FASTAC 100 EC

Poniżej prezentujemy informacje na temat zastosowania, dawkowania i oprysku środka o nazwie: FASTAC 100 EC. Z opisu dowiesz się, kiedy i jak stosować: FASTAC 100 EC, poznasz jego orientacyjną cenę, charakterystykę, właściwe dawkowanie i termin stosowania.

Producent: BASF SE, Carl Bosch Straße 38, 67056 Ludwigshafen, Republika Federalna Niemiec

Typ preparatu: insektycyd

Opis: mający profesjonalne zastosowanie koncentrat o działaniu owadobójczym (należy rozprzestrzeniać go opryskiwaczami polowymi); na insekty gryzące i kłująco-ssące wpływa kontaktowo oraz żołądkowo, a na rośliny, które zaatakowały, powierzchniowo

Zezwolenie: R-39/2012 z dnia 27.02.2012 r. zmienione decyzją MRiRW nr R-50/2015d z dnia 30.01.2015 r.

Ważność zezwolenia do: 28.02.2022 r.

Ważność stosowania do: 28.08.2023 r.

Substancje czynne: alfa-cypermetryna (100 g)

Zastosowanie: w zależności od rośliny

  • groch (zielony i na suche nasiona) – przeciw oprzędzikom i mszycy grochowej
  • kapusta głowiasta biała (w gruncie) – przeciw pchełkom na rozsadniku kapusty oraz gąsienicom bielinka, piętnówki kapustnicy i tantnisia krzyżowiaczka

Termin stosowania: w zależności od rośliny

  • groch – w wypadku oprzędzików: tuż po wystąpieniu chrząszczy lub zaobserwowaniu uszkodzeń, ALE: tylko na etapie wczesnego rozwoju rośliny; w wypadku mszyc: gdy pojawią się pierwsze kolonie, ALE: w początkowej fazie zawiązywania się pąków
  • kapusta głowiasta biała – w przypadku gąsienic: natychmiast po zaobserwowaniu wylęgających się gąsienic; w przypadku pchełek: gdy zauważy się pierwsze chrząszcze

* WAŻNE: we wszystkich przypadkach (oprócz ataku pchełek) należy stosować przerwy między zabiegami wynoszące od 7 do 10 dni

Dawkowanie: w zależności od rośliny

  • groch – w wypadku oprzędzików: 0,08–0,1 l/ha (woda: 200–400 l/ha); w wypadku mszyc: 0,1–0,12 l/ha (woda: 200–400 l/ha)
  • kapusta głowiasta biała – w przypadku gąsienic: 0,08 l/ha (woda: 200–400 l/ha); w przypadku pchełek: 0,09 l/ha (woda: 200–400 l/ha)

Maksymalna liczba zabiegów w roku wegetacyjnym: 2 (w każdym przypadku)

Okres karencji: 14 dni (w obu przypadkach)

Okres prewencji dla pszczół: nie dotyczy

Toksyczność: toksyczny dla środowiska wodnego i zamieszkujących je organizmów; u ludzi może powodować reakcje alergiczne, uszkodzić wzrok i podrażniać drogi oddechowe; poza tym w wyniku długotrwałego narażenia jest w stanie uszkodzić narządy wewnętrzne, a po połknięciu doprowadzić do śmierci; oprócz tego – w następstwie wdychania – powoduje zawroty głowy i uczucie senności

* zarówno ciecz, jak i opary są łatwopalne

Orientacyjna cena: ok. 200 zł/l

Uwaga: przed zastosowaniem każdego środka ochrony roślin należy zapoznać się z etykietą producenta w celu ograniczenia ryzyka dla środowiska i ludzi

Kategorie
Zoocydy

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki