Fermy drobiu

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Fermy drobiu

Kury
Wyposażenie ferm drobiu - wybiegi, poidła, karmidła, gniazda i grzędy

Fermy drobiu z dnia na dzień stają się coraz bardziej uniezależnione od pracy ludzkich rąk. Dzięki znacznemu rozwojowi technologii i mechanizacji rolnictwa, w kurnikach można obniżyć nakłady robocizny do minimum. Na pierwszym miejscu w rankingu najmniejszych nakładów pracy stoi klatkowy - bateryjny system chowu drobiu. Drób można utrzymywać w klatkach lub w systemie podłogowo-ściołowym z dostępem lub bez dostępu do wybiegów.

Kury
Radzimy, jak wybrać najlepsze poidła dla kur i innego drobiu

pojenia stosuje się w większych fermach drobiu o intensywnym chowie i przy dużej obsadzie zwierząt. Linie pojenia najlepiej się sprawdzają w fermach drobiu dorosłego i w wychowalniach. Można je podzielić na rynienkowe, dzwonowe i kropelkowe. Poidła rynienkowe są zbudowane z długiej rynny, przez którą przepływa woda. Stosuje się

Kury
Choroby kur niosek - rodzaje, objawy i leczenie

krwiotwórczy. Najbardziej znane mikotoksykozy  na fermie drobiu powodowane są przez aflatoksyny i ochratoksyny.   Choroby wirusowe Rzekomy pomór drobiu Wirusowa choroba drobiu, powodująca dużą zachorowalność i śmiertelność na fermach (do 100%). Rzekomy pomór drobiu jest chorobą zwalczaną z urzędu. Drogi

Pasze dla zwierząt
Najlepsze pasze dla kur i drobiu - przegląd i charakterystyka

dużo włókna. Stosowane są bardzo drobno rozdrobnione susze z młodych zielonek i lucerny. Są dobrym źródłem białka i karotenoidów (wybarwiających żółtko jaja). Pasze pochodzenia zwierzęcego Pasze tego typu są bogatym źródłem białka. Mączki mięsne, mięsno-kostne, z krwi nie mogą być stosowane w Unii Europejskiej.

Króliki
Klatki dla królików hodowlanych - wymiary, rodzaje i budowa

Hodowla drobnotowarowa Fermy drobnotowarowe stosują chów klatkowy na otwartej przestrzeni lub w budynkach inwentarskich. Klatki na otwartej przestrzeni Klatki ustawione na otwartej przestrzeni powinny być wykonane z materiału łatwego do czyszczenia i odkażania, chroniącego zwierzęta przed deszczem, zimnem i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.

Gęsi
Gęś Biała Kołudzka – najpopularniejsza w Polsce odmiana gęsi domowej

Kołudzie Wielkiej dominują na polskich fermach drobiu. Rody Gęsi Białej Kołudzkiej Mieszaniec obecnie użytkowany na fermach pochodzi po dwóch rodach rodzicielskich. Pierwszy ród – ojcowski W33 był przez wiele lat selekcjonowany w kierunku poprawy umięśnienia oraz reprodukcji i łatwości przekazania tych cech młodym. Ród

Pasze dla zwierząt
Najlepsze pasze dla bydła mlecznego i mięsnego. Sprawdź, którą wybrać!

można zamrozić lub przetrzymać do fermentacji. Sfermentowaną można rozrzedzić i skarmiać cielę od czwartego dnia życia. Przedżołądki nie rozwijają się w pełni aż do trzeciego miesiąca życia. Rozwój żwacza (mikroflory drobnoustrojów oraz błony śluzowej) jest stymulowany od momentu wprowadzenia pasz suchych. Ze względu na niedorozwój flory żwaczowej młode

Kury
Kurniki dla kur – rodzaje, budowa, wyposażenie i wymagania

Wyniki produkcyjne kur zależą od czynników środowiskowych i genetycznych. Gospodarz nie ma wpływu na czynniki genetyczne, poza wyborem odpowiedniego materiału do chowu, dostosowanego do warunków panujących na fermie. Efektywność produkcji drobiarskiej zależy od ogromu czynników środowiskowych, na które hodowcy mogą mieć wpływ.

Drób
Choroba Mareka u drobiu – zaraźliwy i groźny nowotwór

tuszek. MDV ma powinowactwo do tkanki limfatycznej organizmu ptaka. Choroba Mareka u drobiu podlega obowiązkowi rejestracji (Dz. U. z 2005 r. nr 23, poz. 188). Choroba Mareka jest niezwykle zaraźliwa. Bez względu na status szczepienia stada w wielkostadnych fermach dochodzi do zarażenia w krótkim czasie niemal wszystkich ptaków. Wirus

Kaczki
Choroby kaczek - objawy, zapobieganie i leczenie

Opłacalność intensywnej produkcji drobiu rzeźnego zależy od wielu czynników takich jak technika żywienia, rodzaj chowu, warunki środowiska i wiele innych. Jednak decydujący wpływ na efekty ma higiena, profilaktyka oraz szybka diagnoza chorób najczęściej występujących na fermach. Najlepszą metodą uniknięcia chorób w hodowli jest zapobieganie.

Kury
Na czym polega ekologiczna hodowla kur i produkcja jaj?

Coraz więcej hodowców drobiu decyduje się na ekologizację własnego gospodarstwa. Intensyfikacja rolnictwa spowodowała, że konkurencja dla niewielkich ferm kur nieśnych stała się zbyt duża. Obecnie dąży się do powrotu tradycyjnych metod chowu, bliskich środowisku naturalnemu, bez wykorzystania nawozów sztucznych oraz środków ochrony roślin. Produkty pochodzące od zwierząt utrzymywanych w warunkach ekologicznych są smaczniejsze, charakteryzują się większą wartością odżywczą.

Indyki
Hodowla indyków brojlerów - założenia hodowli, warunki utrzymania i odchów indyków

hodowlanego i mają wysokie wymagania żywieniowe. Są cenione wśród hodowców drobiu ze względu na bardzo dobre przyswajanie białka z paszy, które jest szybko (...) indyk biały szerokopierśny. W Polsce i również na całym świecie produkcję mieszańców indyków fermowych przejęły trzy ogromne koncerny, które prowadzą pracę hodowlaną w zakresie doskonalenia

Kury
Hodowla kur niosek - wszystko co wiedzieć trzeba

i wykorzystywane w kierunku mięsnym. W Polsce kury są najliczniejszym gatunkiem drobiu. Według ustaleń Głównego Urzędu Statystycznego z 2012 roku, hodowla kur niosek stanowi (...) Kury nieśne zostały wytworzone z różnych, wysokowydajnych ras. Obecnie hodowane na fermach nieśnych kury są mieszańcami towarowymi. Na fermach utrzymywane są

Kury
Inkubacja jaj kurzych i wykluwanie piskląt

reprodukcyjnych programów świetlnych umożliwiło pozyskiwanie jaj wylęgowych przez cały rok, a unowocześnienie aparatów wylęgowych napędza przemysł drobiarski. Zakłady wylęgowe oferują hodowcom pisklęta seksowane, czyli podzielone według płci, co zmniejsza koszty utrzymania np. w fermach niosek. Wybór jaj wylęgowych Wybór jaj wylęgowych jest istotnym czynnikiem oddziałującym

Choroby drzew i krzewów
Efektywnie walczymy z chorobami jabłoni

karczowanie porażonych drzew Pozostałe choroby: spłaszczenie konarów jabłoni, zdrobnienie owoców jabłoni Choroby przechowalnicze i nieinfekcyjne Brudna plamistość (...) Z czasem zlewają się na całą powierzchnię. Owoc marszczy się i wydziela charakterystyczny, fermentacyjny zapach. Zapobieganie i zwalczanie: polecane preparaty stosować od końca

Nawożenie
Nawożenie obornikiem - poznaj najważniejsze zasady i terminy

w kg/t świeżej masy [3,4]   Obornik bydlęcy i koński zawiera duże ilości potasu, zaś trzody chlewnej – fosforu. Obornik drobiowy świeży i przefermentowany wykazuje dużą koncentrację makroelementów, dlatego też nie należy go stosować w okresie letnio-jesiennym w dawkach wyższych niż 7 t/ha. Zawartość azotu

Bydło mleczne
Jak leczyć zapalenie wymienia o charakterze zakaźnym i środowiskowym?

Stanowi aż 30% chorób zakaźnych pojawiających się na fermach utrzymujących bydło. Naraża hodowców na ogromne koszty związane z leczeniem i profilaktyką oraz zachowaniem okresu karencji mleka i brakiem dochodów płynących ze sprzedaży mleka. Mastitis wywołują różne czynniki patogenne wnikające do wnętrza wymienia. Drobnoustroje namnażając się niszczą nabłonek wyściełający wymię

Przepiórki
Hodowla przepiórek - wszystko co warto wiedzieć!

Bardzo charakterystyczną cechą samców przepiórek, odróżniającą ich od innych gatunków drobiu, to zewnętrzny narząd płciowy. Znajduje się nad kloaką i jest silnie ukrwiony, (...) chowie przepiórek w budynkach muszą znajdować się określone pomieszczenia, które usprawniają pracę na fermie. Ptaszarnia jest pomieszczeniem, w którym utrzymuje się pisklęta, młodzież

Drób
Karmidła dla drobiu - wszystko, co musisz wiedzieć o ich rodzajach!

postaci korytek lub tacek, które są napełniane codziennie przez pracowników ferm lub małych gospodarstw. Wadą takiego systemu zadawania paszy jest pracochłonność czyszczenia, mycia i noszenia paszy oraz duże straty paszy przez rozsypywanie lub zabrudzenia wodą, ściółką lub odchodami. Rodzaj karmideł dla drobiu jest zazwyczaj dostosowany do systemu chowu zwierząt, do

Kury
Od czego zależy nieśność kur niosek? Odpowiadamy!

Bardzo istotną cechą produkowanych jaj jest odporność skorupy na uszkodzenia mechaniczne, przenikanie drobnoustrojów chorobotwórczych oraz prawidłowe odkładanie węglanu wapnia i barwnika na skorupce. Jaja, które (...) ciała w danej rasie. Podczas tego okresu rozpoczyna się wydłużanie dnia świetlnego na fermie i zmienia się wartość pokarmową mieszanki. Wzrasta zawartość białka, wapnia i

Bydło mleczne
Choroby bydła mlecznego - objawy, zapobieganie i leczenie

dokładna obserwacja i zbadanie zwierzęcia. Kwasica żwacza Jest wynikiem skarmiania intensywnie fermentującymi paszami treściwymi. Często pojawia się tuż po wycieleniu, gdy hodowca podaje taką paszę by sprostać wymaganiom energetycznym krowy rozpoczynającej laktację. Drobnoustroje żwacza potrzebują jednak czasu, aby dostosować się do nowego systemu żywienia. Kluczem do uniknięcia

Trzoda chlewna
Rozród trzody chlewnej - najważniejsze informacje

o lochę i prosięta po porodzie jest niezwykle ważne w dobrze funkcjonującej fermie trzody chlewnej. Budowa układu rozrodczego lochy i knura (...) do dróg rodnych samicy. Nasienie jest przebadane mikroskopowo pod względem budowy plemników, zawartości drobnoustrojów oraz czystości, następnie rozrzedzone i wprowadzone pipetą do przedsionka pochwy lochy.

Pasze dla zwierząt
Pasze objętościowe soczyste: zielonki, kiszonki i rośliny okopowe... Poznaj je wszystkie!

roślin motylkowatych, wysłodków buraczanych oraz całych roślin zbożowych. Na jakość sporządzonej kiszonki ma wpływ czas przygotowywania (im dłuższy tym gorzej), stopień rozdrobnienia-długość sieczki (w zależności od gatunku zwierząt), zastosowanie dodatków stymulujących fermentację mlekową, wysokość skoszenia, ubicie zakiszanego surowca. Ogromną rolę w utrzymaniu dobrej jakości kiszonki pełni rodzaj zbiornika do przechowywania paszy.

Bydło mleczne
Kwasica żwacza - przyczyny, objawy, przebieg choroby, leczenie i zapobieganie

nieodpowiednie skomponowanie dawki żywieniowej, szczególnie przedobrzenie z łatwo fermentującymi węglowodanami, czyli ziarnem zbóż, śrutą, otrębami, wysłodkami buraczanymi, kiszonką z kukurydzy, jabłkami i melasą. Kolejnym powodem pojawienia się objawów kwasicy może być zbyt raptowna zmiana dawki paszowej. Kwasicy sprzyja również stosowanie zbyt drobno pociętych kiszonek. Krowy w ten sposób nie

Kaczki
Rozród kaczek - wszystko, co powinieneś wiedzieć!

ono do zakładu wylęgowego, gdzie wykluwają się kaczęta, skąd transportowane są na fermy towarowe. Budowa narządów rozrodczych Narządy rozrodcze kaczorów leżą (...) ostatni odcinek układu rozrodczego kaczki ułatwia wypchnięcie jaja na zewnątrz. Reprodukcja drobiu Kaczki można rozmnażać poprzez krycie naturalne lub sztuczne unasienianie.

Zboża
Silosy zbożowe - radzimy, jak wybrać i zbudować odpowiedni magazyn zbożowy

konserwacji, które mają na celu zahamowanie procesów fizjologicznych oraz zabezpieczenie przed rozwojem drobnoustrojów. Aby zapewnić prawidłowe warunki przechowywania należy utrzymać odpowiednią wagową wilgotność ziarna, niską (...) Silosy o pojemności od 100 do 400 ton znajdują się na obszarach wielkotowarowych ferm zwierząt, w przedsiębiorstwach składujących zboża lub przygotowujących mieszanki paszowe dla określonych

Bydło mleczne
Jakie są najlepsze metody schładzania mleka i schładzalniki na mleko?

można magazynować mleko w temperaturze 4 ̊C. Jest to temperatura, w której drobnoustroje rozwijają się najwolniej. Schładzalniki na mleko dostosowuje się do ilości produkowanego mleka (...) należy co jakiś czas mieszać mleko. Ten system może być wykorzystywany w małych fermach posiadających kilka sztuk bydła. Mleko może być chłodzone przy

Gołębie
Wszystko, co trzeba wiedzieć o żywieniu i paszach dla gołębi

wrażliwe na błędy żywieniowe hodowców niż drób utrzymywany w warunkach przydomowych lub fermowych. Żywienie gołębi jest skomplikowane, ponieważ w zależności od pory roku, (...) paszą jest ziarno kukurydzy. Podaje się ją w formie gniecionej, ześrutowanej lub odmiany drobnoziarniste. W żywieniu gołębi zastosowanie może mieć również owies, ale

Drób
Witaminy niezbędne dla drobiu - naturalne występowanie i skutki niedoboru

zawarte w naturalnych składnikach diety- zielonka, owady, zioła. Ptaki hodowane w warunkach fermowych, nie korzystające z kąpieli słonecznych i naturalnych pokarmów mogą mieć duże większe (...) które bardzo trudno jest wyleczyć (uszkodzenie układu ruchu lub krążenia). W paszach dla drobiu powinny znajdować się witaminy rozpuszczalne w tłuszczach oraz rozpuszczalne w wodzie.

Bydło mleczne
Wyjaśniamy, jak działają zbiorniki do przechowywania i chłodzenia mleka

idealną do szybkiego rozwoju drobnoustrojów. Najlepszą metodą zahamowania tego procesu jest schłodzenie mleka. Obecnie na rynku istnieje wiele firm zajmujących się dystrybucją zbiorników na mleko. Wybierając wielkość zbiornika chłodzącego należy wziąć pod uwagę dzienną ilość produkowanego mleka oraz częstotliwość odbioru przez mleczarnię. W dużych fermach produkujących kilkaset

Drób
Kokcydioza drobiu - groźna choroba pasożytnicza. Dowiedz się, jak ją zwalczyć!

Zmiany sekcyjne Na jelitach można dojrzeć gołym okiem drobne ziarnistości na powierzchni błony śluzowej oraz krwawe wybroczyny. Niektóre odcinki jelita mogą (...) inwentarskich. Istotną rolę pełnią zabezpieczenia w postaci siatek przed wlatywaniem dzikich ptaków na fermy oraz daszki nad karmnikami na wybiegach. Ogólna dezynfekcja, pomieszczeń,

Kury
Kury leghorn – ceniona i popularna rasa kur niosek

minimum. Żywienie niosek Aby osiągnąć najlepsze rezultaty naszej fermy – czyli osiągnąć jak najwięcej jajek o świetnej jakości, należy zadbać o (...) sporo potrzebnego tłuszczu, można ją podawać w większych ilościach zimą. Ważnym elementem diety drobiu są warzywa, owoce i zielonki. Kura, która ma dostęp do wybiegu,

Kury
Efektywna hodowla kurczaków - brojlerów

mięso wołowe czy wieprzowe. Producenci za to doceniają postępy technologiczne w produkcji drobiarskiej – zadawanie paszy i pojenie odbywa się w większości przypadków w sposób (...) do chorób i zachowań kanibalistycznych. Ze względu na krótki okres odchowu kurcząt na fermie w ciągu roku występuje duża rotacja. Zapewnienie odpowiednich warunków w odchowie

Bydło mleczne
Choroby cieląt - radzimy, jak je rozpoznać i skutecznie leczyć

nazywana „gorączką transportową”, jest w nazwie dużo prawdy, ponieważ objawy często pojawiają się po transporcie lub po kontakcie ze zwierzętami transportowanymi z innych ferm. Chorobę wywołuje zespół drobnoustrojów- bakterii i grzybów. Objawy dotyczą układu oddechowego –katar, kaszel oraz wysoka temperatura i znaczny spadek masy ciała. W leczeniu stosowane są

Drób ozdobny
Kaczki francuskie - wszystko, co musisz wiedzieć o ich hodowli i użytkowaniu

dymorfizm płciowy w masie ciała oraz wyglądzie. Samiczki ważą 2,5 kg są drobnej, smukłej budowy, natomiast samce są masywne, ważą około 5 kg i posiadają (...) zmienne warunki środowiska tj; obniżona temperatura czy przeciągi dlatego nie są zalecane dla ferm o intensywnym systemie chowu. W zimie wymagają ogrzewanych pomieszczeń (temperatur w

Pasze dla zwierząt
Jak wybrać dodatki paszowe, by uzupełnić niedobory odżywcze mieszanek?

różnym skutkiem stosowano różne substancje, najczęściej otrzymywane syntetycznie. Najlepsze efekty odkryto po rozpoczęciu stosowania wyciągu z juki bezpośrednio do paszy. Podczas intensywnego chowu fermowego u drobiu pojawiają się stale te same choroby wywoływane przez pierwotniaki. Zaczęto regularnie stosować jako dodatki paszowe substancje profilaktyczne takie jak kokcydiostatyki i histomonastatyki. Linia

Pszczoły
Pyłek pszczeli - właściwości i zastosowanie pyłku kwiatowego

starszych, alergików i rekonwalescentów po złamaniach. Odbiór pierzgi Przefermentowany pyłek, czyli pierzgę, odbiera się z plastrów: wystarczy za pomocą noża zdrapać (...) zagrożenie dla zdrowia i życia pszczół. Z tego względu zaleca się zamontowanie bardzo drobnej siatki obok płytki, tak by umożliwić wymianę powietrza. Wadą

Ślimaki
Hodowla ślimaków afrykańskich - kulinarnego rarytasu eksportowego

Aby ślimakom hodowanym w budynku zapewnić właściwe warunki środowiskowe, na fermie koniecznie musi funkcjonować sprawny system wentylacji. Swobodny przepływ powietrza pomaga utrzymać optymalną (...) treściwej. W chowie pastwiskowym ten rodzaj karmy stosuje się metodą do woli. Stopień rozdrobnienia śruty dla dorosłych ślimaków wynosi 2 mm średnicy ziarenek, noworodkom zaś

Bydło mleczne
Hala udojowa - wszystko, co trzeba wiedzieć o jej rodzajach i obróbce mleka

dojarza. Dojarnie tandemowe zajmują dużo miejsca i stosuje się je w mniejszych fermach. Zaletą tego systemu jest łatwy dostęp boczny do każdej krowy z osobna (...) urządzenia cedzakowe i sita. Kolejnym etapem jest chłodzenie mleka, w celu zatrzymania rozwoju drobnoustrojów. Najczęściej mleko chłodzone jest do temperatury 10̊C, ale im

Arbuz
Nasiona arbuza - wszystko, co musisz o nich wiedzieć!

i zabarwienie. Najczęściej są owalne, płaskie, gładkie lub lekko bruzdowane. Nasiona są drobne, ale nieco większe od nasion melona. Zwykle są jednolicie zabarwione, najczęściej na czarno (...) Aby przyspieszyć pozyskanie nasion, można zastosować enzym Pektopol P, który dodaje się do fermentacji miąższu z nasionami. Należy pamiętać, że nie jest możliwa powolna fermentacja

Króliki
Królik nowozelandzki biały i czerwony - ceniona rasa

wyższą masę ciała i dłuższe uszy, a króliki nowozelandzkie białe mniejsze mają drobniejszą budowę, krótsze uszy i mniejszą masę ciała. U królików występuje (...) tuszek i dobrej jakości skórek dla przemysłu futrzarskiego. Bardzo dobrze znoszą warunki wielko fermowe i intensywną produkcję, ale również chów ekstensywny, przydomowy na świeżym powietrzu.

Trzoda chlewna
Hodowla trzody chlewnej - co wiedzieć trzeba?

geograficzne i występuje duży popyt wewnętrzny. Na złą sytuację na rynku wpływa rozdrobnienie hodowli, niekorzystna krajowa struktura stada, niska efektywność produkcji i uciążliwa biurokracja dla (...) do wyodrębnienia osobników na remont stada i odpowiedniego ich doboru. Zabiegi hodowlane w fermach zarodowych mają na celu wyodrębnienie materiału matczynego (lochy charakteryzujące się dobrym

Rośliny pastewne
Jak prawidłowo uprawiać lucernę? Odpowiadamy!

kilka metrów w głąb gleby. Lucerna, jedna z podstawowych roślin motylkowych drobnonasiennych, ma duże wymagania cieplne i jest bardzo odporna na suszę. To wszystko (...) Produkcja siana jest często zawodna, dlatego zieloną masę najlepiej zakiszać. Stosowanie dodatków ułatwiających fermentację mlekową zwiększa wydajność procesu.    

Kaczki
Kaczki Biegusy Indyjskie - opis, hodowla i charakterystyka

w chowie intensywnym dostępu do zbiorników wodnych, co usprawnia pracę na fermie. Biegusy indyjskie potrafią się samodzielnie wyżywić, jeśli mają dostęp do pastwiska o różnorodnym krajobrazie. Chętnie zjadają ślimaki, muchy, dżdżownice, a w zbiornikach wodnych rzęsę i inną drobną roślinność. Kaczki hodowane w takich warunkach spożywają dużo mniej paszy

Strusie
Hodowla strusi – najważniejsze informacje i ciekawostki

(mają zdolności antyelektrostatyczne). Gatunki strusi utrzymywanych fermowo Na fermach użytkuje się strusie czerwonoszyje, reprezentantami są struś masajski i północnoafrykański (gatunek ginący) (...) w 70 %, wskaźniki rozrodu i klucia są dużo gorsze od innych gatunków drobiu. Wylęg i pisklęta Z zapłodnionych jaj nałożonych

Króliki
Najgroźniejsze choroby królików. Opisujemy objawy i sposoby leczenia

postacią pasterelozy jest enzootyczne zapalenie płuc. Często początkowo niegroźną chorobę wikłają inne drobnoustroje doprowadzając do poważnych zaburzeń i upadków. Głównymi objawami jakie można zaobserwować są śluzowy wypływ z nosa, kaszel, ubrudzenie okolic nozdrzy i pozlepiana sierść na łapach. W dużych fermach zaleca się likwidację chorych osobników. Choroby królików dotyczące

Gęsi
Hodowla gęsi domowych – wszystko o przydomowym i przemysłowym chowie

z kolei stosunkowo prosty i tani. Ptaki te dostarczają zdrowego mięsa, pierza, podrobów i nawozu. Są też stałym elementem gospodarstw agroturystycznych. Od szóstego tygodnia życia (...) grudnia. Pisklęta można zakupić z zakładów ubojowych. Mają one często podpisane umowy z fermami prowadzącymi stada reprodukcyjne i sprzedającymi jaja. Zakłady w celu pozyskania piskląt

Rasy kur
Kury zielononóżki kuropatwiane – polska, ceniona rasa kur

paszą w żywieniu drobiu jest zboże, ale nie należy zapominać o dodatku pasz objętościowych. Profilaktyka W chowie ekologicznym nie można pozwolić sobie na częste stosowanie antybiotyków i leków, dlatego tak ważne jest zapobieganie chorobom mogącym wystąpić w stadzie. Kupowany materiał na zasiedlenie fermy musi pochodzić

1 2

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki