Choroby cieląt

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Choroby cieląt

Bydło
Biegunka u cieląt – groźna choroba młodego bydła. Zasady profilaktyki i szczepień!

Biegunki u cieląt stanowią główną przyczynę zejść śmiertelnych tej grupy zwierząt. W stadzie problem ten może wystąpić u pojedynczych sztuk lub częściej dotyczyć większej liczby zwierząt trzymanych razem. Biegunka jest stanem znacznie groźniejszym dla młodych organizmów niż dla dorosłych sztuk i powoduje też dużo większe straty. Wynikają one przede wszystkim z upadków.

Bydło mleczne
Choroby cieląt - radzimy, jak je rozpoznać i skutecznie leczyć

Choroby cieląt mają wielorakie podłoże. Schorzenia mogą być wywołane przez bakterie, wirusy, pasożyty, grzyby, substancje trujące, nieodpowiednie żywienie, złe warunki zoohigieniczne oraz zbyt dużą obsadę zwierząt. Znaczny wpływ na zdrowie cieląt ma prawidłowe żywienie i stan fizjologiczny krów w fazie ciąży, rasa cielęcia oraz intensywność produkcji i sposób utrzymania. Choroby młodych mogą być dziedziczne, wrodzone lub nabyte.

Bydło mleczne
Zapalenie płuc u krów i cieląt - objawy i zapobieganie

Choroby układu oddechowego u bydła są wywoływane przez szereg czynników takich jak drobnoustroje, nieprawidłowe warunki mikroklimatyczne oraz żywienie i nieostrożność podczas wprowadzania nowych osobników do stada. W porównaniu do innych gatunków zwierząt domowych, bydło posiada bardzo specyficzną budowę układu oddechowego, która może predysponować je do zapalenia dolnych dróg oddechowych. Krowy posiadają nieproporcjonalny stosunek wdychanego powietrza do masy ciała oraz częste problemy układu pokarmowego takiej jak wzdęcia czy przeładowanie żwacza.

Bydło mleczne
Kwasica żwacza - przyczyny, objawy, przebieg choroby, leczenie i zapobieganie

Większość chorób metabolicznych powstaje w skutek błędów żywieniowych oraz nieprawidłowego zbilansowania dawki paszowej w białko i energię. Schorzenia wpływające na metabolizm mogą znacząco obniżyć produkcyjność, zawartość białka i tłuszczu mleka, a w zaawansowanym stadium może dojść do zgonu. Mleko pochodzące od krów, które mają zaburzenia przemiany materii nie nadaje się do skupu, ponieważ wykazuje wiele wad organoleptycznych i jakościowych.

Ryby
Choroby ryb stawowych – przegląd największych zagrożeń ryb hodowlanych

się tak, że ryby są nosicielami chorób, a objawy schorzenia ujawniają się w określonych warunkach środowiska wodnego (np. przy wzroście temperatury lub obniżeniu natlenienia). Takie osobniki, które bywają źródłem zakażeń, na ogół same nie wykazują żadnych objawów choroby. Choroby wirusowe Posocznica wirusowa łososiowatych (VHS)

Bydło mięsne
Bydło rasy limousine - opis, hodowla i zdjęcia

samic oraz niewielkiej masy urodzeniowej cieląt. Cieliczki mają masę 36 kg, a buhajki 39 kg. Cielęta pochodzące od jałówek są mniejsze (średnio 37 kg), a od wieloródek nawet 44 kg. Bardzo rzadko podczas porodów występują komplikacje, zmuszające weterynarzy do cesarskich cięć. Matki posiadają dobry instynkt macierzyński, cechują się

Króliki
Najgroźniejsze choroby królików. Opisujemy objawy i sposoby leczenia

  Choroby pasożytnicze Świerzb uszny. Objawia się silnym świądem, drapaniem okolic głowy, potrząsaniem łbem. Leczenie polega na miejscowym zakraplaniu do przewodów słuchowych środka przeciwświerzbowego lub podawaniu preparatów w iniekcji podskórnej. Świerzb skórny. Występuje rzadko. Charakteryzuje się wystąpieniem strupów na całym ciele. Przebiega z intensywnym

Bydło mleczne
Choroby bydła mlecznego - objawy, zapobieganie i leczenie

występuje jednocześnie kilka zaburzeń. Objawy niestrawności mogą maskować inne toczące się procesy chorobowe. Konieczna jest więc dokładna obserwacja i zbadanie zwierzęcia. Kwasica żwacza Jest wynikiem skarmiania intensywnie fermentującymi paszami treściwymi. Często pojawia się tuż po wycieleniu, gdy hodowca podaje taką paszę by sprostać wymaganiom energetycznym krowy rozpoczynającej

Bydło mięsne
Jak hodować cielaki mięsne? Poznaj klucz do sukcesu!

z porodów w sezonie pastwiskowym. Występuje też mniejsza liczba upadków i przyrosty cieląt w późniejszym okresie są wyższe. Cielęta urodzone w okresie letnim cechuje większa żywotność, ale są one też bardziej narażone na choroby. Młode zwierzęta charakteryzują się intensywnym wzrostem. Odpowiednie żywienie cielaków mięsnych pozwala w pełni wykorzystać ich

Bydło
Jałówki hodowlane – żywienie, pielęgnacja i chów

Żywienie cielaka Tuż po porodzie cielak musi wypić odpowiednią ilość dobrej jakości siary. W czasie ciąży matka nie przekazuje płodowi przeciwciał przez łożysko tak, jak to się dzieje u niektórych innych gatunków. Są one jednak niezbędne do ochrony młodego organizmu przed drobnoustrojami chorobotwórczymi bytującymi w środowisku. Cielak zdobywa taką

Drób
Kokcydioza drobiu - groźna choroba pasożytnicza. Dowiedz się, jak ją zwalczyć!

sprzętu, a nawet ubrań oraz butów osób przychodzących z zewnątrz, może okazać się pomocna w zwalczaniu choroby. Najbardziej korzystnym systemem chowu dla rozwoju pierwotniaków jest chów ściółkowy. Należy ją często wymieniać, również w gniazdach oraz dościelać świeżą, niespleśniała i nie zawilgotniałą. Pierwotniaki rozwijają się również przy spadku odporności ptaków,

Bydło mleczne
Bydło rasy holsztyńsko-fryzyjskiej - najpopularniejsze w Polsce

grupy krów wcześnie dojrzewających, ponieważ pierwiastki cielą się w wieku 24 miesięcy. Cielęta ważą od 35 do 45 kg w zależności od płci. (...) holsztyńsko-fryzyjskie należą do ras wysokowydajnych. Niestety z wysoką wydajnością wiążą się również typowe schorzenia. To bydło nie należy do grupy długowiecznych zwierząt. Hodowcy wolą prowadzić

Bydło mięsne
Obory dla bydła opasowego - przegląd systemów utrzymania bydła mięsnego

z tworzyw sztucznych lepiej utrzymują ciepło zimą, a kiedy nastaje moment zmiany cielętnika na jałownik, mycie i dezynfekcja jest o wiele prostsza niż w przypadku (...) być również zbyt wysoka wilgotność, która w połączeniu z zanieczyszczeniami może wywoływać szereg chorób układu oddechowego. Dbając o prawidłowe parametry powietrza w oborze,

Drób ozdobny
Hodowla drobiu ozdobnego. Podpowiadamy, jak dbać o różne gatunki drobiu

wody pitnej. Nie jest to jednak możliwe u ptaków, które z powodu choroby nie chcą pobierać pokarmu ani wody. Wtedy konieczne stają się iniekcje. (...) pni starych drzew chętnie wykorzystują przygotowane dla nich budki lęgowe. Powinny być one wyścielone słomą i zawieszone na wysokości 1 ‒ 2 metrów. Pomieszczenia przeznaczone

Bydło mleczne
Przedstawiamy popularne rodzaje wygrodzeń i stanowisk dla bydła

utrzymanie indywidualne lub grupowe w kojcach. Kojce dla cieląt to zamknięty obszar, w którym przebywają cielęta pojone siarą i preparatami mlekozastępczymi do wieku 2-3 miesięcy. Kojec umożliwia indywidualny kontakt i obserwację poszczególnych sztuk oraz zabezpiecza przed przenoszeniem chorób między cielętami. Kojce tego typu są wyposażone w poidło lub wiadro napełniane wodą,

Bydło mleczne
Jakie są sposoby określania wieku, masy ciała i kondycji u bydła?

Krowy nie powinny być ani zbytnio otłuszczone, ani wychudzone. Krowy o zbyt wysokiej liczbie punktów w skali BCS mogą mieć problemy przy wycieleniu i może wystąpić większe prawdopodobieństwo pojawienia się chorób metabolicznych w pierwszych fazach laktacji. Nieprawidłowa kondycja krów wysokomlecznych może spowodować spadek produkcyjności, problemy w reprodukcji i przy

Bydło mięsne
Hodowla bydła mięsnego – żywienie, rozpłód i efektywne utrzymanie

Krowy mięsne, podobnie jak mleczne mogą zapadać na choroby metaboliczne (zasadowica, kwasica, ketoza) i choroby związane z gospodarką mineralną (tężyczka pastwiskowa, zaleganie poporodowe). Aby temu zapobiec, należy stosować się do zasad prawidłowego żywienia. Żywienie cieląt W żywieniu cieląt, hodowcy są wyręczani przez krowy do 6-8 miesiąca

Bydło mleczne
Poród i komplikacje okołoporodowe krów. Radzimy, jak ich uniknąć

z zacieleniem. Zapalenie macicy ‒ może mieć wiele różnych postaci. Występuje najczęściej jako skutek ciężkiego przebiegu porodu lub zatrzymania łożyska. Pojawia do 10 dni po porodzie, ale zazwyczaj szybciej. Często przyczyną są zakażenia bakteryjne. Krowy z zapaleniem macicy są predysponowane do mastitis i przemieszczeń trawieńca. Podkliniczne formy tej choroby

Bydło mięsne
Bydło rasy charolaise - opis, charakterystyka i walory mięsne

wykorzystywane dwukierunkowo, jako siła robocza w pracach polowych i leśnych oraz jako dostarczyciel mięsa świetnej jakości. W Polsce hodowla bydła mięsnego w czystości rasy jest (...) ras wybitnie mięsnych, o znakomitych walorach opasowych, dobrej wydajności rzeźnej, wysokiej odporności na choroby i niekorzystne warunki środowiska. Wzorzec rasy Charolaise

Bydło
Przemieszczenie trawieńca – niebezpieczna choroba układu pokarmowego bydła

etap laktacji, ciążę czy wiek. Przemieszczenie prawostronne może wystąpić już u kilkudniowych cieląt, a w późniejszym wieku notuje się u nich zarówno te prawo- jak (...) nich: Zaburzenia motoryki trawieńca i innych odcinków przewodu pokarmowego. Towarzyszą wielu chorobom wewnętrznym bydła mlecznego. Najczęściej koreluje z niedoborami wapnia oraz chorobami z

Bydło
Zgarniacz obornika - przegląd metod mechanicznych, półmechanicznych i ręcznych

choroby racic lub wymion. Leżenie na zawilgotniałej posadzce i brudnej ściółce może prowadzić do groźnego schorzenia, powodującego duże straty ekonomiczne, jakim jest mastitis czyli zapalenie wymienia. Mimo pracochłonności związanej z usuwaniem obornika, magazynowaniem i dościelaniem świeżą ściółką nie należy rezygnować z systemów ściołowych. Zwierzęta hodowane w systemie ściołowym mają

Bydło mleczne
Żywienie bydła mlecznego - jakie efektywne i zbilansowane?

bardzo istotną rolę pełnią dodatki paszowe, dzięki którym: zwierzęta zabezpieczane są przed chorobami matabolicznymi (kwaśny węglan sodu buforujący odczyn płynu żwacza), uzupełniane są niedobory aminokwasów (...) Faza zasuszenia Faza zasuszenia powinna rozpocząć się 45-60 dni przed wycieleniem. Ten czas, ma najistotniejszy wpływ na wzrost, rozwój płodu (masa cielęcia

Bydło mleczne
Dojenie krów mlecznych - etapy, techniki i automatyzacja doju

także większe ryzyko zanieczyszczenia mleka.  Dojarkę bańkową można natomiast wykorzystać w stadach do zdajania siary dla cieląt (od krów do 5 dnia po wycieleniu), a także do opróżniania ćwiartek chorych leczonych antybiotykami (gdy mleko musi zostać wylane).  Ważne jest kontrolowanie ciśnienia w dojarce. Zbyt duże podciśnienie może bowiem uszkodzić strzyki.

Papryka
Uprawa papryki pod osłonami krok po kroku

osłonami dobiera się odmiany charakteryzujące się wczesnym owocowaniem, plennością oraz odpornością na choroby i szkodniki. Niektóre odmiany wykazują odporność na wirusa mozaiki tytoniu Tm i (...) cm, w zagęszczeniu 4,2 rośliny/m2. W przypadku gleby nieodkażonej wykopuje się zagony i wyściela folią, a następnie wypełnia podłożem takim samym jak pierścienie. Dopiero wtedy

Bydło mięsne
Bydło hereford – ceniona, angielska rasa bydła mięsnego

prawidłowo przyrasta w trudnych i niekorzystnych warunkach środowiska, również przy ekstensywnym żywieniu i słabej jakości paszach. Posiadają wysoką odporność na choroby i nie są obserwowane trudności przy porodzie. Hodowcy nie muszą udzielać cielącym się krowom szczególnej pomocy. Cielęta rodzą się dość małe, ich masa nie przekracza 35 kg. Mogą

Gęsi
Hodowla gęsi - odkrywamy najważniejsze aspekty

za zadanie usuwanie nadmiaru szkodliwych gazów oraz wilgoci, które mogą powodować liczne choroby układu oddechowego, nerwowego, pokarmowego oraz układu ruchu (pęcherze). Wszystkie z nich mogą (...) Ściółka Gęsi mają szczególne wymagania dotyczące ściółki. Bardzo ważne jest dościelanie codziennie słomą powierzchni podłogi, ponieważ tego typu warstwa chroni przed zimnem,

Konie
Koń belgijski – zimnookrwista i skoczna rasa koni

zachowywać się inaczej niż do tej pory, staje się osowiałe, a na jego ciele pojawiają się niepokojące zmiany, może okazać się, że brakuje mu witamin i minerałów. Warto zawczasu temu działać, żeby nie doprowadzić do rozwinięcia się różnego rodzaju chorób.    Żelazo – jako główny składnik krwi żelazo jest

Bydło mięsne
Bydło angus – to z niego pozyskuje się najlepszej jakości wołowinę!

dobrą mleczność, wystarczającą do wykarmienia potomstwa i brak problemów przy wycieleniach. Dodatkowo mają wysokie wskaźniki rozrodu, a cielęta procent przeżywalności. Angusy cechują się znakomitymi zdolnościami adaptacyjnymi do różnych warunków środowiska, wspaniałą żywotnością oraz odpornością na choroby. Mają łagodny i spokojny temperament. Użytkowanie mięsne Angus ma bardzo dobre

Bydło mleczne
Rasy bydła mlecznego - charakterystyka najlepszych

programem ochrony zasobów genetycznych i hodowlą zachowawczą. Polska czerwona jest znakomicie przystosowana do niekorzystnych warunków środowiska, jest uodporniona na choroby i dobrze wykorzystuje średniej jakości pasze. Należy do ras późno dojrzewających, pierwsze ocielenia obserwuje się w 30 miesiącu życia. Krowy rasy Polskiej czerwonej są długowieczne i mają dobre parametry płodności. Umaszczenie

Bydło mięsne
Szkockie bydło górskie, czyli highland - opis i hodowla

zapewniając jedynie zdrzewienie lub zadaszenie umożliwiające schronienie w lato przed upałem. Krowy rodzą cielęta nawet na zimowym mrozie, oddalając się jedynie od stada. Krowy dzięki swojemu pochodzeniu bardzo dobrze znoszą deszcz, mróz, wiatr i śnieg, są bardzo odporne na choroby. Dobrze wykorzystują pastwiska i pasze słabej jakości. Charakteryzują się

Ogórki
Uprawa ogórka pod osłonami - to trzeba wiedzieć

się bezpośrednio na gruncie w tunelu lub szklarni. Najpierw należy całą powierzchnię wyścielić folią. Zapobiegniemy w ten sposób przenoszeniu patogenów na właściwe podłoże. Wał powinien (...) Bele zagłębiamy w podłożu szklarni lub tunelu. Aby zabezpieczyć rośliny przed porażeniem przez choroby, grunt możemy wyłożyć folią. Pierwszym etapem przygotowania słomy jest jej obfite

Bydło mleczne
Nowoczesna i funkcjonalna obora, ale jaka?

sytuacji, w której młodsze jałówki nie będą miały gdzie odpocząć. Poglądy dotyczące ścielenia stanowisk także się zmieniają. Wynika to głównie z coraz gorszego dostępu do (...) sposób ma jednak też pewne zalety. Hodowcy łatwiej jest obserwować krowę, zauważyć zmiany chorobowe czy kontrolować ilość pobieranej paszy. Niestety zwierzęta nie mają swobody w

Owce
Rasy owiec hodowanych w Polsce - przegląd i charakterystyka

zadu i udźca. Wełna jest jednolita, gruba i równomiernie rozłożona na całym ciele. Ta odmiana jest bardzo dobrze przystosowana do niekorzystnych warunków nadmorskiej strefy klimatycznej. (...) cechy mięsne. Warto zwrócić uwagę na wybitne cechy adaptacyjne oraz dużą odporność na choroby. Owce kamienieckie dojrzewają płciowo w wieku 9 miesięcy, plenność wynosi 145%.

Kozy
Koza alpejska - opis rasy, charakterystyka i hodowla

oraz dolne części nóg często są czarne. Sierść na całym ciele jest krótka. Mogą występować rogi i broda, ale nie jest to regułą. (...) środowiska, dobrze znoszą nawet te niekorzystne. Cechują się dobrym zdrowiem i odpornością na choroby. Mogą być utrzymywane systemem pastwiskowym i alkierzowym. Nie mają wysokich wymagań

Drób ozdobny
Bażant bananowy - popularna i niewymagająca ozdoba naszych podwórek

ptaki długowieczne, płodne, niezbyt wymagające jeśli chodzi o żywienie, są odporne na choroby drobiu ozdobnego. Ich popularność zwiększa się z roku na rok, (...) Lęgi odbywają się wiosną. Samiczki składają około 12 jaj do zagłębienia w ziemi, wyścielonego sianem i drobnymi gałązkami. Najczęściej na jednego samca przypada 6-8 samic.

Bydło mleczne
Bydło dexter – niewielka rasa mięsno-mleczna

Włoch, Argentyny, Afryki Południowej i Australii. Ze względu na dużą wrażliwość na choroby rasa ta nie zyskała jednak znaczenia poza Wielką Brytanią. Pokrój (...) płodnością, a porody przebiegają łatwo. Problem stanowi jednak duży odsetek poronień i potworkowatych cieląt – cechy te wynikają z wspomnianych wcześniej wad genetycznych. Potomstwo mieszańcowe

Trzoda chlewna
Świnia mangalica - charakterystyka łatwej w hodowli krzyżówki

obramówki ryja, oczu i racic. Młode rodzą się z paskami na całym ciele z tzw. Liberią (cecha pierwotna pochodząca od dzika) Rozród (...) utrzymania Mangalica jest mało wymagająca. Charakteryzuje się dobrą zdrowotnością, odpornością na choroby pasożytnicze i długowiecznością. Można ją hodować cały rok na pastwisku, zapewniając

Bydło mleczne
Radzimy, jak przygotować legowiska i wybrać maty legowiskowe dla bydła

higienę podczas leżenia (mniejsza zapadalność na schorzenia wymienia), dopasowują się do ciała krowy i nie odkształcają się. Atutem stosowania mat jest mniejsza produkcja obornika, ponieważ nie stosuje się ściółki oraz jednorazowe poniesienie kosztów zakupu materacy na długi okres użytkowania. Wykorzystanie mat zmniejsza pracochłonność sprzątania i dościelania ściółką legowisk. Autor:

Bób
Nasiona bobu - wyjaśniamy, jak i kiedy je siać i zbierać!

uprawy. Wygląd nasion Owocem bobu jest duży strąk wyścielony od wewnątrz białą, gąbczastą tkanką. Zawiera on w sobie przeciętnie od 3 (...) drugą selekcję, usuwając rośliny o innym typie wzrostu, pokroju, kolorze kwiatów, a także rośliny chore i zawirusowane. Trzecia selekcja powinna nastąpić w momencie zawiązywania się strąków,

Kury
Kury rasy sussex - charakterystyka, hodowla i żywienie

nierównym grzebieniem. Silny, zakrzywiony dziób, podobnie jak nagie skoki, jest w jasnej, cielistej barwie. Kogut jest zdecydowanie większy – osiąga około 3-4 kilogramów, (...) dostępne są różnego rodzaju mączki pochodzenia zwierzęcego. Ze względu jednak na duże zagrożenie chorobą BSE, na terenie całej Unii Europejskiej wniesiono zakaz karmienia zwierząt gospodarskich

Bydło mleczne
Obora wolnostanowiskowa - zalety i wady rozwiązania

głębokiej ściółki; Duże zużycie ściółki Zwiększenie pracochłonności (codzienne dościelanie) Strefa paszowa Krowy w oborach wolnostanowiskowych otrzymują paszę (...) (powyżej 25°C) z dużą wilgotnością (80%), ponieważ taka sytuacja może spowodować wystąpienie jednostki chorobowej tzw. stresu cieplnego. Wilgotność i wentylacja W

Konie
Rozmnażanie koni - krycie, ciąża i poród

powinno się kryć klaczy w pierwszej rui po wyźrebieniu i samic ze schorzeniami układu rozrodczego. W danym roku nie powinno się dopuścić do krycia klaczy, (...) kilkakrotnie kładą się i wstają. Poród powinien przebiegać w samodzielnym boksie, wyścielonym świeżą słomą i z dostępem do wody. Porody zazwyczaj

Drób ozdobny
Kaczki Mandarynki - ceniona rasa ozdobna

związku monogamicznym przez całe życie. W ramach przygotowań do składania jaj, samica wyściela gniazdo gałązkami i trzcinami. Znosi 9-13 jaj, w dziennych odstępach. Jaja wysiadywane (...) być łatwo spuszczalny i często myty, ponieważ niewymieniana woda może być przyczyną wielu chorób kaczek. Bardzo wygodne są zbiorniki wykonane z tworzyw sztucznych.

Drób ozdobny
Bażant srebrzysty - odporna na mróz odmiana o charakterystycznym ubarwieniu

zakładają w krzakach lub wysokiej trawie pod starymi pniami drzew, wygrzebując dołek, wyścielają go drobnymi gałązkami i trawą. Najczęściej terytorium jednego samca zamieszkują 3-4 samice. (...) Bardzo dobrze przystosowały się do naszych warunków klimatycznych, są odporne na mróz i choroby. Efektem prawidłowej adaptacji w naszej strefie klimatycznej są liczne lęgi.

Rośliny lecznicze
Rdest ptasi niejedno ma oblicze: chwast, pożywienie dla zwierząt i zioło

Łodyga jest rozgałęziona od samej nasady, podnosi się lub płoży. Cała łodyga rozściela się koliście, tworząc prawie regularną w kształcie kępkę. Liście mogą różnić się (...) się ziele rdestu ptasiego w ziołolecznictwie, gdzie stosuje się go przede wszystkim na schorzenia układu moczowego. Zawarte w nim substancje powodują wydalanie toksyn z organizmu

Kozy
Koza angorska – z jej runa otrzymuje się ceniony i delikatny moher! Sprawdź, jak hodować tę rasę kóz

wskazane również latem, podczas deszczowej pogody. Na choroby narażone są w szczególności kozy po strzyży i młode koźlęta – takie osobniki muszą stale przebywać w ciepłym pomieszczeniu, chronionym przed przeciągami i wilgocią. Niezwykle istotne jest zapewnienie zwierzętom suchego podłoża. Pomieszczenia przeznaczone dla kóz należy wyścielić krótko pociętą słomą pszenną lub owsianą,

1 2

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki