Agrotechnika pszenicy ozimej

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Agrotechnika pszenicy ozimej

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

Udział zbóż w strukturze zasiewów dla Polski od kilkunastu lat wynosi ponad 70 % (6,7 mln ha). Rolnicy częściej uprawiają zboża ozime ze względu na wyższy plon końcowy. Dominującym gatunkiem bezapelacyjnie pozostaje pszenica ozima, którą w roku 2013 zasiano na 2, 1 mln ha polskich pól (31, 4% wszystkich zbóż).

Pszenżyto
Pszenżyto ozime – wiadomości o cechach i agrotechnice odmian ozimych

Pszenżyto ozime (Triticosecale Wittm. ex A. Camus) łączy w sobie cechy morfologiczne pszenicy i żyta, które zostały użyte do krzyżowania. Powierzchnia upraw pszenżyta ozimego regularnie z każdym rokiem ulega zwiększeniu. Jego zbiory głównie przeznaczane są na paszę, zwłaszcza w żywienia trzody chlewnej. Może być też użytkowany konsumpcyjne, przerabiany na bioetanol i produkowany na biomasą. Zbiory przenżyta mogą być również przeznaczane do słodowania, ponieważ pod wz

Pszenica
Pszenica jako królowa pól - zobacz odmiany pszenicy ozimej

wszystkich zbóż uprawianych w Polsce pszenica ozima ma największe znaczenie. Jest ona podstawowym zbożem chlebowym. Od wielu lat można zauważyć duże postępy w jej uprawie. Do krajowego rejestru co roku (...) Na jakość technologiczną ziarna decydujący wpływ mają warunki środowiska, agrotechnika, nawożenie azotowe i ochrona przed szkodnikami.

Choroby zbóż
Najczęstsze choroby pszenicy - objawy i zwalczanie

liściowe, liście i kłosy. Atakuje pszenicę ozimą i może redukować jej plon od 5 do 35%. Niechemicznymi metodami ochrony pszenicy jest niszczenie resztek pożniwnych oraz stosowanie zabiegów, które przyspieszają ich (...) chorobie zapobiega stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego oraz wykonywanie prawidłowej agrotechniki. Można stosować zaprawę nasion, taką jak:

Pszenżyto
Świadomy wybór odmiany pszenżyta – praktyczne porady

wzrasta. Dominującą formą nieustannie pozostaje pszenżyto ozime, które w warunkach klimatycznych naszego kraju plonuje wyżej w porównaniu do formy jarej. Wszystkie odmiany zarejestrowane w przeciągu kilku ostatnich lat charakteryzują się (...) plonującą odmianą pszenżyta ozimego na poziomie a1 (poziom przeciętnej agrotechniki) w odniesieniu do wzorca* była odmiana

Pszenica
Siew pszenicy ozimej i jarej - norma wysiewu, termin i technika

ziarna Wiele odmian pszenicy ozimej i jarej jest wpisanych do Polskiego Rejestru Odmian (COBORU). Wybór odpowiedniej odmiany pszenicy do uprawy umożliwia uzyskanie dobrych plonów ziarna. Odmiany można wybierać (...) łagodzi on obniżkę plonu przy niekorzystnych warunkach przyrodniczych lub agrotechnicznych, które ograniczają krzewienie produktywne.

Pszenżyto
Wszystko, co trzeba wiedzieć o siewie pszenżyta - jak, kiedy i na jakich stanowiskach

skutkuje wolniejszym tempem wzrostu roślin pszenżyta ozimego, ponieważ stopniowemu obniżeniu ulega temperatura powietrza. Powoduje to zmniejszenie liczby kłosów, redukcję powierzchni asymilacyjnej oraz zmniejszenie gromadzenia się masy roślinnej. Pędy główne i boczne ulegają skróceniu, a w łanie zaczynają dominować rośliny o średniej i niskiej wysokości. Również opóźnienie terminu siewu pszenżyta jarego

Chwasty
Miotła zbożowa – uciążliwy chwast upraw zbóż ozimych

  Pszenica ozima Opryski pszenicy ozimej robimy podobnie jak te w zbożu. W celu wyeliminowania z pola ziarniaków należy zrobić zabieg za pomocą pendimetaliny, która jest w takich preparatach jak: Golden Pendimet 330 EC, Stomp 33 EC czy Maraton 375 SC. Wszystkie środki stosuje

Pszenica
Pszenica Cubus – cechy odmiany, odporność i normy wysiewy

Odmiana pszenicy ozimej – Cubus, należy do grupy technologicznej A, czyli jakościowej. Ma ona wysoki potencjał plonowania i można uprawiać ją na wszystkich stanowiskach, po wielu przedplonach. Można ją wysiewać (...) ziaren jest średnia, a plon uzyskany przy przeciętnym poziomie agrotechniki, jak i przy wysokim jest bardzo

Pszenica
Pszenica Skagen – charakterystyka ozimej odmiany pszenicy

Odmiana Skagen jest pszenicą ozimą należąca do grupy A, czyli jakościowej. Zaliczana jest ona do późnych odmian pszenicy, typu długiego dnia. Fazę strzelania w źdźbło rozpoczyna późno i buduje bardzo (...) w kłosie jest średnio porastane. Wymagania i agrotechnika Skagen jest średnio tolerancyjny

Pszenżyto
Pszenżyto Algoso – charakterystyka i wymagania

zaliczane jest do tradycyjnych odmian pszenżyta ozimego. Do uprawy zalecany jest w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, lubuskim, opolskim, śląskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Pszenżyto Algoso zaliczane (...) 10,6%. Plony odmiany Algoso przy wysokim poziomie agrotechniki mogą osiągać prawie 10 ton z

Pszenica
Pszenica Julius – cechy odmiany i metody uprawy

Jest to odmiana pszenicy ozimej zaliczana do grupy A. Może być przeznaczana do wypieku chleba. Odmiana ta odznacza się dużą mrozoodpornością. Jej termin kłoszenia jest średni, a dojrzewania od średniego (...) plon ziarna jest bardzo wysoki i przy przeciętnym poziomie agrotechniki może wynosić około 83 dt/ha.

Pszenica
Pszenica Toras – opis ozimej odmiany pszenicy

Toras to odmiana pszenicy ozimej należąca do klasy jakości A, wykorzystywana na cele konsumpcyjne. Toras to odmiana pszenicy ozimej należąca do klasy jakości A, wykorzystywana na cele konsumpcyjne. (...) Wskaźnik sedymentacji SDS jest średni. Wymagania i agrotechnika Wymagania glebowe pszenicy Toras

Rzepak
Jak zwiększyć szanse na dobre przezimowanie rzepaku i zbóż?

  Pszenica ozima Bamberka. Po prawej rośliny opryskiwane ROOTER - 4 tyg. po zabiegu. W latach 2012 – 2014 wykonano 10 doświadczeń w uprawie pszenicy ozimej  z biostymulatorem Rooter  (7 dośw. ścisłych: UP Wrocław, KWS Lochow, ZDOO Masłowice; dośw. wdrożeniowe w 3 lokalizacjach).

Pszenżyto
Pszenżyto Pigmej – charakterystyka odmiany

jest zaliczana do krótkosłomych form pszenżyta ozimego. Jej zbiory przeznaczane są na pasze. Zalecana jest do uprawy w województwie: warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim i wielkopolskim. Została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze w 2008 (...) dobrym – 210. Uzyskany plon ziarna przy wysokim poziomie agrotechniki wynosi 8,3 t/ha. Odporność

Choroby zbóż
Sporysz zbóż i traw – choroba szkodliwie wpływająca na wielkość plonów i zdrowie

przede wszystkim żyto, rzadziej jęczmień, pszenicę, pszenżyto i gatunki traw. Buławinka to forma przetrwalnikowa sporyszu, zimuje w glebie w postaci przetrwalników, które na wiosnę kiełkują. Rozprzestrzeniają się z wiatrem i przez owady, infekują wyłącznie rozwinięte kwiaty. Rozwojowi choroby i infekcjom Sprawcą tej choroby jest grzyb buławinka czerwona Claviceps purpurea, którego

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

rejonach kraju gdzie roczna suma opadów jest niższa. Forma ozima lepiej znosi susze w okresie wiosenno-letnim, ponieważ (...) Najlepsze pod uprawę rzepaku są gleby należące do kompleksów pszennych bardzo dobrych i dobrych. Dobre plony (...) obojętny lub lekko kwaśny.   Agrotechnika rzepaku ozimego Przedplon

Rzepak
Rzepak ozimy - wymagania, uprawa, odmiany i agrotechnika

maksymalnie 4 cm nad powierzchnią gleby. Pierwszy liść formy ozimej jest nieowłosiony lub tylko w niewielkim stopniu, (...) Najwyższe plony rzepaku można uzyskać na glebach należących do kompleksów pszennych. Kompleks pszenno-żytni również może być wykorzystywany (...) może wpływać: wysadzanie, wysmalanie, wyprzenie i wyginięcie. Agrotechnika Pod względem plonotwórczym najlepszym

Żyto
Żyto ozime - wszystko, co musisz wiedzieć o cennym dla naszej gospodarki zbożu

i do produkcji etanolu, a odmiany zielonkowe jako międzyplony ozime przeznaczane na paszę w formie zielonki. (...) żyta jest zależne od pogody, odpowiednich warunków wilgotnościowych oraz poziomu agrotechniki. W latach suchych na kompleksie pszennym (...) uprawiać na kompleksach słabszych, a lepsze pozostawić pod uprawę pszenicy. Przedplon Żyto

Choroby zbóż
Rdza brunatna pszenicy – zwalczamy tę częstą chorobę zbóż

maja. Szkodliwość Rdza brunatna pszenicy w naszym kraju występuje powszechnie. Masowe infekcje (...) zrównoważone nawożenie prawidłowe zabiegi agrotechniczne opryski fungicydami o dużej skuteczności (f. triazolowe, strobilurynowe, benzimidazolowe) uprawa odmian odpornych na rdzę brunatną Odmiany pszenicy

Rośliny pastewne
Uprawa bobiku - siew, nawożenie, wymagania i zbiór

Środkowej, cechującą się dużym potencjałem plonowania. Przy zastosowaniu poprawnej agrotechniki  można uzyskać z jednego hektara od 3 (...) w składniki pokarmowe oraz dobrze uwilgotnione. Gleby należące do kompleksu pszennego bardzo dobrego i dobrego oraz żytniego (...) zbożach ozimych lub jarych. Jest dobrym przedplonem dla pszenicy ozimej. Nie należy uprawiać go

Rośliny pastewne
Życica wielokwiatowa ‒ trawa na międzyplon, pasze i pastwisko!

w żyto, ale także w pszenicę, pszenżyto oraz rzepak i rzepik. Dzięki międzyplonom, zbiory zielonki są większe. Zaznaczyć jednak należy, że tylko z tego gatunku zbierana jest zielonka, która doskonale nadaje się do produkcji tradycyjnych kiszonek. Jeśli chcemy uprawiać kąkolnicę w międzyplonie, to powinniśmy ją zasiać w końcu lata lub

Rośliny pastewne
Saradela pastewna - wymagania, uprawa, siew i zbiór

w drugim roku po oborniku, pszenżycie ozimym i życie. Te rośliny schodzą wcześnie z pola i umożliwiają wykonanie zabiegów odchwaszczających rolę. Rośliny jare i niektóre oleiste są gorszymi przedplonami, ponieważ schodzą późno z pola i wyjaławiają glebę. Z roślin motylkowatych najlepszym przedplonem jest łubin żółty. Uprawa

Choroby zbóż
Septorioza plew pszenicy – rozpoznajemy i zwalczamy chorobę w uprawie

Septorioza plew występuje powszechnie w rejonach upraw pszenicy. Grzyb powoduje znaczny spadek plonu i pogorszenie (...) 50–60%. Zapobieganie i zwalczanie prawidłowe zabiegi agrotechniczne, przede wszystkim głęboka orka przedzimowa (...) mało podatnych na septoriozę plew Odmiana pszenicy ozimej o dużej odporności na septoriozę plew

Rośliny pastewne
Burak pastewny - siew, wymagania, uprawa i zbiór

glebach najlepszych, zaliczanych do kompleksów: pszennego bardzo dobrego, dobrego i wadliwego. Ważnym zabiegiem agrotechnicznym jest uregulowanie odczynu, przynajmniej do pH 6,5. Na plantacjach odchwaszczonych, utrzymywanych w wysokiej kulturze, plonuje najwyżej (...) Burak pastewny najczęściej zajmuje stanowisko po zbożach (pszenicy ozimej i jęczmieniu) i kukurydzy. Za najgorsze

Pszenica
Pszenica Muszelka – opis i wymagania

mąka przeznaczana jest na cele chlebowe. Średni plon ziarna, przy przeciętnym poziomie agrotechniki, wynosi 83 dt/ha. Cechy charakterystyczne Odmiana ta jest (...) wczesny. Cechują się niską mrozoodpornością. Wymagania i norma wysiewu Pszenica ozima Muszelka może być uprawiana na terenie całego kraju, choć jest

Gorczyca
Gorczyca na poplon – szybko wschodząca, doskonała roślina fitosanitarna!

nich inne ważne gospodarczo gatunki (pszenica ozima). Gorczyca to roślina fitosanitarna, która przerywa uprawę zbóż po sobie. Zmniejsza niebezpieczeństwo występowania chorób i szkodników, ogranicza występowanie kompleksu chorób podsuszkowych, będących efektem niewłaściwego płodozmianu. Uprawa roli Najczęściej zalecanymi zabiegami przygotowującym rolę do wysiewu gorczycy białej jest podorywka (12‒15

Pszenżyto
Kiedy siać pszenżyto jare, a kiedy ozime? Podpowiadamy właściwe terminy wysiewu

Pszenżyto jest gatunkiem młodym, sztucznie wyhodowanym mieszańcem, który powstał ze skrzyżowania pszenicy i żyta. Małe wymagania środowiskowe, dość duża odporność na choroby, duży potencjał plonowania i wysoka wartość pokarmowa sprawiają, że stało się ono konkurencyjne dla innych gatunków zbóż. Obecne odmiany pszenżyta plonują na poziomie zbliżonym do dobrych odmian pszenicy ozimej. Warto znać zasady siewu tego ważnego w naszej gospodarce zboża.

Nawożenie
Kiedy i czym najlepiej nawozić pszenicę ozimą? O tym musisz pamiętać!

Pszenica ozima silnie reaguje na nawożenie mineralne i jest bardzo wrażliwa na niedobory fosforu i potasu. Najważniejsze jest jednak nawożenie azotem, ponieważ ten pierwiastek przyczynia się do zwiększania zawartości azotu w ziarnach, czyli wpływa na kształtowanie wartości wypiekowej pszenicy przeznaczonej na cele konsumpcyjne. Fosfor w uprawach pszenicy ozimej wpływa na szybkość wzrostu systemu korzeniowego, a co za tym idzie na zdolność roślin do pobierania wody i składników pokarmowych z gleby. Powoduje też zwiększenie plonów, ponieważ wpływa na wcześniejsze rozpoczęcie wegetacji roślin, ich szybki wzrost w okresie wiosennym oraz lepsze zaziarnienie się kłosów.

Pszenica
Nawożenie pszenicy jarej. Azotowe czy magnezowe? Odpowiadamy!

Pszenica jara plonuje nieco niżej w porównaniu do formy ozimej. Jednak ich wymagania pokarmowe są zbliżone. Wszystko za sprawą słabiej rozwiniętego systemu korzeniowego sięgającego płycej oraz krótszego okresu wegetacji w odniesieniu do pszenicy ozimej. Forma jara charakteryzuje się dużą wrażliwością na wczesnowiosenne susze, stąd też jednym z najważniejszych zabiegów agrotechnicznych w jej uprawie pozostaje niewątpliwie nawożenie mineralne.

Pszenica
Kiedy siać pszenicę jarą a kiedy ozimą? Przedstawiamy zalecane terminy siewu

Przy wysiewie pszenicy należy bezwzględnie przestrzegać odpowiedniego terminu oraz dostosować go do danego rejonu, gdzie ma być wykonywana uprawa. Optymalny termin ma duży wpływ na wielkość plonów, a także ogranicza porażanie roślin przez wiele chorób. Jeżeli wysiew pszenicy ozimej jest wczesny, to prowadzi do silnego rozwoju roślin przed zimą. Nasilają się wtedy takie choroby, jak: mączniak prawdziwy, fuzariozy liści, septorioza paskowana liści, rdza brunatna i rdza żółta.

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia ozimego w pigułce - wymagania, siew, pielęgnacja i zbiór

a ich zimowanie ulegnie pogorszeniu. Wczesne kłoszenie jest bardzo korzystne dla jęczmienia, ponieważ w glebie są jeszcze wystarczające ilości wody pozimowej. W czerwcu i lipcu ma on mniejsze zapotrzebowanie na wodę niż pszenica. Spowodowane jest to tym, że jęczmień osiąga wcześniej dojrzałość woskową. Jeżeli posuchy wiosenne trwają 21–25 dni i występują

Rośliny pastewne
Jęczmień ozimy - przegląd popularnych odmian pastewnych i browarnych

dobra.   Souleyka Do trzeciej dobrze plonującej odmiany jęczmienia ozimego zaliczamy Souleykę. Jest to odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. Jej plenność jest bardzo dobra. Jednak przy zapewnieniu jej uprawy na wysokim poziomie agrotechniki dochodzi do przeciętnego przyrostu plonu. Odmiana ta odznacza się średnią mrozoodpornością i odpornością

Rzepak
Rzepak jary - uprawa, termin siewu i zbiór

pierwsze, przy większej ilości wody pozimowej w glebie efektywność pierwiastka jest lepsza. Rośliny wykazują wyższa tolerancję na okresowe susze i zdolność do eliminacji chwastów.   Siew Rzepak jary jest bardzo wrażliwy na termin siewu, który uchodzi za najważniejszy element jego agrotechniki. Aż 25% spadku plonu

Chwasty
Pszenica twarda – ciepłolubna i rzadko uprawiana odmiana pszenicy

zmiany temperatur, lub dużą ilość opadów. Odmiana ozima jest znacznie bardziej wytrzymała i to ona najczęściej pojawia się na terenie Polski. Wykorzystanie Ta trawa jest uprawiana głównie w celach spożywczych. Pozyskiwane z niej ziarno jest bardzo podobne do tego z pszenicy zwyczajnej, ale ma nieco więcej glutenu.

Rośliny pastewne
Wyka ozima - różnice w uprawie na nasiona i na zieloną masę

Można również wybrać gleby lekkie, piaszczyste, które należą do kompleksu żytniego dobrego i słabego. Bardzo dobrze plonuje na glebach o odczynie lekko kwaśnym. Agrotechnika wyki ozimej uprawianej na nasiona Wyka ozima uprawiana na nasiona zawsze łączona jest w mieszankach z żytem ozimym i wysiewana na stanowiskach przeznaczonych

Rzepak
Rzepik ozimy - roślina często mylona z rzepakiem. Poznaj sposoby jego uprawy

i tetraploidalnymi oraz mieszańce form oleistych z warzywnymi. Wymagania Rzepik wykazuje się dużą zimotrwałością, większą od rzepaku ozimego. Najlepiej uprawiać go na stanowiskach po zbożach, na kompleksach pszennych i żytnich. Gleby przeznaczone pod jego uprawę nie powinny być zakwaszone. Poplon W Polsce rzepik

Rzepak
Kiedy siać rzepak jary, a kiedy ozimy? Różnice w siewie i agrotechnice

Możemy uprawiać dwie formy rzepaku, jarą i ozimą, które różnią się agrotechniką. Jednym z ważniejszych zabiegów agrotechnicznych jest siew – ważne, by znać jego główne kwestie: właściwy termin oraz obsadę roślin. Rzepak posiada bardzo duże wymagania glebowe – najlepsze będą gleby kompleksu pszennego bardzo dobrego i dobre gleby II-IIIb klasy bonitacyjnej. Powinny być żyzne, próchniczne, zasobne w wapń, o dobrej wilgotności, ale nie podmokłe.

Rośliny pastewne
Wyka kosmata (ozima) - poznaj roślinę o dużym znaczeniu gospodarczym w Polsce

W Polsce wyka kosmata (Vicia villosa) ma duże znaczenie gospodarcze. Inaczej nazywa się ją wyką piaskową lub ozimą. Uprawiana na niewielkim obszarze kraju. Jej plon wykorzystywany jest na zielonkę, susz, siano lub zielony nawóz. Najczęściej wysiewa się ją jako poplon w mieszankach z żytem, owsem, pszenicą ozimą, koniczyną łąkową lub łubinem, a rzadko w siewie czystym. Do krajowego rejestru wpisano jedną odmianę wyki kosmatej – odmianę Rea. Została ona wyhodowana przez Poznańską Hodowlę Roślin i wpisana do rejestru w 1971 roku.

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia. Zboże dobre na kaszę, piwo i paszę!

jęczmienia ozimego w porównaniu do innych gatunków zbóż ozimych. Pomimo wysokiego plonowania, silnie wymarza, zwłaszcza w bezśnieżne i mroźne zimy. Udział jęczmienia jarego w strukturze zasiewów zbóż w naszym kraju (rok 2013) wyniósł ok 11%. Daje to drugi trzeci wynik po pszenicy i życie. Jęczmień jary może być użytkowany

Choroby zbóż
Choroby zbóż - dowiedz się, jak je rozpoznać i zwalczyć

zbóż Wywoływana jest przez Puccinia striiformis. Atakuje pszenicę, jęczmień i żyto. Źródłem zakażenia może być (...) Chorobie tej można zapobiegać przez wczesny siew ziarniaków, przestrzeganie zaleceń agrotechnicznych oraz poprzez uprawę roślin o zwiększonej (...) szkody, a zapobiega jej się poprzez późniejsze siewy formy ozimej jęczmienia albo wcześniejsze formy jarej. Ziarno

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

od maja do września. Jest rośliną miododajną. Agrotechnika na paszę Wymagania wodne, termiczne (...) Koniczynę czerwoną należy uprawiać na glebach należących do kompleksu: pszennego bardzo dobrego i dobrego, żytniego bardzo (...) należy dokonywać po zbiorze wczesnych ziemniaków lub po jęczmieniu ozimym. Przerwy w uprawie koniczyny

1 2 3

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki