Choroby płodozmianowe

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Choroby płodozmianowe

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

Zmianowanie to gospodarczo uzasadnione następstwo roślin uwzględniające ich wymagania i warunki przyrodnicze stanowiska. Może ono dotyczyć tylko jednego lub kilku pól w danym gospodarstwie. W sytuacji gdy zmianowanie lub następstwo roślin będzie rozplanowanie w czasie i przestrzeni, a więc określone na daną liczbę lat i dla konkretnych pól gospodarstwa, na których będą uprawiane kolejno zaplanowane rośliny, z których uzyskiwane będą coroczne plony wszystkich roślin, będzie to płodozmian.

Choroby roślin
Przegląd najczęstszych chorób rzepaku, a także metody ochrony i ich zwalczania!

Kiła należy do chorób płodozmianowych, jej przyczyną jest częste uprawianie tych samych roślin po sobie. Nie objawia się w sposób wyjątkowy, raczej następują typowe dla wielu chorób i uszkodzeń zmiany, a więc: zahamowanie wzrostu, żółknięcie liści i zamieranie. Natomiast charakterystyczna oznaką są kuliste narośle występujące na młodych korzeniach,

Gleby
Degradacja gleby – przyczyny i rodzaje tego szkodliwego procesu

wyziemniaczenie, wyogórczenie – to tzw. choroby płodozmianowe.   Zanieczyszczenia chemiczne i biologiczne Głównym źródłem zanieczyszczenia gleby przez chemiczne substancje są nasze gospodarstwa domowe. Często niebezpieczne odpady powodują wyniszczenie bioróżnorodności i doprowadzają do wyjałowienia ze składników pokarmowych. Silnie skażona gleba nie nadaje się przez kilka

Żyto
Uprawa żyta ‒ wszystko o wymaganiach i agrotechnice

zabiegów fungicydowych. To jedna z chorób płodozmianowych, pojawiająca się w monokulturze zbożowej. Ponadto, poważny problem w łanie żyta stanowią: rdza brunatna i rizoktonioza zbóż. Zbiór Zbiór ziarna odbywa się w jego dojrzałości pełnej, przypadającej na III dekadę lipca lub II dekadę sierpnia, w zależności od lokalizacji

Choroby roślin
Najczęstsze choroby kukurydzy - objawy i zwalczanie

zaś wirusy przenoszone przez owady mogą powodować: żółtą karłowatość jęczmienia na kukurydzy, smugowatą mozaikę pszenicy na kukurydzy czy mozaikę kukurydzy. Rozwojowi chorobom można zapobiegać poprzez stosowanie prawidłowego płodozmianu, izolacje przestrzenną, wczesny siew i zbilansowane nawożenie. Ważne jest też używanie kwalifikowanego materiału siewnego oraz zwalczanie chwastów i szkodników, a także

Choroby warzyw
Choroby kapusty - przegląd, objawy i zwalczanie

u nich wywołuje kiłę kapusty. Endemicznie występuje na taszniku pospolitym lub gęsiówce piaskowej. Zarodniki potrafią zasiedlać glebę przez 4–5 lat. By zapobiec chorobie, należy przestrzegać płodozmianu i na polu porażonym przez grzyb nie uprawiać żadnych roślin kapustnych. Ponadto należy niszczyć w otoczeniu pola wszelkie rośliny żywicielskie z tej rodziny.

Choroby zbóż
Najczęstsze choroby pszenicy - objawy i zwalczanie

zwalczania zgorzeli podstawy źdźbła jest prawidłowe zmianowanie, płodozmian, wykonywanie głębokiej orki i wczesnej podorywki oraz stosowanie obornika. Niskie temperatury powstrzymują rozwój grzyba, w związku z tym uzasadniony jest późny termin siewu pszenicy na polach, gdzie wystąpiła zgorzel. Można również uprawiać odmiany tolerancyjne na tę chorobę. Nasiona przed wysiewem można zaprawiać za

Choroby warzyw
Choroby i szkodniki czosnku, czyli wszystko o kłopotliwych gościach w uprawie

wirus latentny czosnku (Garlic latent virus, GLV) oraz wirus żółtej karłowatości cebuli (Onion yellow dwarf virus, OYDV). Najczęściej porażany przez choroby jest czosnek prowadzony w uprawie monokulturowej. Brak płodozmianu powoduje gnicie ząbków, żółknięcie szczypioru czy zamieranie całej rośliny. Ponadto źle wykonywane zabiegi uprawowe lub ich brak nasilają występowanie szkodników.

Choroby warzyw
Nie straszny nam mączniak prawdziwy – częsta choroba warzyw!

Aby uchronić uprawy przed chorobą grzybową, taką jak mączniak prawdziwy, należy od samego początku prowadzenia ogrodu czy pola, postawić na profilaktykę. Rozwój patogenu można ograniczyć poprzez przestrzeganie norm wysiewu i zachowaniu odpowiedniej odległości miedzy warzywami. Dobrym pomysłem na ochronę roślin przed pojawieniem się mącznika jest prowadzenie płodozmianu, dzięki czemu zarodniki

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

i żyto podawane są jako najgorsze przedplony. Wraz z uprawą tych roślin łatwo przenosi się szereg chorób grzybowych. Szacuje się, że spadki plonu mogą wynosić nawet 15 %, w porównaniu do uprawy po innych przedplonach. Płodozmian zbożowy sprzyja kompensacji chwastów charakterystycznych dla upraw w monokulturze. Problematyczne staje się także nawożenie mineralne

Choroby warzyw
Antraknoza – ekspansywna choroba wielu roślin. Objawy i zwalczanie

trzeba zaprawić fungicydami przeznaczonymi do zwalczania rizokotoniozy, ponieważ środki te z powodzeniem niszczą grzyba odpowiedzialnego za antraknozę. Należy również prowadzić płodozmian, unikać wysiewania roślin po sobie bądź po innych roślinach nieodpornych na choroby grzybicze. Ze względu na to, że grzyb najczęściej znajduje się w glebie, gdzie się rozwija nawet

Choroby warzyw
Werticilioza poraża liście! Oto wskazówki jak rozpoznać i zwalczyć tę chorobę

Duże rozprzestrzenienie choroby w chmielu niesie za sobą duże straty finansowe, zainfekowane nią truskawki nie nadają się do spożycia, a bardzo duże porażenie może prowadzić do wymierania całej plantacji. Zapobieganie Aby zapobiec werticiliozie należy zmniejszyć nawożenie mineralne – zwłaszcza azotem. Należy również pamiętać o systemie płodozmianowym

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia ozimego w pigułce - wymagania, siew, pielęgnacja i zbiór

Wskazane jest też zaprawianie ziarna substancjami o przedłużonym okresie działania grzybobójczego. Do chorób atakujących zasiewy jęczmienia ozimego należą: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzej siewek, głownia pyląca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia oraz pałecznica traw. Jeżeli zastosowany płodozmian jest wadliwy, to na jęczmieniu mogą występować również choroby podstawy źdźbła. Na

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

Rzepak źle znosi kwaśny odczyn gleby, który zakłóca pobieranie przez niego składników pokarmowych oraz naraża rośliny na porażenie przez choroby. W związku z tym jeżeli rzepak występuje w płodozmianach zbożowych, to należy często sprawdzać odczyn gleby. Jeżeli odczyn jest kwaśny, to wapnowanie najlepiej wykonać już pod przedplon dla rzepaku.

Rośliny pastewne
Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

w uprawie polowej i po zbożach. Jednak należy pamiętać, że jeżeli w płodozmianie na glebach słabszych występują zboża to kukurydza powinna być uprawiana na oborniku (...) powinna być ona dłuższa niż 2-3 lata. Uprawa w monokulturze wymaga zwalczania chwastów, chorób i szkodników, a w rejonach gdzie pojawiła się zachodnia stonka kukurydziana,

Soja
Efektywna uprawa soi w Polsce? Zobacz!

materiału siewnego. Chorobom wirusowym zapobiega się poprzez zwalczanie mszyc, które są ich nosicielami.   Do szkodników zagrażającym soi zaliczamy: mszyce, strąkowcowate, tarczówkowate, oprzędziki, rolnice, omacnice prosowiankę, śmietka kiełkówka i zmiennik lucernowiec. Zapobieganie i zwalczanie szkodników polega przede wszystkim na prawidłowej agrotechnice, do której zaliczamy stosowanie właściwego płodozmianu,

Fasola
Uprawa fasoli szparagowej – niekłopotliwego i zdrowego warzywa

W celu zapobiegania agrofagom i zwalczania ich należy wykonywać opryski preparatami zgodnie z zaleceniami podanymi w aktualnym programie ochrony. Ponadto właściwa agrotechnika oraz płodozmian zmniejszają występowanie chorób i szkodników. Bogatą ofertę nasion fasoli do siewu znajdziesz tutaj Autor:

Choroby roślin
Głownia kukurydzy – częsta choroba porażająca kukurydzę w upalne lata

najlepiej uprzednio zaprawione fungicydami. Na polu, na którym wystąpiły objawy głowni, nie powinno się uprawiać kukurydzy przez co najmniej 4 lata, dlatego ważny jest płodozmian, który ograniczy występowanie chorób grzybowych. Zaleca się również zwalczanie szkodników, które mogą uszkadzać tkankę roślin i sprzyjać porażeniom grzybowym, m.in. ploniarki zbożówki. Można także, w celu

Pszenżyto
Uprawa pszenżyta jarego - praktyczne porady dotyczące siewu, pielęgnacji i zbioru

zaleceniami producenta, aby skutecznie zwalczać choroby. Najbardziej szkodliwe dla pszenżyta jarego pod względem znaczenia gospodarczego są następujące szkodniki: mszyce, skrzypionki, miniarki, lednica zbożowa, łokaś garbatek i rolnice. Należy przestrzegać prawidłowej agrotechniki w uprawie pszenżyta, która pozwala ograniczać rozwój tych szkodników. Ważne jest stosowanie prawidłowego płodozmianu, zrównoważonego nawożenia czy odpowiedniego

Rośliny pastewne
Uprawa grochu pastewnego (peluszki) – na nasiona, paszę i zieloną masę

w międzyplonie są ważnym przerywnikiem uproszczonego zmianowania zbożowo-rzepakowego i sposobem na urozmaicenie płodozmianu. Opis Charakterystyczną cechą większości odmian grochu pastewnego, odróżniającą (...) chemiczna desykacja plantacji lub zastosowanie środków zapobiegających pękaniu strąków. Odporność na choroby Większość odmian grochu pastewnego jest narażona na działanie chorób

Rośliny lecznicze
Uprawa owsa – wyjaśniamy najważniejsze aspekty

tych samych chwastów i wzbogacania gleby w grzyby patogeniczne. Co ciekawe, owies jest doskonałą rośliną w płodozmianie (roślina fitosanitarna), ponieważ ze względu na wydzielane substancje korzeniowe (alkaloid skopolatyna) hamuje rozwój patogenów grzybowych w glebie wywołujących choroby podstawy źdźbła (porażające często pszenicę i jęczmień). Wysiewamy ziarna uprzednio przesortowane co do

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia. Zboże dobre na kaszę, piwo i paszę!

uprawą w monokulturze lub po życie i pszenżycie, ponieważ sprzyja to rozwojowi chorób podsuszkowych. Jęczmień, w porównaniu do innych gatunków zbóż jarych, jest najbardziej tolerancyjny (...) się najsilniej. W przypadku masowego pojawienia się chwastów, z pomocą przychodzi stosowanie odpowiedniego płodozmianu. Roślinami, zmniejszającymi prawdopodobieństwo zachwaszczenia, są okopowe i chrzan. Dobre rezultaty dają

Choroby roślin
Fuzarioza kłosów – efekt złego zmianowania. Przedstawiamy sposoby profilaktyki i zwalczania choroby

fuzariozą kłosów jest trudna, ale konieczna ze względu na ewentualną zawartość szkodliwych substancji w kłosie po porażeniu chorobą. Profilaktyka musi obejmować wieloaspektowe działania zgodne z zasadą integrowanej uprawy roślin. Najważniejszą czynnością jest stosowaniu właściwego płodozmianu, polegające na ograniczaniu nadmiernego udziału zbóż w zasiewach oraz zachowaniu przerwy w uprawie pszenicy i jęczmienia.

Rośliny lecznicze
Cebula siedmiolatka - siew, uprawa, stanowisko i pielęgnacja

jednym miejscu przez 3–4 lata. Planując uprawę siedmiolatki, należy wykluczyć ją z płodozmianu. W Azji częściej uprawia się ją jako jednoroczne lub dwuletnie warzywo. (...) rozmnożeniowy. Należy co kilka lat zmieniać miejsce sadzenia, aby ograniczyć możliwość porażeń przez choroby i szkodniki. Pierwszy zbiór prowadzi się wiosną, po wyrośnięciu

Cebula
Sadzenie, uprawa i wymagania cebuli z dymki

2 miesiące przeciwdziała temu zjawisku. Cebula może być uprawiana na tym samym stanowisku przez kilka lat, lecz stwarza to niebezpieczeństwo wystąpienia chorób i szkodników. Ponadto brak płodozmianu sprzyja rozwojowi wielu chwastów, które ciężko później zwalczyć. Zalecane jest zatem odpowiednie zmianowanie i uprawianie cebulowych po sobie nie częściej niż co

Inne zwierzęta
Jak prawidłowo hodować dziki? Podpowiadamy!

nawożenia, ponieważ najczęściej nie należy do jakościowo dobrych. Ważnym zabiegiem jest zastosowanie płodozmianu. Dziki muszą mieć dostęp do paszy przez cały rok. Największe szkody na (...) zamkniętej obserwowany jest spadek liczebności miotów oraz masy tusz młodych osobników. Choroby Bardzo dużym niebezpieczeństwem są choroby, które na terenie hodowli

Gorczyca
Uprawa gorczycy białej - wymagania, uprawa, terminy siewu i zbioru

białej, a ich olej może być wykorzystywany w przemyśle spożywczym. Płodozmian i stanowisko Gorczyca biała ze względu na niewielkie wymagania glebowe (...) można wysiewać ja w szerszą rozstawę rzędów – 25–35 cm. Chwasty, choroby i szkodniki Najgroźniejsze gatunki chwastów występujące w zasiewach gorczycy

Groch siewny
Uprawa grochu siewnego - na nasiona, na zieloną masę lub w siewie mieszanym

Polsce użytkowany jako roślina jadalna i pastewna. Spełnia bardzo ważną rolę w płodozmianie, ponieważ jest rośliną przerywającą częste następstwo zbóż po sobie. Jego nasiona odznaczają (...) w szerokie rzędy, to do niszczenia chwastów można użyć pielnika. Chwasty, choroby i szkodniki W uprawie grochu chwasty dwuliścienne za pomocą

Owies
Uprawa owsa - popularnego w Europie zboża paszowego

rolę fitosanitarną, ponieważ bardzo sporadycznie przyczynia się do przenoszenia chorób podsuszkowych i chorób przenoszonych przez glebę bądź resztki pożniwne. Dodatkowo wydziela specyficzne substancje organiczne, które (...) Zabiegi pielęgnacyjne Owies jest bardzo konkurencyjną rośliną wobec chwastów. Jeżeli w płodozmianie występuje on po ziemniaku, to przyczynia się do skutecznego tłumienia chwastów

Choroby roślin
Pleśń śniegowa atakuje zboża! Sprawdź, jak chronić uprawy

prawidłowe nawożenie – porażeniu sprzyja niedobór składników, gdyż rośliny są wówczas osłabione i bardziej podatne. Warto przed siewem zaprawiać ziarniaki przeciwko chorobom grzybowym. Pomóc może również prawidłowe zmianowanie. Zaobserwowano pozytywny wpływ płodozmianu zbóż z roślinami strączkowymi. W przypadku możliwości wystąpienia porażenia nie powinno się uprawiać zbóż po sobie! Autor:

Żyto
Żyto ozime - wszystko, co musisz wiedzieć o cennym dla naszej gospodarki zbożu

kompleksami żytnimi. Spowodowane jest to większym wyleganiem roślin i ich porażaniem przez choroby grzybowe. W związku z tym żyto najlepiej uprawiać na kompleksach słabszych, a (...) ograniczających (lizyny i metioniny). Zabiegi pielęgnacyjne Przy zastosowaniu poprawnego płodozmianu łan żyta ma zdolności samoregulacji zachwaszczenia. Jednak przy jego uprawie w

Rośliny pastewne
Dobór roślin i użytkowanie międzyplonów ścierniskowych

gleby masę organiczną oraz przyczyniają się do lepszego, stabilnego plonowania roślin uwzględnionych w płodozmianie. Rośliny uprawiane w poplonach wpływają pozytywnie na właściwości fizyczne gleby, zabezpieczają glebę przed szkodliwym wpływem opadów oraz mają działanie odchwaszczające. Ograniczają też rozwój chorób podstawy źdźbła, jeżeli w płodozmianie jest nadmierny udział zbóż.

Rośliny pastewne
Życica wielokwiatowa ‒ trawa na międzyplon, pasze i pastwisko!

Trophy 768 EC, Perenal 104 EC. Oprócz tego powinno stosować się odpowiedni płodozmian, który będzie skutecznie ograniczał zachwaszczanie pola. Chemiczne środki ochrony roślin najskuteczniej zwalczają (...) suchej masy, staje się słaby i przemarza zimą. Na pozostawionych roślinach rozwijają się choroby, przez co obecna i kolejne plantacje będą bardziej narażone na infekcje

Gorczyca
Gorczyca na poplon – szybko wschodząca, doskonała roślina fitosanitarna!

gospodarczo gatunki (pszenica ozima). Gorczyca to roślina fitosanitarna, która przerywa uprawę zbóż po sobie. Zmniejsza niebezpieczeństwo występowania chorób i szkodników, ogranicza występowanie kompleksu chorób podsuszkowych, będących efektem niewłaściwego płodozmianu. Uprawa roli Najczęściej zalecanymi zabiegami przygotowującym rolę do wysiewu gorczycy białej jest podorywka (12‒15 cm) i czynności przyspieszające

Pszenżyto
Pszenżyto ozime – wiadomości o cechach i agrotechnice odmian ozimych

należy zwalczać chemicznie chwasty. Przeciwko chorobom ziarna można zaprawiać, a po ruszeniu wegetacji rośliny należy chronić za pomocą chemicznych środków. Do szkodników zagrażających uprawom pszenżyta ozimego można zaliczyć lednicę zbożową, miniarki, mszyce i żółwinka zbożowego. Ważne przy ochronie upraw przed szkodnikami jest prowadzenie prawidłowego płodozmianu, używanie rekomendowanych odmian, poprawna

Rośliny lecznicze
Poziewnik szorstki - chwast utrudniający zbiory zbóż. Jak z nim walczyć?

i ma właściwości trujące. Może szkodzić zwierzętom gospodarskim. Był stosowany do leczenia chorób płucnych, dobrze wpływa na przemianę materii u ludzi oraz zapobiega miażdżycy. (...) poziewnika należy stosować dobrze rozłożony obornik oraz dbać o czystość materiału siewnego. Do płodozmianu można wprowadzać rośliny okopowe, które należy starannie uprawiać. Ochronę chemiczną stosuje

Inne warzywa
Kapusta ozdobna - poznaj odmiany o niezwykle kolorowych i ozdobnych liściach

azotu. Dla zdrowotności naszej uprawy niezwykle istotne jest również przestrzeganie minimum czteroletniego płodozmianu. Stanowisko kapusty ozdobnej powinno być w pełni nasłonecznione. Na wzrost (...) zakupionych. Jeśli decydujemy się na tę pierwszą możliwość, nasiona – koniecznie zaprawione przeciw chorobom grzybowym np. za pomocą Zaprawy Nasiennej T – wysiewamy do nieogrzewanej

Rośliny lecznicze
Niezapominajka polna. Urocze, drobne kwiatki to zmora niejednego rolnika!

być skutecznym składnikiem leków homeopatycznych, syropów i nalewek, które stosuje się w chorobach płuc i układu oddechowego. Zawiera śluzy, krzemionkę, kwas kawowy, chlorogenowy, rozmarynowy oraz (...) czyścić nasiona uprawne, np. koniczyny, bronować zasiewy ziemniaków i wprowadzić mieszanki pastewne do płodozmianu.     Autor:

Rośliny lecznicze
Natrętny powój polny. Prezentujemy sposoby walki z tym chwastem!

glikozydów, flawonoidów, związków kumarynowych i żywicy stosowano go do leczenia ran, zaparć, chorób kobiecych i pielęgnacji włosów. Surowcem zielarskim były świeże lub suszone kwiaty lub (...) wszystkim na: dbaniu o czystość materiału siewnego, używaniu dobrze rozłożonego obornika, wprowadzeniu do płodozmianu wieloletnich roślin pastewnych, np. koniczyny. Ważne przy tym, by nie uprawiać

Słownik pojęć
Rolnictwo zrównoważone – gospodarowanie przyjazne środowisku. Sprawdź, na czym to polega!

brak różnorodności w świecie roślinnym i sprzyja masowemu pojawianiu się szkodników oraz chorób, które trzeba zwalczać kolejnymi pestycydami. Skutkuje to z kolei wzrostem kosztów produkcji (...) Posiadać aktualną analizę gleby; Stosować prawidłowy dobór i następstwo roślin w płodozmianie; Każdego roku opracowywać i przestrzegać planu nawozowego, przy czym

Chwasty
Gorczyca polna - trujący chwast, który trzeba zwalczać

uprawach zbóż ozimych jest mało konkurencyjna. Może być rośliną żywicielską dla różnych chorób i szkodników. Gorczycę polną zwalcza się przede wszystkim poprzez dbanie o czystość materiału siewnego. Na zachwaszczonych polach należy też wykonywać podorywkę i bronowanie. Do płodozmianu można wprowadzać zboża ozime, a w ostateczności należy zastosować chemiczną ochronę.

Łubin
Jak i kiedy siać łubin? Przedstawiamy najważniejsze zasady

Jeżeli na polu nie były uprawiane łubiny lub dawno nie występowały w płodozmianie, to nasiona można zaprawić bakteriami brodawkowymi żyjącymi w symbiozie z łubinem. Najlepiej (...) gleby oraz bardzo dobrze się zakorzenia. Dodatkowo jest również bardziej odporny na zakażenie chorobami wirusowymi. Późny termin siewu wpływa na zmianę wyglądu roślin, które wyżej

Zabiegi agrotechniczne
Uprawa bezorkowa (bezpłużna) – przedstawiamy wszystkie za i przeciw

bezpłużna to zastąpienie orki gruberami i siew bezpośredni – polecana jest szczególnie w płodozmianach uproszczonych z przewagę zbóż, na terenach pagórkowatych, a także przy niskich i nierównomiernie (...) powierzchni uprawowej. Niesie za sobą również większe ryzyko powierzchniowego zakwaszenia gleb, nasilenie występowania chorób podsuszkowych i wzrost liczby szkodników, zwłaszcza gryzoni. Dodatkowo wymaga

Chwasty
Wyka ptasia - opis, stanowisko, zastosowanie i zwalczanie

pobiera z powietrza i wzbogaca glebę w azot, co jest wykorzystywane w płodozmianie. Chwasty W ogrodach innych niż wiejskie wyka jest (...) Bywa też tak, że dzięki nim do ogrodu czy w pole zawlecze się choroba lub szkodnik, ponieważ są jednym z ogniw lub dodatkowym pośredniczącym żywicielem.

1

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki