny. Mszyca grochowa oraz oprzędzik to najgroźniejsze szkodniki atakujące soczewicę.

Zbiór

Soczewica, podobnie jak inne gatunki bobowatych, dojrzewa nierównomiernie i jest bardzo podatna na wyleganie. Wówczas, decydując się na zbiór jednoetapowych, należy wcześniej zaplanować desykację plantacji. Ma ona na celu dosuszenie zielonych części wszystkich roślin, w tym chwastów. Nasiona po zbiorze wymagają przesortowania i dosuszenia (pożądana 15% wilgotność).

Uprawa soczewicy objęta jest systemem specjalnych płatności obszarowych do powierzchni upraw roślin strączkowych. W roku 2012 wyniosła około 720 zł/ha. Z licznych danych doświadczalnych wynika, że największe koszty bezpośrednie w uprawie soczewicy generuje wysokiej jakości materiał siewny (40%) i  nawożenie mineralne (27%).

 

Autor: Magdalena Kuźmicka

Bibliografia:

Dziamba S., 1991. Wpływ terminu i gęstości siewu na produktywność soczewicy jadalnej (Lens culinaris Medic.). Fragm. Agron.,1(29): 5–14.

Jasińska Z., Kotecki A., 2003. Soczewica [W:] Szczegółowa uprawa roślin. Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

Milczak M., Gryka J., Segit Z., 1991. Zmienność i współzależność niektórych cech u soczewicy (Lens culinaris Medic.). Biul. IHAR 179: 59–65.

Rochalska M., Orzeszko- Rywka A., Reniuszek B., 2013. Wykorzystanie ekologicznego materiału siewnego i szkółkarskiego w certyfikowanych gospodarstwach ekologicznych województwa lubelskiego. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 58(4): 141-145.

Szwejkowska B., Bielski S., 2012. Ekonomiczna efektywność produkcji nasion soczewicy jadalnej (Lens culinaris Medic.) Annales UMCS Lublin- Polonia, LXVII (1): 33-38.

Zawieja J., 2006. Reakcja soczewicy jadalnej na siew spółrzędny ze zbożami jarymi w zależności od terminu siewu i gęstości siewu. Część I. cechy biometryczne i zachwaszczenie. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr. 546: 377- 385.

Żabiński A., Mudryk K., 2009. Wybrane właściwości fizyczne nasion krajowych i zagranicznych odmian soczewicy jadalnej. Inżynieria Rolnicza 9(118): 319-329.

ROŚLINY WCALE NIE TAKIE ZNANE! SPRAWDŹ SIĘ W NIECODZIENNYCH PYTANIACH

[1/10] Które drzewo w średniowiecznej Europie było czczone jako symbol boga piorunów?

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki