Analiza chemiczna gleby

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Analiza chemiczna gleby

Pomidory
Pielęgnacja i wymagania pomidorów. Tu znajdziesz wszystko, co musisz wiedzieć o ich uprawie

przewiewności. Pomidory najlepiej uprawiać na glebach piaszczysto-gliniastych. Wymagania: nawożenie Strategię nawożenia mineralnego opracowuje się na podstawie przeprowadzonej analizy chemicznej składu gleby. Jeśli jednak na naszej glebie (...) nakładu pracy. Alternatywnym rozwiązaniem jest zastosowanie odchwaszczania chemicznego, czyli przy zastosowaniu herbicydów. Jego przeprowadzenie

Trawy łąkowe
Rutwica wschodnia - opis, uprawa i użytkowanie

być wykorzystywana do poprawiania właściwości chemicznych gleb. Zbiór Rutwica wschodnia daje 2-3 pokosy. Na pasze najlepiej przeznaczać dwa pokosy. Pierwszy należy zbierać na początku kwitnienia roślin, a ostatni we wrześniu. Plon zielonki rutwicy może wynosić 40-50 t/ha, a suchej masy 6-8 t/ha. mgr inż.

Kapusta
Uprawa kalafiora - odmiany, rozsada, wymagania i pielęgnacja

się przeprowadzać odchwaszczanie, mechaniczne lub chemiczne. Chemiczne opóźnia zbiór i może zmniejszać plon. Jeśli już decydujemy się na tę metodę, należy wybrać herbicydy podane w aktualnym programie ochrony. Kilka dni przed sadzeniem rozsady można użyć środka Cleaner 360 SL wraz z adiuwantem AS 500 SL, bezpośrednio przed sadzeniem rozsady –

Ziemniaki
Sadzenie ziemniaków zgodne z zasadami - jak i kiedy? Zobacz!

zabiegu są: wilgotność i rodzaj gleby. Gleby suche wymagają głębszego sadzenia. Płytko umieszczone bulwy są bardziej podatne na porażenie zarazą ziemniaka oraz szybko się zielenieją. Zwiększenie głębokości sadzenia nawet o 1 cm może przynieść wiele niepożądanych skutków takich jak: opóźnienie wschodów, rozdrobnienie bulw, zagrożenie ryzoktoniozy ziemniaka. Kiedy sadzić

Czosnek
Jak nawozić czosnek, by osiągnąć wysoki plon? Zapoznaj się z naszymi radami

mineralne Uzupełnienie nawożenia obornikiem lub kompostem stanowi nawożenie mineralne. Jeśli gleba, jaką dysponujemy jest słabej jakości, powinniśmy rozważyć jego przeprowadzenie. Przed zastosowaniem nawozów (...) słabej jakości, powinniśmy rozważyć jego przeprowadzenie. Przed zastosowaniem nawozów mineralnych powinno się przeprowadzić chemiczną analizę składu gleby, jednak w warunkach przydomowego ogródka nie będzie to

Seler
Jak prawidłowo uprawiać seler? Odpowiadamy!

planowaną uprawą nawożenie organiczne powinno się uzupełnić nawożeniem mineralnym. Aby określić zapotrzebowanie gleby na poszczególne składniki, warto przeprowadzić jej analizę chemiczną. Jeśli jednak w przypadku (...) uzupełnić nawożeniem mineralnym. Aby określić zapotrzebowanie gleby na poszczególne składniki, warto przeprowadzić jej analizę chemiczną. Jeśli jednak w przypadku niewielkiej uprawy miałoby się to okazać

Cebula
Jak i kiedy sadzić cebulę? Zasady uprawy cebuli z dymki i uprawy z rozsady

również uprawę w pierwszym (na słabszych glebach) lub w drugim (na żyznych glebach) roku po oborniku, uzupełniając rolę o nawożenie mineralne, zgodnie z wynikiem analizy (...) żyznych glebach) roku po oborniku, uzupełniając rolę o nawożenie mineralne, zgodnie z wynikiem analizy chemicznej. Uprawa cebuli z dymki Jeśli chcemy

Pietruszka
Uprawa pietruszki naciowej – proste sposoby na obfite zbiory

okresie jesiennym, powinno się zastosować nawozy mineralne. Aby najtrafniej określić niedobór składników gleby, należy przeprowadzić analizę chemiczną, jeśli jednak nie zamierzamy siać pietruszki na dużą (...) powinno się zastosować nawozy mineralne. Aby najtrafniej określić niedobór składników gleby, należy przeprowadzić analizę chemiczną, jeśli jednak nie zamierzamy siać pietruszki na dużą skalę, jest

Papryka
Uprawa papryki pod osłonami krok po kroku

powinien być ustalony na podstawie analizy chemicznej i dostosowany do okresu uprawy, odmiany i fazy wzrostu rośliny. Odpowiedni skład pożywki powinien zwierać (w mg/dm3) 180–240 N, 60–80 P, 200–400 K, (...) l. Wypełnione są substratem torfowym. Pierścienie rozstawia się na glebie w szklarni lub tunelu w rozstawie

Inne warzywa
Uprawa bakłażana - smacznego warzywa ozdobnego o właściwościach leczniczych

Nasiona wysiewamy w marcu do ciepłego inspektu, do wilgotnej gleby. Wschodów spodziewać się możemy po 10-15 dniach (...) 40 t/ha). Nawożenie organiczne uzupełniamy nawożeniem mineralnym w oparciu o analizę chemiczną podłoża. Nawożenie azotem (...) takich jak przędziorki, wciornastki, mszyce i mączliki szklarniowe. Ochronę chemiczną przeprowadzamy wyłącznie zgodnie z zaleceniami dla

Słownik pojęć
Rolnictwo zrównoważone – gospodarowanie przyjazne środowisku. Sprawdź, na czym to polega!

Dodatkowo należy zaznaczyć, że ograniczenie nawożenia azotem i stosowania innych substancji chemicznych z czasem wpływa na poprawę jakości gleby oraz środowiska. Strategia (...) nawożenia azotem i stosowania innych substancji chemicznych z czasem wpływa na poprawę jakości gleby oraz środowiska. Strategia zrównoważonego rozwoju rolnictwa Gospodarstwa

Zioła
Jakie nasiona nasturcji wybrać do siewu? Sprawdź!

wynosi 200 m. Rośliny potrzebują stanowisk w pełnym słońcu i głęboko uprawionych gleb wysokiej klasy, przepuszczalnych, nieprzesychających i żyznych. Jakość podłoża odgrywa najważniejszą rolę w (...) najważniejszą rolę w pozyskiwaniu dorodnych nasion o wysokiej kiełkowalności, dlatego też na podstawie analizy chemicznej próbek gleby dobiera się optymalne dawki nawozów mineralnych: azotowych, fosforowych,

Gleby
Klasy bonitacyjne gleby – oceniamy wartość ziemi uprawnej

średnio dobre czarnoziemy niecałkowite lub występujące w gorszych warunkach fizjograficznych. Klasa IIIb – gleby orne średnio dobre Gleby tej klasy mają nieco gorsze właściwości fizyczne i chemiczne niż gleby klasy IIIa oraz mogą występować w gorszych warunkach fizjograficznych. Szczególnie narażone są na erozje, mogą okresowo bywać zbyt

Gleby
Pierwiastki chemiczne w glebie. Charakterystyka najważniejszych mikro- i makroelementów

Gleba zawiera prawie wszystkie pierwiastki chemiczne, niektóre jednak w śladowych ilościach. Głównie złożona jest z: tlenu, krzemu, glinu, żelaza, wapnia, sodu, magnezu, potasu i wodoru. W mniejszych dawkach zaś z: tytanu, węgla, chloru, fosforu, siarki i manganu. Skład zależy od rodzaju i gatunku gleby oraz procesów glebotwórczych, którym była poddana. Niektóre z tych pierwiastków mają istotne znaczenie w odżywianiu roślin, inne są im zbędne. Każdy niezbędny pierwiastek

Gleby
Żyzność gleby - rodzaje żyzności i sposoby polepszenia produktywności gleby

Zdolność przekazywania roślinom składników pokarmowych, wody, ciepła oraz powietrza nazywamy żyznością gleby. Żyzność jest uzależniona od właściwości chemicznych, biologicznych i fizycznych gleby oraz jej naturalnej zasobności w składniki pokarmowe. Gleba żyzna dostarcza roślinom składników pokarmowych w niezbędnych ilościach do ich prawidłowego wzrostu i rozwoju. Gleba żyzna nie zawsze jest glebą zasobną. Przykładowo gleby wytworzone z iłów są zasobne w składniki pokarmowe, ale nie stwarzają roślinom dobrych warunków powietrzno-wodnych. Na zasobność gleb wpływają procesy wietrzenia i tworzenia oraz gromadzenia się próchnicy. Zasobność może być kształtowana w sposób naturalny oraz agrotechniczny, czyli przez człowieka.

Gleby
Gleby inicjale – grunty słabej jakości. Oto sposoby zagospodarowania!

zwierząt gospodarskich i łąki z przeznaczeniem na siano. Odpowiednie, bardzo intensywne nawożenie mineralne sprawia jednak, że zaczynają nadawać się pod uprawę. Przed zagospodarowaniem gleby inicjalnej należy przeprowadzić bardzo dokładną analizę i zbadać odczyn gleby. Może się okazać, że jest bardzo kwaśny i wtedy trzeba kilka razy powtórzyć zabieg wapnowania. Gleby tego

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

od stopnia wilgotności gleby. W związku z tym, coraz częściej stosuje się uproszczenia w uprawie klasycznej i ogranicza się ją do orki razówki bądź bezpłużnej uprawy ścierniska narzędziami uprawowymi. Można również stosować siew bezpośredni w ściernisko. Prowadzi to do znacznego zmniejszenia kosztów uprawy, ale powoduje też zwiększenie kosztów zabiegów chemicznych, co

Gleby
Degradacja gleby – przyczyny i rodzaje tego szkodliwego procesu

Przez termin „degradacja gleby” rozumie się obniżenie jakości i żyzności gleby wywołane działaniem naturalnych czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych lub przez działanie człowieka. Najczęściej do degradacji gleby prowadzą erozje gleby, jej zakwaszenie czy zasolenie, wyjałowienie (zubożenie w składniki pokarmowe) lub zmniejszenie bioróżnorodności, a przede wszystkim jej złe użytkowanie przez człowieka.

Nawożenie
Poznaj najważniejsze zasady nawożenia łąk

do uzyskania dużych plonów zielonki i siana, które charakteryzują się dobrym składem chemicznym i botanicznym, co poprawia ich wartość rolniczą. Pasza pozyskana z takich łąk (...) kg N/ha, 35 kg P2O5/ha i 100 kg K2O/ha. Rośliny pobierają również z gleby ok. 60 kg wapnia (Ca) i 12–15 kg magnezu (Mg). W

Groch siewny
Uprawa grochu siewnego - na nasiona, na zieloną masę lub w siewie mieszanym

od składu chemicznego nasion. Jeżeli nasiona są pomarszczone i zawierają duże ilości cukrów, to potrzebują więcej wody niż nasiona gładkie zawierające więcej skrobi. Nasiona wykazują największe zapotrzebowanie na wodę (120–140 mm) od 20 dni przed kwitnieniem do 10 dni po kwitnieniu. W ciągu całej wegetacji optymalna liczba opadów na glebach lekkich

Rośliny pastewne
Uprawa bobiku - siew, nawożenie, wymagania i zbiór

mają one najmniejszy turgor. Jeżeli nasiona bobiku zostały wysiane na głębokość do 5 cm, to możliwe jest zastosowanie herbicydów doglebowych w celu zwalczenia chwastów. Bardzo często chwasty w zasiewach bobiku zwalcza się chemicznymi metodami, jednak zwykłe herbicydy doglebowe nie zabezpieczają całkowicie plantacji. Bobik często jest porażany chorobami pochodzenia grzybowego,

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia ozimego w pigułce - wymagania, siew, pielęgnacja i zbiór

kulturze, to nie wymaga on jesiennego nawożenia azotem. Nadmierna ilość azotu w glebie może prowadzić do obniżenia jego zimotrwałości, a optymalne dawki pobudzają do silnego (...) można jedynie użyć herbicydów. Jeżeli jęczmień zostanie wysiany w późniejszym terminie, to odchwaszczanie chemiczne również należy przeprowadzić na wiosnę. Jesienią nie zaleca się

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

oraz powierzchnię magazynową. Prawidłowo skonstruowany płodozmian poprzez odpowiedni dobór i następstwo roślin powinien nie tylko zwiększać żyzność gleby, wpływać na ilość azotu i jego wykorzystanie w gospodarstwie, ale też ograniczać stosowanie nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin czy występowanie chorób, szkodników i chwastów, a co za tym idzie skutkować uzyskaniem

Tytoń
Uprawa tytoniu w Polsce - wszystko, co powinieneś wiedzieć!

ponieważ przyspiesza to ogrzewanie gleby. Jednak jeżeli tytoń ma być uprawiany na glebach zwięzłych, to przed sadzeniem roślin na wiosnę należy wykonać dodatkowo orkę średnią. (...) inspektowa. Takie podłoża należy najpierw odkazić termicznie, np. poprzez prażenie czy parowanie, lub chemicznie, np. za pomocą Basamidu. W produkcji rozsady zaleca się

Gleby
Gleby rdzawe – jak je przystosować dla potrzeb uprawy? Podpowiadamy!

charakterystyczna jest słabe uwilgotnienie, ponieważ podłoże jest bardzo przepuszczalne. Klasyfikacja Wyróżnia się trzy podtypy gleb rdzawych, które różnią się od siebie nieznacznie pod względem kilku właściwości, szczególnie pod względem chemicznym. Gleby rdzawe właściwe tworzą się ze skał przepuszczalnych. Przyjmują barwę w procesie rdzewienia, która jest

Rośliny pastewne
Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

a następnie pielenie międzyrzędzi, ogranicza spadki plonu do 40-60% oraz likwiduje zaskorupioną glebę. Należy również stosować odpowiednie herbicydy, które niszczą chwasty jedno- i dwuliścienne. W (...) przyczyniać się rolnice i mszyce. W Polsce dostępnych jest wiele środków chemicznych, które pomagają zwalczać choroby i szkodniki kukurydzy. Skuteczność takich środków jest

Zabiegi agrotechniczne
Uprawa bezorkowa (bezpłużna) – przedstawiamy wszystkie za i przeciw

Brak odwracania gleby sprzyja zwiększenie zachwaszczenia powierzchni uprawowej. Niesie za sobą również większe ryzyko powierzchniowego zakwaszenia gleb, nasilenie występowania chorób podsuszkowych i wzrost liczby szkodników, zwłaszcza gryzoni. Dodatkowo wymaga od nas stosowania metod chemicznych i większej dbałości o dobór środków ochrony roślin, a także większe ich zużycie. Ustabilizownie środowiska

Żyto
Uprawa żyta ‒ wszystko o wymaganiach i agrotechnice

Nawożenie azotowe Żyto należy do grupy roślin dobrze wykorzystujących azot glebowy, zarówno ten zmineralizowany na wiosnę, jak i pochodzący z resztek pożniwnych przedplonu. (...) względu na jego pozycję w zmianowaniu (często po kilku zbożach), zaleca się stosowanie chemicznych zabiegów ochronnych przeciwko chwastom. Niekiedy bywa tak, że aplikacja herbicydu konieczna

Czereśnie
Sadzenie czereśni – zakładamy plenny sad owocowy

Przed założeniem sadu czereśniowego należy wykonać analizę chemiczną warstwy ornej i podornej gleby. Zaleca się rok przed sadzeniem wysiać nasiona roślin na nawóz zielony. Poleca się do tego mieszankę roślin bobowatych (strączkowych) ze zbożami, np. łubin, peluszkę, wykę ze słonecznikiem, facelią. Bobowate, dzięki żyjącym na ich korzeniach bakteriom brodawkowym, wiążą wolny azot z atmosfery do gleby, ponadto ograniczają rozwój chwastów.

Nawożenie drzew i krzewów
Jak nawozić wiśnie? Wyjaśniamy zasady nawożenia wiśni

Przed założeniem sadu glebę nawozi się obornikiem w dawce 40 t/ha lub kompostem w ilości 60–80 t/ha. Nawożenie mineralne stosuje się z uwzględnieniem analizy chemicznej gleby oraz analizy liści. Dawki K20, P205 oraz Mg0 zależne są od ilości potasu, fosforu i magnezu w glebie. Orientacyjnie stosuje się 400–500 kg siarczanu potasu i 500–600 kg superfosfatu potrójnego na 1 hektarze.

Rośliny pastewne
Jak prawidłowo uprawiać lucernę? Odpowiadamy!

z trawami najlepiej uprawiać z jęczmieniem zbieranym na ziarno. Należy pamiętać, że roślina jest bardzo wrażliwa na pozostałości substancji aktywnych herbicydów w glebie. Dlatego, wybierając stanowisko dla lucerny, należy szczegółowo przeanalizować sposób ochrony przedplonu. Pola, na których planuje się uprawiać lucernę, już na jesień muszą być zwapnowane, odchwaszczone, nawiezione

Soja
Efektywna uprawa soi w Polsce? Zobacz!

której zaliczamy stosowanie właściwego płodozmianu, odchwaszczanie plantacji, wykonywanie głębokiej orki oraz spulchnianie gleby, uprawę międzyplonów oraz stosowanie zrównoważonego nawożenia mineralnego. Soja narażona jest (...) pojawiać się zwierzyna. Wykorzystywanie repelentów lub środków ochrony roślin zaliczane jest do metod chemicznych i ma na celu odstraszanie zwierząt. Zbiór

Gleby
Próchnica w glebie – decyduje o jej żyzności. Dowiedz się więcej!

Próchnica (humus) jest jednym z podstawowych składników gleb, niejednorodnym pod względem chemicznym. Składa się z wielu substancji mniej lub bardziej złożonych – produktów chemicznych i biologicznych przemian materiałów zwierzęcych i roślinnych. Jej głównymi źródłami są obumarłe części roślinne, resztki po zbiorach i pozostałe korzenie roślin wyższych, obumarłe mikro- i makroorganizmy oraz nawozy organiczne.

Ziemniaki
Jaki nawóz pod ziemniaki? Nawożenie organiczne, mineralne i przykładowe nawozy

Jak powszechnie wiadomo, aby obliczyć dawki nawozowe musimy przewidzieć potrzeby pokarmowe rośliny oraz znać zasobność gleby – pomoże nam w tym analiza chemiczna próbek pobranych z ornej warstwy. Przed nawożeniem musimy uregulować odczyn gleby, ziemniak najlepiej rośnie przy pH=5,5-6,0. Wapnowanie może być zastosowane 2-3 lata przed sadzeniem ziemniaków, gdyż świeże wapno sprzyja porażeniu bulw parchem.

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

okazują się siewy rzadsze- 300- 350 ziarniaków na 1m2. Dotyczy to wyłącznie gleb najlepszych- prowadzonych w wysokiej kulturze rolnej. W tabeli 2. Przedstawiono (...) Istnieje szereg metody ochrony roślin, wśród których niezmiennie od kilkudziesięciu lat dominuje walka chemiczna. Należy pamiętać, że od 1. Stycznia 2014 obowiązują zasady Integrowanej Ochrony

Gleby
Rodzaje czarnoziemów i ich charakterystyka

które ulegają erozji wodnej. Ich poziom próchniczny jest mało miąższy. Określane są one jako stadium przejściowe czarnoziemów i gleb brunatnych. Właściwości czarnoziemów Czarnoziemy charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami fizycznymi i chemicznymi w zależności od ich degradacji. Uzyskane plony uprawianych na nich roślin są bardzo wysokie. Posiadają one

Szkodniki upraw
Rolnice – nocne motyle atakują rzepak!

powierzchnią gleby. Następnie rośliny są częściowo wciągane do otworów, uprzednio wydrążonych w glebie i tam zjadane. Uszkodzenia często bywają mylnie przypisywane larwom gnatarza rzepakowca, gąsienicom (...) izolacji przestrzennej od miejsc zimowania szkodnika, zwiększeniu norm wysiewu, zaprawieniu chemicznym nasion, wcześniejszym, gęstszym siewie rzepaku jarego opóźniony

Kukurydza
Uprawa kukurydzy na ziarno - cenne porady

uprawek mechanicznych oraz zastosować chemiczne zwalczanie. Po przedplonach zbożowych należy wykonać podorywkę za pomocą wała kolczastego oraz bronowanie bądź kultywatorowanie. Nawozy fosforowe i potasowe można wysiać pod orkę przedzimową z przedpłużkiem. Wykonywanie uprawek wiosennych prowadzi do wyrównania powierzchni pola, umożliwia zachowanie rezerw wody glebowej oraz miesza nawozy

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia. Zboże dobre na kaszę, piwo i paszę!

wysiewu Czynnikami determinującymi ilość wysiewu są: termin siewu i zasobność gleby w składniki pokarmowe. Zwarty łan jęczmienia w średnich warunkach siedliskowych powinien posiadać (...) liści, ostatni na początku strzelania w źdźbło. Uzupełnieniem metod mechanicznych może być walka chemiczna. Cechą jęczmienia jarego jest duża podatność na choroby grzybowe,

Nawożenie drzew i krzewów
Nawożenie aronii - poznaj najważniejsze zasady

Przed założeniem plantacji warto wzbogacić glebę w składniki pokarmowe oraz mikroorganizmy. Podaje się wobec tego obornik w dawce 30–35 t/ha. Aby ustalić nawożenie mineralne, należy wykonać analizę chemiczną z warstwy ornej i podornej gleby. Przez sadzeniem podaje się (przeciętnie na średnich glebach) ok. 100 kg K20 i P205. Nawozy należy wymieszać z glebą na głębokości 20 cm.

Morele
Sadzenie moreli – podpowiadamy, jak to zrobić prawidłowo

Rok przed założeniem sadu morelowego należy odpowiednio przygotować stanowisko. Przede wszystkim wykonuje się analizę chemiczną gleby z dwóch warstw: ornej i podornej. Jeśli w glebie wykryto niską zawartość magnezu oraz ma ona kwaśny odczyn, stosuje się odkwaszanie wapnem magnezowym w ilości 1 t/ha na gleby lekkie lub 2 t/ha na gleby ciężkie. Morela dobrze rośnie na glebie o pH=6,5–7,1. Przed założeniem sadu stosuje się obornik w dawce maksymalnej 40 t/ha pod jesienną ork

Żyto
Żyto ozime - wszystko, co musisz wiedzieć o cennym dla naszej gospodarki zbożu

uprawie przedsiewnej polegające na wykonaniu płytkiej orki na 16–18 cm lub doprawieniu wierzchniej warstwy gleby za pomocą talerzówki, glebogryzarki, kultywatora czy brony. Uproszczeniem jest również wykonywanie siewu bezpośredniego specjalnym siewnikiem w ściernisko połączone z chemicznym niszczeniem chwastów. Przy konwencjonalnym systemie uprawy roli średnia orka siewna na głębokość 20–25 cm powinna być

Pomidory
Jaki nawóz do pomidorów? Nawożenie organiczne, mineralne i dolistne

Jak każda roślina tak i pomidor potrzebuje dokarmiania – prawidłowego nawożenia. Jeśli liczymy na smaczne, wybarwione i liczne owoce musimy zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat stosowania nawozów. Pomidory nie są bardzo wymagające, posiadają dość umiarkowane potrzeby nawozowe. Pamiętajmy, że stosowanie nawozów powinno być wsparte analizą chemiczną gleby. Ważne także są liczby graniczne określające dostateczną zawartość składników mineralnych w glebie aby zaspokoić potrzeby pokarmowe.

Żyto
Żyto jare - wymagania i sposoby uprawy popularnego zboża

rozpoczęciu wiosennej wegetacji do gleb zawierających niską zawartość magnezu można dostarczyć 60–80 kg MgO/ha. Pielęgnacja Żyto uprawiane w czystych zasiewach w bardzo niewielkim stopniu może być porażane przez rdzę źdźbłową i przez sporysz, dlatego w uprawie żyta jarego nie zachodzi potrzeba stosowania środków chemicznych do zwalczania chorób.

Inne warzywa
Uprawa brukwi w pigułce - odmiany, wymagania, terminy siewu i zbioru

sadzarek do rozsad. Należy pamiętać, że sadzenie rozsad najlepiej wykonywać w wilgotną glebę. Nawożenie Brukiew bardzo dobrze reaguje na nawożenie mineralne. (...) należy wykonywać przerywkę co 25 cm oraz niszczyć chwasty za pomocą mechanicznych lub chemicznych metod. Najczęściej do odchwaszczania uprawy brukwi stosuje się herbicydy dla rzepaku

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki