RANMAN 400 SC TWINPACK

Poniżej prezentujemy informacje na temat zastosowania, dawkowania i oprysku środka o nazwie: RANMAN 400 SC TWINPACK. Z opisu dowiesz się, kiedy i jak stosować: RANMAN 400 SC TWINPACK, poznasz jego orientacyjną cenę, charakterystykę, właściwe dawkowanie i termin stosowania.

Producent: ISK Biosciences Europe N.V., Pegasus Park, De Kleetlaan 12B-box 9, B-1831 Diegem, Królestwo Belgii

Typ preparatu: fungicyd

Opis: na ten fungicyd składają się dwa pojemniki – w tym oznaczonym literą „A” znajduje się środek ochrony roślin, zaś w drugim z literą „B” jest adiuwant krzemoorganiczny; obu koncentratów można używać wyłącznie równocześnie!; preparat chroniący rośliny to mocno stężona zawiesina o właściwościach grzybobójczych, która działa kontaktowo; stosuje się ją w celach zapobiegawczych – najpierw rozcieńcza się wodą, a następnie rozprzestrzenia przy pomocy opryskiwaczy ręcznych bądź polowych

Zezwolenie: R - 43/2009 z dnia 09.04.2009 r. zmienione decyzją MRiRW nr R - 216/2010d z dnia 30.07.2010 r., decyzją MRiRW nr R - 86/2011d z dnia 28.03.2011 r. decyzją MRiRW nr R - 223/2011 z dnia 19.07.2011 r. oraz decyzją MRiRW nr R - 99/2015d z dnia 13.02.2015 r.

Ważność zezwolenia do: 09.04.2019 r.

Ważność stosowania do: 09.10.2020 r.

Substancje czynne: cyjazofamid (400 g)

Zastosowanie: w zależności od rośliny

  • ogórek (w gruncie) – przeciw mączniakowi rzekomemu dyniowatych
  • pomidor (w gruncie) – przeciw alternariozie i zarazie ziemniaka
  • ziemniak – przeciw zarazie ziemniaka

Termin stosowania: w zależności od rośliny

  • ogórek (w gruncie) i pomidor (w gruncie) – według sygnalizacji lub profilaktycznie w okresach zwiększonego zagrożenia; stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych w odstępach co 7–10 dni
  • ziemniak – pierwszy zabieg wykonać fungicydem o działaniu układowym lub wgłębnym; kolejne już tym, ale naprzemiennie z innymi fungicydami o działaniu kontaktowym; odstępy co 7 dni

Dawkowanie: w zależności od rośliny

  • ogórek (w gruncie) i pomidor (w gruncie) – 0,2 l/ha (pojemnik „A”) + 0,15 l/ha (pojemnik „B”) przy użyciu 700–800 l/ha wody
  • ziemniak – 0,2 l/ha (pojemnik „A”) + 0,15 l/ha (pojemnik „B”) przy użyciu 200–400 l/ha wody

* WAŻNE: przygotowana ciecz użytkowa musi być zużyta w tym samym dniu!

Maksymalna liczba zabiegów w roku wegetacyjnym: 6 (w każdym przypadku)

Okres karencji: w zależności od rośliny

  • ogórek i pomidor – 3 dni
  • ziemniak – 7 dni

Okres prewencji dla pszczół: nie dotyczy

Toksyczność: istnieje ryzyko poważnego uszkodzenia wzroku, ponieważ jest drażniący; wpływa również mocno niekorzystnie na środowisko wodne

Orientacyjna cena: brak danych

Uwaga: przed zastosowaniem każdego środka ochrony roślin należy zapoznać się z etykietą producenta w celu ograniczenia ryzyka dla środowiska i ludzi

Etykieta
Pobierz RANMAN 400 SC TWINPACK

Kategorie
Fungicydy

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki