Wyka ozima - różnice w uprawie na nasiona i na zieloną masę

Uprawa wyki Uprawa wyki

Zabiegi pielęgnacyjne

Wyka ozima wysiewana w mieszance z żytem nie wymaga zabiegów pielęgnacyjnych, ponieważ obydwie rośliny wytwarzają zwarty łan oraz ograniczają rozwój chwastów. Dodatkowo ze względu na ich różne cechy botaniczne i rozwojowe użycie herbicydów jest uniemożliwione, ponieważ może uszkadzać rośliny. Czasem w niewielkim nasileniu mogą występować choroby grzybowe.

Zbiór

Zbioru dokonuje się jednoetapowo w pełnej fazie dojrzałości żyta. Przypada ona na III dekadę lipca bądź I dekadę sierpnia. Jeżeli rośliny za bardzo wylegają, to należy wykonać zbiór dwuetapowy. Zespoły młócące w kombajnie trzeba odpowiednio wyregulować, aby zapobiec uszkodzeniom ziarna. Samo rozdzielenie nasion wyki od żyta nie stwarza trudności. Po zbiorze nasiona wyki wymagają dosuszania do wilgotności poniżej 15%.

Agrotechnika wyki ozimej przeznaczonej na zieloną masę

Wykę kosmatą na zieloną paszę wysiewaną w mieszance z żytem najczęściej uprawia się jako poplon ozimy. Taka mieszanka zawiera więcej białka niż żyto w siewie czystym oraz ma lepszą wartość przedplonową.

Dobór mieszanki i obsada roślin

W uprawie na zieloną paszę udział wyki w mieszance powinien być większy niż żyta. Zaleca się wysiew: 40–60 kg/ha wyki z 70–80 kg/ha późnej odmiany żyta pastewnego. Optymalna obsada w zastosowanej mieszance powinna wynosić 150 roślin wyki ozimej i 250 roślin żyta na m2.

Nawożenie

Uprawa wyki z żytem na zieloną masę różni się od uprawy na nasiona ilością nawożenia mineralnego. Nawożenie azotowe stosuje się w ilości 30–50 kg N/ha przed ruszeniem wegetacji żyta, a dawka jest uzależniona od stopnia przezimowania roślin. Jeżeli w zastosowanej mieszance słabiej przezimuje wyka i będzie przewaga żyta, to należy zwiększyć nawożenie azotowe nawet do 120 kg N/ha.

Zbiór

Mieszankę przeznaczoną do skarmiania kosi się w fazie kłoszenia żyta, a na zakiszanie  – w fazie pełnego kwitnienia wyki. Najlepszy plon białka ogólnego otrzymuje się przy zbiorze mieszanki 10 dni po rozpoczęciu kłoszenia żyta, mimo że jakość paszy jest wtedy gorsza, ponieważ rośliny zawierają zwiększoną zawartość włókna. Przeciętne plony nasion wyki kosmatej wynoszą od 0,3 do 0,5 tony z hektara.

Bibliografia:

  1. Artyszak A., Kucińska K., Niemczyk H., „Wyki” (w:) „Produkcja roślinna”, część II, Wyd. REA, Warszawa 2010 r., str. 201–203
  2. Jasińska Z., Kotecki A., „Wyka”, (w:) „Szczegółowa uprawa roślin”, tom II, wyd. II, Wrocław 2003 r., str. 95–98
  3. Napiórkowska M., „Wyka kosmata – uprawa na nasiona”, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Warszawa 2013 r.
  4. Strażyński P., Mrówczyński M., „Metodyka integrowanej ochrony wyki siewnej i wyki kosmatej dla producentów”, Instytut Ochrony Roślin, Państwowy Instytut Badawczy, Poznań 2012 r., str. 5–12

ROŚLINY WCALE NIE TAKIE ZNANE! SPRAWDŹ SIĘ W NIECODZIENNYCH PYTANIACH

[1/10] Które drzewo w średniowiecznej Europie było czczone jako symbol boga piorunów?

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki