Wiechlina łąkowa - pospolita trawa o wysokiej wartości pastewnej

Wiechlina łąkowa Wiechlina łąkowa

Wiechlina jest rośliną bardzo wrażliwą na działanie moczu i kału pochodzącego od bydła, koni i owiec. Jeżeli ma duży kontakt z odchodami, to zmniejsza swój udział w runi pastwisk. Jest odporna na spasanie, udeptywanie, niskie koszenie oraz na niskie defoliowanie, czyli obrywanie liści i innych części roślin. Wiechlina nie jest gatunkiem odznaczającym się dużą konkurencyjnością, ale czasem może zdominować teren i wytworzyć duże, zwarte płaty. Wykazuje duże właściwości mikotroficzne i allelopatyczne. Poa pratensis jest w niewielkim stopniu odporna na choroby i patogeny.  Pod koniec wegetacji może być porażana przez brunatną plamistość liści, rdzę i mączniaka.

Występowanie

Wiechlina łąkowa pojawia się na terenie całego kraju, ponieważ jest gatunkiem pospolitym. Może występować na stanowiskach suchych i wilgotnych. Bardzo dobrze rozwija się na mineralnych glebach próchnicznych, torfowiskach niskich i glebach murszowych. Na nawożenie reaguje bardzo dobrze poprzez szybki rozwój i dobre plonowanie. Gleby zasobne w azot i fosfor również bardzo dobrze wpływają na jej rozwój. Często pojawia się na łąkach, pastwiskach, przydrożach, nasypach, wyrębach leśnych, skarpach, obrzeżach lasów i stanowiskach ruderalnych.

Użytkowanie

Wiechlinę łąkową stosuje się na łąkach i pastwiskach. Jest chętnie zjadana przez zwierzęta zarówno pod postacią zielonki, jak i siana. Nie nadaje się na użytki krótkotrwałe ze względu na jej powolny rozwój. Na glebach torfowych i murszowych może się stać gatunkiem dominującym. Obsiewa się nią trawniki, boiska, lotniska i pola golfowe. Dodatkowo może służyć do zadarniania terenów specjalnych i produkcji trawników z rolki.

Uprawa wiechliny łąkowej na nasiona

Poa pratensis jest gatunkiem traw bardzo trudnym do uprawy na nasiona. Ze względu na jej długi okres wschodów może być ona atakowana przez chwasty, a szczególnie niebezpieczna w jej uprawach jest wiechlina roczna. Pielęgnacja plantacji jest utrudniona przez rozłogi podziemne, które wypełniają międzyrzędzia. Dodatkowo uprawa nasienna wiechliny wymaga zrównoważonego nawożenia, przede wszystkim azotowego, a poprawnie prowadzona plantacja nasienna może dostarczyć 2 ton nasion z hektara. Zielonka z późnoletnich odrostów z takich upraw jest cenna pod względem pokarmowym i nadaje się na paszę.

Autor: mgr inż. Kinga Borek

Bibliografia:

  1. Darlewska M., Gawrońska-Kulesza A., Rutkowska B., Stypiński P., Suwara I., Wysmułek A., „Trawy bardzo dobre”, (w:) „Produkcja roślinna”, Wyd. REA, Warszawa 2010 r., część III, str. 88–89
  2. Grzegorczyk S., „Wiechlina łąkowa – Poa pratensis L.”, (w:) „Rośliny zbiorowisk trawiastych”, UWM, Olsztyn 2010 r., str. 29–30
  3. Jankowski K., Ciepiela G., Jodełka J., Kolczarek R., „Wiechlina łąkowa”, (w:) „Tereny zadarnione”, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce 2008 r., str. 28
  4. Kozłowski S., „Wiechlina łąkowa”, (w:) „Trawy – właściwości, występowanie i wykorzystanie”, PWRiL, Poznań 2012 r., str. 259–262
  5. Nawara Z., „Wiechlina łąkowa”, (w:) „Rośliny łąkowe”, Multico, Warszawa 2012 r., str. 64–65

ROŚLINY WCALE NIE TAKIE ZNANE! SPRAWDŹ SIĘ W NIECODZIENNYCH PYTANIACH

[1/10] Które drzewo w średniowiecznej Europie było czczone jako symbol boga piorunów?

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki