Cynk w uprawie kukurydzy

Potencjał plonotwórczy kukurydzy, najważniejszy z produkcyjnego punktu widzenia parametr,
zdecydowanie przekracza potencjał zbóż klasycznych. Czynniki środowiskowe i agrotechniczne
limitują jednak często jego wykorzystanie. Znajomość specyficznych cech roślin kukurydzy oraz
ich potrzeb na każdym etapie rozwoju, a także agrotechniki odpowiedniej dla tego gatunku,
umożliwia plantatorowi podjęcie właściwych działań i eliminację czynników stwarzających
zagrożenie dla optymalnego plonowania w warunkach danego gospodarstwa. Jednym z
podstawowych działań decydujących o powodzeniu w tej uprawie jest prawidłowe nawożenie, w
tym odżywianie plantacji mikroelementami.
W nawożeniu kukurydzy niezwykle istotny jest cynk. Jest mikroelementem o dużym znaczeniu
plonotwórczym. Kukurydza potrzebuje cynku do efektywnego przetwarzania pobranych
składników, przede wszystkim azotu, w plon. Nawożenie cynkiem jest niezbędne, gdyż w
krytycznych fazach wzrostu kukurydzy, nawet na stanowiskach zasobnych w ten pierwiastek,
rośliny wykazują niedobory, często ukryte, które prowadzą do spadku plonu ziarna. Dlatego
kukurydza wymaga dolistnego dokarmiana cynkiem, niezależnie od dostępności tego składnika z
gleby. Odżywianie tym pierwiastkiem powinno mieć charakter prewencyjny.
Ważne jest, aby rośliny były dobrze odżywione cynkiem od samego początku wegetacji, gdyż
wpływa on korzystnie na wzrost systemu korzeniowego (korzeni głównych), co umożliwia lepsze
pobieranie składników pokarmowych (w tym azotu) z gleby i efektywniejsze wykorzystanie wody.
Cynk bierze udział w syntezie i wzroście aktywności hormonów wzrostu (auksyny) przez co
oddziałuje na prawidłowy wzrost i rozwój roślin – zwiększa pobieranie przez rośliny azotu, a w
późniejszych fazach korzystnie wpływa na fotosyntezę. Dobre zaopatrzenie roślin w azot,
warunkuje odpowiednią długość kolb i dużą liczbę ziarniaków w kolbie. Odpowiednie dokarmienie
plantacji cynkiem umożliwia obniżenie poziomu nawożenia azotem, co redukuje koszty produkcji.
Korzystny wpływ cynku na intensyfikację procesu fotosyntezy powoduje, że przedłuża się
żywotność liści, a efektem jest zwiększenie masy ziarniaków. Dobre zaopatrzenie roślin w cynk ma
też znaczenie dla uzyskania dobrych parametrów jakościowych i biologicznych paszy (np. kiszonka
z kukurydzy) poprzez zwiększenie zawartości cynku łatwo przyswajalnego przez organizmy
wyższe.
Odżywianie plantacji cynkiem powinno mieć charakter prewencyjny, głównie z uwagi na często
ukryte deficyty tego pierwiastka. Szczególną dbałość powinni wykazać rolnicy gospodarujący na
glebach piaszczystych, charakteryzujących się niską zasobnością w ten pierwiastek. Także na
glebach ilastych zazwyczaj występuje niedobór tego mikroelementu. Cynk wiązany przez minerały
ilaste staje się niedostępny dla roślin. Także i wysoka zawartość materii organicznej – często
powoduje uwstecznianie cynku do formy niedostępnej dla roślin. Praktycznie wszyscy producenci
kukurydzy zmagają się z możliwością wystąpienia niedoborów cynku na plantacjach. Należy
pamiętać, iż niekorzystne warunki pogodowe, przede wszystkim niska temperatura i nadmiar
opadów spowalniają przemieszczanie się jonów cynku do powierzchni korzeni i tym samym
zmniejszają ich pobieranie. Także nadmiar azotu w roślinie powoduje uwstecznienie cynku przez
kwasy organiczne.
Spośród wielu czynników decydujących o dostępności i aktywności cynku w roślinie szczególną
rolę odgrywa fosfor, co jest istotne, bo dobre odżywienie kukurydzy fosforem jest niezbędne
od początku wegetacji.
W warunkach niedoboru cynku widoczne objawy występują już w początkowym okresie wzrostu
roślin kukurydzy – małe siewki bieleją, rośliny nie wykształcają łodygi i w konsekwencji przestają
rosnąć. Następuje zahamowanie wzrostu, skrócenie międzywęźli – karłowacenie roślin oraz
redukcja powierzchni asymilacyjnej blaszek liściowych. Ponadto występują chlorozy w postaci
rozległych białych lub biało-żółtych pasów po obu stronach głównego nerwu liścia. Rozpoczynają
się od nasady liścia, lecz nie osiągają jego wierzchołka. Niekiedy cała powierzchnia najmłodszych
liści przybiera żółte lub białe zabarwienie, a jedynie nerw środkowy pozostaje zielony. Pojawiają
się zaburzenia w rozwoju generatywnym – opóźniony termin wyrzucania wiech, a w późniejszych

fazach rozwojowych nekrozy na starszych liściach.
W walce z niedoborami cynku na plantacjach kukurydzy standardowo wykonuje się trzy dolistne
zabiegi. Najlepiej do tego celu wybrać nawóz schelatowany. Zaletą tych preparatów jest znakomita
rozpuszczalność w wodzie. Chelaty cynku są łatwo wchłaniane przez liście i wyjątkowo szybko
przyswajane. W przeciwieństwie do nich nawozy oparte na solach mineralnych nie rozpuszczają się
tak dokładnie w wodzie, na liściach mogą tworzyć się złogi, a przyswajanie zawartych składników
jest opóźnione. Chelaty są zdecydowanie lepiej tolerowane przez organizm roślinny. Przykładem
preparatu spełniającego te kryteria może być Mikrochelat Zn 15.
Pamiętajmy, iż w warunkach zwiększonego prawdopodobieństwa wystąpienia objawów niedoboru
cynku zabieg dolistnego dokarmiania plantacji kukurydzy trzeba przeprowadzić prewencyjnie.
Działanie interwencyjne, po wystąpieniu objawów niedoboru, będzie działaniem mniej
efektywnym, a szkody wywołane deficytem tego pierwiastka będą już nie do nadrobienia przez
rośliny, co skutkować będzie spadkiem plonu.
Anna Rogowska na podstawie poradnika rolniczego „Kukurydza”

Informacje o autorze:

adamkuczynski

Imię:

Miasto: ELBLĄG


Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki