Czarne ziemie - uprawa

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Czarne ziemie - uprawa

Gleby
Czarne ziemie – cenione i bardzo żyzne gleby uprawowe

Czarne ziemie stanowią niewielką część ziem uprawnych w Polsce. Są bardzo żyzne, wiec znajdują zastosowanie w rolnictwie, gdzie często stanowią podłoże upraw bardzo wymagających roślin specjalnych. Najczęściej można je spotkać na nizinnych terenach kraju, występują w miejscach, gdzie przed wiekami znajdowało się jezioro, torfowisko albo bardzo rozległe koryto rzeki.

Gleby
Rodzaje czarnoziemów i ich charakterystyka

Zaliczane są do gleb autogenicznych, czyli powstałych bez dopływu wód gruntowych i materiału z zewnątrz. Zajmują one niewielką część Polski – rejony południowo-wschodnie i południowe. Powstają z lessów, których miąższość jest przeważnie bardzo duża. Ich powstawaniu sprzyja kontynentalny klimat, w którym roczna suma opadów wynosi od 400 do 500 mm. Temperatury w takim klimacie powinny wynosić latem średnio 25°C. W glebach tych dominuje proces humifikacji.

Gleby
Klasy bonitacyjne gleby – oceniamy wartość ziemi uprawnej

Ocenę rolniczej wartości gleby i jej przydatności określa się na podstawie bonitacji gleb oraz ich grupowania w kompleksy. Klasyfikację bonitacyjną opiera się na badaniach terenowych z uwzględnieniem położenia, profilu, struktury, składu granulometrycznego i właściwości gleby oraz warunków uprawy. Wyróżnia się 9 klas bonitacyjnych. Spośród trwałych użytków zielonych wymienia się 6 klas bonitacyjnych, uwzględniając głównie skład botaniczny i średni plon siana. Z kol

Nawożenie
Nawożenie ziemniaków - wszystko o nawozach, dawkach i terminach

wymagań pokarmowych rośliny nawożonej. W uprawie ziemniaka zastosowanie znajdują zarówno nawozy mineralne, jak i organiczne. Poniższy artykuł zawiera wszystko, co wiedzieć trzeba na temat prawidłowego nawożenia ziemniaków. Serdecznie zapraszamy do lektury! W tabeli 1. Przedstawiono orientacyjne wartości dawek nawozowych (kg/ha) w zależności od prognozowanego plonu bulw

Gleby
Próchnica w glebie – decyduje o jej żyzności. Dowiedz się więcej!

lub powierzchni. Wyróżnia się: Próchnice lądowe lub ziemne próchnica surowa (mor) (...) w warunkach umiarkowanie wilgotnych. Najczęściej występującą formą próchnicy w glebach uprawnych jest mull, w której skład wchodzą (...) Mull, zwana próchnicą mullową, tworzy się w czarnoziemach leśno-stepowych i leśno-łąkowych, glebach brunatnych, madach i

Ziemniaki
Prawidłowa uprawa ziemniaków jadalnych w Polsce

tego warzywa. W Polsce pierwsze uprawy ziemniaków w polu pojawiły się dopiero na początku XIX wieku. Szybka kariera sprawiła, iż w dzisiejszych czasach jest czwartą po pszenicy, kukurydzy i ryżu rośliną pod względem produkcji na świecie. Przygotowanie stanowiska uprawy Ziemniak powinien być uprawiany na terenie płaskim.

Kapusta
Uprawa kalafiora - odmiany, rozsada, wymagania i pielęgnacja

rośliną dnia długiego, więc tworzy dorodniejsze róże w uprawie wczesnej i jesiennej. W pozostałym okresie należy (...) przepuszczalnych, o odczynie obojętnym (pH=6,0–6,5). Najlepiej czarne ziemie, czarnoziemy, mady lub lessy. Na glebach kwaśnych źle rośnie i może być porażany przez choroby. Zalecane jest wapnowanie przed założeniem uprawy.

Gorczyca
Gorczyca - biała, czarna i sarepska. Poznaj różnice w ich uprawie

biała jest zaliczana do rodzaju gorczyca, zaś sarepska i czarna są spokrewnione z rzepakiem i rzepikiem. (...) (biopaliwo). Gorczyca biała najlepiej plonuje w warunkach polskich. Uprawia się ją na nasiona, ale również (...) są gleby brunatne właściwe, pyłowe, mady, niektóre rędziny, czarne ziemie i czarnoziemy. Po uregulowaniu stosunków wodno-powietrznych

Rośliny lecznicze
Cebula zwyczajna - właściwości, odmiany, metody uprawy i wymagania

późne i późne (powyżej 120 dni). W Polsce najczęściej uprawiane są odmiany średnio późne i późne przeznaczane (...) wymagania wodne, zwłaszcza od czerwca do lipca. Cebula słabo cieniuje ziemię, co przyczynia się do szybszego odparowywania (...) o niskim poziomie wód gruntowych. Najlepsze do uprawyczarnoziemy, czarne ziemie, lessy i mady.

Szkodniki warzyw
Uciążliwa stonka ziemniaczana - zwalczanie i ciekawostki

który stanowi duże zagrożenie w uprawach ziemniaka w Polsce jest stonka ziemniaczana (Leptonotarsa decemlineata Say). Owady współżyją z człowiekiem już od pradawnych czasów. Wśród nich znajdują się gatunki szczególnie lubiane (...) wylot chrząszczy zimujących jest tożsamy z okresem kwitnienia bzu czarnego (Sambucus nigra), kasztanowca zwyczajnego (Aesculus hipocastanum)

Rośliny lecznicze
Uprawa kapusty głowiastej białej, czerwonej i włoskiej

się ze względu na pomarszczenie liści. Coraz częściej uprawia się mieszańce heterozyjne.   (...) żyznych, próchnicznych glebach, takich jak mady, czarnoziemy, czarne ziemie, lessy, o pH=6,5–7,5. Na kwaśnej glebie źle wzrasta i słabo plonuje. Kapusta głowiasta ma bardzo podobne wymagania klimatyczne i

Ogórki
Kiedy siać i sadzić ogórki w polu i pod osłonami? Oto nasze rady

zasadowego (pH 6,5–7,0). Do jego uprawy polecane są mady (o uregulowanych wodnych stosunkach), lessy, czarne ziemie, czarnoziemy oraz gleby piaszczysto gliniaste. Warto zapamiętać, że ogórek bardzo kiepsko będzie rósł zarówno (...) są mady (o uregulowanych wodnych stosunkach), lessy, czarne ziemie, czarnoziemy oraz gleby piaszczysto gliniaste. Warto zapamiętać,

Cebula
Cebula cukrowa - siew, uprawa, odmiany i właściwości

po przejściu jarowizacji, wytwarza pędy generatywne (w przypadku uprawy cebuli z dymki w trzecim roku pojawiają (...) i II (ewentualnie IIIa) klasy bonitacyjnej, czarnoziemy, czarne ziemie, mady i lessy. Odczyn gleby powinien być zbliżony do obojętnego o pH=6,5–7,0. Cebula ma wysokie wymagania wodne w okresie wegetacji, szczególnie

Ziemniaki
Jaki nawóz pod ziemniaki? Nawożenie organiczne, mineralne i przykładowe nawozy

i najczęściej stosowanym nawozem w uprawie ziemniaków jest obornik. Standardowo stosuje się 25-30 t/ha zaraz po żniwach stosując podorywkę, ewentualnie jesienią prowadząc przedzimową orkę. Uwaga! Słomiasty obornik na glebie sprzyja rozwojowi parcha zwykłego! Mniejsze dawki obornika powinny być stosowane w uprawie ziemniaka na sadzeniaki, ok. 20-25 t/ha. Zamiast

Kapusta
Jak i kiedy sadzić kapustę? Odpowiadamy!

Stanowisko i wymagania Wybierając uprawę kapust na wczesny zbiór najważniejsze jest zapewnienie (...) schnąca na wiosnę. Najodpowiedniejsze będą gliniaste, czarnoziemy, czarne ziemie, mady, lessy, czy gleby piaszczysto-gliniaste. Ważne! Nie uprawiamy po sobie kapust w tym samym miejscu przez co najmniej 4

Śliwy
Śliwa węgierka. Jak ją prawidłowo uprawiać? Odpowiadamy!

okres ciepła podczas wegetacji). Śliwy późne poleca się uprawiać w cieplejszych rejonach Polski. Dobrze (...) cm), o pH 5,5–6,5. Najlepsze są czarnoziemy, lessy, gleby brunatne i czarne ziemie. Nie zaleca się prowadzenia śliw na glebach piaszczystych i lekkich, ponieważ mają stosunkowo płytki system korzeniowy, który

Kapusta
Kapusta włoska - uprawa, odmiany, wymagania i pielęgnacja

glebach bielicowych, jak również lessach, czarnych ziemiach i czarnoziemach o pH=6,5–7,5. Dla optymalnego wzrostu kapusty w 1 dm3 gleby powinno znajdować się 105–135 kg N (NO3 + NH4), (...) w głowach kapusty. Kapusta włoska może być uprawiana po wszystkich roślinach oprócz kapustnych. Najlepszym

Uprawa
Uprawa chmielu w Polsce - wszystko, co trzeba o niej wiedzieć!

w glebie w formie karpy, z której wiosną wyrastają nadziemne części, zarówno wegetatywne, jak generatywne. Pędy początkowo (...) garbniki – związki o dużym znaczeniu w przetwórstwie. Uprawiane są jedynie odmiany wytwarzające żeńskie szyszki (...) należy koniecznie zwapnować. Najlepsze pod chmiel będą gleby brunatne, czarnoziemy, czarne ziemie, mady pyłowe, czy gleby

Rośliny lecznicze
Jak zwalczyć żółtlicę drobnokwiatową? Podpowiadamy!

długości nieco większej niż milimetr. Nasiona mogą przezimować w ziemi około dwa lata i w tym czasie (...) terenie całego kraju. Preferuje gleby próchnicze i żyzne, często wybiera czarnoziemy i ziemie gliniaste, ale rozwija się (...) kukurydzę. Stanowi również poważny problem w ogrodach warzywnych, wśród upraw szerokorzędowych. Szkodliwość

Bobik
Siew bobiku - popularnej rośliny pastewnej uprawianej na zieloną masę

uprawy Głównym czynnikiem decydującym o powodzeniu uprawy jest żyzność i zasobność gleby, odpowiednie warunki (...) dobrej pojemności wodnej – najlepsze będą czarnoziemy, czarne ziemie, lessy, mady średnie i gleby brunatne o odczynie zbliżonym do obojętnego lub lekko zasadowym – wykluczone gleby kwaśne! Siew

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

roślinną. Potem ustalamy gatunki, które będziemy uprawiać w plonie głównym, ich liczbę, ewentualne międzyplony i ich przeznaczenie (pasza, nawóz zielony, roślina fitosanitarna), a następnie wydzielamy powierzchnie uprawową i dzielimy ją na pola, na których nasz płodozmian będzie stosowany. W każdym zmianowaniu można wyodrębnić od jednego do kilku członów składających się

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

i rozwoju wynosi 16-20°C. Koniczynę czerwoną należy uprawiać na glebach należących do kompleksu: pszennego bardzo (...) lub owies na zielonkę bądź po okopowych na oborniku – ziemniakach czy burakach cukrowych. Koniczynę (...) nasiona nadają się gleby płowe, rędziny, bielicowe, brunatne oraz czarnoziemy. Gleby bielicowe wytworzone z piasków gliniastych

Ogórki
Uprawa ogórków gruntowych - szczegółowe porady

Odpowiednimi glebami pod uprawę ogórka są gleby zwięzłe, przepuszczalne, próchniczne, z dużą łatwością nagrzewania się. Roślina ta dobrze rozwijać się będzie na lessach, czarnoziemach,  glebach piaszczysto-gliniastych lub madach (...) 6–8 cm. Należy przedtem uzupełnić pojemniki do ¾ wysokości ziemią inspektową lub podłożem torfowym.

Ziemniaki
Przechowywanie ziemniaków krok po kroku - cenne wskazówki

najważniejszą i najgroźniejszą chorobą w uprawie ziemniaka. Porażone  bulwy mogą ulec gniciu jeszcze na polu. Jeśli infekcja odbyła się późno, pod koniec sezonu wegetacyjnego, wówczas proces rozkładu tkanek występuje dopiero w okresie spoczynku. Jednym z źródeł infekcji pierwotnej zarazy ziemniaka są odrzucone, zgniłe sadzeniaki, bulwy pozostawione na polu po wykopkach.

Szkodniki upraw
Szkodniki ziemniaków ‒ objawy, szkodliwość i zwalczanie

Ziemniak, podobnie jak inne gatunki uprawne, atakowany jest przez liczne szkodniki. Formy wielożerne, kolonizując wiele upraw, mają duży udział w uszkadzaniu części nadziemnych roślin i bulw. Za szczególnie niebezpieczne uważa (...) drutowce występujące w uprawach ziemniaka: osiewniki, zaciosek kruszcowy, nieskor czarny. Rolnice Rolnice

Kapusta
Jak uprawiać brokuły? Odkrywamy sekrety uprawy brokułów

słabe warunki glebowe, może być uprawiany na słabych glebach. Lepiej jednak rozwija się na żyznych, próchnicznych i bogatych w wapń (pH=6,5–7,2), czarnoziemach, torfach czy madach. Gleba pod uprawę brokułu powinna (...) się w zagęszczeniu 4–5 szt./m2. Rozsadę zagłębia się w ziemi aż po nasadę liści. Po posadzeniu

Choroby warzyw
Uwaga na zarazę ziemniaka – szybko rozwijającą się chorobę wegetacyjną i przechowalniczą!

rzędu wroślikowców. Patogen atakuje plantacje ziemniaków oraz pomidorów uprawianych gruntowo i pod osłoną. W przypadku ziemniaków, przy sprzyjających warunkach pogodowych, potrafi w ciągu kilku dni doprowadzić do całkowitego zniszczenia roślin. (...) początkowo pojawia się na łodygach, na których uwidaczniają się czarne lub brunatne plamy, rozciągające się w

Rośliny pastewne
Esparceta siewna - opis, uprawa i zastosowanie

uprawiana jest na glebach mocniejszych np. czarnoziemach to wykazuje mniejszą trwałość. Espraceta intensywnie rozwija się przy dobowej temperaturze przekraczającej 5°C, a ze względu na głęboko zagłębioną szyjkę korzeniową jest odporna na wymarzanie. Odmiany hodowlane, czyli formy wielokośne esparcety potrafią zakwitać w roku siewu, a w następnych latach 2-3-krotnie,

Cebula
Sadzenie, uprawa i wymagania cebuli z dymki

wymogi dotyczące gleby. Najlepsze do uprawyczarnoziemne, brunatnoziemne oraz wapniowcowe gleby o uregulowanych stosunkach wodnych. Pamiętajmy, że równie istotny jest odczyn – dla gleb mineralnych pH=6,5–7,0, dla torfowych 5,5–6,5. (...) wysokie wymogi dotyczące gleby. Najlepsze do uprawyczarnoziemne, brunatnoziemne oraz wapniowcowe gleby o uregulowanych stosunkach

Buraki ćwikłowe
Wszystko o uprawie buraka ćwikłowego. To warto wiedzieć!

jest 15–18°C. Do uprawy buraka warto wybierać nasłonecznione stanowisko. Dobrze rośnie na glebach przepuszczalnych, o dużej zawartości próchnicy, najlepiej piaszczysto-gliniastych, czarnoziemach, madach i lessach. Źle rozwija się na (...) ułożone na taśmach. Rozwija się je w wykonanych w ziemi rowkach na 1–2 cm głębokości i

Rzepak
Rzepak ozimy - wymagania, uprawa, odmiany i agrotechnika

uprawę rzepaku, jeżeli odczyn gleby wynosi powyżej pH 5,8. Uprawy rzepaku czasem są prowadzone na kompleksie żytnim (...) były zasobne w próchnice i głębokie. Najlepiej nadają się gleby czarnoziemne, brunatne i mady. Na glebach zbyt (...) jest groch, bobik samokończący oraz wczesne i bardzo wczesne ziemniaki. Gorszymi przedplonami są zboża, jednak można

Ziemniaki
Jak wybrać najlepszy oprysk na ziemniaki? Przegląd chorób i preparatów

ziemniaka Prowadząc intensywną uprawę ziemniaka ochronę zaczynamy już po ok. 2 miesiącach (najlepiej po 50 dniach) od sadzenia. Najlepsze będą preparaty systemiczne, np. Rywal 72 WP, które są najskuteczniejsze w okresie początkowego, szybkiego rozwoju ziemniaka. W pełni wegetacji, najefektywniejsze będą środki o działaniu wgłębnym, np. Drum 45 WG,

Śliwy
Uprawa śliw – przedstawiamy wskazówki dotyczące prawidłowej pielęgnacji

i drożdżowych. Przy odrobienie chęci, będziemy mogli cieszyć się owocami wprost z ogrodu. Oto kilka wskazówek dotyczących właściwej uprawy śliwy. Wybór stanowiska Klimat naszego kraju sprzyja (...) i ciężkie, wystarczające będą gliniaste lub piaszczysto-gliniaste, jednak żyzne czarnoziemy, rzędziny, mady czy lessowe nadają się

Kapusta
Kapusta głowiasta biała - siew, sadzenie, uprawa i odmiany

jej dobrym przystosowaniem do naszych warunków klimatycznych, łatwością w uprawie oraz wysoką wartością odżywczą. Zawiera bardzo dużą (...) Kapusta głowiasta biała preferuje gleby gliniaste, dobrze rośnie na madach, czarnoziemach, lessach, które są odpowiednio żyzne, o (...) Bardzo dobrze rośnie po koniczynie i innych roślinach bobowatych, ziemniaku, ogórku, selerze, natomiast niebezpieczna jest produkcja

Pietruszka
Pietruszka – najważniejsze informacje o uprawie tego zdrowego warzywa

pietruszka była międzyplonem. Wyjątkiem jest uprawa na zbiór wczesny lub przy siewach przedzimowych. Stanowisko Pietruszka pochodzi z kraju śródziemnomorskiego, dlatego najodpowiedniejsze są dla niej gleby o (...) próchnicze, o dobrej strukturze i dużej pojemności wodnej (czarnoziemy, gleby ilasto-glebowe). Gleby ciężkie, zlewne, kwaśne, gliniaste

Chwasty
Rdest ziemnowodny adaptuje się do każdych warunków. Dobrze mu w wodzie i na lądzie!

Preferuje gleby nieprzepuszczalne, podmokłe, próchnicze, o płytkim pozi Rdest ziemnowodny należy do bardzo ciekawych okazów roślin, które (...) we wszystkich zasiewach na glebach podmokłych, głównie zachwaszczając kukurydzę i uprawy sadownicze. Charakterystyka (...) o nadmiernej wilgotności gleby, zwłaszcza na madach oraz na czarnoziemach. Podstawową czynnością zwalczającą rdest

Rośliny lecznicze
Uprawa leszczyny (orzecha laskowego) – porady praktyczne. Zobacz, bo warto!

próchnicę glebach. Odpowiednie do uprawyczarnoziemy, lessy, rędziny, gleby brunatne czy gliniasto-piaszczyste. Unikajmy gleb ciężkich, podmokłych, zimnych, mocno zwięzłych czy zbyt ubogich i piaszczystych. Pamiętajmy o zasilaniu nawozami organicznymi i mineralnymi mało zasobnej gleby. W tym celu powinniśmy najpierw wykonać analizę chemiczną gleby, która pozwoli nam na ustalenie dawek

Uprawa
Wszystko, co trzeba wiedzieć o sadzonkach chmielu

występująca w wilgotnych lasach i zaroślach. Głównym celem jego uprawy jest przemysł browarniczy, kosmetyczny oraz farmaceutyczny, jednak (...) a z nich właściwe korzenie letnie i kilka kanciastych pędów nadziemnych. Przedstawiamy najważniejsze informacje, które trzeba wiedzieć (...) wilgotne, o obojętnym odczynie (6,5-7 pH). Najlepiej rośnie na czarnoziemach, madach pyłowych średnich oraz głębokich rędzinach.

Cebula
Cebula krymska zachwyca oryginalnym kształtem i smakiem!

jeszcze spotkać można jej dzikie formy. W naszym kraju uprawia się ją na skalę towarową. Obecnie na (...) Podczas panujących niskich temperatur i przez sadzenie roślin w chłodną ziemię możemy uzyskać ostre w smaku, a (...) pH 5,8–6,5. Dobre pod cebule są więc gleby brunatnoziemne, czarnoziemne i wapniowcowe. Zadbajmy, aby

Ogórki
Siew ogórków gruntowych - technika i termin

przeszkodzie, by – z mniejszym czy większym powodzeniem – uprawiać ogórki na terenie całego kraju, jednak ich (...) chorób oraz zacienionych stanowisk i gleb bogatych w próchnicę, najlepiej czarnoziemów. Najpopularniejszą metodą uprawy ogórków (...) Dno każdego z dołków wykładamy obornikiem i przysypujemy ziemią. W tak przygotowaną glebę wysiewamy nasiona

Czereśnie
Czereśnia ptasia – doskonały gatunek na podkładki pod czereśnie

dzikie czereśnie będące siewkami odmian uprawnych. W Polsce czereśnie ptasie spotkać można zwykle na polanach lub brzegach lasów. Uważa się, że na całym obszarze występowania istnieją tylko dwie odmiany botaniczne (...) żyznych o odczynie zbliżonym do obojętnego – takich jak czarnoziemy, rędziny, mady przypotokowe, gleby brunatne. Nie

Rośliny lecznicze
Bieluń dziędzierzawa – efektywnie walczymy z diabelskim zielem!

zatrucie może zmniejszyć napięcie mięśniowe. Bieluń jadowity, czarcie albo diabelskie ziele, durna rzepa, świńska wesz (...) sztuk do 5 tysięcy, około 80% z nich zimuje w ziemi, przez kilkanaście lat nie tracąc zdolności (...) kraju, głównie jako chwast, ale rzadko jest również rośliną uprawną, popularną zwłaszcza we Francji i na

Ogórki
Ogórek Hela F1 – niezwykle smaczna odmiana polecana do konserwowania

ogórków, najlepiej wybrać szybko nagrzewające się czarnoziemy lub glebę gliniastą, bogatą w próchnicę. Właściwości Odmiana Hela wydaje naprawdę wysoki plon dobrej jakości. Pozyskane z jej uprawy ogórki znakomicie nadają się zarówno do konserwowania, jak i do kwaszenia. Nie wystarczy określić ich mianem smacznych – trzeba dodać,

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki