CYPER-FAS 100 EC

Poniżej prezentujemy informacje na temat zastosowania, dawkowania i oprysku środka o nazwie: CYPER-FAS 100 EC. Z opisu dowiesz się, kiedy i jak stosować: CYPER-FAS 100 EC, poznasz jego orientacyjną cenę, charakterystykę, właściwe dawkowanie i termin stosowania.

Producent: Basf Agri Production SAS (Republika Francuska)

Typ preparatu: insektycyd

Opis: mający profesjonalne zastosowanie koncentrat owadobójczy; radzi sobie z szkodnikami gryzącymi oraz kłująco-ssącymi, a wszystko dzięki działaniu kontaktowemu i żołądkowemu (przy okazji oddziałuje powierzchniowo na rośliny); po rozpuszczeniu go w wodzie i doprowadzeniu do powstania emulsji należy go rozprzestrzenić opryskiwaczem polowym

Zezwolenie: R-42/2013 h.r. z dnia 29.07.2013 r.

Ważność zezwolenia do: 28.02.2022 r.

Ważność stosowania do: 29.08.2023 r.                    

Substancje czynne: alfa-cypermetryna (100 g)

Zastosowanie: w zależności od rośliny

  • groch jadalny – przeciw oprzędzikom i mszycy grochowej
  • kapusta głowiasta biała – przeciw gąsienicom bielinka, piętnówki kapustnicy, tantnisia krzyżowiaczka i pchełkom (na rozsadniku)

Termin stosowania: w zależności od rośliny i choroby

  • groch jadalny – w wypadku oprzędzików: natychmiast po zaobserwowaniu szkodników lub spowodowanych przez nie uszkodzeń, ALE: tylko we wczesnym stadium rozwoju rośliny; odstęp między opryskami powinien wynosić 7–10 dni; w wypadku mszycy: po ujrzeniu licznych kolonii, ALE: wyłącznie na początku tworzenia się strąków; odstęp między opryskami powinien wynosić 7–10 dni
  • kapusta głowiasta biała – w przypadku gąsienic: w trakcie wylęgu gąsienic; odstęp między opryskami powinien wynosić 7–10 dni; w przypadku pchełek: gdy tylko zauważy się chrząszcze, ALE: preparat pomaga w zwalczaniu pchełek, ale nie likwiduje ich całkowicie

Dawkowanie: w zależności od rośliny i choroby

  • groch jadalny – w wypadku oprzędzików: 0,08–0,1 l/ha; w wypadku mszycy: 0,1–0,12 l/ha; ilość wody w obu przypadkach: 200–400 l/ha
  • kapusta głowiasta biała – w przypadku gąsienic: 0,08 l/ha; w przypadku pchełek: 0,09 l/ha; ilość wody w obu przypadkach: 200–400 l/ha

* WAŻNE: stosować przemiennie z preparatami o innym mechanizmie działania i w temperaturze poniżej 20°C

Maksymalna liczba zabiegów w roku wegetacyjnym: 2 (oprócz ataku pchełek na rozsadnik kapusty, wtedy – 1)

Okres karencji: 14 dni

Okres prewencji dla pszczół: nie dotyczy

Toksyczność: toksyczny dla środowiska wodnego i zamieszkujących je organizmów; u człowieka działa drażniąco na skórę (powoduje przesuszanie, pękanie bądź reakcje alergiczne) oraz szkodzi po połknięciu lub przedostaniu się przez drogi oddechowe; może też powodować uszkodzić płuca; poza tym to środek łatwopalny

Orientacyjna cena: brak danych

Uwaga: przed zastosowaniem każdego środka ochrony roślin należy zapoznać się z etykietą producenta w celu ograniczenia ryzyka dla środowiska i ludzi

Kategorie
Zoocydy

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki