Agro Abamektyna 018 EC - termin stosowania

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Agro Abamektyna 018 EC - termin stosowania

Zoocydy
AGRO ABAMEKTYNA 018 EC

koncentrat przędziorko- i owadobójczy, który charakteryzuje się właściwościami kontaktowymi i żołądkowymi (jeśli chodzi o insekty) oraz wgłębnymi (w przypadku roślin); rozcieńczając go wodą, należy doprowadzić do powstania emulsji

Rzepak
Oprysk rzepaku przeciw chwastom i chorobom

na roślinach. Na glebach lżejszych również można wykonywać nalistne zabiegi, w przypadku stosowania herbicydów przedwschodowych. Zwalczanie chwastów Zabiegi nalistne należy wykonywać (...) najbardziej wrażliwe. Najważniejszą zasadą jest niszczenie chwastów w jak najmłodszych fazach rozwoju. Jednak termin zabiegów nie może być zbyt wczesny, ponieważ musi on objąć jak

Nawożenie
Nawożenie obornikiem - poznaj najważniejsze zasady i terminy

wykazuje dużą koncentrację makroelementów, dlatego też nie należy go stosować w okresie letnio-jesiennym w dawkach wyższych niż (...) świeżym oborniku wynosi C:N=30:1, a po przefermentowaniu 20-15:1. Terminy Zasady stosowania nawozów naturalnych (...) składniku. Obornik można stosować w trzech terminach agrotechniczno-kalendarzowych. Bardzo dobry termin, który zapewnia długi

Nawożenie
Nawożenie ziemniaków - wszystko o nawozach, dawkach i terminach

Jednym z głównych zabiegów agrotechnicznych, mających największy wpływ na ilości i jakości plonu bulw jest nawożenie. Wielkości dawek nawozowych muszą być dostosowane do zasobności gleby w poszczególne składniki odżywcze (...) ciemnieje, zarówno w stanie surowym jak i po obróbce termicznej. Negatywne skutki przynosi także przenawożenie potasem,

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

zbierane stosunkowo wcześnie (1. Dekada września). Nie opóźnia to terminu siewu pszenicy.  Rolę dobrych przedplonów mogą pełnić (...) zbóż. Będąc źródłem wielu chorób grzybowych i bakteryjnych, stanowią ogromne zagrożenie w uprawie pszenicy. Po zbożach wskazana (...) w krzewieniu ogólnym. Początek strzelania w źdźbło wyznacza termin stosowania drugiej dawki nawożenia azotowego. Wpływa na

Pszenica
Nawożenie pszenicy jarej. Azotowe czy magnezowe? Odpowiadamy!

na wczesnowiosenne susze, stąd też jednym z najważniejszych zabiegów agrotechnicznych w jej uprawie pozostaje niewątpliwie nawożenie mineralne. (...) drugim roku od wykonania zabiegu. Na glebach lekkich, piaszczystych należy zastosować wapno węglanowe, na ciężkich, zwięzłych lepiej (...) około 10 kg/ha P2O5 i 40 kg/ha K2O. Najlepszym terminem aplikacji fosforu i potasu jest wiosna,

Jęczmień
Nawożenie jęczmienia jarego. Doradzamy właściwy dobór dawek i nawozów

w porównaniu do krajów Unii Europejskiej. Planowane zabiegi agrotechniczne, gwarantujące uzyskanie określonych cech jakościowych, są ściśle (...) nawożenia azotem (wielkość i podział dawek, terminy stosowania) z uwzględnieniem kierunku użytkowania jęczmienia jarego, przedstawiono poniżej. Jęczmień jary browarny Nawożenie jednorazowo przedsiewnie, dostosowane do konkretnych warunków

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

mrozu na rośliny. Rzepak wysiany w optymalnym terminie wschodzi po 4-8 dniach (forma ozima) lub (...) dobre plony, ale tylko dzięki wieloletniej starannej uprawie i przy zastosowaniu odpowiednio dobranego nawożenia mineralnego. Rzepaku ozimego (...) umożliwia ich dalszy wzrost.   Agrotechnika rzepaku jarego Rzepak jary

Pszenica
Siew pszenicy ozimej i jarej - norma wysiewu, termin i technika

ziarna. Odmiany można wybierać na podstawie wymagań siedliskowych, zimotrwałości, terminu i gęstości siewu oraz odporności lub podatności (...) jego stopnia kwalifikacji może być reprodukowany przez 3-5 lat. Podczas stosowania własnego materiału siewnego należy zwrócić szczególną (...) łagodzi on obniżkę plonu przy niekorzystnych warunkach przyrodniczych lub agrotechnicznych, które ograniczają krzewienie produktywne.

Gleby
Żyzność gleby - rodzaje żyzności i sposoby polepszenia produktywności gleby

próchnicy. Zasobność może być kształtowana w sposób naturalny oraz agrotechniczny, czyli przez człowieka. Urodzajność gleby (...) potencjalna określa możliwości plonowania roślin w danych warunkach siedliskowych przy zastosowaniu różnych metod agrotechnicznych, pielęgnacji roślin i (...) i podglebiu oraz gospodarki wodnej, właściwości wodnych, powietrznych i termicznych, a także podatności na erozję. Do

Rośliny pastewne
Uprawa bobiku - siew, nawożenie, wymagania i zbiór

się dużym potencjałem plonowania. Przy zastosowaniu poprawnej agrotechniki można uzyskać z jednego hektara od 3 do 6 ton nasion bobiku. Wartość paszową i pokarmową nasion określa zawartość białka. W (...) 0,25 t/ha. Wykonanie siewu bobiku w odpowiednim terminie ma podstawowe znaczenie w uzyskaniu dobrych

Choroby zbóż
Najczęstsze choroby pszenicy - objawy i zwalczanie

o 20%. Tej chorobie zapobiega stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego oraz wykonywanie prawidłowej agrotechniki. Można stosować zaprawę nasion, taką jak: Baytan Universal 094 FS, Beret Trio 060 FS, Funaben Plus 02 (...) rozwój grzyba, w związku z tym uzasadniony jest późny termin siewu pszenicy na polach, gdzie wystąpiła

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

Jest rośliną miododajną. Agrotechnika na paszę Wymagania wodne, termiczne i glebowe Do prawidłowego wzrostu i rozwoju koniczyna czerwona potrzebuje 650 mm opadów w ciągu (...) glebach zlewnych – kultywatorowanie i bronowanie przedsiewne. Wałowanie należy zastosować wtedy, gdy wierzchnia warstwa roli jest

Pszenica
Pszenica Cubus – cechy odmiany, odporność i normy wysiewy

średnią skłonność do wymarzania. Ich termin kłoszenia i dojrzewania jest średnio wczesny. Masa 1000 ziaren jest średnia, a plon uzyskany przy przeciętnym poziomie agrotechniki, jak i przy wysokim jest bardzo (...) Na kompleksie pszennym bardzo dobrym i dobrym należy stosować nawożenie azotowe w ilości od 50-90

Gorczyca
Gorczyca - biała, czarna i sarepska. Poznaj różnice w ich uprawie

nadają się pod uprawę tych roślin. Wymagania termiczne i wodne Gorczyce należą do (...) cm, a jeżeli w zmianowaniu wcześniej występowały ziemniaki, to można zastosować gruber i wykonać orkę do 15 (...) sierpień. W zależności od skłonności do pękania oraz stanu agrotechnicznego plantacji stosuje się inną metodę zbioru.

Żyto
Żyto ozime - wszystko, co musisz wiedzieć o cennym dla naszej gospodarki zbożu

oraz w trakcie zawiązywania ziarna i wczesnozielonej dojrzałości. Optimum termiczne podczas tych faz powinno utrzymywać się na (...) żyta jest zależne od pogody, odpowiednich warunków wilgotnościowych oraz poziomu agrotechniki. W latach suchych na kompleksie pszennym (...) resztek pożniwnych i skiełkowanie chwastów. Można również stosować uproszczenia w uprawie przedsiewnej polegające na

Soja
Efektywna uprawa soi w Polsce? Zobacz!

długość łodygi i wysokość osadzenia najniższych strąków. Największe wymagania termiczne rośliny soi wykazują od siewu do pełni (...) strąków soja wykazuje największe zapotrzebowanie na wodę mimo, że jest przystosowana do występowania okresów suszy, ponieważ posiada (...) rzepaku i roślin warzywnych.   Agrotechnika Jesienne zabiegi pod uprawę

Pszenżyto
Uprawa pszenżyta jarego - praktyczne porady dotyczące siewu, pielęgnacji i zbioru

produktywność pszenżyta jarego – to termin siewu. Musi być dostosowany do wymagań tego zboża względem długości dnia i jarowizacji. Drugim ważnym czynnikiem wpływającym na plon pszenżyta jest gęstość siewu, ponieważ (...) lednica zbożowa, łokaś garbatek i rolnice. Należy przestrzegać prawidłowej agrotechniki w uprawie pszenżyta, która pozwala ograniczać

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

wysokiej efektywności produkcyjnej roślin przy jednoczesnym zachowaniu pełnej równowagi agroekosystemu. W gospodarstwach ekologicznych, gdzie znaczenie ma również jego (...) i dzielimy ją na pola, na których nasz płodozmian będzie stosowany. W każdym zmianowaniu można wyodrębnić od (...) okopowe lub motylkowe. Nie mają one wymagań odnośnie do terminu zbioru przedplonu, ale wymagają żyznej gleby

Żyto
Żyto jare - wymagania i sposoby uprawy popularnego zboża

zbożami jarymi żyto jare ma niewielkie wymagania glebowe i termiczne. Można wysiewać je na słabych kompleksach glebowych (...) jarego są rośliny strączkowe, ziemniaki, owies oraz jęczmień. Agrotechnika Po zbiorze przedplonu, a (...) Optymalne dawki nawozów Wysokość nawożenia powinna być dostosowana do rodzaju gleby oraz od przewidywanego

Rzepak
Siew rzepaku - jeden z najważniejszych elementów agrotechniki

warunków możliwe jest tylko przy terminowych siewach, których przestrzeganie stanowi jeden z najważniejszych elementów agrotechniki rzepaku. Rzepak ozimy wymaga bardzo precyzyjnych siewów. Jego nasiona są drobne, kuliste, o średniej (...) azotem, termin i gęstość siewu. Poważnym błędem agrotechnicznym jest stosowanie zbyt dużych dawek azotu przed zimą.

Rośliny pastewne
Wyka siewna - różnice w uprawie na nasiona i zieloną masę

i orki przedzimowej. Wiosną należy wykonać uprawę przedsiewną lub zastosować agregat uprawowo-siewny i rozpocząć ją jak najwcześniej, (...) przeciwko zgorzeli siewek i oprzędzikom oraz zaprawą Funaben T. Optymalnym terminem siewu jest przełom marca i kwietnia, (...) Uprawa wyki siewnej na zieloną masę – wymagania i agrotechnika Wykę siewną przeznaczoną na

Rzepak
Rzepak jary - uprawa, termin siewu i zbiór

zasiewy formy ozimej wtedy, gdy warunki panujące jesienią uniemożliwiają terminowy wysiew, a brak okrywy śnieżnej wpłynął na (...) poleca się  pod uprawę formy ozimej, ze względu na potencjalne zagrożenie wysadzania korzeni na przedwiośniu. Pomimo wykształcenia (...) orientacyjna dawka azotu wyniesie 90- 140 kg/ha. Można ją stosować w jednym lub dwóch terminach (65%

Żyto
Uprawa żyta ‒ wszystko o wymaganiach i agrotechnice

resztek pożniwnych przedplonu. Efektywne wykorzystanie pierwiastka, niezależnie od wielkości stosowanych dawek nawozowych, to gwarancja wysokiego plonu i (...) zachodnia Polska) dekadzie września plonuje najwierniej i najwyżej. Przestrzeganie optymalnego terminu siewu sprawia, że rośliny dobrze rozkrzewiają (...) Właściwa obsada roślin to jeden z ważniejszych elementów agrotechniki zbóż. Negatywnie na plon działa zarówno

Pszenżyto
Pszenżyto jare – przedstawiamy najpopularniejsze odmiany i sposoby uprawy

do wyrabiania ciastek cukrowych suchych. Słód pszenżyta może znaleźć zastosowanie w piwowarstwie, przemyśle spirytusowym i piekarskim. (...) można go również uprawiać na kompleksie żytnim dobrym. Agrotechnika Jeżeli w zmianowaniu głównie (...) przyspiesza ich rozkład. Parametry siewu Termin siewu jest czynnikiem determinującym wysokość plonowania

Nawożenie
Nawożenie rzepaku – mocno wpływa na wielkość plonu

kolejności azot, następnie zaś fosfor i potas. Agrotechnikę rzepaku często określa się mianem „trudnej”, której (...) w składniki pokarmowe gleb przeznaczonych pod uprawę rzepaku a także niedostosowanie strategii nawożenia do wymagań jakościowych i (...) roślin. Rzepak wykorzystuje 80% potasu z nawozów mineralnych. Optymalnym terminem ich stosowania jest jesień, zarówno podczas

Rzepak
Rzepak ozimy - wymagania, uprawa, odmiany i agrotechnika

może powodować duże straty w plonie. Wymagania termiczne Rzepak ozimy wykazuje małą zimotrwałość (...) roślin może wpływać: wysadzanie, wysmalanie, wyprzenie i wyginięcie. Agrotechnika Pod względem plonotwórczym najlepszym (...) odleżeć. Zamiast tradycyjnej uprawy roli pod uprawę rzepaku, można stosować uproszczenia. Należy do nich system bezorkowy,

Kapusta
Jak uprawiać brokuły? Odkrywamy sekrety uprawy brokułów

atakowany jest przez te same agrofagi. Dla uzyskania dobrej jakości plonu 8–12 t/ha należy stosować 140–160 kg K20/ha i 30–40 kg MgO/ha na zasobnej glebie. Optymalna zawartość składników pokarmowych w (...) Warto stosować sukcesywny wysiew różnych odmian dojrzewających w niejednorodnym terminie, aby pozyskiwać ciągły zbiór.

Choroby drzew i krzewów
Efektywnie walczymy z chorobami jabłoni

rozmnażanie wyłącznie zdrowego materiału odkażanie termiczne w 37°C przez 2–3 tygodnie (...) Zapobieganie i zwalczanie: wycinanie porażonych pędów stosowanie środków na parch jabłoni ogranicza występowanie (...) Guzowatość korzeni Choroba wywoływana przez bakterię Agrobacterium tumefaciens. Poraża system korzeniowy. Najczęściej na

Pszenica
Pszenica Julius – cechy odmiany i metody uprawy

Odmiana ta odznacza się dużą mrozoodpornością. Jej termin kłoszenia jest średni, a dojrzewania od średniego (...) uzyskany plon ziarna jest bardzo wysoki i przy przeciętnym poziomie agrotechniki może wynosić około 83 dt/ha. (...) zależności od kompleksu glebowego. Pod uprawę Juliusa można również stosować regulatory wzrostu. Odporność

Rośliny pastewne
Łubin wąskolistny - charakterystyka i metody uprawy

do 190 g.   Wymagania termiczne i glebowe Łubin wąskolistny rozpoczyna (...) optymalne pH gleby powinno wynosić 6–7. Przedplon i agrotechnika Najlepszym przedplonem dla łubinu (...) 25–60 kg P2O5/ha i 40–70 kg K2O/ha. Należy je stosować w całości przed siewem. Potas można

Rośliny pastewne
Wyka ozima - różnice w uprawie na nasiona i na zieloną masę

taki sam sposób jak na zieloną masę, chociaż powinno stosować się inne proporcje podczas wysiewu. Należy też (...) dobrze plonuje na glebach o odczynie lekko kwaśnym. Agrotechnika wyki ozimej uprawianej na nasiona (...) bardzo wolny. Najlepiej wysiewać ją 1–2 tygodnie przed optymalnym terminem siewu żyta. Najczęściej termin ten przypada

Truskawki
Kiedy sadzić truskawki? Radzimy, co robić i kiedy, by długo cieszyć się smacznymi owocami

wtedy najlepsze warunki i szybciej się przyjmują na stanowisku oraz rozrastają. Letni termin jest zalecany również w sytuacji, gdy samemu produkuje się sadzonki. Posiadanie swoich (...) żyznej gleby, umieszczając je w wyciętych otworach na przykrywającej stanowisko płatach czarnej folii lub agrotkaninie.   Właściwości Jedzenie truskawek zalecane jest zwłaszcza

Ziemniaki
Zbiór ziemniaków – optymalne techniki i terminy. Zobacz!

na 25 września, to łęciny można niszczyć w trzech terminach: 5-10 września, 10-15 września lub 18-20 września, (...) Można je również likwidować za pomocą chemicznych metod, np. poprzez stosowanie preparatu Reglone 200 SL, Harvarde 250 (...) mechaniczne, a najmniejsza – odmiany skrobiowe. Czynniki środowiskowo-agrotechniczne wiążą się z temperaturą, wilgotnością oraz

Gleby
Degradacja gleby – przyczyny i rodzaje tego szkodliwego procesu

a przede wszystkim jej złe użytkowanie przez człowieka. Przez termin „degradacja gleby” rozumie się obniżenie jakości i (...) Powstawaniu jej sprzyja złe użytkowanie gleby, poprzez zbyt intensywne zabiegi agrotechniczne, czy pozbawianie jej materii organicznej. (...) materii organicznej, a na terenach podatnych na występowanie erozji stosować siew w mulcz. Wyjałowienie

Winorośl
Pielęgnacja i wymagania winorośli. Jak osiągnąć wysoki plon w polskich warunkach? Oto nasze wskazówki!

zniszczeniu pąków głównych przez przymrozki, pędy zaczynają wyrastać z pąków zapasowych. Warunki termiczne polepszymy, sadząc winorośle na stokach o wystawie południowo-zachodniej. Na wzniesieniach mrozy są (...) czopek zastępczy. Forma Guyota to jedna z najprostszych i najpopularniejszych metod stosowanych przy formowaniu winorośli. Rośliny rozpinamy na przygotowanych wcześniej rusztowaniach lub przy

Jęczmień
Jęczmień hybrydowy – wzmocniona i jeszcze lepsza odmiana o wyselekcjonowanych cechach!

jęczmienia stanowią jedne z najważniejszych i najstarszych zbóż. Znalazły zastosowanie nie tylko w przemyśle paszowym. Ziarno wykorzystywane (...) rośliny skupiają się głownie w zachodniej części Polski. Ponadto wczesny termin wysiewu jęczmienia oz Gatunki uprawne jęczmienia (...) makro i mikroelementów).   Inna agrotechnika Wysiew jęczmienia hybrydowego to

Szkodniki upraw
Chowacz brukwiaczek – uciążliwy chrząszcz zagraża rzepakowi!

czyli brak podorywek i upraw orkowych oraz postępujące uproszczenia agrotechniczne przyczyniają się do wzrostu liczebności nie tylko (...) i opryskiwaniu roślin. Niestety trudno jest przewidzieć dokładny termin nalotu chrząszczy, dlatego ważnym działaniem ochronnym (...) Metoda żółtych naczyń Metoda obserwacji z zastosowaniem żółtych naczyń polega na tym, że

Gorczyca
Gorczyca sarepska - charakterystyka, odmiany i uprawa

pieprz ziołowy. W przetwórstwie mięsnym i warzywnym może być stosowana jako konserwant. W lecznictwie wykorzystywana do wytwarzania (...) na Pogórzu Karpackim i Sudeckim.   Agrotechnika Najlepszy przedplon pod uprawę (...) sarepską należy wysiewać w ogrzaną glebę (powyżej 5°C), najlepszy termin jej siewu przypada na III dekadę

Rośliny pastewne
Saradela pastewna - wymagania, uprawa, siew i zbiór

bakterie brodawkowe. Dodatkowo należy też stosować takie zaprawy nasienne jak Funaben T lub Sarfun T 65 DS. Wysiew należy wykonywać wiosną, najpóźniej do 20 kwietnia. Seradelę można również wysiewać jako (...) to wcześniejsze koszenie i zbiór roślin zapobiegają rozprzestrzenianiu się agrofagów. Do najgroźniejszych chorób seradeli zalicza się:

Rośliny pastewne
Słonecznik zwyczajny – poznaj zasady uprawy ozdobnej rośliny pastewnej

Oprócz walorów dekoracyjnych słonecznik znajduje również duże zastosowanie w przemyśle, co sprawiło, że coraz częściej (...) uprawowe Roślina charakteryzuje się stosunkowo małymi wymaganiami glebowymi i agrotechnicznymi, a przy tym wysokim potencjałem produkcyjnym, (...) jest wiosną, gleba wymaga orki przedzimowej jesienią. Jego optymalny termin to połowa sierpnia, jednak coraz częściej

Ziemniaki
Dobre ziemniaki sadzeniaki na wagę złota!

stosuje się jesienią w dawce 20-30 t/ha. Dużym błędem agrotechnicznym na plantacjach nasiennych jest wiosenna aplikacja obornika. (...) odpowiedni stosunek nawozów N:P:K wynoszący kolejno 1:1:1,5. Kluczową rolę odgrywa stosowanie relatywnie małej dawki nawożenia azotowego (80- (...) zwalczających patogeny. Uzyskane dane służą także do ustalania ostatecznych terminów zniszczenia naci przed zbiorem. Celem tego

Ryby
Hodowla karpia w stawie - cenne porady

Rodzaj stawu, jego głębokość, natlenienie, przepływ wody, powierzchnia i zastosowany system odłowu ryb jest dostosowywany do wieku, (...) odpływie około 1,2 m. Dno zbiornika musi umożliwiać wykonywanie zabiegów agrotechnicznych. W przesadkach pierwszych umieszczany narybek żywi (...) do października. Jeśli pełni również funkcję stawu zimowego to termin użytkowania trwa od lipca do kwietnia.

Rośliny pastewne
Burak pastewny - siew, wymagania, uprawa i zbiór

najlepszych, zaliczanych do kompleksów: pszennego bardzo dobrego, dobrego i wadliwego. Ważnym zabiegiem agrotechnicznym jest uregulowanie odczynu, przynajmniej do pH 6,5. Na plantacjach odchwaszczonych, utrzymywanych w (...) uprawa roślin, tom 1.   Siew Opóźnienie terminu siewu buraka pastewnego skutkuje nie tylko obniżeniem plonowania roślin, ale przede

Nawożenie
Nawożenie buraka cukrowego zgodne z zasadami

potasu wpływa na bezcelowe wykorzystywanie wody przez burak. Niewłaściwa agrotechnika, przejawiająca się w opóźnionym siewie, niedostatecznej pielęgnacji, (...) Burak cukrowy wymaga dwuetapowego nawożenia azotowego. Pierwszą dawkę należy zastosować przed wiosennymi zabiegami uprawowymi wykonanymi np. (...) dwóch par liści właściwych a zakryciem międzyrzędzi to optymalne terminy aplikacji nawozów mikroelementowych. Tylko

Cebula
Jak uprawiać cebulę, aby uzyskać wysoki plon? Zobacz!

Uprawa cebuli z siewu jest najprostsza i najczęściej stosowana. Wysiew nasion przeprowadza się w pierwszej połowie (...) się otrzymać cebule duże, wyrównane i we wcześniejszym lub późniejszym terminie. Do obsadzenia 1 ha potrzeba 4 (...) żerowanie śmietki cebulanki, udnicy cebulówki i niszczyka zjadliwego. Zwalczanie agrofagów należy stosować zgodnie z podanymi środkami

Rośliny pastewne
Lucerna siewna. Dobra na poplon i jako wysokobiałkowa roślina paszowa!

z cukrzycą i stymuluje produkcję mleka (poprawia laktację). Nie powinna być jednak spożywana/stosowana dłużej niż 3 miesiące, gdyż może to powodować nadmierną kumulację witamin w (...) uprawiać po innych roślinach motylkowych drobnonasiennych lub po roślinach strączkowych, ze względu na nagromadzanie się tych samych chorób i szkodników w glebie porażających lucernę. Pomiędzy

1 2

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki