Wyposażenie ferm drobiu - wybiegi, poidła, karmidła, gniazda i grzędy

Wybieg dla kur Wybieg dla kur

W systemie klatkowym gniazda to ograniczone z dwóch stron ścianką małe pomieszczenia. Jajo po zniesieniu stacza się po nachylonej podłodze do rynienki, skąd taśmociągiem wędruje do magazynu jaj. W fermach reprodukcyjnych jaja zbierane są kilka razy dziennie przez obsługę bezpośrednio z gniazd.

Stosuje się w nich gniazda zatrzaskowe, aby móc prowadzić indywidualną ocenę nieśności jaj zapłodnionych. W chowie drobiu wodnego jako gniazda wykorzystuje się drewniane skrzynie, pobawione ściany przedniej. Ustawia się je obok siebie w rzędzie, na dłuższej ścianie budynku.

Gniazda dla indyczek reprodukcyjnych mają prostą budowę. Indyczki preferują jednopiętrowe konstrukcje, do których mogą wejść po podeście. Gniazda są nachylone w kierunku wyjścia, ma to na celu zniechęcenie indyczek do kwoczenia. Niektóre systemy mogą posiadać w swojej budowie automatycznie zamykane drzwiczki, tak aby ptaki nie mogły nocować w gniazdach.

Ptaki lubią wypoczywać na grzędach, dlatego warto im zapewnić do nich dostęp. Grzędy najczęściej są konstruowane przy długiej ścianie budynku. Zbudowane są z drewnianych belek ustawionych pod kątem, tak aby ptaki siadające powyżej nie miały możliwości oddawania odchodów na ptaki odpoczywające poniżej. Na jedną kurę w kurniku powinno przypadać minimum 15 cm grzędy.

System wentylacyjny

Zapewnienie ptakom dobrych warunków klimatycznych nie jest łatwe. Ogromną rolę w utrzymaniu prawidłowych warunków mikroklimatycznych pełni sprawny system wentylacyjny. Fermy drobiu posiadają również zautomatyzowane systemy regulujące temperaturę oraz wilgotność względną w budynku. Urządzenia pomiarowe przekazują informację do systemu wentylacyjnego lub klimatyzacyjnego i rozpoczyna się automatyczna optymalizacja warunków środowiska dostosowana do wymagań danego gatunku.

Wentylacja jest szczególnie ważna ze względu na duże zapylenie spowodowane unoszącym się kurzem, resztami ściółki i paszy. Wentylacja ma za zadanie usuwanie toksycznych gazów, nadmiaru pyłu oraz drobnoustrojów unoszących się w powietrzu oraz dostarczenie do kurnika świeżego powierza.

Oświetlenie

Bardzo istotną rolę w chowie drobiu stanowi dostęp do światła. Każdy gatunek drobiu domowego ma inne wymagania dotyczące oświetlenie. Większość piskląt oprócz wysokiej temperatury otoczenia, potrzebuje dodatkowego źródła ciepła jakim są sztuczne kwoki. Światło odgrywa ważną rolę w przedłużeniu nieśności oraz podczas pobierania paszy u brojlerów.

Urządzenia usuwające pomiot lub obornik

Bardzo dobrym rozwiązaniem zmniejszającym nakłady pracy w fermach drobiu jest zautomatyzowanie procesu usuwania odchodów. Pod klatkami w bateryjnym systemie chowu, stosowane są taśmociągi (najczęściej gumowe, łatwo poddające się procesom mycia i dezynfekcji), które pracują cały czas lub okresowo. Pomiot jest transportowany bezpośrednio na pryzmę, poza granice budynku. Stosowane są również zgarniaki przesuwające się w korytarzach pod klatkami, działają na podobnej zasadzie jak taśmociągi.

czytaj dalej...

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki