Erozja wodna gleby

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Erozja wodna gleby

Rośliny pastewne
Jak prawidłowo uprawiać lucernę? Odpowiadamy!

Nawożenie Lucerna jest bardzo wrażliwa na zakwaszenie gleby. Regulacji odczynu należy dokonać jesienią, pod przedplon lub krótko po jego zbiorze. Na glebach lekkich, o małej pojemności wodnej, stosuje się wapno węglanowe, wymagające bardzo dokładnego wymieszania z glebą. Szybciej działające wapno tlenkowe zaleca się na gleby ciężkie i średnie.

Uprawa
Uprawa chmielu w Polsce - wszystko, co trzeba o niej wiedzieć!

fazie kwitnienia i dojrzewania szyszek. Odmiana Aureus na stanowisku cienistym traci swoje dekoracyjne walory, jej liście stają się zielone. Nie zapominajmy o wymaganiach glebowych i wodnych – chmiel preferuje żyzne i dość wilgotne gleby. Aby wytworzyć 1 tonę suchej masy zużywa aż 600 l wody, największe zapotrzebowanie posiada w

Seler
Seler korzeniowy - uprawa, siew, sadzenie i wymagania

przy większych chłodach mogą tworzyć pośpiechy lub źle wykształcać korzenie. Bardzo ważne jest utrzymanie wysokiej wilgotności gleby. Rośliny lepiej rosną także przy dużej wilgoci w powietrzu. Największej wilgotności, 70–80% pełnej pojemności wodnej, seler potrzebuje podczas przyrostu masy zgrubienia korzeniowego, w pozostałych fazach wystarczy 60%. Niedobór wody w glebie powoduje

Gleby
Próchnica w glebie – decyduje o jej żyzności. Dowiedz się więcej!

mullową, tworzy się w czarnoziemach leśno-stepowych i leśno-łąkowych, glebach brunatnych, madach i w rędzinach. Wykazuje wysoką aktywność biologiczną, nadaje glebie najlepsze właściwości fizyczne. Jest adsorpcyjnie nasycona, wysycona kationami Ca2+. Próchnice półwodne i wodne próchnica murszowa próchnica torfowa próchnica gytiowa Próchnice półwodne

Żyto
Żyto ozime - wszystko, co musisz wiedzieć o cennym dla naszej gospodarki zbożu

Żyto zwyczajne można podzielić na trzy grupy odmian rolniczych: populacyjne, heterozyjne (mieszańcowe) i syntetyczne. Odmiany heterozyjne wyróżniają się wyższym plonem ziarna w porównaniu z odmianami populacyjnymi, ponieważ lepiej się krzewią. Jednak mają większe wymagania glebowe i są mniej tolerancyjne na zakwaszenie gleby niż odmiany populacyjne. Odznaczają się też większą podatnością

Kukurydza
Uprawa kukurydzy na ziarno - cenne porady

na ziarno wykazują odporność na: fuzaryjną łamliwość łodyg, wyleganie korzeniowe, fuzaryjne choroby łodyg i kolb, głownię guzową oraz drobną plamistość liści. Wymagania cieplne, wodne i glebowe Kukurydza najlepiej kiełkuje w temperaturze powyżej 10°C, a dalsze stadia rozwojowe mogą zachodzić przy temperaturze powyżej 16°C. Zapotrzebowania wodne

Cebula
Sadzenie, uprawa i wymagania cebuli z dymki

12–24°C. Ze względu na słabo rozwinięty system korzeniowy ma bardzo wysokie wymogi dotyczące gleby. Najlepsze do uprawy są czarnoziemne, brunatnoziemne oraz wapniowcowe gleby o uregulowanych stosunkach wodnych. Pamiętajmy, że równie istotny jest odczyn – dla gleb mineralnych pH=6,5–7,0, dla torfowych 5,5–6,5. Ważna jest również temperatura panująca w

Pomidory
Z sukcesem uprawiamy pomidory gruntowe

dobrze przy względnej wilgotności 50–60%. Intensywniejsza wilgotność może powodować porażenia przez choroby. Ważniejsza do wzrostu jest wilgotność gleby. W początkowej fazie wzrostu pomidora gleba powinna mieć 60% polowej pojemności wodnej, a podczas owocowania 70–75%. Nie należy przyczyniać się do utrzymywania wyższej wilgotności gleby, a tym bardziej zastoju wody, by nie doprowadzić

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia. Zboże dobre na kaszę, piwo i paszę!

Jęczmień, w porównaniu do innych gatunków zbóż jarych, jest najbardziej tolerancyjny na opóźnienie siewu. Trudności w uprawie może przysporzyć ogromna wrażliwość na kwaśny odczyn gleby i nieprawidłowe warunki wodno-powietrzne w wierzchniej warstwie roli. Wynika to z krótkiego okresu wegetacyjnego rośliny oraz słabego systemu korzeniowego, co większa jego podatność na wyleganie. Jęczmień

Zabiegi agrotechniczne
Niezastąpiona orka przedzimowa. Dowiedz się więcej!

korzenie roślin. Niestety, zabieg ma też kilka znaczących wad. Po pierwsze redukuje liczebność populacji mikroorganizmów glebowych, niszczy naturalną warstwę ochronną gleby oraz jej strukturę. Ziębla zaburza właściwy obieg pierwiastków, potęguje procesy erozji wietrznej i zwiększa tempo mineralizacji materii organicznej. Ponadto, wymaga wysokich nakładów, jest praco- i energochłonna. Konieczność obniżania

Rośliny pastewne
Lucerna mieszańcowa - uprawa na paszę czy na nasiona? Dowiedz się, jak ją wykorzystać!

Lucerna mieszańcowa jest rośliną wieloletnią, która kwitnie od maja do jesieni. Cechuje się dużą zimotrwałością, bardzo dobrze znosi okresowe susze i ma średnie wymagania wodne. Odczyn gleby powinien być obojętny lub słabo zasadowy. Przeznaczana jest pod uprawę na kompleksie glebowym żytnim bardzo dobrym. Powinna być wysiewana na glebach mineralnych, które

Gleby
Żyzne gleby torfowe. Wszystko o ich klasyfikacji i właściwościach

obumiera zatrzymując w sobie wodę potrzebną do procesu torfogennego. Nagromadzone, obumierające rośliny zaczynają zdobywać coraz wyższe poziomy względem zbiornika wodnego, dlatego wypiętrzają się, osuszają w naturalny sposób i stają się dość żyzną glebą użytkową. Torfowiska przejściowe, jak sama nazwa na to wskazuje, są etapem pośrednim między typem niskim a

Truskawki
Truskawka ananasowa – odmiana z białymi owocami

chłody. Wymagania uprawowe Truskawki najlepiej rosną na glebach żyznych, próchnicznych, zasobnych w składniki pokarmowe, o pH=5,5–6,5. Nie lubią gleb ciężkich, zimnych, zalewowych z nieuregulowanymi stosunkami wodno-powietrznymi, gorzej mogą rosnąć również na glebach lekkich i piaszczystych. Preferują stanowisko słoneczne i osłonięte od wiatru, lecz ze swobodnym przepływem powietrza.

Chwasty
Rdest ziemnowodny adaptuje się do każdych warunków. Dobrze mu w wodzie i na lądzie!

Rdest ziemnowodny należy do bardzo ciekawych okazów roślin, które mogą występować w dwóch formach: lądowej i wodnej, stąd też wzięła się jego nazwa. Wcześniej zwyczajowo nazywany był rdestem wodnym lub pieprzowym. Roślina występuje na półkuli północnej i w południowej Afryce. W Polsce pospolita jest na niżu i pogórzu. Porasta podmokłe łąki, pola, okresowo zalewane wodą brzegi i doliny rzeczne. Preferuje gleby nieprzepuszczalne, podmokłe, próchnicze, o płytkim pozi

Rośliny pastewne
Esparceta siewna - opis, uprawa i zastosowanie

Wymagania, występowanie i użytkowanie Esparcetę można uprawiać na glebach ubogich i suchych, dość powszechnie występuje na niżu oraz w niższych położeniach górskich. W uprawie polowej można użytkować ją przez 2-4 lata oraz wykorzystywać w płodozmianie jako roślinę przeciwerozyjną na polach za bardzo nachylonych i zakamienionych. W związku z

Rośliny pastewne
Burak pastewny - siew, wymagania, uprawa i zbiór

uprawy Spadek temperatury do -4OC przyczynia się do trwałych uszkodzeń korzeni buraka pastewnego. Wszystkie odmiany wykształcające korzenie ponad powierzchnię gleby wymagają wcześniejszych zbiorów. Roślina charakteryzuje się wysokimi wymaganiami wodnymi w ciągu sezonu wegetacyjnego oraz lubi ciepłą, słoneczną jesień. Uprawę buraka pastewnego zaleca się na glebach najlepszych, zaliczanych do kompleksów:

Papryka
Opisujemy uprawę papryki gruntowej. Koniecznie przeczytaj nasze porady!

czerwca. Najwięcej ciepła papryka potrzebuje podczas tworzenia pąków kwiatowych, kwitnienia i zawiązywania owoców. Oprócz wysokiej temperatury wymaga dużo światła. Optymalna wilgotność gleby powinna wynosić 70–80% polowej pojemności wodnej. Długo utrzymujące się susze bywają niebezpieczne. Mogą powodować zrzucanie zawiązków i deformacje owoców. Niewystarczająca wilgotność może sprzyjać pojawieniu się suchej zgnilizny

Nawożenie
Kiedy i czym najlepiej nawozić pszenicę ozimą? O tym musisz pamiętać!

składników pokarmowych z gleby. Powoduje też zwiększenie plonów, ponieważ wpływa na wcześniejsze rozpoczęcie wegetacji roślin, ich szybki wzrost w okresie wiosennym oraz lepsze zaziarnienie się kłosów. Potas jest pobierany przez rośliny w bardzo dużych ilościach. Wpływa na ich przezimowanie oraz zwiększa odporność na suszę poprzez kontrolowanie gospodarki wodnej. Jego

Rośliny lecznicze
Uprawa leszczyny (orzecha laskowego) – porady praktyczne. Zobacz, bo warto!

tym celu powinniśmy najpierw wykonać analizę chemiczną gleby, która pozwoli nam na ustalenie dawek nawozowych. Wprowadzając do gleby nawozy organiczne, nie tylko zwiększymy jej zasobność w składniki pokarmowe, lecz także poprawimy strukturę i pojemność wodną. Jeśli nasza gleba jest kwaśna, a taki odczyn ma większość polskich gleb, musimy ją zwapnować do

Rzepak
Rzepak ozimy - wymagania, uprawa, odmiany i agrotechnika

glebach zbyt żyznych, rzepak może nadmiernie rozwijać się jesienią, co może skutkować jego gorszym przezimowaniem. Pod jego uprawę nie nadają się gleby lekkie, piaszczyste i zbyt przepuszczalne. Wymagania wodne Rzepak ozimy w zależności od odmiany może odznaczać się od średnich do wysokich wymagań wilgotnościowych. Jego dynamiczny rozwój

Inne warzywa
Uprawa brukwi w pigułce - odmiany, wymagania, terminy siewu i zbioru

mniej żyzne należy odpowiednio nawozić. Do uprawy nadają się również torfy. Najkorzystniejsze jest pH od 5,4 do 7,2. Na glebach kwaśnych brukiew może być silnie porażana przez kiłę kapuścianą. Wymagania wodne i termiczne Brukiew najwięcej wilgoci wymaga na początku wegetacji oraz pod koniec. Nie jest wrażliwa na

Cebula
Cebula cukrowa - siew, uprawa, odmiany i właściwości

na brak próchnicy. Odpowiednie są gleby I i II (ewentualnie IIIa) klasy bonitacyjnej, czarnoziemy, czarne ziemie, mady i lessy. Odczyn gleby powinien być zbliżony do obojętnego o pH=6,5–7,0. Cebula ma wysokie wymagania wodne w okresie wegetacji, szczególnie w okresie wschodów i fazie silnego wzrostu latem (czerwiec – sierpień). Posiada słaby system

Ryby
Budowa stawu rybnego - na co zwracać uwagę, wybierając miejsce i materiały

stawu przydomowego o powierzchni większej niż 30 m2, musimy najpierw uzyskać pozwolenie wodnoprawne. Przed rozpoczęciem pracy należy skonsultować się też z geodetą, który określi dokładne (...) od strony stawu kamieniami, warto obsiać ją też trawą w celu ochrony przed erozją. W jej sąsiedztwie montuje się spust wody – najlepiej w tej

Nawożenie
Nawożenie rzepaku – mocno wpływa na wielkość plonu

roku poprzedzającym siew, najlepiej pod przedplon. Wcześniejsza aplikacja nawozów wapniowych sprzyja całkowitej hydrolizie związków w glebie. Jednak przy wysokim odczynie siedliska często ujawnia się niedobór manganu.  Aby temu zapobiec, należy potraktować łan rzepaku (faza rozwiniętej rozety) wodnym roztworem tego pierwiastka. W tabeli 1. Przedstawiono orientacyjne wielkości dawek nawozów mineralnych

Rośliny lecznicze
Cebula zwyczajna - właściwości, odmiany, metody uprawy i wymagania

Najlepiej wzrasta i rozwija się wczesną wiosną – jest rośliną dnia długiego. Ma wysokie wymagania wodne, zwłaszcza od czerwca do lipca. Cebula słabo cieniuje ziemię, co przyczynia się do szybszego odparowywania wody z gleby. Zaleca się nawadnianie wyłącznie w początkowych fazach wzrostu. Podczas dojrzewania i dosuszania cebul na polu

Rośliny lecznicze
Uprawa kapusty głowiastej białej, czerwonej i włoskiej

wykształceniu tych organów zniesie temperatury do -8°C. W początkowych fazach wzrostu przejawia się wrażliwością na niedobór światła. Ma stosunkowo wysokie wymagania wodne. Największe zapotrzebowanie na wysoką wilgotność gleby pojawia się w fazie wiązania głów. Najlepiej rośnie na żyznych, próchnicznych glebach, takich jak mady, czarnoziemy, czarne ziemie, lessy,

Sałata
Uprawa sałaty – siejemy i zbieramy dorodne warzywa

obniżona. Należy pamiętać, że przy 25°C nasiona nie wykiełkują. Sałata ma stosunkowo duże wymagania wilgotności gleby ze względu na słabo rozwinięty system korzeniowy. Najlepiej utrzymywać wilgotność podłoża na poziomie 80–85% pełnej pojemności wodnej. Ten sam przedział dotyczy względnej wilgotności powietrza. Uprawiając sałatę w szklarni, dobrze jest dwu-

Gleby
Gleby aluwialne – pozostałość po rzekach i morzach. Przedstawiamy ich charakterystykę

Gleby aluwialne to rząd gleb napływowych powstałych z materiału osadzonego w wyniku erozyjnej i sedymentacyjnej działalności spływów powierzchniowych, rzecznych i morskich. Materiał taki charakteryzuje się wysokim stopniem zwietrzenia, rozdrobnieniem oraz zwykle zasobnością w próchnicę. Gleby z niego powstałe posiadają nieuregulowane stosunki wodno-powietrzne, wysokie wahania wód gruntowych oraz często w ich głębszych warstwach znajdują się oglejenia gruntowe. Wyróżnia s

Truskawki
Wszystko, co najważniejsze o pielęgnacji truskawek

ważne jest późnym latem i wczesną jesienią, kiedy jest mniej wody w glebie i mogą występować krótkotrwałe susze, a formowane są pąki kwiatowe na następny (...) płytki system korzeniowy, najsłabszy spośród wszystkich roślin sadowniczych, dlatego mają tak duże wymagania wodne. Woda jest jednym z ważniejszych czynników decydujących o plonowaniu. Do nawadniania

Agrest
Agrest pienny – owocowa propozycja i ciekawa aranżacja ogrodu zarazem

nich dobrze przyjmuje się po szczepieniu na porzeczce złotej. Wymagania klimatyczne i glebowe Agrest doskonale rośnie na glebach żyznych i bardzo żyznych, próchnicznych, o uregulowanych stosunkach wodno-powietrznych. Źle znosi miejsca zalewowe o wysokim poziomie wód gruntowych (nie wyższy niż 50–60 cm od powierzchni), dlatego pod uprawę dobre

Zabiegi agrotechniczne
Wszystko, co musisz wiedzieć o podorywce - jak, kiedy i dlaczego?

podorywkę, aby ograniczyć straty wody z gleby. Poprzez wzruszenie gleby, która przesycha na powierzchni, zostają przerwane pory (...) resztki pożniwne, które przy ograniczonym dostępie tlenu i korzystnych warunkach wodnych rozkładają się i umożliwiają powstawanie próchnicy (...) część resztek. Chroni to glebę przed rozmywaniem, zaskorupianiem i erozją. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, pług można

Rośliny lecznicze
Uprawa, pielęgnacja, zbiór i wykorzystanie gryki zwyczajnej

z powodzeniem uprawiana w rolnictwie ekologicznym.   Wymagania Ma dość duże wymagania glebowe. Przede wszystkim gleba powinna być pulchna, dobrze uprawiona o dobrych stosunkach wodno-powietrznych. Nie należy doprowadzać do spadku jej odczynu poniżej pH 5,0. Jeśli już tak się stanie, wówczas należy glebę wapnować jesienią,

Groch
Groch jadalny - najważniejsze informacje o odmianach, siewie i uprawie

terminu jest druga dekada kwietnia. Najlepiej rośnie w temperaturze 13-18°C, zniesie również przymrozki do -4°C. Pomimo niskich wymagań klimatycznych posiada stosunkowo wysokie wymagania glebowe i wodne, szczególnie podczas kwitnienia i zawiązywania strąków (podobnie jak fasola). Groch najlepiej rosnąć będzie na glebie próchnicznej, zasobnej w składniki pokarmowe, łatwo nagrzewającej się

Maliny
Jakie sadzonki malin warto wybrać? Zobacz!

przemarzania lub gwałtownych wiatrów. Pod plantację maliny dobre będą wyłącznie gleby o bardzo dobrych właściwościach fizycznych. Krzew wymaga gleby lekkiej, żyznej i bogatej w próchnicę, raczej kwaśnej (pH 5,5-6,5) i średnio zwięzłej, o dużej pojemności wodnej. Powinno się unikać wapnowana gleby. Bardzo ważnym elementem jest nawożenie organiczne stanowiska. Najbardziej wartościowe jest zastosowanie kilka

Nawożenie
Nawożenie buraka cukrowego zgodne z zasadami

substancji pokarmowych. Dla przykładu, aż 40 % azotu pobieranego przez buraka cukrowego pochodzi z rozłożonej materii organicznej. Ponadto,  obecność dużej ilości substancji organicznej polepsza stosunki wodno-powietrzne w glebie. Zwiększa zdolności retencyjne warstwy ornej. Właściwym momentem stosowania obornika jest okres jesienny, tj. przed orką zimową. Nawóz musi zostać natychmiast przyorany.

Kapusta
Kapusta głowiasta biała - siew, sadzenie, uprawa i odmiany

i podgórskich, w innych częściach kraju, szczególnie z małą ilością opadów, wymaga odpowiedniego nawadniania. Nie dotyczy to odmian wczesnych, które pobierają pozostałą w glebie pozimową wodę. Największe wymagania wodne obserwuje się w okresie wiązania głów. Kapusta głowiasta biała preferuje gleby gliniaste, dobrze rośnie na madach, czarnoziemach, lessach, które są

Czosnek
Uprawa czosnku zimowego, czyli wszystko od jesiennego siewu po lipcowy zbiór

właściwości lecznicze, szeroko wykorzystywany jest w przemyśle farmaceutycznym, a w postaci naturalnej warto włączyć go do swojej diety, gdyż przeciwdziała sklerozie i wielu chorobom oraz wspomaga naturalną odporność. Wymagania glebowe i klimatyczne Czosnek jest rośliną trwałą, dobrze znosi niskie temperatury i może zimować w gruncie. Warunkiem, by

Choroby warzyw
Choroby kapusty - przegląd, objawy i zwalczanie

siewek kapustnych (czarna nóżka) Chorobę wywołuje wiele grzybów żyjących w glebie, zwłaszcza Olpidium brassicae, Pythium debaryanum, Rhizoctonia solani oraz grzyby z rodzaju Fusarium i Phytophthora. Porażane są młode rośliny w stadium siewek. Na szyjce korzeniowej pojawiają się ciemne, wodniste plamy, które powodują przewężanie się łodygi. Rośliny więdną i zamierają.

Kapusta
Jak uprawiać brokuły? Odkrywamy sekrety uprawy brokułów

podczas suszy i ciepła może nie wytwarzać się róża główna, za to wiele róż bocznych. Brokuł posiada duże wymagania wodne, szczególnie w początkowej fazie rozwoju oraz podczas przyrostu kwiatostanów. Dobrze znosi słabe warunki glebowe, może być uprawiany na słabych glebach. Lepiej jednak rozwija się na żyznych, próchnicznych i bogatych w wapń

Ryby
Hodowla ryb stawowych. Przedstawiamy sposoby zakładania i zarybiania stawów

są o nawozy i pestycydy z pobliskich upraw rolnych, które mogą powodować eutrofizację (kwitnienie) i zanieczyszczenie naszego zbiornika wodnego. Kiepskim sąsiedztwem dla naszego stawu są lasy iglaste, które w Polsce położone są na glebach bielicowych, a jak wiadomo, są one kwaśne. Wobec tego woda spływająca z leśnych gruntów ma kwaśny odczyn

Gorczyca
Uprawa gorczycy białej - wymagania, uprawa, terminy siewu i zbioru

40–60 kg N/ha. Gorczyca wykazuje też duże zapotrzebowanie na siarkę i mikroelementy, które mogą być dostarczane roślinom dolistnie za pomocą roztworu wodnego, po tym jak ujawnią się ich niedobory. Jeżeli gleba, na której ma być uprawiana gorczyca, jest kwaśna, to należy przeprowadzić jej wapnowanie, najlepiej od razu po zbiorze przedplonu. Wapno

Trawy łąkowe
Manna mielec – trawa podmokłych łąk i ozdoba naszych ogrodów

łąkach, starorzeczach i przy zbiornikach wodnych. Jej korzenie często są zanurzone bezpośrednio w wodzie. Do rozwoju potrzebuje wilgotnego podłoża. Preferuje mułowe lub mułowo-glejowe gleby, o dużym poziomie próchnicy i bogatych (...) i na skraju innych zbiorników wodnych, żeby zapobiec ich erozji. Nie ma większych wartości odżywczych, więc

Bobik
Siew bobiku - popularnej rośliny pastewnej uprawianej na zieloną masę

5°C zaczną pojawiać się wschody. Wiosenne chłody dochodzące do -8°C bobik spokojnie zniesie przy zapewnieniu mu odpowiednich warunków. Gleba powinna być zwięzła, próchniczna, zasobna w składniki pokarmowe, o dobrej pojemności wodnej – najlepsze będą czarnoziemy, czarne ziemie, lessy, mady średnie i gleby brunatne o odczynie zbliżonym do obojętnego lub

Czereśnie
Sadzonki czereśni - radzimy, jak kupić najlepsze drzewka

znaczna liczba pąków na przewodniku ulegnie uszkodzeniu, a pędy się nie pojawią, co utrudni dalszy rozwój drzewka. Natomiast sadzenie roślin w pojemniku możliwe jest przez cały okres wegetacyjny rośliny. Gdzie sadzić sadzonki? Czereśnia udaje się na terenie całego kraju, nie ma dużych wymagań glebowych. Podobnie jak wiśnia

Żurawina
Sadzonki żurawiny - co trzeba o nich wiedzieć? Podpowiadamy!

rośliny.   Gdzie sadzić sadzonki? Żurawina wymaga kwaśnej, o pH w granicach 3,5-4, próchnicznej, przepuszczalnej i wilgotnej gleby. Ważne, by stanowisko, na którym rośnie, miało uregulowane stosunki wodne. Również woda stosowana przy jej uprawie powinna być kwaśna. Ponieważ rośliny nie mają korzeni włośnikowych, ich funkcję spełniają liczne,

Zabiegi agrotechniczne
Kultywatorowanie – ważny zabieg spulchniający ziemię i pomagający zwalczać chwasty rozłogowe

środowisko, kultywatorowanie zastępuje podstawowe zabiegi w produkcji roślinnej, np. orkę. Gleba wówczas nie jest odwracana, a część resztek pożniwnych pozostaje na powierzchni roli. Utworzony mulcz chroni podłoże przed nadmiernym rozmyciem przez deszcz i zaskorupieniem, ogranicza parowanie, sprzyja wsiąkaniu wody opadowej, ogranicza procesy erozyjne. Rodzaje kultywatorów Dobór kultywatorów

Rośliny pastewne
Ziemniaki pastewne i paszowe ‒ najlepsze odmiany i najważniejsze zabiegi agrotechniczne!

strączkowe. Przyoranie poplonów: łubinu, peluszki, seradeli, gorczycy czy facelii znacznie wzbogaca glebę w substancję organiczną. Zabieg jest ten głównie polecany dla gleb lekkich i bardzo lekkich, zakwaszonych, o małej pojemności wodnej i ubogim kompleksie sorpcyjnym. Kukurydza jest słabym przedplonem dla ziemniaka. Triazyny wykorzystywane do odchwaszczania tej rośliny działają hamująco na wzrost

Sałata
Sałata rzymska zapomniana i odkryta na nowo!

niej stanowisko słoneczne. Najbardziej wrażliwa na niedobór światła jest na początku rozwoju, a szczególnie podczas produkcji rozsady. Pomimo że ma dość duże wymagania wodne, nie lubi nadmiaru wody w glebie, gdyż sprzyja to rozwojowi chorób i gniciu główek. Niedobór wody z kolei powoduje wyrastanie skórzastych i niesmacznych liści, uzyskuje się wówczas

Aronia
Sadzonki aronii - czym się kierować i jak wybrać najlepsze?

nawet V klasy bonitacyjnej, tak by ułatwić sobie późniejszy zbiór owoców. Ma niezwykle dobrze rozwinięty, ale płytki system korzeniowy, dlatego ważne, by gleba miała uregulowane stosunki wodne lub była możliwość jej nawadniania. Brak wody powoduje bowiem, że owoce aronii są drobniejsze i bardziej gorzkie. Jest rośliną światłolubną, lubi stanowiska otwarte

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki