Czarnoziemy

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Czarnoziemy

Gleby
Rodzaje czarnoziemów i ich charakterystyka

Zaliczane są do gleb autogenicznych, czyli powstałych bez dopływu wód gruntowych i materiału z zewnątrz. Zajmują one niewielką część Polski – rejony południowo-wschodnie i południowe. Powstają z lessów, których miąższość jest przeważnie bardzo duża. Ich powstawaniu sprzyja kontynentalny klimat, w którym roczna suma opadów wynosi od 400 do 500 mm. Temperatury w takim klimacie powinny wynosić latem średnio 25°C. W glebach tych dominuje proces humifikacji.

Gleby
Klasy bonitacyjne gleby – oceniamy wartość ziemi uprawnej

wszystkie rośliny, nawet te głęboko korzeniące się, spodziewając się wysokich plonów bez większych nakładów pracy. Do klasy I zalicza się: najlepsze czarnoziemy, najlepsze mady pyłowe i próchniczne, czarne ziemie właściwe, gleby brunatne właściwe. Klasa II – gleby orne bardzo dobre Gleby tej klasy mają

Gleby
Rędziny – powstałe z wapieni, żyzne gleby. Dowiedz się, jak je uprawiać!

roślinnością leśną, ale można na nich również wyhodować las liściasty. Rędziny właściwe są bardzo lubiane przez buk.   Rędziny czarnoziemne Od rędzin właściwych różnią się większą miąższością próchnicy, której poziom przewyższa 40 centymetrów. Czarnoziemny podtyp jest wykształcony na podstawie miękkich skał kredowych, czyli wapieni

Gleby
Pierwiastki chemiczne w glebie. Charakterystyka najważniejszych mikro- i makroelementów

Rośliny pobierają azot wyłącznie w postaci wcześniej wymienionych jonów, które są zawarte w solach azotanowych i amonowych. W największych ilościach znajduje się w czarnoziemach i glebach organicznych, najmniej jest go w glebach bielicowych o wysokiej kwasowości (ze względu na ich małą pojemność sorpcyjną). Zawartość azotu w glebie zależy również od

Gleby
Próchnica w glebie – decyduje o jej żyzności. Dowiedz się więcej!

H+ i Al3+. Moder, inaczej próchnica przejściowa, charakterystyczna jest dla lasów mieszanych. Mull, zwana próchnicą mullową, tworzy się w czarnoziemach leśno-stepowych i leśno-łąkowych, glebach brunatnych, madach i w rędzinach. Wykazuje wysoką aktywność biologiczną, nadaje glebie najlepsze właściwości fizyczne. Jest adsorpcyjnie nasycona, wysycona kationami Ca2+.

Rzepak
Rzepak ozimy - wymagania, uprawa, odmiany i agrotechnika

w skutek wystąpienia posuchy późnowiosennej. Ważne jest, aby gleby pod rzepak były zasobne w próchnice i głębokie. Najlepiej nadają się gleby czarnoziemne, brunatne i mady. Na glebach zbyt żyznych, rzepak może nadmiernie rozwijać się jesienią, co może skutkować jego gorszym przezimowaniem. Pod jego uprawę nie nadają się gleby

Rośliny pastewne
Esparceta siewna - opis, uprawa i zastosowanie

(rędzinach lub madach) o pH większym od 7,3. Nie należy uprawiać na glebach zwięzłych i podmokłych. Jeżeli uprawiana jest na glebach mocniejszych np. czarnoziemach to wykazuje mniejszą trwałość. Espraceta intensywnie rozwija się przy dobowej temperaturze przekraczającej 5°C, a ze względu na głęboko zagłębioną szyjkę korzeniową jest odporna na

Ogórki
Siew ogórków gruntowych - technika i termin

dużej ilości wody, ale jednocześnie nie nadmiernej wilgoci, która przyczyna się do rozwoju chorób oraz zacienionych stanowisk i gleb bogatych w próchnicę, najlepiej czarnoziemów. Najpopularniejszą metodą uprawy ogórków jest siew bezpośrednio do gruntu, na który możemy sobie pozwolić w sytuacji dysponowania odpowiednią glebą – w zbyt wilgotnej i

Ogórki
Uprawa ogórków gruntowych - szczegółowe porady

Odpowiednimi glebami pod uprawę ogórka są gleby zwięzłe, przepuszczalne, próchniczne, z dużą łatwością nagrzewania się. Roślina ta dobrze rozwijać się będzie na lessach, czarnoziemach,  glebach piaszczysto-gliniastych lub madach o uregulowanych stosunkach wodnych. Nie zaleca się upraw na glebach ciężkich, zimnych i o wysokim poziomie wód gruntowych. Najlepszym odczynem gleby jest

Rośliny lecznicze
Cebula zwyczajna - właściwości, odmiany, metody uprawy i wymagania

gleby jest pH=6,5–7,0. Nie należy uprawiać cebuli na zlewnych, kwaśnych glebach. Wybiera się stanowisko o niskim poziomie wód gruntowych. Najlepsze do uprawy są czarnoziemy, czarne ziemie, lessy i mady. Stanowisko powinno być równej powierzchni i otwarte – osłonięte tereny mogą przyczyniać się do rozwoju mączniaka rzekomego.

Rośliny lecznicze
Uprawa kapusty głowiastej białej, czerwonej i włoskiej

Największe zapotrzebowanie na wysoką wilgotność gleby pojawia się w fazie wiązania głów. Najlepiej rośnie na żyznych, próchnicznych glebach, takich jak mady, czarnoziemy, czarne ziemie, lessy, o pH=6,5–7,5. Na kwaśnej glebie źle wzrasta i słabo plonuje. Kapusta głowiasta ma bardzo podobne wymagania klimatyczne i glebowe co biała.

Cebula
Cebula cukrowa - siew, uprawa, odmiany i właściwości

stanowisku, na żyznej, przepuszczalnej i próchnicznej glebie, źle reaguje bowiem na brak próchnicy. Odpowiednie są gleby I i II (ewentualnie IIIa) klasy bonitacyjnej, czarnoziemy, czarne ziemie, mady i lessy. Odczyn gleby powinien być zbliżony do obojętnego o pH=6,5–7,0. Cebula ma wysokie wymagania wodne w okresie wegetacji, szczególnie w okresie wschodów

Cebula
Sadzenie, uprawa i wymagania cebuli z dymki

temperatury w przedziale 12–24°C. Ze względu na słabo rozwinięty system korzeniowy ma bardzo wysokie wymogi dotyczące gleby. Najlepsze do uprawy są czarnoziemne, brunatnoziemne oraz wapniowcowe gleby o uregulowanych stosunkach wodnych. Pamiętajmy, że równie istotny jest odczyn – dla gleb mineralnych pH=6,5–7,0, dla torfowych 5,5–6,5. Ważna jest

Kapusta
Uprawa kalafiora - odmiany, rozsada, wymagania i pielęgnacja

wiatru. Kalafior rośnie najlepiej na glebach o wysokiej kulturze, zasobnych w próchnicę i składniki mineralne, przepuszczalnych, o odczynie obojętnym (pH=6,0–6,5). Najlepiej czarne ziemie, czarnoziemy, mady lub lessy. Na glebach kwaśnych źle rośnie i może być porażany przez choroby. Zalecane jest wapnowanie przed założeniem uprawy. Zmianowanie Kalafior

Kapusta
Kapusta włoska - uprawa, odmiany, wymagania i pielęgnacja

w fazie wiązania głów. Najlepiej udaje się na próchnicznych i zasobnych glebach, lżejszych madach i glebach bielicowych, jak również lessach, czarnych ziemiach i czarnoziemach o pH=6,5–7,5. Dla optymalnego wzrostu kapusty w 1 dm3 gleby powinno znajdować się 105–135 kg N (NO3 + NH4), 50–70 kg P, 160–210 kg

Kapusta
Jak uprawiać brokuły? Odkrywamy sekrety uprawy brokułów

Dobrze znosi słabe warunki glebowe, może być uprawiany na słabych glebach. Lepiej jednak rozwija się na żyznych, próchnicznych i bogatych w wapń (pH=6,5–7,2), czarnoziemach, torfach czy madach. Gleba pod uprawę brokułu powinna być dokładnie uprawiona i nawieziona. Zmianowanie, wymagania pokarmowe, nawożenie Brokuł ma krótki okres wegetacji.

Kapusta
Kapusta głowiasta biała - siew, sadzenie, uprawa i odmiany

pozimową wodę. Największe wymagania wodne obserwuje się w okresie wiązania głów. Kapusta głowiasta biała preferuje gleby gliniaste, dobrze rośnie na madach, czarnoziemach, lessach, które są odpowiednio żyzne, o pH=6,2–7,7. Nie należy uprawiać jej na glebach zbyt ciężkich, ponieważ nie wytworzy wtedy odpowiedniej wielkości i kształtu głów, natomiast gleby

Śliwy
Uprawa śliw – przedstawiamy wskazówki dotyczące prawidłowej pielęgnacji

Jeśli chodzi o wymagania glebowe, to najlepiej, by były to ziemie głębokie i ciężkie, wystarczające będą gliniaste lub piaszczysto-gliniaste, jednak żyzne czarnoziemy, rzędziny, mady czy lessowe nadają się najbardziej pod uprawę. Zdecydowanie gorsze będą ziemie lekkie i piaszczyste. Ponieważ śliwy preferują środowisko zasadowe, pH gleby powinno zawierać się

Buraki ćwikłowe
Wszystko o uprawie buraka ćwikłowego. To warto wiedzieć!

wzrostu jest 15–18°C. Do uprawy buraka warto wybierać nasłonecznione stanowisko. Dobrze rośnie na glebach przepuszczalnych, o dużej zawartości próchnicy, najlepiej piaszczysto-gliniastych, czarnoziemach, madach i lessach. Źle rozwija się na glebach o kwaśnym odczynie, najlepsze są te o pH=6–7,5. Przy niższym siewki mogą zamierać, a całkowity plon handlowy jest

Śliwy
Uprawa śliwy domowej – mirabelki. Zasady pielęgnacji, odmiany i zagrożenia

owoce wtedy podatne są na pękanie i gnicie. Dobrze rosną na przepuszczalnych, zasobnych w składniki pokarmowe glebach o pH=5,5–6,0. Wolą lessy, wyższe mady, czarnoziemy, słabiej rozwijają się na zbyt wilgotnych lub bardzo piaszczystych ziemiach. Lepiej rosną na lekko wzniesionych, słonecznych terenach. Uprawa Przed sadzeniem należy wykonać

Śliwy
Śliwa węgierka. Jak ją prawidłowo uprawiać? Odpowiadamy!

rosną na glebach ciepłych, łatwo nagrzewających się, przepuszczalnych, wilgotnych, ale z niskim poziomem wody gruntowej (do 120 cm), o pH 5,5–6,5. Najlepsze są czarnoziemy, lessy, gleby brunatne i czarne ziemie. Nie zaleca się prowadzenia śliw na glebach piaszczystych i lekkich, ponieważ mają stosunkowo płytki system korzeniowy, który może w takich

Rośliny lecznicze
Bieluń dziędzierzawa – efektywnie walczymy z diabelskim zielem!

dużym poziomie próchnicy, bardziej żyzne, ale może rozwijać się (chociaż nie tak bujnie) w nieco gorszych warunkach. Jego ulubionym podłożem są luźne, przewiewne czarnoziemy, zwłaszcza nawożone dodatkowo, o dużej kulturze rolnej. Pojawia się na terenie całego kraju, głównie jako chwast, ale rzadko jest również rośliną uprawną, popularną zwłaszcza

Rośliny lecznicze
Jak zwalczyć żółtlicę drobnokwiatową? Podpowiadamy!

szczeciniaste i bardzo kłujące. Występowanie Roślina pojawia się na terenie całego kraju. Preferuje gleby próchnicze i żyzne, często wybiera czarnoziemy i ziemie gliniaste, ale rozwija się również na mniej urodzajnym podłożu. Jej wzrost i bujność w dużej mierze są zależne od poziomu przepuszczalności i przewiewności gleby.

Ogórki
Kiedy siać i sadzić ogórki w polu i pod osłonami? Oto nasze rady

łatwo nagrzewającej się, o odczynie obojętnym do zasadowego (pH 6,5–7,0). Do jego uprawy polecane są mady (o uregulowanych wodnych stosunkach), lessy, czarne ziemie, czarnoziemy oraz gleby piaszczysto gliniaste. Warto zapamiętać, że ogórek bardzo kiepsko będzie rósł zarówno na glebach bardzo lekkich, jak i podmokłych i ciężkich. Wybierając uprawę

Rośliny lecznicze
Uprawa leszczyny (orzecha laskowego) – porady praktyczne. Zobacz, bo warto!

na każdym rodzaju gleby, lecz najlepiej rozwija się i plonuje na żyznych, ciepłych, napowietrzonych i zasobnych w próchnicę glebach. Odpowiednie do uprawy są czarnoziemy, lessy, rędziny, gleby brunatne czy gliniasto-piaszczyste. Unikajmy gleb ciężkich, podmokłych, zimnych, mocno zwięzłych czy zbyt ubogich i piaszczystych. Pamiętajmy o zasilaniu nawozami organicznymi i mineralnymi mało

Cebula
Cebula krymska zachwyca oryginalnym kształtem i smakiem!

na glebach o dobrej strukturze, próchnicznych i zasobnych, o dobrych warunkach wodnych i odczynie pH 5,8–6,5. Dobre pod cebule są więc gleby brunatnoziemne, czarnoziemne i wapniowcowe. Zadbajmy, aby w glebie znajdowało się 120–160 mg N (NH4 + NO3), 60–80 mg P, 175–250 mg K, 60–80 mg Mg oraz

Czereśnie
Czereśnia ptasia – doskonały gatunek na podkładki pod czereśnie

dobrze rośnie na glebach lżejszych, lecz nie za lekkich, przepuszczalnych, próchnicznych, przewiewnych, ciepłych i żyznych o odczynie zbliżonym do obojętnego – takich jak czarnoziemy, rędziny, mady przypotokowe, gleby brunatne. Nie lubi gleb podmokłych z wysokim poziomem wody gruntowej, gdyż posiada głęboko rozrastający się, silny system korzeniowy. Preferuje stanowisko nasłonecznione, źle

Chwasty
Rdest ziemnowodny adaptuje się do każdych warunków. Dobrze mu w wodzie i na lądzie!

przenoszone są przez ptaki. W uprawach polowych jego występowanie powinno być dla nas wskazówką o nadmiernej wilgotności gleby, zwłaszcza na madach oraz na czarnoziemach. Podstawową czynnością zwalczającą rdest i chroniącą zasiewy jest zamiana stosunków wody w podglebiu i drenaż. Ważne także, byśmy pamiętali o starannej pożniwnej uprawie roli,

Szkodniki upraw
Pchełka rzepakowa – niepozorny szkodnik rzepaku czyha!

skierowanymi ku górze i dwoma kolcami na końcu odwłoka. Z końcem kwietnia larwy przechodzą do gleby i przepoczwarzają się w młode czarnozielone chrząszcze, które po krótkim żerowaniu zapadają w okres zwolnienia procesów rozwojowych (diapauza) trwający do jesieni. Od września chrząszcze zaczynają nadlatywać na rzepak ozimy. Samice składają jaja

Bobik
Siew bobiku - popularnej rośliny pastewnej uprawianej na zieloną masę

przy zapewnieniu mu odpowiednich warunków. Gleba powinna być zwięzła, próchniczna, zasobna w składniki pokarmowe, o dobrej pojemności wodnej – najlepsze będą czarnoziemy, czarne ziemie, lessy, mady średnie i gleby brunatne o odczynie zbliżonym do obojętnego lub lekko zasadowym – wykluczone gleby kwaśne! Siew Przed

Pietruszka
Pietruszka – najważniejsze informacje o uprawie tego zdrowego warzywa

śródziemnomorskiego, dlatego najodpowiedniejsze są dla niej gleby o wysokiej wilgotności. Najlepsze są gleby średnio zwięzłe, próchnicze, o dobrej strukturze i dużej pojemności wodnej (czarnoziemy, gleby ilasto-glebowe). Gleby ciężkie, zlewne, kwaśne, gliniaste oraz zbyt lekkie nie są odpowiednie. Pietruszka źle rośnie na kwaśnych glebach, dlatego warto je zwapnować w roku poprzedzającym

Uprawa
Wszystko, co trzeba wiedzieć o sadzonkach chmielu

półcieniu i silnie zacienionym miejscu. Chmiel lubi gleby żyzne, przepuszczane i dość wilgotne, o obojętnym odczynie (6,5-7 pH). Najlepiej rośnie na czarnoziemach, madach pyłowych średnich oraz głębokich rędzinach. Najlepsze jest pole w pobliżu zabudowań lub sadów, które ochronią go przed silnymi wiatrami. Z uwagi na głęboko sięgający system korzeniowy

Gorczyca
Gorczyca - biała, czarna i sarepska. Poznaj różnice w ich uprawie

dlatego też uprawia się ją na glebach żytnich dobrych. Pod gorczyce dobre są gleby brunatne właściwe, pyłowe, mady, niektóre rędziny, czarne ziemie i czarnoziemy. Po uregulowaniu stosunków wodno-powietrznych na glebach murszowych i torfowych również można je wysiewać. Należy pamiętać, że wszystkie gorczyce wymagają gleb zasobnych w wapń. Na glebach o

Uprawa
Uprawa chmielu w Polsce - wszystko, co trzeba o niej wiedzieć!

Wracając do gleb, pamiętajmy, by posiadały odczyn obojętny (pH 6,5-7) – zakwaszone należy koniecznie zwapnować. Najlepsze pod chmiel będą gleby brunatne, czarnoziemy, czarne ziemie, mady pyłowe, czy gleby bardzo dobrego i dobrego kompleksu pszennego.   Zakładanie plantacji Przygotowanie stanowiska powinno być wykonane

Kapusta
Jak i kiedy sadzić kapustę? Odpowiadamy!

Duże wymagania dotyczą również gleby, powinna być żyzna, próchniczna, o pH 6,5-7, wilgotna, lecz szybko schnąca na wiosnę. Najodpowiedniejsze będą gliniaste, czarnoziemy, czarne ziemie, mady, lessy, czy gleby piaszczysto-gliniaste. Ważne! Nie uprawiamy po sobie kapust w tym samym miejscu przez co najmniej 4 lata!

Ogórki
Ogórek Hela F1 – niezwykle smaczna odmiana polecana do konserwowania

powoduje całkowite zahamowanie rozwoju kwiatów, co może poważnie pogorszyć ilość i jakość plonu. Na podłoże pod uprawę ogórków, najlepiej wybrać szybko nagrzewające się czarnoziemy lub glebę gliniastą, bogatą w próchnicę. Właściwości Odmiana Hela wydaje naprawdę wysoki plon dobrej jakości. Pozyskane z jej uprawy ogórki znakomicie nadają

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

to odnotowuje się największą ilość kwitnących kwiatów koniczyny. Pod plantację koniczny na nasiona nadają się gleby płowe, rędziny, bielicowe, brunatne oraz czarnoziemy. Gleby bielicowe wytworzone z piasków gliniastych lekkich nie nadają się do towarowej produkcji nasion, ponieważ mają bardzo kwaśny odczyn pH, nieodpowiedni skład mechaniczny oraz wykazują dużą

1

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki