Życica trwała - popularna trawa o dużej wartości pastewnej

Życica trwała Życica trwała

Wymagania glebowe

Najlepsze plony życicy uzyskuje się przy jej uprawie na żyznych glebach mineralnych i czarnych ziemiach, które mogą należeć do kompleksu pszennego bardzo dobrego i dobrego, żytniego bardzo dobrego oraz zbożowo-pastewnego mocnego. Jeżeli gleby są słabo zasobne, to życica może po 2–3 latach ustąpić całkowicie z runi. Dodatkowo nie nadaje się pod uprawę na glebach z wodami stagnującymi, które bardzo wolno zasychają wiosną. Najlepiej, żeby gleby przeznaczone pod jej uprawę miały odczyn słabo kwaśny lub obojętny.

Występowanie

Życica trwała może występować na pastwiskach, przydrożach, ścieżkach i drogach polnych, a także na trawiastych placach. Można ją również spotkać w sadach. Jest konkurencyjna dla koniczyn i zbóż.

Uprawa życicy trwałej na paszę i zbiór

Materiał siewny życicy można zaprawić przed wysiewem, a wsiewki wraz z rośliną ochronną można wysiewać na głębokość do 4 cm. Ilość wysiewu życicy powinna wynosić 30–35 kg nasion/ha, a ilość wysiewu rośliny ochronnej powinna być zmniejszona o 20–40%, aby nie ograniczać wzrostu życicy.

Opóźnienie zbioru życicy powoduje obniżenie jakości paszy oraz ma negatywny wpływ na żywotność roślin i ich trwałość. Jeżeli jest ona zbierana na paszę, to jej plon z jednego hektara może dawać od 800 do 2000 kg nasion.

Uprawa życicy trwałej na nasiona i zbiór

Życica trwała wykazuje duży potencjał produkcji nasion, których plon może przekraczać 1,5 tony z hektara. Jej plantacje nasienne należy zakładać w rejonach, gdzie klimat jest umiarkowany, a roczna suma opadów nie przekracza 700 mm. Duża liczba opadów wpływa niekorzystnie na plonowanie i prowadzi do wylegania roślin.

Pod uprawę życicy trwałej na nasiona najlepiej nadają się żyzne gleby mineralne, które są dobrze uwilgotnione i mają pH mieszczące się w zakresie 6–6,5. Należy unikać zakładania plantacji na glebach suchych i piaszczystych, które mają odczyn kwaśny, oraz na bardzo żyznych i nadmiernie wilgotnych murszach, torfach i iłach.

Stanowisko, na którym ma być założona plantacja nasienna, musi być wolne od chwastów, a odpowiednim przedplonem są rośliny okopowe oraz motylkowate. Jeżeli przedplon jest zbierany późną wiosną bądź na początku lata, to po zaoraniu pola należy wykonać wałowanie za pomocą wału Cambella, a następnie można wykonać siew życicy. Jeżeli siew jest przewidziany na wiosnę, to można wykonać pełen zestaw starannych uprawek pożniwnych.

czytaj dalej...

ROŚLINY WCALE NIE TAKIE ZNANE! SPRAWDŹ SIĘ W NIECODZIENNYCH PYTANIACH

[1/10] Które drzewo w średniowiecznej Europie było czczone jako symbol boga piorunów?

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki