Chowacz podobnik - występowanie

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Chowacz podobnik - występowanie

Szkodniki upraw
Chowacz podobnik – owad żerujący w łuszczynach rzepaku

Chowacz podobnik to szarawy chrząszcz z rodziny ryjkowcowatych, który coraz powszechniej występuje w całym kraju, zwłaszcza w województwach: warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, wielkopolskim, lubelskim i śląskim. Zaliczany jest do szkodników łuszczynowych. Pasożytuje na rzepaku ozimym i jarym oraz na innych roślinach kapustowatych, zarówno tych uprawnych, jak i dziko rosnących głównie z dużymi łuszczynami, w których może się gnieździć. Zwykle jego pojawien

Szkodniki upraw
Pryszczarek kapustnik – groźny szkodnik rzepaku, zwłaszcza w parze z chowaczem podobnikiem!

dolnośląskim, a także w województwach północnych i środkowo-zachodnich. Z upodobaniem żeruje przede wszystkim na rzepaku jarym, nieco (...) uzależnione jest od otworów powstałych wskutek żeru innego szkodnika ‒ chowacza podobnika. Niemniej u młodych łuszczyn i (...) określony na jedną muchówkę na roślinę w przypadku nielicznego występowania drugiego szkodnika – chowacza podobnika, gdy

Szkodniki upraw
Jesienny atak chowacza galasówka w uprawie rzepaku. Mówimy „nie” szkodnikowi!

tego, ze względu na nierównomierne występowanie chowacza galasówka, warto śledzić komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa o pojawieniu się szkodnika w danym regionie. Zwalczanie W rejonach występowania chowacza galasówka należy usuwać z uprawy i niszczyć rośliny żywicielskie, które zostały przez niego zaatakowane. Następnie, po zakończeniu

Gorczyca
Gorczyca sarepska - charakterystyka, odmiany i uprawa

Na części z nich może występować podobny do pleśni biały nalot. Masa 1000 nasion wynosi 1,5–3 g. Skład nasion Nasiona gorczycy sarepskiej zawierają 28% białka i (...) integrowanej ochronie roślin. Przygotowanie do zbioru, zbiór, transport i przechowywanie”, (w:) „Metodyka integrowanej ochrony gorczycy białej,

Szkodniki upraw
Chowacz brukwiaczek – uciążliwy chrząszcz zagraża rzepakowi!

wynika, że palmę pierwszeństwa przejęły chowacz podobnik, tantiś krzyżowiaczek oraz pryszczarek kapustnik. Niemniej nadal nie należy lekceważyć obecności chowacza brukwiaczka w uprawach, gdyż jego żerowanie może spowodować znaczne straty w (...) zastosowanie nawozu azotowego na wiosnę przyczynia się do wzmożonego występowania tego owada, ponieważ wzrasta atrakcyjność rzepaku

Szkodniki upraw
Chowacz czterozębny żeruje w rzepaku wiosną i latem. Sprawdź, jak go zwalczyć!

Sposoby ochrony Do działań profilaktycznych przed chowaczem czterozębnym należą: staranne zabiegi uprawowe, (...) opublikowane wyniki badań wskazują na relację między nawożeniem azotem a występowaniem chowacza czterozębnego. Największe zapotrzebowanie na azot (...) należy wziąć pod uwagę warunki pogodowe oraz temperaturę, ponieważ podobnie jak inne gatunki chrząszczy, chowacz czterozębny

Kury
Klatki dla kur – przedstawiamy wymagania, zalety i wady chowu klatkowego

nowych klatkach mogą wykazywać większość zachowań podobnie jak kury utrzymywane w alternatywnych systemach chowu. Wymagania w klatkach wbogaconych Obecnie dla jednej nioski musi przypadać minimun 750 cm2 powierzchni podłogi, a całkowita powierzchnia podłogi klatki nie może być mniejsza niż 2000 cm2. Wysokość klatki nie może być

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

wertycylioza rzepaku, cylindrosporioza, zgnilizna twardzikowa oraz czerń krzyżowych. Występowanie chorób ogranicza stosowanie kwalifikowanego i zaprawionego materiału (...) rzepaku należą: pchełki ziemne, pchełka rzepakowa, chowacza galasówek, gnatarz rzepakowiec, miniarka i śmietka kapuściana. Wiosną rzepak atakuje: chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny, chowacz podobnik, pryszczarka kapustnika i mszyca kapuściana.

Drób ozdobny
Hodowla bażantów. Radzimy, jak hodować, pielęgnować i żywić te ptaki

magazynu piskląt skąd trafią do wychowalni. Wychowalnie najczęściej stanowią stare budynki gospodarskie podzielone na kojce. Po środku budynku powinien znajdować się korytarz, umożliwiający przedostanie się hodowcy do każdego kojca. Wszystkie sektory muszą posiadać elektryczne kwoki, które ogrzewają młode ptaki oraz nieograniczony dostęp do wybiegów. Żywienie Poziom

Gorczyca
Gorczyca - biała, czarna i sarepska. Poznaj różnice w ich uprawie

rzodkwi nie należy stosować jako mulczu, ponieważ przyczyniają się one do zwiększenia występowania chorób grzybowych. Uprawę roli przy zastosowaniu wariantu mulczowego należy wykonywać na głębokość (...) słodyszek rzepakowy, gnatarz rzepakowiec i mszyca kapuściana. Gorczycę sarepską i czarną atakują również chowacz podobnik i pryszczarka kapustna. Do zwalczania szkodników można stosować: Decis 2,5

Rzepak
Rzepak jary - uprawa, termin siewu i zbiór

gnatarza rzepakowca oraz innych agrofagów: chowacza podobnika, pryszczarka kapustnika, mszycy kapuścianej. W warunkach uprawy rzepaku jarego krótko po formie ozimej lub w jego bliskim sąsiedztwie, choroby mogą powodować 15 % zniżkę plonowania. Największe zagrożenie stanowi rozwój czerni krzyżowych, szarej pleśni, mączniaków (rzekomego i prawdziwego). Zbiór Rzepak

Gorczyca
Uprawa gorczycy białej - wymagania, uprawa, terminy siewu i zbioru

także może zimować w roślinach ozimych, np. w rzepaku. Najważniejsze przy ograniczaniu występowania chorób w uprawach gorczycy jest przestrzeganie prawidłowej agrotechniki, czyli odpowiedniego doboru stanowiska, (...) być zagrożone atakami szkodników, które powodują duże straty gospodarcze i ekonomiczne. Najgroźniejsze są: chowacz podobnik, mszyca kapuściana, gnatarz rzepakowiec, pchełki ziemne, pryszczarek kapustnik, słodyszek rzepakowy,

Pietruszka
Nasiona pietruszki - wszystko, co trzeba o nich wiedzieć!

szczelnie zamkniętych, suchych pojemnikach. Odpowiednio przechowywane zachowują zdolność kiełkowania przez 2-3 lata od momentu uzyskania nasion. Plon i jakość nasion W naszych warunkach klimatycznych plon nasion z 1 hektara wynosi 0,8-1 ton. Materiał siewny pietruszki musi mieć zdolność kiełkowania nie niższą niż 65%. Jego czystość analityczna

Cebula
Nasiona cebuli – wskazówki pomocne przed zakupem

w temperaturze ok. 0o C. Odpowiednio przechowywane zachowują zdolność kiełkowania przez 2-3 lata od momentu uzyskania nasion. Plon i jakość nasion Średni plon z 1 hektara wynosi 400-600 kg, przy dobrej uprawie i w dobrych warunkach pogodowych dochodzi jednak nawet do 800-1200 kg. Zdolność kiełkowania nasion przeznaczone

Gęsi
Rasy gęsi – opisujemy najchętniej hodowane gęsi w Polsce

dojrzewające smalcowe. Zazwyczaj szybkość dojrzewania jest powiązana z obszarem występowania gęsi, a więc północnym lub południowym. W (...) Zaletą tej rasy jest zaburzenie instynktu wodzenia i wychowywania piskląt u samic, w związku z (...) cechy reprodukcyjne wskazują na zastosowanie odmiany do chowu drobnotowarowego. Podobnie, jak kieleckie i lubelskie, należą do

Pasze dla zwierząt
Odpowiednie żywienie indyków kluczem do opłacalnej produkcji

kury, perlice i przepiórki. W kwestii żywienia nie należy jednak traktować ich podobnie. Różnice w fizjologii tych gatunków są na tyle istotne, że zmieniają obraz (...) jest także mniejszy niż u innych ptaków. Przez to ich układ krążeniowo – oddechowy jest mniej wydolny, co skutkuje mniejszą odporność na przegrzanie i stres.

Ślimaki
Hodowla ślimaków winniczków - cenne informacje

zabiegiem profilaktycznym jest obserwacja stada. Ze względu na dużą obsadę i niewielkie zróżnicowanie pomiędzy osobnikami zaleca się obserwację zachowania podczas zabiegów zootechnicznych typu zraszanie, karmienie, mycie. Pierwsze objawy choroby zazwyczaj są podobne, ślimaki zasklepiają się, nie wychodzą z muszelek, wykazują brak reakcji na dotyk oraz nie podpełzają do paszy.

Kury
Wyposażenie ferm drobiu - wybiegi, poidła, karmidła, gniazda i grzędy

odchodów. Pod klatkami w bateryjnym systemie chowu, stosowane są taśmociągi (najczęściej gumowe, łatwo poddające się procesom mycia i dezynfekcji), które pracują cały czas lub okresowo. Pomiot jest transportowany bezpośrednio na pryzmę, poza granice budynku. Stosowane są również zgarniaki przesuwające się w korytarzach pod klatkami, działają na podobnej zasadzie jak taśmociągi.

Szkodniki drzew i krzewów
Wypowiadamy wojnę chorobom i szkodnikom śliwy! Oto niezbędne wskazówki

obcinamy i palimy porażone gałęzie, skracając je w takim miejscu, by całkowicie pozbyć się obszaru żerowania trociniarki. Szkodnik: trociniarka torzyśniad – objawia się podobnie, jak występowanie jej powyżej opisanej koleżanki – z wejścia do wydrążonego korytarza wysypują się czerwonawe trociny zmieszane z odchodami szkodnika. Trociniarka wgryza się nie tylko

Szkodniki warzyw
Szkodniki kapusty – skutecznie zwalczany te najgroźniejsze!

falistosmuga, osiągająca długość ciała do 6 mm. Wszystkie są podobne z wyglądu, więc na kapuście powinniśmy wypatrywać (...) innych warzywach kapustnych, co mogłoby sprzyjać rozwojowi śmietki. Zmniejszenie jej występowania można osiągnąć przez głęboką orkę, gdyż (...) Sumi-Alpha 050 EC lub Klon 480 EC. Chowacz czterozębny i chowacz brukwiaczek

Kury
Na czym polega ekologiczna hodowla kur i produkcja jaj?

nieśnych stała się zbyt duża. Obecnie dąży się do powrotu tradycyjnych metod chowu, bliskich środowisku naturalnemu, bez wykorzystania nawozów sztucznych oraz środków ochrony roślin. (...) charakteryzuje się torf, niestety jest ściółką drogą, a dostęp do niej jest ograniczony występowaniem w danym obszarze. Najwięcej gospodarstw korzysta ze słomy zbożowej i wiórów,

Kaczki
Kaczka staropolska – najstarsza, polska odmiana kaczki

na większe niż są w rzeczywistości. Ptaki te spotyka się wyłącznie w chowie przyzagrodowym, w dodatku dużo rzadziej niż kiedyś. Ponieważ kaczka staropolska nie jest (...) cienkiej podkówki. Upierzenie na jej brzuchu jest jaśniejsze niż na skrzydłach i grzbiecie. Podobnie jak samiec, samica posiada niebieskie lusterko na lotkach. Od nasady jej

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

chemicznych środków ochrony roślin czy występowanie chorób, szkodników i chwastów, a co za tym idzie skutkować uzyskaniem wysokich i dobrych jakościowo plonów. Elementy zmianowania Podczas układania zmianowania najlepiej posługiwać się nie gatunkami roślin, lecz całymi elementami zmianowania – grupami obejmującymi rośliny o podobnych wymaganiach dotyczących specyfiki uprawy,

Kury
Radzimy, jak wybrać najlepsze poidła dla kur i innego drobiu

kropelkowe i kubełkowe są najczęściej stosowane w systemie bateryjnym klatkowym i w wychowalniach dla piskląt. Na linii głównej zamontowane są dozowniki, które po naciśnięciu zaworu (...) paszociągów i karmideł, aby zniwelować zabrudzenie wody paszą. Wszystkie zautomatyzowane systemy pojenia mają podobną konstrukcję, a różnią się rodzajem dystrybutora. Na ich budowę

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

się z trzech listków, które osadzone są na wspólnym ogonku liściowym i podobnie jak łodyga są w różnym stopniu owłosione. Na górnej stronie listków znajduje (...) najczęściej zapylane są przez trzmiele. Ich barwa może być czerwona, a czasem może występować też kolor różowy lub biały. Owocem jest rurkowaty, jednonasienny strąk, który

Kozy
Hodowla kóz mlecznych - kilka ważnych aspektów

ubijane są przeważnie na własny użytek. Koźlęcina z młodych sztuk ma cechy podobne do jagnięciny i cielęciny. Jest zatem łatwostrawna i zawiera niewiele tłuszczu. Często (...) a od samca dwa razy mniej. Kaszmir z kolei produkowany jest z frakcji puchowej wełny kóz kaszmirskich. Giemza to wysokiej klasy gatunek skór

Drób ozdobny
Hodowla pawi - odkrywamy najważniejsze aspekty

okazało się, że jest łykowate i bardzo niesmaczne. Naturalnym środowiskiem występowania pawi (indyjskich) jest południowo-wschodnia Azja i Sri Lanka. Paw jest uznawany w (...) pawi i charakterystyka Paw należy do rzędu grzebiących i rodziny kurowatych podobnie jak np. bażanty. Paw indyjski Paw indyjski

Szkodniki warzyw
Choroby i szkodniki papryki – rozpoznajemy i zwalczamy!

kontakt z tym środkiem może być szczególnie szkodliwy dla skóry i układu oddechowego. Wciornastki – trudno jest je zauważyć gołym okiem – są (...) rosnące wokół tunelu lub bezpośrednio przy krzaczku, ze względu na to, że szkodnik najprawdopodobniej w nich żyje, a na owoce przenosi się tylko na żer.

Rośliny lecznicze
Pokrzywa żegawka – opis, występowanie, zwalczanie i zastosowanie

podobna do pokrzywy zwyczajnej. Mają prawie identyczny pokrój, zawierają podobne składniki i prawdopodobnie takie same właściwości lecznicze. Warto jednak wiedzieć, że pokrzywa żegawka może parzyć (...) 1300 nasion, które nie tracą zdolności do kiełkowania przez kilka lat. Występowanie Pokrzywa żegawka to popularny chwast pojawiający się głównie na

Bydło mleczne
Przedstawiamy popularne rodzaje wygrodzeń i stanowisk dla bydła

zwierząt, ale również ze względu na wiek, płeć oraz rodzaj produkcji. W chowie bydła stosuje się podział na obory uwięziowe oraz wolnostanowiskowe. W (...) tworzywa sztucznego lub zupełnie bezściołowe.   Stanowiska kombiboksowe mają podobną budowę do stanowisk uwięziowych krótkich, ale zwierzęta mogą się swobodnie poruszać

Ślimaki
Hodowla ślimaków afrykańskich - kulinarnego rarytasu eksportowego

krewniaka wynosi 6-15 g przy podobnej średnicy muszli (30-40 mm). Z tego względu Helix aspersa aspersa nazywany jest ślimakiem małym szarym – Petit-gris. Występuje powszechnie na wybrzeżach Oceanu Atlantyckiego – we Francji, Portugalii i Anglii. To właśnie ślimaki małe szare osiągają najwyższe ceny rynkowe. Systemy chowu Praktykuje

Kury
Kurniki przydomowe. Niezbędne informacje o konstrukcji i wyposażeniu

prosta droga do chorób: amoniak podrażnia śluzówki, co skutkuje problemami z układem oddechowym i oczami. Zbyt duże stężenie azotu prowadzi też do występowania stanów zapalnych (...) problemami z układem oddechowym i oczami. Zbyt duże stężenie azotu prowadzi też do występowania stanów zapalnych nóg. Najwięcej amoniaku jest zawsze pod sufitem, dlatego zasuwki

Owce
Owca wrzosówka – doskonałe zwierzę na wypas usługowy!

2 kg wełny potnej w ciągu roku. Surowiec cechuje się dobrą wydajnością – masa wełny pranej wynosi 62-67% wełny potnej. Włosy puchowe o średnicy 18-25 mikrometrów stanowią 75-80% okrywy. Mają długość podobną do włosów przejściowych i rdzeniowych, dzięki czemu skóry noszone włosem do wewnątrz są odporne na spilśnianie i stanowią dobrą

Drób ozdobny
Bażant mongolski - niezwykle kolorystyczna i łatwa w hodowli ozdoba podwórka

Bażant należy do rodziny kuraków, w której bardzo charakterystyczną cechą jest silnie zaznaczony dymorfizm płciowy dotyczący kolorystyki upierzenia samca. Bażant mongolski zamieszkuje nad jeziorem Bajkał, w Mongolii oraz okolicach Kazachstanu. W Polsce można go spotkać w chowie wolierowym w Ogrodach Zoologicznych i gospodarstwach agroturystycznych. Samce mają upierzenie tułowia w tonacji rudo-czerwono-brunatnej. Niewielka głowa i smukła szyja mają kolor metaliczny zielony, podczas ruchu połyskuje. Podobnie jak Bażant Obrożny posiada białą obwódkę wokół szyi.

Kury
Żywienie kur niosek: Jak i czym karmić kury nioski?

pobieraniu i wczesnej obróbce cząstek pokarmowych. Kury należą do drobiu grzebiącego, podobnie jak indyki, perlice i przepiórki. Specyfika żywienia tego gatunku zwierząt wynika ze (...) programu żywieniowego kur niosek jest osiągnięcie jak największej nieśności w stadzie. Jaja powinny cechować się smakowitością, neutralnym zapachem i być odpowiednich rozmiarów. W przypadku jaj

Kozy
Hodowla kóz - wszystko co wiedzieć trzeba!

chętnie stosowane jako naturalne tworzywo do wyrobów artystycznych. Kolejnym produktem ubocznym w chowie kóz jest obornik, wykorzystywany na szeroką skalę w ogrodnictwie i warzywnictwie. (...) samicami i młodymi. System, który zakłada dopuszczenie kozłów do kóz na okres wzmożonego występowania rui w stadzie to krycie wolne. Oba z wyżej wymienionych systemów

Kaczki
Kaczki Biegusy Indyjskie - opis, hodowla i charakterystyka

upierzenie, są najczęściej białe, beżowe, brązowe, czarne lub srokate. Można spotkać odmianę podobną w barwach upierzenia do kaczek krzyżówek.  Najbardziej praktyczna jest biała barwa pierza, (...) Czasami skubiąc trawę na pastwisku kładąc się na brzuchu. Kaczki w chowie ekstensywnym niechętnie wysiadują własne jaja i wodzą pisklęta. Charakteryzują się słabym

Sałata
Uprawa sałaty – siejemy i zbieramy dorodne warzywa

od listopada do marca w warunkach szklarniowych, przy 7–12-godzinnym dniu. Sałata liściowa może występować w typie Lollo Rossa oraz Lollo Bionda. Wymagania klimatyczne do uprawy w gruncie Wszystkie sałaty potrzebują podobnych warunków do wzrostu. Sałata ma małe wymaganie cieplne, za to bardzo wysokie wymagania wilgotności

Choroby warzyw
Choroby i szkodniki czosnku, czyli wszystko o kłopotliwych gościach w uprawie

zwalczaniu wielu chorób, sam na nie natomiast często cierpi. Porażany jest przez podobne patogeny, które pojawiają się u cebuli. Największe znaczenie mają grzyby z rodzaju (...) czy zamieranie całej rośliny. Ponadto źle wykonywane zabiegi uprawowe lub ich brak nasilają występowanie szkodników. Częste błędy w uprawie czosnku, szczególnie sadzenie niesprawdzonego pod względem

Drób ozdobny
Bażant srebrzysty - odporna na mróz odmiana o charakterystycznym ubarwieniu

hodowli rasowe osobniki występują niezwykle rzadko. Naturalnym środowiskiem występowania bażanta srebrzystego (Lophura nycthemera) jest południowo-wschodnia Azja, (...) i stają się jeszcze bardziej krwistoczerwone. Bażanta srebrzystego podobnie jak złocistego czy diamentowego, zaliczono do (...) plamkami. Po 25 dniowym okresie wysiadywania, wykluwają się młode, wychowywane tylko przez samicę. Naturalnym pokarmem kiśćców

Rośliny lecznicze
Przymiotno kanadyjskie okrywa szarawym puchem pola i uprawy szerokorzędowe

Latem na łąkach i polach pojawia się wysoka roślina, która po przekwitnięciu jest gęsto oprószona białym puchem kielichowym. Mowa tu o pospolitym przymiotnie kanadyjskim. Dawna nazwa rodzajowa tej rośliny Erigeron canadensis, pochodzi od greckich słów „eri” ‒ wcześniej i „geron” – starzec; i jest zapewne nawiązaniem do brudnobiałego puchu przypominającego włosy starszych ludzi. W polskim nazewnictwie ludowym występowały podobne skojarzenie do tych starożytnych. R

Dzikie ptaki
Nurogęś - zagrożony wyginięciem, lubiący towarzystwo ludzi ptak

Warto też wspomnieć o młodych, które są do niej bardzo podobne, tyle że ich upierzenie jest jaśniejsze, a wokół ich oczu widać białe plamy. Często wydawanym przez nie odgłosem jest chrapliwe „karr”. Zarówno samce, jak i samice mają białe pióra puchowe ukryte na spodzie ciała pod tymi pokrywowymi. Najistotniejsze

Bydło mięsne
Obory dla bydła opasowego - przegląd systemów utrzymania bydła mięsnego

kiedy hodowca posiada mniej niż 40 sztuk bydła, a wolnostanowiskowe w przypadku chowu mieszanego (mięso-mleczna obora) lub większej liczby bydła mięsnego, przekraczającej 40-50 sztuk. (...) Obory wolnostanowiskowe ściołowe to system zapewniający największy komfort ruchu oraz wygodnego wypoczynku zwierzętom. Podobnie jak w systemie bezściołowym obora może być podzielona na kojce. Można

Gorczyca
Gorczyca na poplon – szybko wschodząca, doskonała roślina fitosanitarna!

bliżej spokrewniona z pospolitym chwastem: gorczycą polną. Czarna i sarepska są morfologicznie podobne do rzepaku i rzepiku. Gorczyca zajmuje trzecie miejsce pod względem (...) ozima). Gorczyca to roślina fitosanitarna, która przerywa uprawę zbóż po sobie. Zmniejsza niebezpieczeństwo występowania chorób i szkodników, ogranicza występowanie kompleksu chorób podsuszkowych, będących efektem niewłaściwego

Króliki
Baran francuski - opis rasy, hodowla i waga

żywienia, utrzymania i pielęgnacji. Jest najbardziej znaną i rozpowszechnioną dużą rasą królików, podobnie do olbrzyma belgijskiego. Rasa została wyhodowana na terenie Francji około (...) policzków, mają nasadę w kształcie korony. Są zaokrąglone na końcach i opadają otworami słuchowymi w stronę głowy zwierzęcia. Króliczęta do kilku tygodni życia mają uszy

Trzoda chlewna
Rasy trzody chlewnej – przegląd i charakterystyka najlepszych

tej rasy mają współczynnik 10,89 żywo urodzonych prosiąt, a odchowanych 10,14. Posiadają średnio 13 sutków. (...) oraz szybkie tempo wzrostu. Wadą tej rasy jest występowanie genu kwaśnego mięsa, który powoduje zmniejszenie (...) długi i szeroki, łopatki ściśle przylegające do tułowia. Zad, podobnie do Wbp, długi z uwydatnionymi szynkami.

Dzikie ptaki
Pleszka - kolorowy ptak wędrowny łudząco podobny do kopciuszka

niewprawieni obserwatorzy bardzo często biorą ją za jakiś egzotyczny okaz. Przy tym wszystkim pleszka jest łudząco podobna do innego ptaka z rodziny drozdowatych, czyli do kopciuszka. W Polsce ten wędrowny osobnik ma status ochronny. Występowanie Tego kolorowego ptaka można spotkać na terenie praktycznie całej Europy, w zachodniej

Bydło mleczne
Przebieg ciąży i poród u krów - najważniejsze informacje

Prawidłowy przebieg ciąży u krów jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na ekonomikę chowu i hodowli bydła mlecznego i mięsnego. Rozród bydła ma na celu uzyskanie (...) pochodzące z jednego jaja są tej samej płci i są bardzo do siebie podobne, natomiast dwujajowe mogą być różnych płci i nie muszą być do

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki