Analiza chemiczna gleby

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Analiza chemiczna gleby

Chwasty
Miotła zbożowa – uciążliwy chwast upraw zbóż ozimych

także na terenach podgórskich, głównie w niższych partiach Karpat i Sudetów. Preferuje gleby lekkie i lekko zawilgocone. Najszybciej rozwija się w dżdżyste i deszczowe lata. (...) z dużym prawdopodobieństwem wykluczą możliwość wschodów miotły na polu. Zwalczanie środkami chemicznymi Ze względu na jej możliwość szybkiego rozprzestrzeniania się, od

Chwasty
Psianka czarna, czyli czarcie jagody. Czym sobie zasłużyła na taką nazwę?

jest to odpowiednie stanowisko dla większości roślin uprawnych, w związku z czym warto zastanowić się nad zabiegami przywrócenia glebie optymalnego odczynu kwasowości. Można to zrobić poprzez zabieg wapnowania jesiennego. Zwalczanie metodami chemicznymi Jeżeli psianka czarna nie znika z naszego pola i walka z nią jest już niezwykle

Chwasty
Natrętne tobołki polne. Podpowiadamy, jak wygrać z tym chwastem

Niestety, naturalne zabiegi zapobiegające pojawieniu się tobołków polnych w uprawie nie zawsze przynoszą oczekiwane rezultaty. Nasiona rośliny mogą zimować w glebie przez wiele lat, więc walka z chwastem bez używania środków chemicznych jest bardzo uciążliwa i ciągnie się przez wiele lat. Oczywiście opryski chemiczne są złem koniecznym, ale w przypadku nadmiernego

Ziemniaki
Zbiór ziemniaków – optymalne techniki i terminy. Zobacz!

Zróżnicowanie odmianowe związane jest z budową anatomiczną bulwy, składem chemicznym, masą bulw, ich kształtem oraz stopniem dojrzałości. Odmiany bardzo wcześnie zbierane wykazują największa odporność na uszkodzenia mechaniczne, a najmniejsza – odmiany skrobiowe. Czynniki środowiskowo-agrotechniczne wiążą się z temperaturą, wilgotnością oraz zwięzłością gleby, a także z ilością podstawowych składników pokarmowych

Rzepak
Siew rzepaku - jeden z najważniejszych elementów agrotechniki

glebach lekkich, 1,5 cm na glebach cięższych). Konieczne jest dokładne przykrycie nasion glebą.   Obsada na wiosnę Czynnikami, które (...) obsada roślin po przezimowaniu stanowi podstawę dla korekty ustalanych dawek nawożenia azotowego i chemicznych zabiegów ochronnych. Skuteczne przeciwdziałanie stresom roślin budzi coraz większe

Rzepak
Oprysk rzepaku przeciw chwastom i chorobom

ogranicza się do chemicznego zwalczania chwastów, chorób oraz regulacji wzrostu roślin. Środki ochrony roślin należy stosować zgodnie z zaleceniami IOR (Instytut Ochrony Roślin) oraz należy pamiętać o ich bezpiecznych sposobie aplikacji, który nie zagraża bezpieczeństwu ludzi i środowiska. Na stanowiskach gdzie występują ciężkie i bogate w próchnicę gleby, można

Trawy łąkowe
Śmiałek darniowy - trawa zaniedbanych łąk

ostrych zim może wymarzać, ponieważ jego węzły krzewienia ulokowane są nad powierzchnią gleby. Jest rośliną dnia długiego, która rozpoczyna wegetacje wczesną wiosną i (...) trudny do zwalczenia i może wypierać inne, cenne gatunki roślin. Skład chemiczny Śmiałek darniowy zawiera małe ilości białka ogólnego i cukrów.

Soczewica
Uprawa soczewicy w Polsce - odkrywamy sekrety agrotechniki

hypogeiczny sposób kiełkowania, nasiona wymagają głębszego przykrycia glebą, tj. 4-6 cm. Rozstawa rzędów, gwarantująca optymalny wzrost i rozwój roślin, powinna mieścić się w granicach 12- 15 cm. Pielęgnacja Soczewica jest bardzo wrażliwa na zachwaszczenie, zwłaszcza w początkowych fazach rozwojowych. Oprócz chemicznych metod zwalczania chwastów, skuteczne okazuje się

Rośliny lecznicze
Ogórecznik lekarski - opis, zastosowanie i zwalczanie w rolnictwie

lubi gleby urodzajne, zasobne w żywicę i składniki mineralne, ale toleruje również gleby słabsze. Najszybciej rozwija się na stanowiskach nieco wilgotnych, ale nie podmokłych. Wybiera (...) Bardzo rzadko zachwaszcza rośliny w takim stopniu, żeby było konieczne sięgnięcie po środki chemiczne do zwalczania chwastów. Jeżeli tylko uprawa będzie poprawnie prowadzona i zadbana,

Rośliny lecznicze
Uprawa aronii - wyjaśniamy najważniejsze aspekty

wymaganiach – zarówno glebowych, jak i klimatycznych. Równie dobrze będzie rosła na glebach żyznych, jak i tych uboższych w próchnicę. Lubi ziemie o odczynie lekko (...) odchwaszczanie. Przy odrobinie chęci i pracowitości nie ma powodów robić tego w sposób chemiczny. Mechaniczne wyrwanie niechcianych roślinek w przydomowych warunkach będzie wystarczające. W uprawie

Pietruszka
Wszystko o uprawie pietruszki korzeniowej

na hektar, które także powinno się uzupełnić nawożeniem mineralnym. Aby określić zapotrzebowanie gleby na poszczególne składniki, warto przeprowadzić analizę jej składu chemicznego. Jeśli jednak jest (...) się uzupełnić nawożeniem mineralnym. Aby określić zapotrzebowanie gleby na poszczególne składniki, warto przeprowadzić analizę jej składu chemicznego. Jeśli jednak jest to nieopłacalne w przypadku niewielkiej

Chwasty
Gwiazdnica pospolita - niebezpieczna dla owiec, lubiana przez krowy i drób

związku z tym jej występowanie w danym rejonie świadczy o dużej żyzności gleby. Może też pojawiać się na stanowiskach ruderalnych i segetalnych. Częsta w uprawach (...) roślin okopowych należy wykonywać pielęgnację międzyrzędzi. Przy dużym występowaniu gwiazdnicy można stosować ochronę chemiczną. Autor: mgr inż.

Choroby warzyw
Choroby i szkodniki czosnku, czyli wszystko o kłopotliwych gościach w uprawie

płodozmianu oraz sadzenie wyłącznie zdrowego materiału nasadzeniowego. Chorobę można zwalczać chemicznie, obecnie zarejestrowane są dwa środki: Constans WG oraz Switch 62,5 WG. Zabiegi ochronne wykonuje się na 10–30 dni przed siewem lub sadzeniem czosnku. Po oprysku wierzchnią warstwę gleby (na głębokości 10 cm) należy dokładnie wymieszać. W jednym sezonie

Rośliny lecznicze
Dymnica pospolita – trujący chwast upraw i pastwisk

około 15-centymetrowej warstwie gleby znajduje się aż 1,3 miliona nasion. Roślina rozprzestrzenia się po plantacji roznoszona przez mrówki i inne małe owady. Może kiełkować przez cały rok, a jesienne wschody z powodzeniem przetrzymują zimę. Rozpoznanie dymnicy pospolitej w uprawie nie jest proste. Jeżeli chcemy zastosować opryski chemiczne, musimy bardzo

Choroby warzyw
Nie straszny nam mączniak prawdziwy – częsta choroba warzyw!

zabezpieczenia przyszłorocznej uprawy, należy dokładnie odkazić tunele, szklarnie i inspekty oraz maszyny używane do zbioru. Jeżeli choroba pokazała się w uprawie polowej, należy przeprowadzić odkażanie glebychemiczne, za pomocą specjalnych środków odgrzybiających, lub termiczne. To drugie polega na podgrzaniu niewielkiej warstwy ziemi – około 15 centymetrów – do 80 –

Szkodniki upraw
Słodyszek rzepakowiec – najgroźniejszy szkodnik rzepaku!

Po pięciu tygodniach osiągają pełnię rozwoju. Po okresie pasożytowania przenoszą się do gleby i przepoczwarzają. Młode chrząszcze pojawiają się w czerwcu i zaczynają okres pasożytowania (...) Roślin i Nasiennictwa o pojawieniu się szkodnika w danym regionie. Zwalczanie chemiczne W Polsce i innych krajach Unii Europejskiej główną metodą

Szkodniki upraw
Chowacz brukwiaczek – uciążliwy chrząszcz zagraża rzepakowi!

i cykl rozwoju owada Dorosłe osobniki chowacza brukwiaczka zimują w glebie, na polach po roślinach kapustowatych, a gdy temperatura podłoża zaczyna wzrastać i (...) tych dni w jednym naczyniu będzie ponad 10 chrząszczy, należy przystąpić do zwalczania chemicznego, ponieważ został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości. Inne metody monitorowania

Rośliny lecznicze
Gwiazdnica pospolita – uporczywy chwast terenów wilgotnych

Nie pozbędziemy się w ten sposób całkowicie chwastu, nasiona bowiem mogą długo pozostawać w głębszych warstwach gleby i czekać na dogodne warunki do rozwoju, ale przynajmniej ograniczymy rozwój ptasiego ziela na jakiś czas. Zwalczanie chemiczne Gdy profilaktyka i usuwanie mechaniczne okażą się niezadowalające, wówczas możemy zastosować zwalczanie

Sałata
Wszystko, co trzeba wiedzieć o odmianach sałaty i sposobach jej uprawy

– sposób uprawy, który jest bardzo trudny i rzadko stosowany. Przed siewem gleba musi być wilgotna, bardzo dobrze uprawiona i wyrównana. Siew można rozpocząć na (...) najmłodszych liści. W przypadku niedoborów wapnia ta choroba uderza częściej. Leczenie: zastosowanie środków chemicznych. Mszyce żerują w koloniach i atakują spodnie strony liści

Chwasty
Szczaw kędzierzawy – niepożądany gość w uprawach

glebach wilgotnych, gliniastych i ciężkich. Traktuje się go jako roślinę wskaźnikową dla gleb o kwaśnym odczynie pH i dużej zawartości azotu. Szkodliwość (...) uprawę przed zachwaszczeniem szczawiem kędzierzawym. W roślinach okopowych wystarczy dokładne i systematyczne odchwaszczanie chemiczne, jeżeli jednak zagęszczenie szczawiu kędzierzawego w uprawie zbóż jest bardzo duże,

Szkodniki upraw
Gnatarz rzepakowiec – żarłoczny jesienny szkodnik rzepaku ozimego

jaja wzdłuż nerwów. Larwy żerują około trzech tygodni, a później schodzą do gleby, gdzie zimują lub część z nich przepoczwarza się i daje początek drugiemu (...) gnatarza rzepakowca, wystarczy zastosować odpowiednie zabiegi ochronne, z rzadka natomiast konieczne jest opryskiwanie chemiczne. Do działań profilaktycznych należą: wczesny siew nasion, izolacja przestrzenna, zwiększenie norm

Rośliny lecznicze
Rdest ostrogorzki – trujący dla bydła chwast o pieprzowym smaku

niszczeniu wschodów podczas starannej uprawy pożniwnej; unormowaniu wilgotności gleby; niedopuszczaniu do zbytniego zawilgocenia gleby. Właściwym zabiegiem jest także wapnowanie, które powinno się przeprowadzić w okresie pożniwnym, na ściernisko. Zwalczanie chemiczne chwastu z zbożach może być przeprowadzone w fazie 2, 3 liści, przy użyciu herbicydów typu:

Rośliny lecznicze
Komosa biała kiedyś ratowała od głodu, dziś jest niepożądanym chwastem

uciążliwym, ponieważ owocuje na ścierniskach, wytwarza mnóstwo żywotnych nasion odpornych na warunki klimatyczno-glebowe, a także ma rozbudowany system korzeniowy. Ponadto komosa biała jest żywicielem różnych (...) prowadzić wczesne podrywki ściernisk. W przypadku nieskuteczności działań ochronnych trzeba sięgnąć po środki chemiczne. Lebioda jest wrażliwa na wiele substancji np.: 2,4-D, acetochlor, bifenoks, dikamba,

Rośliny pastewne
Stokłosa bezostna - mało popularna w Polsce trawa pastewna o dużej wartości pokarmowej

rozwinięty system korzeniowy, który może sięgać nawet do 200 cm w głąb gleby, oraz głęboko wnikające rozłogi podziemne. Jej łodygi mogą osiągać wysokość nawet 150 (...) że odznacza się średnią zdolnością konkurencyjną. Ma również zdolności allelopatyczne, czyli wydziela substancje chemiczne mające wpływ na inne rośliny, oraz posiada zdolności mykotroficzne, polegające na

Chwasty
Przetacznik ożankowy - opis, występowanie, zdjęcia i zwalczanie

nie za gęsto posadzonych lasach. Rozwija się w zasadzie na każdym rodzaju gleby, może wyrosnąć zarówno na stanowiskach zacienionych jak i bardzo słonecznych. (...) kłączy i elementów łodyg.   Zwalczanie za pomocą środków chemicznych Jeżeli liczba egzemplarzy przetacznika ożankowego zaczyna niebezpiecznie zbliżać się

Chwasty
Rdest kolankowy, szczawiolistny - opis, występowanie i zwalczanie

gleby. Ze względu na to, że rdest rośnie tylko na glebach kwaśnych, jego pojawienie się powinno zwrócić naszą uwagę. Wyrównanie poziomu pH do neutralnego bądź lekko zasadowego poprzez wapnowanie zwalczy chwast i nie zaszkodzi roślinom.   Opryski chemiczne przeciwko rdestom robimy wyłącznie w razie konieczności. Jednym z

Pszenżyto
Pszenżyto ozime – wiadomości o cechach i agrotechnice odmian ozimych

uprawę i zebrać z pola łęciny lub liście, a następnie wyrównać koleiny. Glebę można spulchnić za pomocą agregatu uprawowego. Przed siewem zaś należy wykonać orkę (...) to jest konkurencyjne w stosunku do chwastów. Jedynie po przedplonach zbożowych należy zwalczać chemicznie chwasty. Przeciwko chorobom ziarna można zaprawiać, a po ruszeniu wegetacji rośliny

Chwasty
Jaskier polny i jego żółte kwiatki wśród zbóż to zły znak dla rolnika!

i ugorach. W Polsce roślina występuje na niżu oraz na pogórzu. Preferuje gleby podmokłe, gliniaste, wapienne i zasobne w składniki mineralne. Najczęściej spotkamy ją w (...) rozwój pałeczek dżumy syberyjskiej oraz kiełkowanie zarodników grzybów. Duże ilości związku chemicznego mogą powodować zatrucie, a nawet śmierć bydła, choć z powodu zapachu

Choroby drzew i krzewów
Choroby gruszy – przegląd objawów i cenne porady o zwalczaniu

lub grzyby, tak samo jest w przypadku drzew owocowych. Analogicznie do zaprezentowanego porównania, bardzo ważne jest odpowiednie (...) się o usunięcie systemu korzeniowego. Kolejną czynnością powinna być wymiana gleby w miejscu po drzewku oraz na (...) usuwania chorych drzewek lub profilaktycznego stosowania oprysków z środków chemicznych. Szara pleśń to choroba

Rośliny lecznicze
Farbownik polny – wspólnik rdzy brunatnej, wróg upraw zbożowych

zachwaszczenia uprawy trzeba zdecydować się na oprysk chemiczny. Na początkowe fazy rozwoju roślin najlepsza będą metrybuzyna i fenmedifam w dawkach odpowiednio 350 i 960 gram na powierzchnię hektara. Dobrze działającym herbicydem w tym przypadku jest też pendimetalina, której dawka jest związana z poziomem ciężkości gleby. Preparat ten nie daje najlepszych efektów

Rośliny lecznicze
Jak pokonać szczaw tępolistny? Oto metody walki z tym wieloletnim chwastem!

każda roślina wytwarza ok. 4000 tys. nasion, które zachowują zdolność kiełkowania w glebie do 40 lat. Drugi, rzadszy sposób rozmnażania jest wegetatywny, z (...) wycinanie lub wypalanie za pomocą specjalistycznego sprzętu. Jeśli zdecydujemy się na zastosowanie substancji chemicznych, to szczaw tępolistny jest wrażliwy na: asulam, amidosulfuron, chlorosulfuron (przy jesiennych

Chwasty
Perz właściwy – konkurencja dla roślin uprawnych. Sprawdź, jak go zwalczyć!

są nawożone azotem bądź gnojowicą. Przyjmuje się, że jest rośliną wskaźnikową dla gleb bogatych w azot. Szkodliwość Perz właściwy jest poważną (...) zajętych plantacji. W takim przypadku należy bardzo głęboko przeorywać pędy i zastosować ochronę chemiczną. Na szczęście do wyplenienia perzu możemy wybrać bardzo wiele różnych środków,

Rośliny lecznicze
Przytulia czepna – opis, występowanie, szkodliwość, zwalczanie i właściwości

na podłożach zasadowych. Najczęściej można zobaczyć przytulię czepną na czarnoziemach i innych glebach powstałych na gliniastej skale macierzystej. Szkodliwość Oficjalny próg (...) siano jadalne dla zwierząt gospodarskich, które źle reagują na zawarte w niej substancje chemiczne. Spożyta w nadmiernych ilościach może powodować silne zatrucia i problemy trawienne.

Inne warzywa
Uprawa szpinaku - warzywa o dużej wartości odżywczej i małej kaloryczności

pierwszej połowie sierpnia, gdzie zbioru dokonujemy na przełomie września z październikiem. Preferowane gleby cięższe o wysokim stopniu zawilgocenia nie należy wysiewać szpinaku w (...) sprzyja wysoka temperatura i duże nasłonecznienie. W celu wykluczenia choroby stosuje się środki chemiczne w postaci oprysków. Śmietka ćwiklanka – składa jaja przeobrażające

Chwasty
Niegroźny sporek polny – opis, występowanie i zwalczanie

uwagę na to, że gleba prawdopodobnie jest silnie zakwaszona. Przywrócenie jej neutralnego pH jest możliwe za pomocą jesiennego zabiegu wapnowania nie tylko zwalczy chwasty lubiące kwaśne podłoże, ale również wprowadzi optymalny odczyn do uprawy bardzo wielu roślin. W przypadku naprawdę dużego zachwaszczenia pola powinniśmy wykonać opryski chemiczne. Ponieważ nie

Rośliny lecznicze
Lnica pospolita – chrońmy bydło przed lwimi paszczami!

skład chemiczny i takie same właściwości lecznicze jak lnica pospolita. Zastosowanie w ogrodnictwie Lnica pospolita ma walory dekoracyjne, dlatego z powodzeniem może być uprawiana w przydomowych ogrodach, na rabatach i w kwietnikach. Rośliny należy sadzić po 3 lub 4. Lwie paszcze doskonale rosną w każdych warunkach glebowych,

Owies
Owies bezłuskowy - popularny w rolnictwie ekologicznym

(nagoziarnisty), czyli nieoplewiony. Ziarna takiego owsa, pozbawione łusek, charakteryzują się lepszym składem chemicznym i zwiększoną zawartością składników pokarmowych. Jednak brak plewek w ziarnie powoduje, że (...) hodowcą jest Hodowla Roślin Strzelce (grupa IHAR). Maczo jest odporny na wysokie zakwaszenie gleby i wyleganie oraz odznacza się bardzo dobrym plonowaniem. Rośliny należące do

Rośliny pastewne
Życica wielokwiatowa ‒ trawa na międzyplon, pasze i pastwisko!

W uprawie życica wymaga żyznych gruntów. Sprawą drugorzędna jest typ gleb, ważne jednak, by była systematycznie nawożona i nawadniana. Życica do wzrostu i (...) chwastem rosnącym m.in. wśród rzepaku czy koniczyny. Przy usuwaniu rajgrasu pomocne będą środki chemiczne, np. graminicydy typu: Trophy 768 EC, Perenal 104 EC. Oprócz tego

Chwasty
Mietlica pospolita – roślina paszowa terenów górzystych i dobra trawa darniowa

piętro kosodrzewiny. Porasta łąki, lasy, wrzosowiska, murawy, zbocza, pastwiska, poręby leśne. Preferuje gleby kwaśne, średnio żyzne lub ubogie w substancje odżywcze oraz w wapń i (...) w górach, gdzie dość dobrze plonuje i daje delikatną paszę z zadowalającym składem chemicznym. Cechuje się dużą zawartość związków azotowych, magnezu, selenu, molibdenu i niektórych

Rośliny lecznicze
Nawłoć kanadyjska – jesienią, kwietnym kobiercem spowija pola i ugory

motylkowych. W pierwszym roku po posadzeniu wiklina jest wrażliwa na zachwaszczanie. Prace mechaniczne polegające między innymi na spulchnianiu gleby, należy rozpocząć po wzejściu pierwszych pędów. W dalszych pracach ochronnych zaleca się także zastosowanie środków chemicznych. Opryski z herbicydów wykonuje się po posadzeniu wikliny preparatami typu: Bladex 50 WP, Sencor 70. Natomiast

Fasola
Fasola Wawelska - plenna odmiana uprawiana na suche nasiona

amatorskiej, szczególnie w przypadku niedoświadczonych ogrodników. Ma duże wymagania glebowe – udaje się tylko na stanowisku żyznym i ciepłym, gleba musi być utrzymana w dobrej kulturze. Odmiana nie wymaga dodatkowej ochrony chemicznej przed chorobami – jest w bardzo dużym stopniu odporna na antraknozę i wykazuje wysoką tolerancję wobec bakteriozy.

Rośliny pastewne
Wiechlina łąkowa - pospolita trawa o wysokiej wartości pastewnej

g. Wiechlinę łąkową uznaje się za trawę o korzystnym składzie chemicznym. W stadium dojrzałości pastwiskowej zawiera ok. 27% białka ogólnego, 2% cukrów, 24% (...) Może występować na stanowiskach suchych i wilgotnych. Bardzo dobrze rozwija się na mineralnych glebach próchnicznych, torfowiskach niskich i glebach murszowych. Na nawożenie reaguje bardzo dobrze

Rośliny pastewne
Ślazowiec pensylwański – uprawa i zastosowanie do celów energetycznych

do wiosny. Jego wielkość zależy od warunków uprawy, w szczególności od rodzaju gleby, na jakiej prowadzona jest hodowla. Zastosowanie W klimacie (...) i innych roślin przed wszelakimi zanieczyszczeniami komunikacyjnymi. Jako roślina rekultywacyjna wspomaga odnowę terenów zdegradowanych chemicznie i nadaje się do wtórnego wykorzystania gruntów odłogowych. Ze

Marchew
Nasiona marchwi – charakterystyka dobrego materiału siewnego

ułatwienia siewu z włosków i kolców. W ich okrywie nasiennej umieszczone są kanaliki z olejkami lotnymi, którym zawdzięczają charakterystyczny zapach. Masa 1000 nasion (...) można zastosować siew ozimy pod koniec listopada lub na początku grudnia, przed zamarznięciem gleby. Jak siać nasiona? Marchew uprawia się z

Truskawki
Oprysk truskawek – konieczna interwencja przeciwko chorobom i szkodnikom

20 SP, Acetamip 20 SP, Scorpion 20 SP. Zabieg można wykonać jesienią, ale dość wcześnie, gdyż opuchlaki przed zimą przemieszczają się w głąb gleby. Przy dużym nasileniu szkodnika zabiegi chemiczne są nieopłacalne. Podczas zabiegów chemicznych pamiętajmy o zachowaniu wszelkich środków ostrożności i odpowiednich dawkach preparatów. Przestrzegajmy również okresu karencji

Chwasty
Szczwół plamisty - mroczne oblicze pospolitego chwastu

roślina wytwarza ok. 15 tys. nasion, które długo zachowują zdolność kiełkowania w glebie. Liścienie siewki są wydłużone, tępo zakończone, osadzone na ogonkach. Liście ułożone są (...) usunąć szczwół z naszych pól, możemy zrobić to ręcznie, z zachowaniem ostrożności, lub chemicznie, choć dotychczas nie ma zarejestrowanych herbicydów i prowadzonych badań dla tego

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki