CORAGEN 200 SC

Poniżej prezentujemy informacje na temat zastosowania, dawkowania i oprysku środka o nazwie: CORAGEN 200 SC. Z opisu dowiesz się, kiedy i jak stosować: CORAGEN 200 SC, poznasz jego orientacyjną cenę, charakterystykę, właściwe dawkowanie i termin stosowania.

Producent: Du Pont International Operations Sarl  (Konfederacja Szwajcarska)

Typ preparatu: insektycyd

Opis: stężona zawiesina owadobójcza przeznaczona do stosowania przez użytkowników profesjonalnych, dlatego też należy ją rozprzestrzeniać opryskiwaczem polowym lub sadowniczym; na rośliny oddziałuje zarówno powierzchniowo, jak i wgłębnie, a na szkodniki z kolei – kontaktowo i żołądkowo; powoduje to praktycznie całkowity paraliż insektów, dzięki czemu góra 72 godziny po oprysku dochodzi do całkowitego ich zwalczenia

Zezwolenie: R-65/2011 z dnia 28.10.2011 r. zmienione ostatecznie decyzją MRiRW nr R-391/2014d z dnia 22.10.2014 r.

Ważność zezwolenia do: 28.10.2014 r.

Ważność stosowania do: 28.04.2016 r.

Substancje czynne: chlorantraniliprol (200 g)

Zastosowanie: w zależności od rośliny

  • ziemniak – przeciw stonce ziemniaczanej (larwom i chrząszczom)
  • jabłoń – przeciw owocówce jabłkóweczce, zwójkówkom liściowym
  • kapusta głowiasta biała – przeciw bielinkowi rzepnikowi, tantnisiowi krzyżowiaczkowi i piętnówce kapustnicy

Termin stosowania: w zależności od rośliny

  • ziemniak – po ataku szkodnika, ALE: nie później niż przed początkiem kwitnienia; odstęp między zabiegami powinien wynosić co najmniej 10 dni
  • jabłoń – w wypadku owocówki: gdy zacznie się lot motyli, które zaczną składać jaja, ALE: nie przekraczać momentu, w którym pojawią się gąsienice o czarnych główkach; odstęp między zabiegami powinien wynosić co najmniej 14 dni; w wypadku zwójkówek: na etapie zielonego pąka (wczesna wiosna) lub w trakcie lotu motyli i składania przez nie jaj (lato); odstęp między zabiegami powinien wynosić co najmniej 14 dni
  • kapusta głowiasta biała – po zaobserwowaniu insekta albo spowodowanych przez niego uszkodzeń; odstęp między zabiegami powinien wynosić co najmniej 7 dni

Dawkowanie: w zależności od rośliny

  • ziemniak – 50–62,5 ml/ha (woda: 150–400 l/ha)
  • jabłoń – 125–175 ml/ha (woda: 500–750 l/ha)
  • kapusta głowiasta biała – 75–125 ml/ha (woda: 200–600 l/ha)

* WAŻNE: w każdym przypadku stosować naprzemiennie z preparatami o odmiennym mechanizmie działania

Maksymalna liczba zabiegów w roku wegetacyjnym: 2 (w każdym przypadku)

Okres karencji: 14 dni (w każdym przypadku)

Okres prewencji dla pszczół: nie dotyczy

Toksyczność: działa toksycznie na organizmy wodne i środowisko, w którym żyją

Orientacyjna cena: ok. 200 zł/175 ml

Uwaga: przed zastosowaniem każdego środka ochrony roślin należy zapoznać się z etykietą producenta w celu ograniczenia ryzyka dla środowiska i ludzi

Kategorie
Zoocydy

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki