ANTRACOL 70 WG

Poniżej prezentujemy informacje na temat zastosowania, dawkowania i oprysku środka o nazwie: ANTRACOL 70 WG. Z opisu dowiesz się, kiedy i jak stosować: ANTRACOL 70 WG, poznasz jego orientacyjną cenę, charakterystykę, właściwe dawkowanie i termin stosowania.

Producent: Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim, Republika Federalna Niemiec

Typ preparatu: fungicyd

Opis: grzybobójczy granulat skierowany zarówno do użytkowników profesjonalnych, jak i nieprofesjonalnych, z czym wiąże się to, że można go rozprzestrzeniać za pomocą różnych opryskiwaczy – sadowniczych, plecakowych lub ręcznych; działa kontaktowo, a stosuje się go w celach i zapobiegawczych, i interwencyjnych

Zezwolenie: R-47/2013 z dnia 25.03.2013 r. zmienione decyzja MRiRW nr R-250/2015d z dnia 10.04.2015 r.

Ważność zezwolenia do: 24.03.2023 r.

Ważność stosowania do: 25.09.2024 r.

Substancje: propineb (70%)

Zastosowanie: jabłoń – przeciw parchowi jabłoni; przeciw alternariozie i zarazie ziemniaka

Termin stosowania: zapobiegawczo przed kwitnieniem, w jego trakcie bądź już po nim, ALE: nie później niż w fazie, gdy owoce osiągają wielkość do 20 mm; odstęp między zabiegami powinien wynosić ok. 7 dni

Ziemniak:

  • alternarioza – zapobiegawczo lub po pojawieniu się pierwszych objawów; zabiegi wykonywać co minimum 14 dni
  • zaraza ziemniaka – pierwszy zabieg wykonać środkiem o działaniu układowym lub wgłębnym i dopiero wtedy zastosować ten preparat; używać przemiennie z innymi fungicydami o działaniu kontaktowym; zabiegi wykonywać co minimum 14 dni

Dawkowanie: 2,0 kg/ha (woda: 500–750 l/ha)

* WAŻNE: środek stosować przemiennie z fungicydami z innych grup chemicznych

Ziemniak: 1,8 kg/ha (przy użyciu 200–400 l wody na hektar)

Maksymalna liczba zabiegów w roku wegetacyjnym: 2 (jabłoń); 3 (ziemniak)

Okres karencji: nie dotyczy (jabłoń); 14 dni (ziemniak)

Okres prewencji dla pszczół: nie dotyczy

Toksyczność: szkodliwy dla człowieka – może powodować reakcje alergiczne, a przy zbyt długim kontakcie lub połknięciu stwarza bardzo zagrożenie dla zdrowia; poza tym niebezpieczny dla środowiska wodnego

Orientacyjna cena: ok. 50 zł/kg

Uwaga: przed zastosowaniem każdego środka ochrony roślin należy zapoznać się z etykietą producenta w celu ograniczenia ryzyka dla środowiska i ludzi

Etykieta
Pobierz ANTRACOL 70 WG

Kategorie
Fungicydy

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki