Chów indyków

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Chów indyków

Indyki
Efektywna hodowla indyków bez sekretów

W ostatnich latach w Polsce nastąpił dynamiczny wzrost produkcji w hodowli indyków oraz zainteresowania wśród konsumentów mięsa indyczego. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na rok 2012, pogłowie indyków wyniosło ogółem ponad 9 mln sztuk. Największa produkcja indyków brojlerów skupiona była w województwach warmińsko-mazurskim, lubuskim i wielkopolskim.

Pasze dla zwierząt
Odpowiednie żywienie indyków kluczem do opłacalnej produkcji

Indyki są największymi ptakami domowymi. Zalicza się je do drobiu grzebiącego podobnie jak kury, perlice i przepiórki. W kwestii żywienia nie należy jednak traktować ich podobnie. Różnice w fizjologii tych gatunków są na tyle istotne, że zmieniają obraz przebiegu tuczu. Aby był on opłacalny trzeba koniecznie wziąć pod uwagę różne potrzeby pokarmowe tych zwierząt.

Indyki
Hodowla indyków brojlerów - założenia hodowli, warunki utrzymania i odchów indyków

Wśród drobiu domowego użytkowanego na mięso, indyki stanowią najcięższą grupę. Występuje u nich silny dymorfizm płciowy, w związku z czym naturalny rozród jest niemożliwy. Dorosła indyczka waży około 18 kg, a waga indora może przekroczyć 40 kg. Rozmnażanie indyków odbywa się przy pomocy ludzkich rąk- poprzez sztuczne unasienianie. Mięso indyków brojlerów jest cenione na całym świecie, za delikatne walory smakowe, niską zawartość tłuszczu i wysoki poziom wartościowego białka.

Indyki
Najpopularniejsze rasy indyków. Oto nasz przegląd!

szerokopierśny nie może być użytkowany w intensywnej produkcji, ponieważ wolno osiąga wiek dojrzałości ubojowej. Indyczki w wieku 20 tygodni, a indyki w 24 tygodniu. Najkorzystniejszym rozwiązaniem dla tej rasy jest chów ekstensywny, z dostępem do pastwisk, które ptaki bardzo dobrze wykorzystują. Indyki w typie ciężkim również reprezentowane są przez

Drób ozdobny
Paw indyjski – popularny ptak ozdobny, wymagający dużej przestrzeni

W swojej ojczyźnie paw indyjski cieszy się tak dużą sympatią, że pozwala mu się żerować nawet na polach uprawnych. Ten niezawodny tępiciel węży i czujny strażnik obejścia budzi zachwyt swoim wspaniałym wyglądem, który przysporzył mu popularności na całym świecie. Chów pawi indyjskich nie jest trudny, o ile możemy poświęcić im wystarczająco dużą przestrzeń. Aby osiągnąć sukces w pielęgnacji tych dostojnych ptaków, wystarczy poznać ich podstawowe wymagania.

Drób ozdobny
Hodowla bażantów. Radzimy, jak hodować, pielęgnować i żywić te ptaki

Na obszarze łowiska można zamontować ambony obserwacyjne, umożliwiające odstrzał drapieżników. Chów zamknięty zakłada utrzymanie ptaków na terenie ogrodzonym w specjalnie przystosowanych wolierach. Woliery (...) Budki mają wymiary 40x40 cm, do gniazda wpuszcza się kurę lub indyczkę. Kury mogą wysiadywać nawet 20 bażancich jaj. Wylęg następuje po 23-25

Drób ozdobny
Hodowla pawi - odkrywamy najważniejsze aspekty

kg, a długość 90 cm. Występują trzy odmiany barwne pawia indyjskiego – biały, pstry i czarnoskrzydły U pawi białych i pstrych (...) zapewnioną swobodę ruchu, źle znoszą utrzymanie w klatkach. Najlepszym rozwiązaniem dla pawi jest chów na wolnej przestrzeni z dostępem do ciepłych schronień w zimne i

Gęsi
Hodowla gęsi domowych – wszystko o przydomowym i przemysłowym chowie

Polsce rozwinięta na szeroką skalę, jednak tylko w zakresie mięsa kurcząt i indyków, gęsina ma tu niewielki udział. Około 95% wyprodukowanego towaru trafia na eksport. (...) ciepła, a zmarznięte zbijają się w duże grupy pod kwokami. Przemysłowy chów gęsi Do przemysłowej hodowli gęsi z wykorzystaniem pastwiska potrzebny

Króliki
Klatki dla królików hodowlanych - wymiary, rodzaje i budowa

substancji takich jak amoniak, dwutlenek węgla i siarkowodór, o które nietrudno przy złej wentylacji w budynku. Pozytywne aspekty chowu klatkowego Chów klatkowy ułatwia indywidualną obserwację zwierząt, zapisywanie danych dotyczących rozrodu i występujących chorób. Klatki zapewniają higienę i czystość zwierząt, ponieważ odchody i mocz spadają na podłogę oddzieloną

Trzoda chlewna
Chlewnia i tuczarnia na głębokiej ściółce - wady i zalety systemu ściółkowego

szybkie i proste rozwiązania, w większości zmechanizowane i lub całkowicie zautomatyzowane. Chów trzody na głębokiej ściółce uniemożliwia zastosowanie niektórych pomocnych technologii wykorzystywanych np. w utrzymaniu rusztowym. Sektory produkcyjne W chlewni na głębokiej ściółce wydziela się specjalistyczne sektory-kojce, indywidualne i/lub grupowe. W chlewni zwierzęta przebywają w grupie o

Bydło mleczne
Odchów cieląt i hodowla jałówek cielnych

promieni słonecznych. Bardzo istotna jest sprawna wentylacja oraz sprawdzanie poziomu wilgotności. Chów ściołowy jest dla cieląt najlepszy, nie powinny być utrzymywane na ruszcie lub bezpośrednio na betonie. Po odłączeniu od matki cielęta powinny być utrzymywane w kojcach grupowych lub indywidualnych, na suchej, często wymienianej ściółce. Pomieszczenia muszą być dobrze

Kaczki
Hodowla kaczek - to musisz wiedzieć!

kaczek; nieśne, mięsne, ogólnoużytkowe i ozdobne. Do kaczek nieśnych zaliczyć można biegusy indyjskie i khaki campbell. W Polsce kaczki nie są użytkowane nieśnie, jaja spożywcze (...) czyli krzyżówka kaczora piżmowego z kaczką pekin. Systemy chowu Chów ekstensywny Kaczki utrzymywane są w niewielkich stadkach, żywione kuchennymi

Drób ozdobny
Kaczka dworka – krajowa rasa hodowlana o ciekawym, czarnym upierzeniu

by na jednego ptaka przypadało 12-15 m2 wolnego miejsca. Pamiętajmy również, że chów kaczek wymaga założenia stawu lub oczka wodnego. Aby uniknąć walk (...) nieco zmniejszyć, by zapobiec otłuszczeniu się kacząt. Starsze ptaki lepiej przyswajają mieszanki dla indyków, które zawierają mniejszą ilość białka. Dojrzałe kaczki pobierają 170-220

Kury
Żywienie kur niosek: Jak i czym karmić kury nioski?

wczesnej obróbce cząstek pokarmowych. Kury należą do drobiu grzebiącego, podobnie jak indyki, perlice i przepiórki. Specyfika żywienia tego gatunku zwierząt wynika ze szczególnej budowy (...) paszy zwiększa się w początkowym okresie nieśności oraz w czasie pierzenia. Wyróżnia się chów intensywny i ekstensywny (ten ostatni praktykowany jest głównie w gospodarstwach przydomowych

Kury
Kurniki dla kur – rodzaje, budowa, wyposażenie i wymagania

Produkcja jaj od kur nieśnych może być prowadzona intensywnie, półintensywnie lub ekstensywnie. Chów intensywny czyli fermowy dzieli się na system podłogowy, klatkowy oraz alternatywny. (...) ich przez hodowcę. Tego typu gniazda używa się w przypadku badań nad nieśnością indywidualną konkretnych kur. W fermach produkujących jaja na mniejszą skalę,

Gęsi
Gęś garbonosa - coraz popularniejsza nieśna rasa gęsi o niebanalnym wyglądzie!

na kąpiel, jeśli temperatura otoczenia jest niższa niż 20°C. Choć chów sztuczny jest możliwy, małe gęsi zdecydowanie najlepiej odchowują się przy matce – (...) lepszy jest też stan ich upierzenia. Osobniki wychowane przez człowieka bądź kurzą czy indyczą mamkę mają najczęściej problemy z nawiązaniem kontaktu z gęsim stadem.

Drób
Kokcydioza drobiu - groźna choroba pasożytnicza. Dowiedz się, jak ją zwalczyć!

zakażenia pierwotniakami Eimeria jest możliwe poprzez regularne stosowanie kokcydiostatyków. Kury nieśne oraz indyki reprodukcyjne powinny otrzymywać kokcydiostatyk przez pierwsze 8-16 tygodni życia. Brojlery dostają kokcydiostatyki (...) się pomocna w zwalczaniu choroby. Najbardziej korzystnym systemem chowu dla rozwoju pierwotniaków jest chów ściółkowy. Należy ją często wymieniać, również w gniazdach oraz dościelać świeżą,

Gęsi
Żywienie gęsi. Jakie efektywne i zbilansowane?

i wykorzystanie większych ilości włókna niż ma to miejsce u kur czy indyków. Na żywienie gęsi ma wpływ kierunek produkcyjności, wiek, stan fizjologiczny (...) gęś podkarpacka, zatorska) i późno-dojrzewające typu smalcowego (np. gęś pomorska, kartuzka). Odchów i żywienie gęsi są relatywnie tanie. Potrafią one bardzo dobrze wykorzystać

1

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki